Відділ освіти печенізької
НазваниеВідділ освіти печенізької
страница1/5
Дата публикации08.04.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3   4   5
ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Мартівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Печенізької районної ради Харківської області
Доповідь директора

Мартівської ЗОШ I-III ступенів

Лимарєва Сергія Петровича

про роботу школи

за 2010 – 2011 н.р.

на серпневу конференцію педагогічних працівників

за темою: „Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011 – 2012 навчальний рік спрямованих на модернізацію змісту освіти”

У 2010 -2011 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №77 від 01.09.10 “Про організацію навчально-виховного процесу в 2010 -2011 навчальному році.”

Аналіз методичної роботи Згідно з принципами і положеннями нормативно-правових документів, «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», держаної програми «Вчитель», рекомендаціями щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти, схвалені листом МОН України від 27.07.02 р. № 1-9-21, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в школі в 2010/11 н.р. була спрямована на досягнення якісних змін професійного рівня педагогів, формування творчих, дослідницьких якостей учасників освітнього процесу, на формування в учнів бажання й уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей. Методична робота була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних методів, орієнтованих на розвиток творчих здібностей та пізнавальної культури учнів», що знайшла відображення на всіх ділянках внутрішкільної методичної роботи.

Вирішення поставленої проблеми визначило головну стратегію діяльності педагогічного колективу: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських можливостей та здібностей дітей.

У відповідності до цих проблем педагогічний колектив школи працює над вирішенням таких задач:

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогів школи, їх загальної культури, створення умов для професійного вдосконалення;

- забезпечення єдиних педагогічних вимог до учнів в процесі викладання навчальних предметів;

- психологічні основи для творчої праці вчителів і учнів

- впровадження інноваційних технологій в роботі.

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, вчитель – методист. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів»;

- обговорення і затвердження програми роботи з обдарованими дітьми на 2008-2013 рр.;

- підготовка та проведення педагогічної ради школи «Психолого-педагогічні прийоми та механізми створення ситуації успіху у навчальній діяльності»;

- методичний рівень класного керівника. Робота з батьками;

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- підготовка та проведення педагогічної ради «Створення гуманної, демократичної атмосфери в школі на основі взаємної поваги педагогів та учнів»;
- вивчення досвіду вчителів, які атестуються у 2010 – 2011 н.р.;

- про підготовку узагальнених матеріалів на обласну педагогічну виставку – презентацію педагогічних ідей та технологій за темою «Програмно – цільовий підхід у навчально – виховній, методичній та управлінській діяльності»;

- обговорення програми стратегічного розвитку ЗОШ на 2010-2013 рр.;

- підведення підсумків методичної роботи за 2010-2011 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2011-2012 н.р.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х класів, «Методичний рівень класного керівника. Робота з батьками», «Перевірка стану ведення гурткової роботи. Моніторинг викладання предметів варіативної частини». За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Протягом 2010-2011 н.р. було організовано роботу 3 методичних об’єднань вчителів-предметників, та творчу групу вчителів, МО класних керівників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для підсумкових контрольних робіт, для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, декад, тижнів.
^ Методичне об’єднання вчителі початкових класів

МО вчителів початкових класів нараховує 4 вчителі: Лапко Т.О., Моргун Г.П., Моргун І.І., Петренко В.В. Всі вчителі мають вищу та спеціальну освіту, достатній досвід роботи в школі.

Протягом 2010 – 2011 навчального року МО працювало над проблемою «Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів в початковій школі».

Вчителі МО працювали над вирішенням таких завдань:

 • розвиток пізнавальних інтересів та розвиток творчого мислення молодших школярів;

 • робота з обдарованими і невстигаючими учнями;

 • впровадження методів нетрадиційної нестандартної організації творчої діяльності учнів;

 • виховання культури взаємовідносин у колективі, усвідомлення кожним учнем свого громадянського обов’язку;

Зростанню кваліфікації майстерності вчителів сприяли:

 • проходження атестації;

 • участь в обласному виставці – ярмарку педагогічних ідей;

 • підвищення персональної відповідальності за стан навчання, виховання, розвитку учнів.

Протягом року вчителями МО в класах були проведені відкриті уроки та виховні заходи.

У 2010 – 2011 навчальному році вчителі початкової ланки працювали над проблемою: „Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів в початковій школі”. Всі зусилля направляли на підвищення якості виховання творчої особистості, кінцевих результатів початкового навчання, на використання інтерактивних форм навчання, творчого використання кращих здобутків психолого – педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Працювали над реалізацією використання сучасних технологій, збагаченням творчої уяви учнів, розвитком логічного мислення.

В 2010 – 2011 навчальному році були проведені засідання МО згідно річного плану роботи.

Члени МО вчителів початкових класів на цих засіданнях ( їх було 5) ознайомились з інструктивно-нормативними документами, обговорили пояснювальну записку до програми, Положення про державну підсумкову атестацію в початковій школі, навчальні плани, підручники. Розглядали питання: „Технології формування мовленнєвих умінь у молодших школярів”, „Творча діяльність молодшого школяра на уроках математики і української мови”, „Творчі вправи та ігри, як невід’ємна частина логічного мислення молодшого школяра”, „Застосування інтерактивних методів навчання на уроках читання”, „Виховання моральних цінностей молодших школярів”, „Розвиток мислення та мовлення учнів на уроках рідної мови та читання”.

Після кожного засідання вчителі отримували завдання та перелік літератури для роботи між засіданнями та підготовки до наступних засідань МО.

Вчитель Лапко Т.О. прийняла участь в обласній виставці – ярмарку педагогічних ідей з роботою на тему: „Формування в учнів початкової школи ціннісного ставлення до праці на основі мережної взаємодії різних форм навчально-виховної діяльності”.

Учні 3-4 класів приймали активну участь у конкурсах: „Кенгуру”, „Гринвіч”, „Русский медвежонок”.

Якість результату навчально-виховного процесу залежить від учителів, їхньої теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. Усі вчителі МО широко впроваджують на уроках роботу в групах, в парах, метод „Мікрофон”, „Мозковий штурм”, метод проектів та інше.

Петренко Віра Василівна у 2010 – 2011 навчальному році свою роботу спрямовувала на створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у навчальному просторі, спонукав би їх до діяльності.

Протягом року навчальний процес будувала так, щоб навчання у 1 класі було „школою радощів”. В результаті всі діти опанували навчальну програму 1 класу.

Основними завданнями над якими працює є:

 • забезпечення розвитку індивідуальних здібностей і таланту;

 • забезпечення способів форм і методів повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення здоров’я;

формування толерантного ставлення до інших культур і традицій;

Моргун Галина Петрівна свою роботу спрямовувала на творчу діяльність молодшого школяра. Особливу увагу у роботі з учнями надає розвитку навичок самостійній роботі школярів, вчить їх спостерігати і уявляти, запам’ятовувати і порівнювати, аналізувати і класифікувати, вміти виділяти головне і другорядне в явищах і предметах. Учням пропонувалися цікаві творчі завдання, тестування, аудіювання, складання та розгадування ребусів, цікаві задачі на логічне мислення.

В результаті такого навчання в класі діти добре засвоїли програмовий матеріал.

Шевченко Маргарита Василівна – протягом навчального року працювала над темою: „Розвиток творчих здібностей молодших школярів”. На уроках включала завдання які сприяли гнучкості і широті мислення, які так необхідні для успішного розв’язання як навчальних та і життєвих задач. Під час виконання творчих вправ учні класу не обмежуються у виборі способів їх розв’язання, максимально заохочуються пошуки різних способів їх знаходження, серед них найраціональніших.

Лапко Тетяна Олександрівна працювала над розвитком творчої особистості молодшого школяра через застосування інноваційних технологій, основним завданням якого є створення максимально сприятливих умов для розвитку дитини.

Всі учні приймали активну участь у житті школи, у класі були проведені конкурси та свята „Осінній вернісаж”, „Новорічна пригода крутого Колобка”, „Весняна зустріч”, „Чорнобиль…Трагедія…Пам'ять…”, свято „Прощавай початкова школа”. Були здійснені поїздки в місто Харків до планетарію ім..Ю.Гагаріна, на виставу до театру „Тимур”, до парку відпочинку ім.Т.Шевченка.

Результативність роботи простежується в тому, що учні:

 • уміють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;

 • володіють елементарними прийомами запам’ятовування;

 • з великим бажанням виконують творчі роботи: складають казки, вірші, створюють схеми до правил;

 • вміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовують свою роботу.

Така організація навчально-виховного процесу забезпечить основу особистісної системи знань, умінь, переконань і стане фундаментом для подальшого навчання, виховання, розвитку та самовираження, значною мірою зумовить практичну діяльність у майбутньому.

Результатом діяльності вчителів початкової школи є учень готовий до творчої самореалізації та до активної життєвої позиції.

Виходячи з аналізу результатів роботи вчителів за 2010 – 2011 навчальний рік та дбаючи про високий рівень знань учнів методичного об’єднання початкових класів продовжить працювати над проблемою «Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів в початковій школі».
^ Методичне об’єднання природничого циклу
У шкільному обєднанні вчителів природничо-математичного циклу працювали такі вчителі: вчитель математики Гужва Н.М.-1 категорія, вчитель біології Величко Н.М. -вища категорія, витель математики та фізики Маренич Н.І. -вчитель І категорії, вчитель інформатики Костоглодова Т.П. -вища категорія.

За поточний рік було проведено всі заплановані методичні засідання і відкриті уроки, олімпіади ( шкільні, районні й обласні).Були проведені тижні математики, фізики, біологіі і хімії. На районних турнірах наші учні приймали також участь: «Турнір юних біологів» -І місце, «Турнір юних фізиків» -II місце, « Турнір юних географів» -II місце. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» участь взяли 12 дітей із них: 2 -високий результат, З -добрий, решта -учасники. Міжнародний фізичний конкурс «Левеня» 4 учасника. Прослухали й обсудили заплановані доповіді. Кожен вчителт методичного об'єднання працював над власною творчою програмою.

1. Костоглодова Т.П. -«Реалізація компетентнісного підходу з використанням комп'ютерних технологій на уроках математики».

2. Гужва Н.М. „ Використанням комп'ютерних технологій на уроках математики».

3. Величко Н.М. -«Підвищення результативності навчально-виховного процесу через впровадження здоров'язберігаючих технологій на уроках біології».

4. Маренич Н.І. -«Комп'ютерні засоби навчання в шкільному курсі фізики та особливості методики їх навчання». На протязі року працювали факультативи з математики, біології, інформатики.

Інформація про підсумки навчальних досягнень учнів подана в таблицях, (табл.. 1,2,3.).

Результати державної підсумкової атестації в 9 класі становить З математики (19 учнів) -середній рівень-8, достатній -10, високий -1; З біології (19 учнів) - середній рівень -8,достатній -10, високий -1; З географії (19учнів) - середній рівень -7,достатній -12, високий -0. Результати державної підсумкової атестації в 11 класі становить З математики (15 учнів) -середній рівень-12, достатній -0, високий -3; З біології (15 учнів) - середній рівень -5,достатній -7, високий -3.

Основні недоліки в роботі методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу:

1) Більше уваги приділяти проведенню уроків з використанням комп'ютрів .

2) На уроках більше уваги приділяти розв'язуванню тестових завдань.

3) 3 обдарованими дітьми розв'язувати задачі олімпіадного характеру. У зв'язку із зазначеними недоліками у новому навчальному році

1) Провести відкриті уроки з використанням комп'ютерних технологій. (Вчителі предметники)

2) 3 початку року проводити роботу з обдарованими дітьми. (Вчителі предметники)

3) Продовжувати вести роз'яснювальну роботу серед дітей про міжнародні конкурси: з математики «Кенгуру», з фізики «Левеня» і заохочувати якомога більшу кількість дітей до участі. (Вчителі предметники)

4) Провести предметні тижні згідно шкільного плану роботи на 2011-2012 навчальний рік.

(Вчителі предметники)

5) Організувати і проводити предметні гуртки. (Вчителі предметники)

6) Провести 4 засідання методичного обєднання згідно плану.

(Гужва Н.М.)
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Відділ освіти печенізької iconКоломацька районна державна адміністрація харківської області відділ освіти
Відділ освіти Коломацької рда повідомляє про те, що 3-5 червня 2013 року квнз «Харківська академія неперервної освіти» проводить...

Відділ освіти печенізької iconВідділ освіти
Згідно з планом роботи Департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації та обласного еколого-натуралістичного центру, планом...

Відділ освіти печенізької iconУкра ї н а приморська районна державна адміністрація запорізької області відділ освіти нака з
На виконання наказу управління освіти І науки Запорізької облдержадміністрації від

Відділ освіти печенізької iconВідділ освіти
На виконання річного плану роботи відділу освіти на 2013 рік, з метою залучення учнівської молоді до природоохоронної діяльності,...

Відділ освіти печенізької iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Відділ освіти печенізької iconМіністерство освіти І науки України Відділ освіти Ленінської районної...
Пресс-конференция с участием редакторов известных журналов и членов Клуба юных знатоков славянской письменности и культуры

Відділ освіти печенізької iconУкраїна виконком первомайської міської ради харківської області відділ освіти
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації 25. 01. 2014 №2 прошу провести 07. 02. 2014 в навчальних...

Відділ освіти печенізької iconВідділ освіти
Провести шкільні та районний етап обласного конкурсу «Збережемо первоцвіти» Всеукраїнської акції «Первоцвіт» в терміни

Відділ освіти печенізької iconВідділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація
Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 (сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр»)

Відділ освіти печенізької iconУкраїна відділ освіти, молоді та спорту Білокуракинської районної...
Тиждень педагогічної майстерності. Тиждень проходить з 11 по 16 березня 2013 року в усіх закладах освіти району, включаючи дошкільні,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<