Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії
НазваниеУроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії
Дата публикации12.09.2013
Размер61 Kb.
ТипУрок
uchebilka.ru > Математика > Урок
Комунальна установа

«Іванівський районний методичний кабінет»
ДОВІДКА

Про результати вивчення питання «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та Іванівської гімназії»

Відповідно до плану роботи комунальної установи «Іванівський районний методичний кабінет» у лютому 2013 року вивчалося питання «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та Іванівської гімназії».

У Іванівській гімназії працює 6 вчителів початкових класів, з яких І категорію має 1 вчитель – Базик Н.А., вищу – 3 вчителі (Бахарева Н.А. Бутенко Н.В., Дереза Г.М.), звання «Старший вчитель» – Бочарова Т.М., керівник районного методичного об’єднання вчителів початкових класів , звання «Учитель-методист» – Скрипець М.В., керівник районної творчої групи. Стаж роботи вчителів від 23 до 38 років.

У Іванівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 працюють 4 вчителя – Дереза М.В., спеціаліст, стаж роботи 7 років; Назаренко Є.М. – вчитель І кваліфікаційної категорії, стаж роботи 32 роки; Трохименко І.А. – вчитель ІІ кваліфікаційної категорії, стаж роботи 21 рік; Шип І.В. – вчитель І кваліфікаційної категорії, стаж роботи 22 роки.

Модернізація шкільної освітньої системи передбачає використання різноманітних засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи велику роль інформатизації освіти, в тому числі використанню комп’ютерних та комунікаційних технологій. Мультимедійні засоби навчання мають безперечну перевагу над іншими засобами, коли потрібно показати недоступні для безпосереднього спостереження явища та процеси. Тому край доцільно використовувати їх для фіксації уваги учня на окремих частинах статичного матеріалу. Мультимедійні засоби навчання доцільно використовувати в комплексі з іншими відповідно до завдань навчального заняття, яке не повинно перетворюватися на видовище замість навчальної роботи. Доцільно підібрані презентації можуть повністю замінити інші засоби навчання, що є однією із переваг.

Матеріально-технічна база даних навчальних закладів дозволяє використовувати у навчальному процесі інформаційно-комунікаційні технології, проводити уроки в комп’ютерних класах. В Іванівській гімназії 2 комп’ютерних класи, тренінговий кабінет, облаштований мультимедійною дошкою, 3 проектори. У Іванівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 два комп’ютерних класи. Але жоден з кабінетів в цих закладах не призначений для навчання молодших школярів: не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо розміру парт та стільців, висоти розташування мультимедійної дошки.

Виникнення зацікавленості до математики у більшості учнів залежить від того, наскільки майстерно буде побудована робота вчителя. Це особливо важливо на I ступені навчання у школі, коли ще формуються здібності до того чи іншого навчального предмету. Саме в цей період слід намагатися відкрити приваблюючі сторони математики. Цьому сприяє використання різноманітних прийомів роботи та форм проведення самого уроку, технічних засобів навчання, дидактичного матеріалу.

Під час вивчення питання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в обох навчальних закладах було відвідано 10 уроків (по одному у кожного вчителя). Усі вчителі відповідально і старанно готуються до уроків. Складені поширені конспекти уроків.

Уроки проводились у формі кругосвітніх подорожей (Дереза М.В.), подорожей по Україні (Скрипець М.В.), польоту у космос (Шип І.В.), мандрівку до математичної країни (Дереза Г.М.), походу до казкового лісу (Базик Н.А., Бутенко Н.В., Назаренко Є.М.,), екскурсій до дельфінарію (Бахарєва Н.О.), уроків - ігор (Бочарова Т.М., Трохименко І.А.). Всі вчителі початкових класів використовують при викладанні математики різні методи навчання, що вважаються класичними: усний виклад, демонстрування та ілюстрування, бесіди, вправляння тощо. Однак використання цих методів всіх проблем та завдань уроку не вирішують. Існує ще багато факторів, що суттєво впливають на якість навчання. Серед них не менш важливе значення має використання ІКТ.

Як показали відвідані уроки, використання ІКТ у процесі вивчення математики відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп'ютера на уроках математики – можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів.

Вчителі Іванівської гімназії проводили уроки в тренінговому кабінеті з використанням мультимедійної дошки, що викликало у дітей неабиякий інтерес, особливо самостійна робота на дошці. Видно, що такі уроки не є для них поодинокими, а проводяться у системі. Всі вчителі показали достатній рівень володіння навиками роботи з мультимедійними засобами, добре добирають матеріали для слайдів, дотримуючись стандартних вимог до оформлення презентацій. Мультимедійні засоби використовуються на окремих етапах уроку.

У Іванівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 уроки проводились у класних кімнатах з використанням комп’ютера, як демонстраційного засобу. Матеріали для слайдів підібрані відповідно до вікових особливостей учнів та програмового матеріалу. Вчителі мають навики роботи з комп’ютерною технікою, яку використовують для демонстрації окремих завдань, ілюстрацій, проведення фізкультхвилинок перевірки самостійної роботи та ін.. Однак, при підготовці презентації слайдів необхідно звертати увагу на загальнообов’язкові вимоги до презентацій, а саме: на окремих слайдах неправильно підібрані кольори друкованого тексту (Шип І.В.), розмір шрифту (Дереза М.В.).

З боку адміністрації Іванівської гімназії встановлено належний контроль за провадженням ІКТ у навчально-виховний процес початкової школи. Заступником директора з навчально-виховної роботи Левицькою І.В. розроблено управлінський проект «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи», який реалізується з вересня 2012 року по грудень 2015 року. Питання про стан впровадження ІКТ заслуховувалося на нарадах при директору у листопаді 2012, січні та лютому 2013р.; на засіданнях педагогічної ради 02.10.2012р. «Проектування професійного педагогічного середовища гімназії як складової освітньої реформи»; дане питання вивчалося і за результатами вивчення видані накази по Іванівській гімназії «Про ефективність впровадження ІКТ на уроках математики у початкових класах» (№ 139 від 28.12.2012), «Про результативність впровадження перспективного педагогічного досвіду і методичної теми гімназії» (№ 27 від 22.04.2011), «Про результати контрольних зрізів знань з математики у 2-4 класах» (№ 97 від 24.09.2012, № 128 від 19.12.2012). Протягом цього навчального року заступником директора Левицькою І.В. відвідано 13 уроків математики в 1-4 класах з метою вивчення стану впровадження ІКТ.

Питання впровадження ІКТ вивчається і методичним об’єднанням вчителів початкових класів, яке працює над проблемою «Підвищення професійної майстерності вчителя шляхом використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання». На засідання виносилися питання щодо педагогічних основ використання ІКТ на уроках, впливу ІКТ на особистісні якості учня. Членами методоб’єднання розроблені методичні рекомендації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики у початкових класах», підготовлено збірку методичних розробок «Інновації в освітньому просторі гімназії», розроблено та подано до друку у газеті «Джерела» розробки уроків. Вчителі Скрипець М.В., Бочарова Т.М. виступали з даних питань на засіданнях районної творчої групи та районного методичного об’єднання. У кожного вчителя є план самоосвіти, який перевіряється адміністрацією навчального закладу. Рекомендації щодо планування самоосвіти розроблені адміністрацією Іванівської гімназії та розміщені в методичному посібнику «Органайзер вчителя».

Адміністрацією Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 здійснюється недостатній контроль за станом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в початкових класах. За поточний навчальний рік заступником директора Дзуган М.А. відвідано 5 уроків математики в початкових класах. Метою відвідування було вивчення питань адаптації першокласників до навчання у школі, розвитку творчих здібностей, використання інноваційних технологій. Питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі не аналізувалося ні на нарадах при директору, ні на засіданнях педагогічної ради.

Методоб’єднання вчителів початкових класів Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 працює над проблемою «Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів». На засідання методоб’єднання виносилися питання використання мультимедійних засобів на уроках у початкових класах, формування життєвих компетенцій через проектну діяльність, використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці початкової школи. Дані питання внесені і до планів самоосвіти кожного учителя.

Заступник завідувача комунальної установи

«Іванівський районний методичний кабінет» О. Шокарь

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconПлужник Л. С., заступник директора з виховної роботи Лебединської...

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconІванова Віра Миколаївна, вчитель біології та хімії Приморської загальноосвітньої...
Автор Іванова Віра Миколаївна, вчитель біології та хімії Приморської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Кілійської районної...

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconМ іський методичний кабінет Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...
Заступник директора з нр загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconТрудової загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дагестану. В цей день в місті Махачкала столиці Дагестану перед відправленням на фронт відбувся мітинг місцевих жителів з воїнами...

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconКонкурс проектів з інформатики «Весела наука»
Одеської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ліцею «Чорноморський» доводить до Вашого відома, що протягом лютого-березня...

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconТа Федулової Г. Я., вчителя-методиста вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № З
Сегодня мы предлагаем Вам принять участие в ролевой игре с экологической викториной типа "Счастливый случай", разработанный по нашим...

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconРозробив: вчитель російської філології середньої загальноосвітньої школи №15 І-ІІІ ступенів
Цель: обобщить и систематизировать изученный материал по теме; совершенствовать речевые навыки и навыки выразительного чтения; развивать...

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconПояснительная записка Дунай Валерия обучается в обычном русскоязычном...
Мельник І. В., учитель російської мови та літератури Макіївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №8

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconУроку з математики в початкових класах
Місце проведення уроку (школа, клас, прізвище та ініціали вчителя, студента-практиканта)

Уроках математики в початкових класах Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та Іванівської гімназії iconМетодическое пособие для учащихся 7 11 классов укладач
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<