Методичні рекомендації підготували
НазваниеМетодичні рекомендації підготували
страница30/30
Дата публикации23.02.2013
Размер3.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Математика > Методичні рекомендації
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Пастух Л.В., завідуюча обласним центром практичної психології та соціальної роботи

^ Про актуальні питання планування та організації діяльності психологічної служби системи освіти області у 2011-2012 н.р.

В умовах модернізації освітянської галузі підвищуються вимоги до діяльності психологічної служби, на яку покладаються важливі завдання, пов’язані із якістю освітянських послуг, підготовкою випускників шкіл до дорослого самостійного життя і які вимагають забезпечення психологізації навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Якісні і кількісні показники розвитку психологічної служби значною мірою залежать від діяльності керівників районних, міських психологічних служб, оскільки саме вони забезпечують організацію та координацію роботи практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти згідно завдань, визначених нормативними документами; здійснюють контроль за дотриманням вимог нормативно-правової бази та забезпечують методичний супровід професійного становлення та кваліфікаційного зростання фахівців служби.

Пріоритетом у діяльності керівників психологічних служб на найближчий навчальний рік є реалізація завдань Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року, регіональних (обласної, районних, міських програм розвитку психологічних служб, затверджених колегіями відповідних управлінь освіти).

Нагальними завданнями завідуючих районними центрами практичної психології, методистів РМК, ММК психологічної служби над розв’язанням яких необхідно працювати у 2011-2012н.р. (вони мають бути відображені у річному плануванні роботи) є:

1.Діяльність щодо розвитку мережі психологічної служби, розв’язання проблем кадрового забезпечення ;

2.Організація надання психологічних послуг адміністрації, педагогам, батькам, учням у сільських школах з малою наповнюваністю.

3.Здійснення моніторингу ефективності діяльності фахівців служби та забезпечення управління якістю надання соціально-психологічних послуг.

4. Методичний супровід професійного становлення та кваліфікаційного зростання практичних психологів, соціальних педагогів.

5.Організація міжвідомчої та між секторальної взаємодії психологічної служби з державними організаціями та службами, які опікується проблемами дітей та підлітків.

6.Здійснення контролю за дотриманням фахівцями служби вимог нормативно-правових документів.

Аналіз діяльності керівників психологічних служб районів, міст з вище означених питань у 2010-2011н.р. свідчить про наявність недоліків, прорахунків, невикористаних можливостей. Зокрема:

 1. станом на 01.06.2011р. у системі освіти області наявний дефіцит ставок практичних психологів у ДНЗ (291,0), у ЗНЗ (52,75), соціальних педагогів у ЗНЗ (208,0);

 2. діяльність практичних психологів у 394 сільських школах або взагалі не здійснювалась, або була епізодичною;

 3. методичний супровід професійного становлення в окремих районах не був системним , скоординованим і тому не забезпечував в достатній мірі підтримку практичних психологів, соціальних педагогів щодо їх кваліфікаційного зростання;

 4. не у всіх районах методистами з психологічної служби відслідковується і забезпечується системність та результативність роботи фахівців психологічної служби за нагальними питаннями діяльності практичних психологів, соціальних педагогів.

 5. потребує розширення співробітництво фахівців психологічної служби як на районному, міському, так і на рівні навчальних закладів з службами в справах дітей, центрами соціальних служб, зайнятості, управліннями у справах сім’ї, іншими державними структурами та організаціями.

Важливо, щоб вся діяльність керівників психологічних служб була спрямована на кількісні і якісні показники розвитку служби, а отже, зростання обсягу і якості надання соціально-психологічних послуг. Для цього методистам-психологам необхідно поряд з традиційними формами навчально-методичного забезпечення діяльності практичних психологів, соціальних педагогів (семінари, методоб’єднання) ширше використовувати інтерактивні методи: інтервізійні, супервізійні, творчі, динамічні, тренінгові групи;організовувати проведення засідань дискусійних клубів, майстер-класів; вивчати і поширювати кращий досвід роботи. Основна увага при цьому має бути зосереджена навколо загального спрямування діяльності психологічної служби, яка повинна допомагати у вирішенні освітніх і виховних задач закладів освіти, забезпечувати соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу, індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її всебічного вивчення, допомагати у формуванні життєво компетентних особистостей.

Щодо координації роботи практичних психологів, соціальних педагогів, то планування їх діяльності має здійснюватись у відповідності до вимог нормативних документів (лист МОН України від 27.08.2000р., №1\9-193;наказ МОН України від 28.12.2006р. №864та ін.) і поєднувати три компоненти:

- соціально-психологічний супровід розвитку дітей та учнів;

- заходи, спрямовані на реалізацію державних (регіональних) програм;

- власну програму діяльності, складену у відповідності з рівнем кваліфікації, специфікою конкретного освітнього закладу, запитами адміністрації, педагогів, батьків.

При цьому необхідно звернути особливу вагу на нагальності реалізації практичними психологами таких обов’язкових напрямів психологічного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти:

- діагностика готовності дітей до навчання в школі та психолого-педагогічний супровід процесу адаптації першокласників до школи;

- профілактика дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої, з середньої до старшої ланок школи

- ;психологічне забезпечення превентивно-профілактичної роботи з дітьми «групи ризику»

- психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей;

- виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;

- психологічний супровід профільного навчання та професійного самовизначення ;

- психологічне забезпечення професійної діяльності педагогів;

- психологічна експертиза педагогічних інновацій;

- психолого-педагогічна підготовка учнів до ДПА та ЗНО;

На допомогу в плануванні та організації діяльності фахівців психологічної служби обласним центром практичної психології та соціальної роботи підготовлено інформаційно-методичний посібник (див. Пастух Л., Страшнюк Ж. Науково-методичні аспекти та нормативно-правові засади організації роботи практичних психологів, соціальних педагогів закладівосвіти. Хмельницький, 2010).

^ Соціальні педагоги закладів освіти з метою забезпечення у 2011-2012 н.р. ефективного соцільно-педагогічного супроводу навчання і виховання дітей та учнів мають основну увагу приділити плануванню і здійсненню діяльності з таких питань:

 • соціальний супровід дітей під час адаптації до умов навчального закладу;

 • соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей;

 • налагодження взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, органів місцевого самоврядування з метою створення сприятливих умов для розвитку дітей;

 • забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків;

 • превентивне виховання учнів (пропаганда здорового способу життя);

 • соціально-педагогічна підтримка дітей „групи ризику”.

На допомогу в плануванні діяльності фахівців служби закладів освіти подаємо актуальні теми психолого-педагогічних семінарів у 2011-2012н.р., рекомендовані для включення в річні плани роботи:

1.Психологчна культура педагога як важливий чинник забезпечення особистісно орієнтованої освіти.

2. Феноменологія навчальних труднощів та психологічні засади підвищення результативності навчальних досягнень учнів школи І, ІІ, ІІІ ступенів.

3. Місце та роль педагога у формуванні життєвих компетентностей учнів:теоретико-практичні аспекти.

4. Психологічне забезпечення збереження і зміцнення психічного та фізичного здоров’я учнів.

5. Соціально-психологічна та педагогічна підтримка дітей та учнів, схильних до девіантної та делінквентної поведінки.

6. Теоретико-практичні аспекти психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей.

7.Психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти.

8. Психолого-педагогічні чинники успішності соціальної адаптації учнів.

9. Інформаційно-фасилітаторська роль вчителя у вирішенні проблем профільного навчання та професійного самовизначення учнів.

10. Пcихолого-педагогічні засади попередження:тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та інших негативних явищ в підлітковому середовищі.

11. Психологічні аспекти попередження та подолання агресивних проявів та різних форм насильства в учнівському середовищі..

12. Стрес-менеджмент та психологічні чинники збереження здоров’я педагогів.

13.Психологічні засади організації діяльності класоводів, класних керівників з питань соціального розвитку школярів.

14. Психолого-педагогічний супровід підготовки і проходження учнями ДПА і ЗНО.

Запропоновані теми можуть корегуватись і доповнюватись іншими відповідно до регіональної специфіки, типу навчального закладу, запитів адміністрації, педагогів, батьків, результатів моніторингових досліджень тощо.

Підсумовуючи, необхідно відзначити, що для забезпечення ефективності та результативності діяльності регіональних психологічних служб необхідно враховувати такі аспекти:

 1. соціально-психологічне забезпечення навчання і виховання дітей та учнів має бути системним, охоплювати всіх суб’єктів навчально-виховного процесу – адміністрацію, педагогів, батьків, учнів; спланованим і скоординованим як на рівні навчального закладу, так і району, міста;

 2. всю діяльність щодо психолого-педагогічної підтримки учнів доцільно зорієнтувати на здійснення надання адресної допомоги конкретним дітям, учням, на основі вивчення їх запитів, звернень педагогів, батьків та результатів соціально-психологічних досліджень.

^ Махмутова А.Є., методист
по роботі з обдарованими дітьми

Методичні рекомендації щодо поліпшення роботи з обдарованими дітьми

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (Постанова КМУ № 1016 від 08.08.07 року), обласної програми роботи з обдарованими дітьми на 2008-2010 роки в області проведено відповідну роботу щодо науково-методичного забезпечення готовності педагогів до розвитку обдарованості та створення системи роботи з обдарованими дітьми, яка передбачала  застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій, впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу; розробку програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, індивідуальних програм; створення обласного банку даних обдарованої молоді, співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями; проведення конференцій з питань розвитку та підтримки обдарованості; забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогів у курсовий та міжкурсовий періоди. 

^ Провідними завданнями методичних служб на шляху підвищення ефективності в роботі щодо розвитку і підтримки обдарованості визначено:

- створення методик та інструментарію для проведення психолого-педагогічного діагностування учнів шкіл та позашкільних закладів освіти;

- науково-методичний супровід діяльності вчителів щодо розвитку та підтримки обдарувань;

- реалізація програм диференційованої та індивідуальної роботи в закладах загальноосвітньої та спеціальної освіти;

- організація роботи на базі сучасних закладів освіти лабораторій, Центрів, експериментальних майданчиків з виявлення та розвитку обдарованих дітей.

Інформацію щодо нормативно-правового забезпечення, результати предметних олімпіад, інтелектуальних змагань, каталог рекомендованої літератури з питань розвитку творчих обдарувань дітей та молоді розміщено на сайті інституту, який постійно оновлюється (web-сторінки «Хмельницькі олімпіади» та «Робота з обдарованими дітьми»).

Постійнодіюча виставка «Освіта на шляхах реформування» дає можливість вчителям різних регіонів області знайомитись та запроваджувати перспективний досвід з проблем розвитку обдарованості.

Відділ інформаційних технологій та дистанційного навчання (завідуючий – Ребрина В.А.) 10 років результативно керує школою олімпійського резерву „Step by step” для юних iнформатикiв. З вересня 2010 року розпочав роботу Інтрнет-факультатив з інформатики для учнів 7-9 класів. Новою ефективною формою роботи стала рубрика «На допомогу батькам», у якій можна дізнатись про практичні методики виховання обдарованих дітей.
З січня 2009 року поповнюється обласний банк даних ”Обдарована молодь Хмельниччини”, який є регіональним роздiлом Живої Книги – вiдкритої соціальної мережi, що об’єднує обдарованих i творчих дiтей, молодь , що мають особливі досягнення у науці, мистецтві, спорті, соціальній роботі (www.my.som.org.ua).

Щорічно в області понад 1300 школярів беруть участь у III етапi Всеукраїнських предметних олімпіад, демонструючи самобутні таланти, нестандартні підходи до виконання творчих завдань і вміння застосовувати здобуті знання. На обласному етапі у 2010/2011 н.р. дипломами відзначений 341 учень. Дипломами ІV етапу Всеукраїнських предметних нагороджені 26 учнів. Гончарук Альона, учениця 11 класу Хмельницького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, стала учасницею міжнародної олімпіади з біології.

За результатами олімпіад та конкурсу-захисту МАН стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України у 2010/2011 н.р.отримують 6 учнів.

Однією із нових форм роботи з обдарованою молоддю та дітьми, які навчаються у закладах, віддалених від наукових центрів, є Всеукраїнські олімпіади з базових предметів; обласні Інтернет-олімпіади з програмування та математики, Інтернет-конкурси з англійської мови, інформатики та загальної ерудиції (зареєстровано більше 400 учасників) та обласний Інтернет-конкурс шкільних газет.

Для подальшої системної роботи щодо забезпечення необхідних умов для розвитку творчої особистості, підвищення її культурного та освітянського рівня, духовного розвитку методисти структурних підрозділів Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти рекомендують завідуючим районними/міськими методичними кабінетами:

1. Впроваджувати шкільні, міські, районні семінари, форуми, наради з питань активізації роботи з обдарованими учнями.

2. Забезпечувати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду вчителів та навчальних закладів з питань підтримки та розвитку обдарувань.

3.Широко запроваджувати різні форми індивідуального навчання, самовизначення учнів .

4. Посилити практичну спрямованість відбірково-тренувальних зборів по підготовці переможців районних/міських олімпіад до ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та навчально-оздоровчої зміни для обдарованих дітей в таборах в літній період.

5.Створити систему роботи шкільної психологічної служби щодо виявлення та розвитку творчих здібностей обдарованих учнів, забезпечення становлення творчої обдарованості.

^ Красовська В.Ю., завідуюча сектором моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання,

Баля С.А., методист сектору моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання,

^ Методичні рекомендації щодо підготовки, організації та проведення ЗНО в 2011-2012 н.р.

У 2011 році в Хмельницькій області повною мірою реалізовано заходи щодо організованої підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які відбувалися в нормативно-правовому полі, системно й злагоджено, організовано, без суттєвих порушень, з урахуванням різних чинників і максимальним використанням ефективних освітніх ресурсів.

^ Досвід проведення ЗНО 2011 року засвідчив, що:

 • процес підготовки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти та вищої школи до ЗНО відбувався у тісній співпраці з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти. За останні роки здійснено навчання та сертифікацію педагогічного персоналу, що задіяний на пункти тестування відповідно до потреб та інструкцій УЦОЯО;

 • набуто значний досвід використання тестових методик оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів в освітній практиці. Розроблено методики впровадження цього досвіду на курсах підвищення кваліфікації освітян, у ході проведення різного роду методичних заходів;

 • напрацьовано дієві методики проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, навчально-методичної підготовки та наукового супроводу зовнішнього незалежного оцінювання в області;

 • значущим фактором розвитку системи підготовки освітян до проведення ЗНО в області є використання інформаційних технологій, засобів Інтернет та Інформаційних систем VPN-з’єднання. Створення необхідних інформаційних баз в області (для реєстрації учасників ЗНО, проведення пробного тестування, для контролю за базами педагогічного персоналу тощо) відбувається за допомогою сучасних інформаційних засобів;

 • перехід до багатосесійності зумовлений необхідністю скорочення кількості пунктів тестування. Це дало можливість удосконалити організацію зовнішнього незалежного оцінювання, попередити деякі можливі процедурні порушення під час тестування.

Отже, за час проведення зовнішнього тестування здобуто досвід проведення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження незалежного оцінювання серед учнів та їхніх батьків, педагогів, громадськості.

Система зовнішнього незалежного оцінювання отримала своє визнання як система незалежного та об’єктивного оцінювання майбутніх вступників у вищі навчальні заклади – випускників системи загальної середньої освіти. За три роки означено тенденції у виявленні найкращих навчальних результатів випускників закладів освіти.

За вказаний період налагоджено тісну співпрацю закладів системи загальної середньої та вищої освіти у вирішенні організаційних питань щодо проведення ЗНО.

Разом з тим не обійшлося і без деяких недоліків, які загалом не вплинули на високу якість організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у Хмельницькій області, але на які варто звернути увагу задля неповторення та непоширення їх у поточному році.

Варто відзначити недостатню орієнтацію школярів в обраному напрямку навчання у вищій школі, а відтак – у виборі предметів тестування та їхньої кількості.

Частина зареєстрованих учасників ЗНО не з’явилася на тестування без поважних причин. Вже на першу сесію випробування з української мови та літератури не прийшли 434 учасники. Через несвоєчасне прибуття громадського транспорту, затримки на дорогах приватного транспорту частина абітурієнтів запізнилася на тестування (особливо на тестування з української мови та літератури).

Слід зауважити на певні недоліки в інформаційній, консультативній, організаційно-методичній роботі в навчальних закладах:

 • частина учасників ЗНО не взяла участь у пробному тестуванні, що не дало можливості їм випробувати свої навчальні можливості та адаптуватися до умов проведення зовнішнього оцінювання;

 • для підготовки учнів та організації їхньої самостійної роботи не використаний повною мірою арсенал тренувальних предметних тестів, методичних рекомендацій, розміщений на сайтах УЦОЯО, ВРЦОЯО. Значна частина учнів, особливо в сільській місцевості, залишилася недостатньо поінформованою про структуру тестів, їх специфіку, технічні характеристики, зміст процедур тестування тощо;

 • у деяких методичних кабінетах шкіл, предметних кабінетах не систематизовані дидактико-методичні матеріали щодо підготовки учнів до ЗНО, відсутній графік консультацій з предметів зовнішнього оцінювання тощо.

Певні упущення під час тестування виявилися в організаційній роботі з учасниками тестування:

 • при дотриманні порядку заповнення бланків відповідей. У попередні роки досить велика кількість абітурієнтів не позначала варіант своєї роботи, що унеможливлювало своєчасне визначення результатів;

 • зафіксовані неодноразові випадки явки учасників на пункти тестування без відповідних документів (без паспорта, сертифіката);

 • деякі учні одержували зауваження через намагання користуватись мобільними телефонами тощо.

Враховуючи, що у 2011 році на ЗНО в Хмельницькій області зареєструвалось понад 11,5 тис. учасників, у пробному тестуванні взяло участь близько 9,5 тис. абітурієнтів (83% від зареєстрованих на основне тестування) та з метою недопущення вище зазначених недоліків в організації ЗНО – 2012, виконання указів Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" № 1013 від 04.07.2005р., "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" № 244 від 20.03.2008 р., постанов Кабінету Міністрів України "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" № 1095 від 25.08.2004р., "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" № 1312 від 31.12.2005р., визначаючи найважливіші завдання щодо організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році,

р е к о м е н д у є м о :

І. Начальникам управлінь/відділів міських рад/ райдержадміністрацій:

    1. Організувати в навчальних закладах цілеспрямовану організаційну, інформаційну, просвітницьку, інструктивну, навчальну, науково-методичну, тренінгову, координаційно-консультативну, контролюючу та корекційну роботу, орієнтовану на керівні, методичні, педагогічні кадри, а також на учасників зовнішнього незалежного оцінювання, їхніх батьків, громадськість.

    2. Організувати наради-семінари керівників шкіл з питань підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році.

    3. Систематизувати документи, що складають нормативно-правову основу зовнішнього незалежного оцінювання.

    4. Здійснити організаційні заходи щодо доставки випускників до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання для участі в основному тестуванні відповідно до обласної програми "Шкільний автобус".

    5. Повною мірою використати парк шкільних автобусів для довозу учасників ЗНО до пунктів тестування.

ІІ. Завідуючим міськими та районними методичними кабінетами:

 1. Забезпечити в навчальних закладах систематичну ефективну організаційну, науково-методичну, інформаційно-консультативну, навчальну, тренінгову, контролюючу та корекційну роботу серед керівників шкіл, педагогічних кадрів, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, їхніх батьків, громадськості.

 2. Провести наради, семінари-практикуми для методичних та педагогічних працівників щодо засвоєння змісту нових програм підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та технічних характеристик предметних тестів.

 3. Систематизувати в методичному кабінеті матеріали, які складають науково-методичне та навчальне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання:

- зразки предметних тестів 2011 року,

- навчальний посібник „Зовнішнє незалежне оцінювання – 2008” (видання УЦОЯО),

- журнал „Вісник. Тестування і моніторинг в освіті” (2005-2011 рр.),

- інформаційний вісник ХОІППО „Зовнішнє незалежне оцінювання в Хмельницькій області – 2008 (2009, 2010, 2011 рр.)”,

- технічні характеристики тестів 2012 року,

- програми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року.

 1. Випустити методичні бюлетені з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

 2. Надати методичні рекомендації керівникам шкіл щодо інформування громадськості, учнів та їхніх батьків.

 3. Розмістити інформацію про зміст, правила та умови ЗНО на сайтах управління/відділу, міських рад, райдержадміністрацій, направити прес-релізи засобам масової інформації.

 4. Організувати інструктивно-методичні семінари-практикуми класних керівників учнів 11-х класів, вчителів-предметників, методистів-кореспондентів з питання підготовки учнів до зовнішнього оцінювання.

 5. Визначити з числа педагогів міста/району кандидатів до складу інструкторів та чергових (залучивши до роботи сертифікованих у 2011 році педагогів).

 6. Перевірити навчальні заклади з питання підготовки учнів до ЗНО.

 7. Посилити контроль за проведенням зовнішнього тестування.

ІІІ. Керівникам шкіл, класним керівникам, вчителям-предметникам:

  1. Здійснити в навчальних закладах систематичну організаційну, інформаційну, навчальну, науково-методичну, тренінгову, консультаційну, контролюючу та корекційну діяльність, орієнтовану на педагогів, учнів 11-х класів, їхніх батьків, громадськість щодо особливостей зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, умов вступу до ВНЗ України в 2012 році.

  2. Провести інструктивно-координаційні наради з питань зовнішнього незалежного оцінювання для класних керівників, вчителів-предметників.

  3. Організувати проведення батьківських зборів з питань ЗНО.

  4. Організувати проведення учнівських зборів з питань зовнішнього тестування.

  5. Підготувати інформаційний куток для учнів та батьків (розмістити графік проведення тестувань, умови вступу до ВНЗ у 2012 році.

  6. У кабінетах керівників, методичних кабінетах шкіл, навчальних предметних кабінетах систематизувати нормативні документи МОН України щодо зовнішнього незалежного оцінювання та матеріали, які складають науково-методичне та навчальне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання:

- зразки предметних тестів 2011 року,

- навчальний посібник „Зовнішнє незалежне оцінювання – 2008” (видання УЦОЯО),

- журнал „Вісник. Тестування і моніторинг в освіті” (2005-2011 рр.),

- інформаційний вісник ХОІППО „Зовнішнє незалежне оцінювання в Хмельницькій області – 2008 (2009, 2010, 2011 рр.)”,

- технічні характеристики тестів 2012 року,

- програми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року.

7. Скласти графік консультацій з предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

8. Для підготовки учнів та організації їхньої самостійної роботи використати повною мірою арсенал тренувальних предметних тестів, методичних рекомендацій, розміщений на сайтах УЦОЯО, ВРЦОЯО.

9. Допомогти учням зорієнтуватися в обраному напрямку навчання у вищій школі, а відтак – у виборі предметів тестування та їхньої кількості.

10. Забезпечити вільний допуск випускників-учасників тестування до шкільних персональних комп’ютерів та мережі Internet.

11. Організувати ефективну системну роботу з обдарованими дітьми задля стимулювання їхніх якісних результатів із зовнішнього незалежного оцінювання.

12. Реалізувати в кожному навчальному закладі систему повторення на уроці як невід'ємну складову високих досягнень на зовнішньому тестуванні.

13. Проінформувати зареєстрованих випускників-учасників ЗНО про структуру тестів, їх специфіку, технічні характеристики, зміст процедур тестування, обов'язкову вчасну явку на пункти тестування з відповідними документами (запрошенням, паспортом, сертифікатом).

14. Здійснити організаційні заходи щодо доставки випускників до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання для участі в основному тестуванні відповідно до обласної програми "Шкільний автобус".

15. Забезпечити проведення зовнішнього оцінювання та відповідного регламенту роботи закладу.

^ IV. Відповідальним за пункти зовнішнього незалежного оцінювання:

 1. Підготувати пункти тестування до проведення зовнішнього незалежного оцінювання та заходів щодо безпеки життя та збереження здоров’я учасників тестування.

 2. Забезпечити матеріально-технічну, санітарно-гігієнічну, організаційну готовність визначених шкіл як пунктів зовнішнього тестування.

 3. Підготувати наочний реквізит пунктів зовнішнього незалежного оцінювання.

 4. Підвищити рівень інформаційної безпеки (збереження контейнерів).

 5. Підвищити відповідальність осіб, які проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання, за дотриманням порядку заповнення бланків відповідей.

ЗмістСтор.

1.

Методичнее забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2011-2012 н.р.

1-6

2.

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі в 2011-2012 н.р.

7-16

3.

Методичні рекомендації щодо вивчення географії

в 2011-2012 н.р.

17-24

4.

Методичні рекомендації щодо вивчення географії

у профільній школі в 2011-2012 н.р.

25-29

5.

Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології та природознавства в 2011-2012 н.р.

30-39

6.

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії в 2011-2012 н.р.

40-45

7.

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики

в 2011-2012 н. р.

46-50

8.

Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії

в 2011-2012 н. р.

51-53

9.

Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 2011-2012 н. р.

54-60

10.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2011-2012 н. р.

61-68

11.
^

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання та предмету «Технології» в 2011–2012 н. р.


69-77

12.

Методичні рекомендації щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти в 2011-2012 н.р.

78-83

13.

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 2011–2012 н.р.

84-92

14.

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в 2011–2012 н.р.

93-99

15.

Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в 2011-2012 н.р.

100-106

16.

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2011-2012 н.р.

107-125

17

Методичні рекомендації вивчення історії в 2011-2012 н.р.

126-136

18.

Методичні рекомендації вивчення правознавства та

курсів духовно-морального спрямування в 2011-2012 н.р.

137-14419.

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності виховної роботи в навчальних закладах області в 2011-2012 н.р.

145-148

20.

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів галузі "Естетична культура" в 2011 – 2012 н.р.

149-153

21.

Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури в 2011-2012 н. р.

154-160

22.

Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 2011-2012 н. р.

161-165

23.

Методичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я в 2011-2012 н.р.

166-173

24.

Методичні рекомендації щодо організації профільного навчання шляхом мережевої взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів

174-176

25.

Модернізація діяльності методичних служб області в умовах інноваційного розвитку освітньої галузі

177-181

26.

Інтегрована діяльність шкіл з малою наповнюваністю класів у межах освітнього округу

182-186

27.

Про актуальні питання планування та організації діяльності психологічної служби системи освіти області у 2011-2012 н.р.

187-190

28.

Методичні рекомендації щодо поліпшення роботи з обдарованими дітьми

191-192

29.

Методичні рекомендації щодо підготовки, організації та проведення ЗНО в 2011-2012 н.р.

193-197


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Похожие:

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних
Ляпіна О. В. Методичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред д.І. н., проф....

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації з дисципліни «вступ до спеціальності»
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять. Методичні рекомендації включають в себе питання...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу Одеса «спд фридман»
«Культурна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення», «Якісні дослідження», «Організація польового дослідження»....

Методичні рекомендації підготували iconЗагальні методичні рекомендації до курсу
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"

Методичні рекомендації підготували iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...

Методичні рекомендації підготували iconРекомендації щодо корекції впливу несприятливих факторів при трансплантації...
Возможности и особенности современных биотехнологий воспроизводства// Аграрная наука. 2000.№6. С. 22

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<