Наукових праць
НазваниеНаукових праць
страница1/17
Дата публикации06.06.2013
Размер2.74 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

(1994-2009 рр.)
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України, створеного 25 травня 1994 р.

Монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники і методичні рекомендації, концепції і навчальні програми, статті в науково-методичних збірниках і журналах відображають результати досліджень, що виконувались у 1994-2009 рр. Подано також перелік дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата педагогічних наук, захищених співробітниками та здобувачами Центру.

Для науковців, аспірантів, докторантів, викладачів і керівників навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників управлінь, відділів освіти обласних, міських і районних державних адміністрацій.


Укладач: Сліпчишин Л. В.
Відповідальний за випуск: Камінецький Я. Г.МОНОГРАФІЇ
 1. Васянович Г. П. Виховання морально-правової відповідальності педагога / Григорій Петрович Васянович // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : монографія / за ред. І. А. Зязюна. — К. : Видавництво “Віпол”, 2000. — С. 505—533.

 2. Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність (теоретико-методологічний аспект) : монографія / Григорій Петрович Васянович. — 2-ге вид. — Львів : ЛДФЕІ, 2002. — 232 с.

 3. Вачевський М. В. Соціально-економічний механізм використання науково-технічної творчості : монографія / Мирон Васильович Вачевський. – Львів : Каменяр, 2001. – 204 с.

 4. Вачевський М. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції : монографія / Мирон Васильович Вачевський. — К. : Професіонал, 2005. — 364 с.

 5. Гуманітарні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія / за ред. Г. П. Васяновича, С. М. Вдович. — Львів : Сполом, 2009. — 334 с.

 6. Джулай Л. І. Система контролю знань і вмінь студентів : загальна теорія та практика у підготовці медичних сестер : монографія / Лариса Іванівна Джулай — Львів : Сполом, 2007. — 180 с.

 7. Жидецький Ю. Ц. Організаційно-економічн і засади ступеневої професійної освіти фахівців поліграфічного профілю в ринкових умовах : монографія / Юрій Цезарійович Жидецький. — Київ : Педагогічна думка, 2007. – 164 с.

 8. Жидецький Ю. Ц. Теоретичні та методичні основи ступеневої професійної освіти фахівців поліграфічного профілю / Юрій Цезарійович Жидецький : монографія ; [за ред. С. У. Гончаренка]. — Львів : Вид-во Української академії друкарства, 2004. — 310 с.

 9. Інноваційні методики навчання у професійно-технічній освіті : монографія / за ред. І. М. Козловської. –– Львів : Сполом, 2006. –– 172 с.

 10. Козловская И. М. Основы дидактической интегрологии : монография / Ирина Михайловна Козловская. –– Львов : Сполом, 2005. –– 360 с.

 11. Козловська І. М. Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи : монографія / Ірина Михайлівна Козловська ; за ред. С. У. Гончаренка. –– Львів : Світ, 1999. –– 302 с.

 12. Онищенко В. Д. Філософія духа і духовного пізнання : Християнсько-філософська ноологія : монографія / Василь Денисович Онищенко. — Львів : Логос, 1998. – 338 с.

 13. Організаційно-економічні механізми функціонування професійно-технічної освіти в ринкових умовах : монографія / Камінецький Я. Г., Жидецький Ю. Ц., Клим Б. І., Копельчак М. П., Криницька Л. Я., Кубська Л. І., Субтельна Г. В. ; за ред. Я. Г. Камінецького. — Львів : Сполом, 2006. — 237 с.

 14. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті : методологія, теорія, практика : монографія / за ред. І. Козловської та Я. Кміта –– Львів : Сполом, 2004. –– 244 с.

 15. Професійно спрямоване вивчення природничо-математичних дисциплін у ПТНЗ : монографія / П. І. Сікорський, І. Є. Курляк, В. Є. Робак, А. В. Литвин, Л. Ф. Ємчик, І. М. Матійків, Л. І. Джулай. — Львів : Бодлак, 2009. — 182 с.

 16. Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія / [Васянович Г. П., Дегтярьова Г. С., Вдович С. М., Музальов О. О., Руденко Л. А., Палка О. В., Онищенко В. Д., Шиделко А. В.] ; [ за ред. Г. П. Васяновича]. — Львів : Сполом, 2008. — 464 с.

 17. Сікорський П І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання : монографія / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Каменяр, 1998. — 196 с.

 18. Сікорський П І. Теорія і методика диференційованого навчання : монографія / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2000. — 421 с.

 19. Сліпчишин Л. В. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах : гуманітарно-інтегративний підхід : монографія / Лідія Василівна Сліпчишин. — Львів : Сполом, 2007. — 256 с.

 20. Собко Я. М. Теоретичні та методичні основи інтегративних курсів у професійно-технічній освіті : монографія / Ярослав Максимович Собко ; за ред. С. У. Гончаренка. –– Львів : Сполом, 2007. –– 332 c.

 21. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах : монографія / [Васянович Г. П., Дегтярьова Г. С., Вдович С. М., Музальов О. О., Руденко Л. А., Палка О. В., Онищенко В. Д., Шиделко А. В. ; за ред. Г. П. Васяновича]. — Львів : Українські технології, 2003. — 220 с.

 22. Теоретико-методичні засади наступності в природничо-математичній підготовці кваліфікованих робітників : колективна монографія / Сікорський П. І., Ковальчук І. П., Робак В. Є., Ємчик Л. Ф., Джулай Л. І., Кміт Я. Г. ; за ред. В. Є. Робака. — Львів : Сполом, 2006. — 166 с.

 23. Теоретичні засади методики професійно спрямованого викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ : монографія / [Васянович Г. П., Дегтярьова Г. С., Вдович С. М., Музальов О. О., Руденко Л. А., Палка О. В., Онищенко В. Д., Шиделко А. В.] ; за ред. Г. П. Васяновича. — Львів : Сполом, 2005. — 240 с.

 24. Теоретичні і методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін: інтегративний підхід : монографія / І. Козловська, К. Лєнік, Я. Собко, А. Литвин та ін. ; за ред. Ірини Козловської та Клаудюша Лєніка. –– Львів : Євросвіт, 2003. –– 248 с.

 25. Теоретичні та методичні засади вивчення природничо-математичних дисциплін у професійних закладах освіти : перспективи XXI століття : колективна монографія / Ємчик Л. Ф., Кміт Я. Г., Ковальчук І. П., Мокрик Р. І., Робак В. Є., Сікорський П. І., Черепанова С. О. — Львів : Сполом, 2004. — 200 с.

 26. Теоретичні та методичні основи забезпечення якості професійно-практичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів : монографія / Козловська І. М., Собко Я. М., Стечкевич О. О., Якимович О. Н., Якимович Т. Д. ; за ред. Я. Собка — Львів : Сполом, 2009. — 148 с.

 27. Управління підготовкою кваліфікованих робітників та фахівців у регіоні : організаційно-педагогічні та економічні засади : колективна монографія / Камінецький Я. Г., Клим Б. І., Копельчак М. П., Криницька Л. Я., Субтельна Г. В. ; за ред. Я. Г. Камінецького. — Львів : [б. в.], 2004. — 384 с.

 28. Ханик Я. Актуальні проблеми приватної освіти в Україні / Я. Ханик, С. Медведчук, Я. Романчак, І. Якимів : монографія. — Львів : Академічний експрес, 1997. — 135 с.

 29. Яценко Т. С. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубинно психологический аспект) : монография / Т. С. Яценко, Я. М. Кмит, Л. В. Мошенская . — М. : СИП РИА, 2000. — 194 с.
^ ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 1. Васянович Г. П. Збірка наукових праць. — Львів : Друк ПП “Бодлак”, 2006. — 448 с.

 2. Гуманітарна освіта та виховання особистості : збірник наукових праць / за ред. Г. П. Васяновича. — Львів : Сполом, 2004. — 219 с.

 3. Професійно спрямоване навчання і виховання особистості : збірник наукових праць / за ред. Г. П. Васяновича. — Львів : ЛДУ БЖД, 2006. — 288 с.

 4. Сікорський П. І. Збірник наукових праць : у 4 т. / Петро Іванович Сікорський — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Т. І. — 373 с.

 5. Сікорський П. І. Збірник наукових праць : у 4 т. / Петро Іванович Сікорський — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Т. ІІ.—420 с.

 6. Сікорський П. І. Збірник наукових праць : у 4 т. / Петро Іванович Сікорський — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Т. ІІІ. — 333 с.

 7. Сікорський П. І. Збірник наукових праць : у 4 т. / Петро Іванович Сікорський — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Т .ІV . — 320 с.

 8. Теоретичні основи професійної адаптації : збірник наукових праць / за ред. Г. П. Васяновича. — Львів : В-во Сполом, 2007. — 261 с.
ПІДРУЧНИКИ
 1. Вачевський М. В. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності : підручник для студентів ВНЗ / Мирон Васильович Вачевський. — К. : Професіонал, 2006. — 448 с.

 2. Вачевський М. В. Основи економічних знань : підручник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів / Вачевський М. В., Мадзігон В. М., Скотний В. Г., Шевченко Г. Є, Примаченко Н. М. — К. : ЦУЛ, 2004. — 536 с.

 3. Вачевський М. В. Основи економічних знань : підручник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій та загальноосвітніх шкіл / Мирон Васильович Вачевський — Дрогобич : Відродження, 1997. — 162 с.

 4. Ємчик Л. Ф. Медична і біологічна фізика : підручник [для студентів медичних навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації] / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт. — Львів : Світ, 2003. — 592 с.

 5. Жидецький Ю. Ц. Поліграфічне матеріалознавство : підручник / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : Світ, 2000. — 224 с.

 6. Ковальчук І. П. Екологія : підручник [для учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю] / І. П. Ковальчук, В. Є. Робак. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 328 с.

 7. Поліграфічні матеріали : підручник / Жидецький Ю. Ц., Лазаренко О. В., Лотошинська Н. Д. та ін. ; заг. ред. Е. Т. Лазаренко — Львів : Афіша, 2001. — 328 с.

 8. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 10 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 4 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. — Ч. І. — 148 с.

 9. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 10 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 4 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. — Ч. ІІ. — 172 с.

 10. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 10 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 4 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. — Ч. ІІІ. —174 с.

 11. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 10 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 4 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. –– Ч. ІV. —183 с.

 12. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 11 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. –– Ч. І. — 153 с.

 13. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 11 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. –– Ч. ІІ. — 154 с.

 14. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 11 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. –– Ч. ІІІ. — 226 с.

 15. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник [для класів з природничо-математичним напрямом навчання]. 10 кл. : в 2 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Ч. І. — 392 с.

 16. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник [для класів з природничо-математичним напрямом навчання]. 10 кл. : в 2 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Ч. ІІ. — 310 с.

 17. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 2 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Вид. 2-ге. — Львів : Бодлак, 2007. –– Ч. І. — 2007. — 368 с.

 18. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 2 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Вид. 2-ге. — Львів : Бодлак, 2007. –– Ч. ІІ. — 358 с.

 19. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. –– Ч. І. — 265 с.

 20. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. –– Ч. ІІ. — 220 с.

 21. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. –– Ч. ІІІ. —195 с.

 22. Сікорський П. І. Математика : інтегровано-модульний підручник. 10 кл. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2005. — 305 с.

 23. Сікорський П. І. Математика : модульний підручник [для профтехучилищ] / Петро Іванович Сікорський. — К. : Педагогічна думка, 2007. — 411 с.

 24. Сікорський П. І. Математика : підручник [для профтехучилищ] ч. ІІ. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2008. — 320 с.

 25. Сікорський П. І. Математика : інтегровано-модульний підручник. 11 кл. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2005. — 245 с.

 26. Собко Я. М. Радіоелектроніка : підруч. [для учнів ПТНЗ] / Ярослав Максимович Собко. –– Київ : Техніка, 2009. –– 274 с.^ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Барна М. М. Розвиток педагогiчної освiти в Галичинi (1772–1939 рр.) : навчальний посiбник (журнальний варiант) / Марія Михайлівна Барна // Рiдна школа. — 1998. — № 7–8. — С. 33—48.

 2. Білецький М. Збірник конкурсних тестових завдань з географії / М. Білецький , С. Благодир , М. Влах , І. Ковальчук та ін. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. — 275 с.

 3. Васянович Г. П. Вступ до філософії : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : Норма, 2001. — 216 с.

 4. Васянович Г. П. Історія зарубіжної педагогіки і вищої освіти : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФА, 2008. — 46 с.

 5. Васянович Г. П. Історія філософії України : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : Вид-во “Ставропігіон”, 2007. — 76 с.

 6. Васянович Г. П. Ноологія особистості : навчальний посібник / Г. П. Васянович, В. Д. Онищенко. — Львів : Сполом, 2007. — 217 с.

 7. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : Норма, 2005. — 344 с.

 8. Васянович Г. П. Політологія : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ФОП Корпан Б. І., 2009. — 150 с.

 9. Васянович Г. П. Проблеми фізичного виховання у педагогічній спадщині Г. Ващенка : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФЕІ, 2001. — 60 с.

 10. Васянович Г. П. Філософія : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : Норма, 2005. — 216 с.

 11. Васянович Г. П. Честь і гідність педагога : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФЕІ. 2004. — 44 с.

 12. Вачевський М. В. Маркетинг в сферах послуг : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний. — К. : ЦУЛ, 2004. — 232 с.

 13. Вачевський М. В. Маркетингова культура в підприємництві : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. В. Вачевський, Н. М. Примаченко, М. М. Баб’як. — К. : ЦУЛ, 2004. — 160 с.

 14. Влах М. Конкурсні тестові завдання з географії : навчальний посібник / М. Влах, І. Ковальчук, Я. Кравчук, Б. Муха. — Львів : [б. в.], 1996. — 173 с.

 15. Ємчик Л. Ф. Медична біофізика : навчальний посібник [для студентів медичних навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації] / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт. — Львів : Місіонер, 1998. — 216 с.

 16. Ємчик Л. Ф. Медична і біологічна фізика : підручник [для студентів медичних навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації] / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт. — Львів : Світ, 2003. — 592 с.

 17. Ємчик Л. Ф. Фізика в задачах : поняття, закони, задачі : навчальний посібник [для учнів професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв, гімназій] / Любов Федорівна Ємчик. — К. : Педагогічна думка, 2007. — 262 с.

 18. Жидецький Ю. Ц. Допоміжні поліграфічні матеріали : навчальний посібник / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : Основа, 1998. — 115 c.

 19. Жидецький Ю. Ц. Духовний світ Івана Федорова : навчальний посібник / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : Основа, 1998. — 58 с.

 20. Жидецький Ю. Ц. Палітурні матеріали : навчальний посібник / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : Основа, 1997. — 65 с.

 21. Жидецький Ю. Ц. Поліграфічне матеріалознавство. Ч. 1. Папір і картон : навчальний посібник / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : [б. в.], 1996. — 100 с.

 22. Камінецький Я. Г. Підготовка менеджерів : методичний посібник / Я. Г. Камінецький , В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич. – Львів : [б. в.], 1995. — 64 с.

 23. Ковальчук І. Екологічна геоморфологія : підручник для студентів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей вищ. навч. закладів / І. Ковальчук, О. Адаменко, Г. Рудько. — Івано-Франківськ : Факел, 2000. — 411 с.

 24. Ковальчук І. Збірник конкурсних тестових завдань з географії / І. Ковальчук, М. Білецький, С. Благодир, М. Влах. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. — 220 с.

 25. Ковальчук І. Конкурсні тестові завдання з географії / Ковальчук І. П., Білецький М. І., Влах М. Р. та ін. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 2000. — 272 с.

 26. Ковальчук І. П. Екологія : підручник [для учнів ПТНЗ с/г профілю] / І. П. Ковальчук, В. Є. Робак. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 328 с.

 27. Ковальчук І. П. Збірник конкурсних тестових завдань з географії / Ковальчук І. П., Білецький М. І., Влах М. Р. та ін. — Львів : ЛДУ, 1998. — 214 с.

 28. Ковальчук І. П. Конкурсні тестові завдання з географії / І. П. Ковальчук, М. Р. Влах, Я. С. Кравчук, Б. П. Муха. — Львів : Ред. вид. відділ Львів. ун-ту, 1995. — 162 с.

 29. Ковальчук І. Прикладна гідроекологія : навчальний посібник / І. Ковальчук, Р. Каганов, Р. Сливка. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. — 228 с.

 30. Козловська І. М. Методика інтегративного вивчення фізики у професійно-технічній школі (дидактичні основи) : навчальний посібник / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО ком-ту ПТО, 2000. –– 184 с.

 31. Козловська І. М. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник / Д. В. Чернілевський, В. І. Захарченко, І. М. Козловська та ін. ; за ред. проф. Д. В. Чернілевського. –– К. : Університет “Україна”, 2008. –– 478 с.

 32. Козловська І. М. Фізика (вибрані розділи) : навчальний посібник для учнів ПТНЗ / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : Сполом, 2005. –– 164 с.

 33. Козяр М. М. Індивідуально-виховна робота з військовослужбовцями і самовиховання / Михайло Миколайович Козяр // Військова психологія і педагогіка : навчальний посібник / за ред. М. Й. Варія. - Львів : Сполом, 2003. — С. 548—575 .

 34. Козяр М. М. Основи екстремальної підготовки / Михайло Миколайович Козяр // Військова психологія і педагогіка : навчальний посібник / за ред. М. Й. Варія. — Львів : Сполом, 2003. — С. 602—622.

 35. Козяр М. М. Педагогічні основи процесу виховання військовослужбовців / Михайло Миколайович Козяр // Військова психологія і педагогіка : навчальний посібник / за ред. М. Й. Варія. - Львів : Сполом, 2003. — С. 510—547.

 36. Козяр М. М. Правила розміщення пожежних сповіщувачів : навчальний посібник / М. М. Козяр, М. С Коваль, Т. М. Шналь, В. С. Фіцик. — Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2003. — 28 с.

 37. Козяр М. М. Професійно-стрілецька підготовка особового складу органів внутрішніх справ України у швидкісних стрілецьких вправах : навчальний посібник / М. М. Козяр, Б. А. Виноградський, А. М. Ковальчук. — Львів : Сполом, 2002. — 109 с.

 38. Копельчак М. П. Програмування технологічних процесів для токарних верстатів з ЧПК : посібник для учнів, що навчаються за спеціальністю “Налагоджувальник верстатів з числовим програмним управлінням” / Михайло Павлович Копельчак. — Львів : [б. в.], 1998. — 110 с.

 39. Копельчак М. П. Програмування технологічних процесів для токарних верстатів з ЧПК : навчальний посібник / Михайло Павлович Копельчак. — 2-ге вид. — Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. — 115 с.

 40. Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навчальний посібник: у 3 ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова ; передмова В. Г. Скотного. — Львів : Світ, 2003. — Ч. 1. — 256 с.

 41. Кудрин Л. Г. Логіка : конспект лекцій для студентів-правників / Л. Г. Кудрин, Ю. Р. Сурмяк . — Львів : ЛФ МАУП, 2002. — 90 с.

 42. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 11 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. –– Ч. ІІІ. — 226 с.

 43. Сікорський П. І. Математика : підручник [для профтехучилищ] / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2008. — Ч. ІІ. — 320 с.

 44. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу : експериментальний модульний підручник. 11 кл. [для ліцеїв та гімназій з математичним профілем навчання] : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2003. –– Ч. ІІ. — 154 с. (

 45. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 1 : Узагальнення і систематизація знань / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 1999.— 100 с.

 46. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 2 : Функція дійсної змінної / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2001. — 72 с.

 47. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 3 : Тригонометричні функції довільного кута. Обернені тригонометричні функції / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2001. — 79 с.

 48. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 4 : Тригонометричні тотожності / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2001. — 50 с.

 49. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 5 : Тригонометричні рівняння і нерівності / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2001. — 71 с.

 50. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 6 : Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2001. — 88 с.

 51. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 7 : Похідна функції / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2002. — 51 с.

 52. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 8 : Застосування похідної / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2002. —56 с.

 53. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 9 : Степінь з довільним показником. Степенева функція. Показникова функція / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2002. — 59 с.

 54. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 10 : Логарифмічна функція. Показникові, логарифмічні рівняння і нерівності / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2002. –– 137 с.

 55. Сікорський П. І. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : навчальний посібник: 11 модулів. Модуль 11 : Узагальнення і систематизація знань / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 2002. — 137 с.

 56. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 2 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Вид. 2-ге. — Львів : Бодлак, 2007. –– Ч. І. — 2007. — 368 с.

 57. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 2 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Вид. 2-ге. — Львів : Бодлак, 2007. –– Ч. ІІ. — 358 с.

 58. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. –– Ч. І. — 265 с.

 59. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. –– Ч. ІІ. — 220 с.

 60. Сікорський П. І. Вища математика : модульний підручник : в 3 ч. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. –– Ч. ІІІ. —195 с.

 61. Сікорський П. І. Вища математика : навчальний посібник [для студентів заочної і денної форми навчання] / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2006. — 128 с.

 62. Сікорський П. І. Готуємось до незалежного тестування з математики : навчальний посібник / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І.Корпан, 2009. — 80 с.

 63. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання : навчальний посібник / Петро Іванович Сікорський. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. — 127 с.

 64. Сікорський П. І. Модульні та підсумкові тести з вищої математики : навчальний посібник / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2008. — 214 с.

 65. Сікорський П. І. Нові технології навчання (до 10 від дня заснування Вузлівського природничо-економічного ліцею) : навчальний посібник / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2005. — 179 с.

 66. Сікорський П. І. Розвиток національної освіти і науки в Україні : навчальний посібник / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. — 160 с.

 67. Сліпчишин Л.В. Неметалеві матеріали : навчальний посібник / Лідія Василівна Сліпчишин. — Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. — 50 с.

 68. Ханик Я. М. Холодильні процеси : навчальний посібник / Ярослав Миколайович Ханик. — Львів : Львівська політехніка, 1995. — 263 с.

 69. Черепанова С. О. Проблема людини в українському мистецтві : навчальний посібник / Світлана Олександрівна Черепанова. — Львів : Світ, 2001. — 296 с.

 70. Яценко Т. С. Активне соціально-психологічне навчання : теорія, процес, практика : навчальний посібник / Т. С. Яценко, Я. М. Кміт, Б. М. Олексієнко. — Хмельницький–М. : [б. в.], 2002. — 838 с.

 71. Palka O. Моdern Ukrainian Grammar in Tables. Morphology (Сучасна українська граматика у таблицях. Морфологія) : навчальний посібник. / Oleksandra Palka — Львів : ТзОВ “Поллі”, 1997. — 104 с.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наукових праць iconНаукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик...
Біобібліографічний покажчик наукових праць Заслуженого діяча науки України, доктора ветеринарних наук, професора Харківського зооветеринарного...

Наукових праць iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик...
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...

Наукових праць iconСписок наукових праць
Вісник кдпу. Збірник наук праць кдпу, вип. №5/2007(46) Ч. 1, Кременчук, кдпу, 2007 р

Наукових праць iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 1902-1969 Бібліографічний...
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...

Наукових праць iconЧерняховського військова освіта збірник наукових праць Національного...
В 42 Збірник наукових праць “Військова освіта“ Національного університету оборони України. – 2013. – №1 (27). – 244 с

Наукових праць iconНан україни академія економічних наук україни проблеми І перспективи...
Проблеми І перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 20. – Суми: уабс нбу, 2007. – 352 с

Наукових праць icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Наукових праць icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Наукових праць icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Наукових праць iconЛукін юхим іудович біобібліографічний покажчик наукових праць за...
Лукін Юхим Іудович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926-1994 рр. (До 100-річчя від дня народження)/ хдзва; Упорядник...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<