Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Скачать 261.35 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Дата публикации06.06.2013
Размер261.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Математика > Методичні рекомендації


ПП “Контур плюс”


Педагогічний програмний засіб “Математика, 3 клас”

версія 2.0

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів

РІВНЕ 2007

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МАТЕМАТИКА, 3 КЛАС» ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 4

1.1.Загальні зауваження 4

1.2. Підготовка до проведення уроку математики з використанням ППЗ 5

1.3. Структура мультимедійного уроку математики 5

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ 6

2.1. Урок пояснення нових знань 6

^ ДОДАТОК А 7

ПЕРЕДМОВАНові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті праці вчителя, пошуки нових технологій навчання, що активізує проблему піднесення рівня професійної підготовки вчителя.

У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. З одного боку, інформаційні технології – потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому вчителі-новатори активно використовують інформаційні технології в навчальному процесі.

Створення Педагогічного програмного засобу «Математика, 3 клас» виправдано тим, що саме при вивченні математики складність навчання обумовлюється великою кількістю матеріалів для підготовки вчителя до уроку. Даний ППЗ надає можливість проілюструвати математичні поняття і явища, оскільки в учнів початкових класів переважає наочно-образне мислення. Для учня важлива побудова ходу розв’язання математичної задачі, розвиток і сприйняття евристики у виучуваному матеріалі, динамічна подача величин і їх відношень, ілюстрація практичних дій із математичними об’єктами, а не лише отримання відповіді чи готових результатів.

ППЗ “Математика, 3 клас” може бути використаний учителем:

 • для підготовки до уроку;

 • для пояснення нового матеріалу;

 • для створення власних уроків;

 • для формування та закріплення навичок розв’я­зу­ван­ня вправ, передбачених програмою;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ “Математика, 3 клас” може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

До складу навчального матеріалу включено 48 уроків за Програмою 3 класу. Календарно-тематичне планування для 3 класу подане в додатку

^

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МАТЕМАТИКА, 3 КЛАС» ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МАТЕМАТИКИ
  1. Загальні зауваженняУрок математики в початкових класах загальноосвітнього навчального закладу спрямований на оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для успішного оволодіння іншими предметами і забезпечення наступності з основною ланкою школи.

Одними з основних завдань уроку математики є формування в учнів початкових уявлень про число, величину, міцних обчислювальних навичок із натуральними числами та нулем, первинних вмінь вимірювання та обчислення величин; наочно-чуттєвих уявлень про геометричні фігури, графічні вміння.

Ознайомлення дітей із математикою як особливим методом світопізнання, розуміння ними зв’язку математики з дійсністю, уявлення про математичне моделювання сприяють розвитку наукового світогляду. Використання фактів з історії математики формує в учнів уявлення про математику як невід’ємну частину загальнолюдської культури.

Урок математики повинен створити широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших школярів: пам’яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, інформаційної культури, формування первинних умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії, математизувати реальні ситуації. Навчання математики тісно пов’язане з формуванням мовленнєвої культури учнів. Ці уроки збагачують учнів математичною термінологією, а також необхідним для її засвоєння словниковим запасом.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки математики з застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків містить малюнки, схеми, анімації, відеофрагменти, текстові пояснення, звуковий супровід, зразки виконання математичних завдань тощо, які педагог може використати при проведенні уроку з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, постановка проблеми, її розв’язання – вивчення нового матеріалу, демонстрація, завдання для первинного закріплення (можна використати як самостійну роботу учнів) з подальшою перевіркою за зразком на екрані, творчі завдання).

Для підготовки та проведення уроку математики з застосуванням комп’ютера вчителю потрібно знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного його етапу.
^

1.2. Підготовка до проведення уроку математики з використанням ППЗДля підготовки до уроку математики з використанням ППЗ учитель може скористатися цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків. (див. додаток)

Відповідно до власних методичних уподобань педагог може редагувати запропоновані в ППЗ уроки або створювати власні. Кожен урок ППЗ розділений на кроки, що дає можливість використовувати окремі кроки на різних уроках під час вивчення, закріплення і повторення виучуваного матеріалу.

^

1.3. Структура мультимедійного уроку математикиМультимедійний урок математики складається з таких етапів:

 • тема уроку;

 • вступ;

 • пояснення нового матеріалу;

 • первинне закріплення;

 • розвиток математичних знань;

 • підсумок уроку.


Знання змісту наповнення кожного кроку уроку ППЗ «Математика, 3 клас» допоможе вчителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами матеріалу.


^

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ

2.1. Урок пояснення нових знаньУрок № 14. Розв’язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці. Розв’язування складеної задачі на знаходження невідомого компонента за поданим планом.

Мета: Тренувати у розв’язуванні рівнянь, працювати над вдосконаленням навички розв’язування задач на зведення до одиниці, вчити розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого компонента, спираючись на план.

^ Мета застосування ППЗ: спираючися на систему знань учнів, допомогти краще зрозуміти та засвоїти новий матеріал, урізноманітнювати форми і методи навчання, розширювати зміст навчального матеріалу.
Хід уроку:


 1. Організація класа до уроку

Учитель перевіряє готовність робочого місця кожного учня до уроку.

Мета кроку 1. Повідомити тему і мету уроку


 1. Актуалізація опорних знань

Під час актуалізації опорних знань можна провести усний рахунок, математичний диктант. На прикладі схем, моделей, числових виразів повторити назви компонентів дії при додаванні, відніманні, множенні та діленні.
Хвилинку каліграфії вчитель підбирає з додатків ППЗ.
3. Робота над виучуваним матеріалом із застосуванням ППЗ

Мета кроку 2. Постановка проблеми уроку

Мета кроку 3. Пояснення нових знань за допомогою ППЗ

Пояснити загальний спосіб розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника, множника, діленого, дільника. Продовжувати вчити дітей складати і розв’язувати задачі на зведення до одиниці за виразом.

Мета кроку 4. Вчити розв’язувати складену задачу на знаходження невідомого компонента за поданим планом.

Первинне закріплення відбувається після розгляду кожного етапу четвертого кроку.


 1. Робота з підручником

Учитель самостійно підбирає завдання з підручника за заданою темою.


 1. Самостійна робота учнів

Можна запропонувати самостійну роботу за варіантами (розв’язування рівнянь, розв’язування задачі на зведення до одиниці та ін.).


 1. Підсумок уроку

^

ДОДАТОК АТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ „Математика, 3 клас”


Тема


МетаНайважливіші

поняття


Методичні рекомендації

1


Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту.

Периметр трикутника.

Повторити прийоми додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ознайомити учнів з буквеним позначенням компонентів і результатів дій у виразах. Повторити спосіб знаходження трикутника.

Периметр, види трикутників за сторонами і кутами, таблиця назв букв латинського алфавіту.

Поданий матеріал відповідає уроку 2.1.

Ознайомити учнів з матеріалом уроку.

Парна і групова робота при обчисленні периметра трикутника.

2

Додавання і віднімання виду 38+2, 80-4. Поняття «обернена задача». Розв’язування рівнянь.

Формувати уявлення про обернену задачу. Повторити випадки додавання і віднімання виду 38+2, 80-4. Формувати вміння розв’язувати рівняння.

Обернена задача, назва компонентів при додаванні та відніманні.

Поданий матеріал відповідає уроку 6.1.

Індивідуальна або парна робота при розв’язуванні рівнянь.

3

Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 46+39. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач двома способами.

Повторити прийоми додавання. Опрацювати розв’язання задачі двома способами. Формувати вміння розв’язувати рівняння.

Назва компонентів при додаванні і відніманні.

Поданий матеріал відповідає уроку 10.1.

Індивідуальна і парна робота при розв’язуванні рівнянь.

Групова робота при розв’язуванні задач двома способами.

4

Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 73-28. Складання і розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Розв’язування задачі на три дії.

Повторити прийоми віднімання. Розглянути розв’язання задачі на три дії, вчити складати і розв’язувати рівняння на знаходження невідомого доданка.

Число, розрядні доданки, назва компонентів при додаванні і відніманні. Рівняння, розв’язок рівняння.

Поданий матеріал відповідає уроку 11.1.

Індивідуальна робота при відніманні двоцифрових чисел із переходом через десяток.

Фронтальна робота при складанні й розв’язуванні рівнянь та при розв’язуванні задачі на три дії.

5

Знаходження значень виразів із діями різного ступеня. Розв’язування складених задач, що містять дію множення. Календар. Століття.

Розвивати вміння знаходити значення виразів, що містять дії різного ступеня. Розв’язати складену задачу, що містить дію множення. Ознайомити з табелем-календарем.

Порядок дій, календар, століття.

Поданий матеріал відповідає уроку 13.1.

Фронтальна робота при знаходженні значень виразів та при розв’язуванні задачі.


6

Таблиця множення числа 6. Знаходження значень виразів із буквою. Розв’язування рівнянь.

Скласти таблицю множення числа 6. Опрацювати приклади і задачі на застосування таблиці множення. Розв’язати рівняння на знаходження невідомого від’ємника і доданка.

Назви компонентів при додаванні, відніманні, множенні. Рівняння, розв’язок рівняння, вирази зі змінною

Поданий матеріал відповідає уроку 19.1.

Фронтальна робота при складанні таблиці множення числа 6.

Індивідуальна робота при знаходженні значень виразів із буквою та розв’язуванні рівнянь.

7

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів.

Формувати вміння визначати час за годинником. Опрацювати задачу на дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів.

Доба, година, хвилина, секунда.

Поданий матеріал можна застосувати на уроках 20.1, 21.1.

Матеріал можна використовувати як на етапі вивчення нового матеріалу, так і на етапі закріпленні виучуваного матеріалу.

8

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачами.

Пояснити прийом складання таблиці ділення. Опрацювати вправи і задачі, які включають ділення на 6. Вчити творчо працювати над задачею.

Назва компонентів при діленні і при множенні.

Поданий матеріал відповідає уроку 23.1.

Фронтальна робота при складанні таблиці ділення на 6.

9

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної.

Опрацювати вправи на засвоєння таблиці ділення на 6 та задачі на спосіб зведення до одиниці. Повторити спосіб знаходження довжини ламаної.

Ламана, довжина відрізка.

Запропонований матеріал відповідає уроку 24.1.

При виконанні завдань спрямованих на засвоєння таблиці ділення на 6.

А при знаходженні довжини ламаної варто застосувати роботу в парах.

10

Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач на дві дії.

Опрацювати спосіб порівняння величин і чисел. Формувати вміння знаходити значення виразів. Опрацювати розв’язання задачі на дві дії.

Порядок дій у виразах.

Запропонований матеріал відповідає уроку 26.1.

Індивідуальна робота при знаходженні значень виразів.

Поданий матеріал можна також застосувати на уроці 27.1.

11

Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці.

Розглянутий прийом складання таблиці множення числа 7. Розвивати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці. Удосконалювати вміння обчислювати значення виразів на дві дії різного ступеня.
Запропонований матеріал відповідає урокам 28.1, 29.1.

Індивідуальна робота при обчисленні значення виразів.

12

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії.

Скласти таблицю ділення на 7. Опрацювати запропонований вид задач.
Запропонований матеріал відповідає урокам 33.1, 34.1.

Індивідуальна, парна, або групова робота при складанні таблиці ділення на 7.

Індивідуальна робота з обчислення значень виразів при закріпленні виучуваного матеріалу.

13

Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Аналіз розв’язування задачі на три дії.

Ознайомити учнів з розв’язанням рівнянь на знаходження невідомого множника. Опрацювати розв’язання задачі на три дії.

Рівняння, розв’язок рівняння, назва компонентів при множенні.

Запропонований матеріал відповідає уроку 35.1.

Фронтальна та групова робота при розв’язуванні рівнянь.

Даний матеріал можна застосовувати і на інших уроках спрямованих на формування вміння розв’язувати рівняння.

14

Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Обчислення значення виразів.

Опрацювати розв’язання задачі на зведення до одиниці (другий вид). Формувати обчислювальні навички.
Запропонований матеріал відповідає уроку 40.1.

Індивідуальну або парну роботу можна застосувати при обчисленні значень виразів.

Запропонований матеріал можна застосовувати на інших уроках при повторенні або закріпленні матеріалу.

15

Розв’язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розв’язування складеної задачі на знаходження невідомого компонента за поданим планом.

Удосконалювати вміння розв’язувати рівняння. Опрацювати задачі на зведення до одиниці і складену задачу на знаходження невідомого компонента.

Назви компонентів при додаванні, відніманні, множенні та діленні.

Запропонований матеріал відповідає уроку 53.1.

Даний матеріал, який використовується для розв’язування рівнянь можна використовувати на етапі повторення навчального матеріалу на інших уроках ( за вибором учителя).

16

Лічба в межах 199. Попереднє і наступне число до даного числа. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

Формувати знання про нумерацію чисел в межах 1000. Опрацювати задачі на сумісні дії першого ступеня.

Попереднє і наступне число.

Запропонований матеріал відповідає уроку 56. 1.

Пропонується фронтальна робота під час вивчення запропонованого матеріалу.

17

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що передбачають знаходження невідомого зменшуваного.

Ознайомити з прийомами утворення другої сотні. Ознайомити з назвами круглих сотень. Опрацювати розв’язання задачі, що включає знаходження невідомого зменшуваного.

Назви круглих сотень.

Запропонований матеріал відповідає уроку 57.1.

Пропонується фронтальна робота.

18

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел першого, другого та третього розрядів. Перетворення іменованих чисел. Задачі на спільну роботу.

Ознайомити з утворенням трицифрових чисел з розрядних чисел. Вправляти у читанні і утворенні трицифрових чисел. Опрацювати задачу на спільну роботу. Тренувати в перетворенні іменованих чисел.

Назви розрядних чисел I, II, III розрядів. Іменовані числа.

Запропонований матеріал відповідає урокам 58.1, 59.1.

Фронтальна робота при ознайомленні утворення трицифрових чисел.

Індивідуальна або парна робота при перетворенні іменованих чисел.

19

Утворення трицифрових чисел. Додавання чисел різних розрядів. Порівняння чисел. Запис чисел у нумераційній таблиці. Приклади додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.

Вправляти у читанні і утворенні трицифрових чисел. Вчити додавати числа різних розрядів. Вправляти у порівнянні трицифрових чисел та запису чисел у нумераційній таблиці.

Розряди чисел.

Запропонований матеріал відповідає урокам 59.1, 60.1.

Фронтальна робота під час вивчення нового матеріалу.

Самостійна робота на етапі первинного закріплення.

20

Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Задачі, що передбачають збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

Проаналізувати порозрядний склад трицифрового числа. Розглянути віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Опрацювати задачу, що передбачає збільшення (зменшення) числа в кілька разів.
Запропонований матеріал відповідає уроку 62.1.

Фронтальна робота при ознайомленні з новим матеріалом та самостійна робота при первинному закріпленні (обчислення значень виразів).

21

Міри довжини. Міліметр. Кілометр. Відношення між одиницями довжини. Порівняння значень величин. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв’язування задач на три дії.

Ознайомити з новими одиницями довжини - міліметром, кілометром. Провести вимірювання довжини відрізків. Опрацювати розв’язання задач на три дії складанням виразу.

Міліметр, кілометр.

Запропонований матеріал відповідає урокам 63.1, 64.1.

Ознайомити учнів з матеріалом уроку шляхом пізнавальної бесіди під час фронтальної роботи.

22

Міри маси. Грам. Центнер. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними.

Ознайомити з новими одиницями маси – грамом, центнером. Опрацювати завдання на визначення залежності між одиницями маси.

Грам, центнер.

Запропонований матеріал відповідає уроку 65.1.

Ознайомити учнів з матеріалом уроку шляхом пізнавальної бесіди під час фронтальної роботи.

23

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачами.

Формувати знання про прийоми додавання і віднімання круглих сотень та круглих десятків. Опрацювати задачу на дві дії першого ступеня.
Запропонований матеріал відповідає уроку 1.2.


24

Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. Розширена задача на зведеня до одиниці (перший вид).

Формувати вміння виконувати додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розв’язати задачу на зведення до одиниці.
Запропонований матеріал відповідає уроку 2.2.

Пропонується фронтальна робота.

25

Усне додавання трицифрових чисел виду 520+340. Розширені задачі на зведення до одиниці (перший вид). Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень.

Пояснити спосіб обчислення прикладів на додавання вказаного виду та на віднімання вказаного виду. Опрацювати задачу на зведення до одиниці.
Запропонований матеріал можна використовувати на уроках 3.2, 4.2, 5.2, 6.2.

Кроки уроку можна повторювати при необхідності.

26

Усне додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-400, 760-40. Складені задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків.

Пояснити прийоми обчислення прикладів на додавання і віднімання вказаного виду. Розв’язати задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків.
Запропонований матеріал можна використати на уроці 5.2.

Розв’язування задач передбачає самостійну індивідуальну, парну чи групову роботу (залежно від підготовки класу).

27

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

Ознайомити із вказаними прийомами додавання і віднімання. Удосконалювати вміння виконувати дії з величинами, розв’язувати задачі.

Міри довжини і маси, залежність між мірами довжини та мірами маси.

Запропонований матеріал можна використовувати на уроках 8.2, 9.2.

Індивідуальна або парна робота при розв’язуванні задачі та під час роботи з іменованими числами.

28

Додавання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд виду 380+590. Розширені задачі на зведення до одиниці (другий вид).

Ознайомити з прийомом додавання трицифрових чисел із переходом через розряд. Опрацювати розширену задачу на зведення до одиниці (другий вид).
Запропонований матеріал відповідає урокам 11.2, 11.2.

Первинне закріплення матеріалу про прийоми додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд передбачає самостійну роботу учнів.

29

Віднімання круглих чисел із переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

Ознайомити з прийомом віднімання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд. Розглянути вправи й задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.
Запропонований матеріал відповідає уроку 13.2.

Завдання уроку передбачають індивідуальну та парну роботу.

30

Віднімання трицифрових чисел виду 650-290. Розширені задачі на зведення до одиниці.

Ознайомити з відніманням трицифрових чисел запропонованого виду. Опрацювати розширену задачу на зведення до одиниці.
Запропонований матеріал відповідає уроку 13.2.

31

Віднімання трицифрових чисел виду 600-270. Задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків. Периметр трикутника.

Пояснити прийом віднімання. Опрацювати задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків. Тренуватись в обчисленні периметра трикутника.

Периметр, види трикутників за сторонами й кутами.

Запропонований матеріал можна застосувати на уроці 14.2.

Індивідуальна робота при відніманні трицифрових чисел. При знаходженні периметра трикутника доцільно застосувати групову роботу.

32

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на додавання. Розв’язування рівнянь.

Пояснити прийом додавання трицифрових чисел без переходу через десяток. Розглянути прості задачі, які розв’язуються дією додавання. Розв’язувати рівняння.

Рівняння, розв’язок рівняння.

Запропонований матеріал можна використати на уроці 15.2.

Завдання передбачають самостійну роботу учнів.

33

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків.

Пояснити прийом письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Опрацювати задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків.
Запропонований матеріал можна застосувати на уроці 16.2.

Фронтальна робота при поясненні нового матеріалу. При первинному закріпленні можна застосувати роботу в парах.

34

Письмове додавання трицифрових чисел за умови, що сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десятків. Задачі з буквеними даними.

Пояснити вище зазначені прийоми додавання. Опрацювати задачу з буквеними даними.
Запропонований матеріал можна застосувати на уроці 17.2.

Завдання передбачають фронтальну роботу.

35

Віднімання трицифрових чисел за умови, що зменшуване містить один нуль. Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд. Складання і розв’язування задач за коротким записом. Периметр прямокутника.

З’ясувати особливість письмового віднімання. Пояснити прийом додавання трицифрових чисел з переходом через десяток. Вчити складати і розв’язувати задачі за коротким записом. Тренуватися в обчисленні периметра прямокутника.

Периметр, прямокутник, короткий запис задачі.

Запропонований матеріал можна застосувати на уроках 18.2, 19.2, 20.2.

При складанні і розв’язуванні задач за коротким записом та обчисленні периметра прямокутника рекомендована робота у групі.

36

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи).

Пояснити особливості додавання з двома переходами через розряд. З’ясувати особливості письмового віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи).
Запропонований матеріал можна застосувати на уроках 21.2, 22.2.

37

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задачі, що передбачають суму двох і трьох доданків.

Формувати вміння виконувати письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків та правильно оформлювати відповідні записи; опрацювати задачу, яка включає суми двох і трьох доданків.
Запропонований матеріал відповідає уроку 23.2.

Розв’язування задач передбачає самостійну роботу учнів, або ж групову роботу ( в залежності від готовності класу).

38

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 та 0. Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Ділення 0.


Формувати знання про правила множення чисел 0 і 1 та множення на 0 та 1. Пояснити правила ділення рівних чисел. Пояснити правило ділення нуля, обґрунтувати, чому на нуль не можна ділити.
Матеріал можна застосувати на уроках 26.2, 27.2, 28.2. Передбачена фронтальна робота на пояснення запропонованих видів обчислень.

39

Множення чисел 10 і 100. Розв’язування задач, обернених до задач на суму двох добутків за поданим планом.

Пояснити правила множення чисел 10 і 100; опрацювати розв’язання оберненої задачі на суму двох добутків за поданим планом.

Обернена задача.

Поданий матеріал можна застосувати на уроці 29.2.

Матеріал уроку передбачає самостійну роботу учнів.

40

Множення і ділення на 10 і 100.

Пояснити правила множення і ділення на 10 і на 100.
Поданий матеріал можна застосовувати на уроці 30.2.

Матеріал уроку передбачає самостійну роботу учнів.

41

Ділення виду 80:8, 700:7. Множення та ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задачі на знаходження суми двох добутків.

Пояснити прийом знаходження відповіді на вказані випадки ділення. Пояснити прийоми множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Опрацювати задачі на знаходження суми двох добутків.
Запропонований матеріал уроку можна застосувати на уроках 31.2, 32.2.

Завдання на знаходження добутку і частки передбачають самостійну роботу учнів.

При розв’язуванні задачі рекомендовано застосувати парну або групову роботу.

42

Ділення числа на добуток. Задачі на дві дії, пов’язані з одиничною нормою.

Пояснити правило ділення числа на добуток. Опрацювати розв’язання задачі на дві дії, пов’язані з одиничною нормою.
Запропонований матеріал уроку можна застосувати на уроці 33.2.

Самостійна робота учнів передбачена при первинному закріпленні ділення числа на добуток.

43

Ділення виду 80:20, 600:30. Множення суми на число. Розв’язування задач із буквеними даними.

Пояснити прийоми виконання ділення зазначеного виду. Пояснити правило множення суми на число. Опрацювати задачу із буквеними даними.
Запропонований матеріал можна використати на уроках 34.2, 36.2.

44

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24*3. Задача на суму двох добутків.

Пояснити прийом множення двоцифрового числа на одноцифрове. Опрацювати задачу на знаходження суми двох добутків.
Запропонований матеріал можна використати на уроці 37.2.

Матеріал уроку передбачає самостійну роботу учнів, спрямовану на первинне закріплення виучуваного матеріалу.

45

Приклади множення й ділення в межах 1000, які зводяться до табличних, виду 70*8, 420:6. Задачі на три дії, що передбачають збільшення (зменшення) числа в кілька разів.

Пояснити способи обчислення вказаних випадків множення і ділення. Опрацювати задачу, що передбачає збільшення (зменшення) числа в кілька разів.
Запропонований матеріал можна застосувати на уроці 41.2.


46

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3 і 50:2. Складання задач за поданим виразом.

Пояснити вказані способи ділення. Опрацювати складання задачі за поданим виразом.
Запропонований матеріал можна застосувати на уроках 45.2, 46.2.

При складанні задачі за поданим виразом рекомендовано застосувати парну або групову роботу.

47

Ділення виду 360:3. Ділення виду 64:16. Перевірка ділення множенням.

Пояснити прийоми ділення вказаних видів. Пояснити застосування способу випробування для знаходження результату ділення. Вчити перевіряти ділення множенням.
Запропонований матеріал можна застосувати на уроках 51.2,52.2.

Фронтальна робота при опрацюванні виучуваного матеріалу.

48

Ділення з остачею (ознайомлення) (розгляд прийому обчислення). Порівняння числових значень виразів.

Пояснити запис чисел при діленні з остачею, назви чисел при діленні з остачею. Розглянути прийом ділення з остачею. Пояснити, скільки може бути різних остач при діленні на дане число. Вчити порівнювати числові значення виразів.

Назва компонентів при діленні, остача.

Запропонований матеріал можна застосувати на уроках 58.2, 59.2.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 7 клас» при проведенні уроку музичного мистетцва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз „музичне мистецтво, 6 клас” при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 5 клас» при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<