Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
НазваниеНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
страница1/6
Дата публикации24.02.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6


Харківський Національний університет радіоелектроніки

Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці


Михайло Федорович

Бондаренко


Біобібліографічний покажчик


Харків

2005-2006

ББК Ч75

Б 81

УДК 016: 519.6 : 681.5
Упорядники Шуляк Т.С., Ясинська І.О.

Відповідальний редактор Ясинська І. О.

Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/ Упорядники: Т.С. Шуляк,

І.О. Ясинська; Відповід. ред. І.О. Ясинська.- Х.: ХНУРЕ, 2005-2006.- 49 с. (Сер. Видатні науковці).
ББК Ч75

УДК 016: 519.6 : 681.5
Наукова бібліотека ХНУРЕ ,

2005-2006


Михайло Федорович Бондаренко – ректор Харківського Національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, Президент Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України.

1
Зміст
Передмова 3 с.
Основні дати життя та діяльності М.Ф. Бондаренка 4, 5 с.
Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка в хронології: 6-40 c.


  • монографії та навчальні посібники

  • статті

  • дисертації

  • депоновані рукописи та статті

  • авторські свідоцтва та патенти

  • статті англійською мовою


Наукова школа 41-44 с.
Авторський покажчик прізвищ 45-49 с.

2

Передмова
Біобібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 60-річчю від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності.

Мета даного посібника- відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли статті, навчальні посібники, монографії, депоновані рукописи, тези доповідей, матеріали конференцій, авторські свідоцтва та наукова школа.

Література розташована в хронологічному порядку, у межах року- за видами видань та за алфавітом.

Бібліографічний опис надано згідно ГОСТу 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”. „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.

3

^ Основні дати життя та діяльності

Бондаренка М.Ф.
Бондаренко М.Ф. народився 30 листопада 1944 року у

с. Крутоярівка Кегичівського р-ну Харківської області.

З 1961-1962 р. р. учень ТУ №6

З 1962-1963р. р. – формувальник з-ду ім.. Малишева В.О.

З 1963-1967 – студент ХІРЕ

У 1967 році з відзнакою закінчив ХІРЕ

З 1967-1968 р. р.- лаборант, інженер ХІРЕ

З 1968-1969 р. р.- аспірант ХІРЕ

З 1969-1970 р. р.- асистент кафедри математичного моделювання

У 1970 р. - захистив канд. дисертацію в 25 років, самий молодий вчений, рекорд ХІРЕ на той момент

З 1972-1974 р.р.- викладач-консультант університет Ориенте (Куба)

З 1977 - зав. каф. ПЗЕОМ

У 1984 р. - доктор техн. наук

У 1986 р. - професор

З 1994 р. та по цей час – ректор Національного університету радіоелектроніки

Професор Бондаренко М.Ф.- відомий вчений у галузі інформатики та штучного інтелекту. Зробив великий внесок у розробку теорії інтелекту, розпізнавання мови, побудови інформаційних систем.

Створив наукову школу, підготував 34 кандидата наук та 9 докторів наук. Є автором більш 250 накових праць та 20 патентів і авторських свідоцтв.

Бондаренко М.Ф.- головний конструктор розробки Харківської регіональної інформаційно – аналітичної системи з надзвичайних ситуацій, системи інформаційної безпеки у відомствах, головний конструктор апаратних та програмних засобів захисту інформації банківських систем, космічних радіолініях, управлінні космічними апаратами.

Системи захисту впроваджені та широко використовуються у 42 банках України, Адміністрації Президента України, та інших відомствах.

Бондаренко М.Ф.- головний редактор наково- технічних журналів таких як “Проблеми біоніки” ,“Радіоелектроніка та інформатика”.

Багато сил віддає науковій роботі серед молоді. Щороку організує міжнародні конференції за участю представників багатьох країн світу: Великобританії, Фінляндії, США, Португалії, Болгарії та ін.

Запроваджував нову спеціальність “Програмне забезпечення обчислювальної техніки і АС”.

4

Вперше у вузі створював комп’ютерний клас на кафедрі без залучення засобів університету. Вивів кафедру ПЗЕОМ в число найкращих і найбільш перпективних, підготував керівників науково- навчальних лабораторій штучного інтелекту і придбання знань.

Під керівництвом Михайла Федоровича Бондаренко у 2001 році університету надано статус Національного.

Змінився докорінно наш університет. Реконструйован ВЦ, з’явились нові сучасні спеціальності, підвищився науковий потенціал кафедр і лабораторій. І в цьому теж заслуга ректора.

Бондаренко М.Ф. володіє іспанською, німецькою та англійською мовами.

Бондаренко М.Ф. – заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України, Президент Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ Білорусі, Росії та України), лауреат регіонального рейтингу “Чоловік сторіччя”, “ Харків’янин сторіччя“. Переможець рейтингу інформаційної і ділової активності “Піонери ІІІ тисячоліття”. У 1995-1996 р.р. визнан “Людиною року “ Міжнародним біографічним центром м. Кембриджа (Англія), член експертної ради ДАК України, член комітету з Державних премій України.

У 2004 році отримав державну нагороду орден “За заслуги ІІІ ступеня”, Почесну грамоту Верховної Ради України.

5

Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка
1968
Статті
1. Бондаренко М.Ф., Путятин Е.П., Пчелинов В.П. К построению математической модели зрения человека с учётом цветовой адаптации // Проблемы бионики.- Х., 1968.-Вып.1.-С.107-113.

2. Моделирование динамики адаптации зрения и слуха / М.Ф.Бондаренко, Ю.П.Шабанов - Кушнаренко, Е.П.Путятин и др. // Проблемы бионики.- Х.,1968.-Вып.1.-С.97-106.

3. Моделирование статики адаптации слуха и зрения / М.Ф.Бондаренко, Ю.П.Шабанов - Кушнаренко, Г.Ф.Дюбко, Е.П.Путятин // Проблемы бионики.-Х.,1968.- Вып.1.-С.29-38.

4. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. О разработке устройства для определения характеристик человеческого зрения // Развитие физиологического приборостроения.-М.: АН СССР, 1968.-С.46-52.
1969
Матеріали конференцій
5. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. Вопросы теории адаптации зрения // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам теоретической кибернетики.-Новосибирск: АН СССР,1969.


1970
Дисертація

6. Бондаренко М.Ф. Математические модели адаптации зрения и их технические приложения: Дис...канд. техн. наук.- Х.,1970.-149 с.,ил.-Библиогр.:с.142-149.

Статті
7. Бондаренко М.Ф., Путятин Е.Г., Качко Е.Г. Вопросы математического моделирования последовательных образов ахроматического зрения человека

// Нейробионика.-К.,1970.

8. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. Модель адаптации зрения и опыта Криса // Кибернетика и выч. техника.-К.: Наук. думка, 1970.-Вып.7.- С.64-65.

6


9. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. Модель статического преобразования яркости в светлоту // Кибернетика и выч. техника. - К.:Наук. думка,1970.- №7.-С.96-100.

10. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. Определение вида нелинейной функции на входе модели адаптации ахроматического зрения // Проблемы бионики.- Х.,1970.- Вып.2.- С.137-140.


1971
Статті
11. Бондаренко М.Ф., Качко Е.Г. К вопросу об общей структуре оператора временного сглаживания периодических мельканий яркости// Проблемы бионики.- Х.,1971.-Вып.7.-С.24-31.

12. Бондаренко М.Ф., Качко Е.Г. Математическое описание некоторых явлений инерции зрения // Проблемы бионики.- Х.,1971.-Вып.6.-С.21-24.

13 Бондаренко М.Ф., Путятин Е.П. Определение вида входной нелинейной функции модели адаптации зрения с помощью мельканий // Проблемы бионики – Х.,1971.-Вып.7.-С.80-85.

14. Бондаренко М.Ф. Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Марченко Ю.С. Математическое описание функционирования вкусового анализатора человека // Проблемы бионики.–Х.,1971.- Вып.5.- С.20-26.
1972
Статті
15. Бондаренко М.Ф., Еремин Г.С. О психофизическом шкалировании в слухе// Проблемы бионики. - Х.,1972.- Вып.8.- С.9-13.

16. Бондаренко М.Ф., Пильщиков Б.В. Математическое описание положений монокулярного поля зрения в поле взора человека при движении зрительной оси

// Проблемы бионики. - Х.,1972.-Вып.9.-С.24-27.

17. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Бузницкая Э.М. Математическая модель классификации русских слов по грамматическим разрядам // Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.16-22.

18. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. Аксиоматическое построение математической модели адаптации зрения //Кибернетика и выч. техника. - К.: Наук. думка,1972.-Вып.14.-С.40-48.

19. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Тищенко В.В. Математическое описание некоторых свойств вибрационной чувствительности человека // Кибернетика и выч. техника.- К.: Наук. думка,1972.-Вып.4.-С.83-87.

7
Матеріали конференцій
20. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Математические модели способности человека решать некоторые задачи морфологической классификации // НТК„Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации”.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.77-78.

21. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Моделирование на ЭЦВМ способности человека решать некоторые задачи субморфологической классификации // НТК„Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации”.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.79.
1973
Статті
22. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М. Об одной задаче морфологической классификации // Проблемы бионики. -Х.,1973.-Вып.11.-С.136-139.

23. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М., Лопухин Ю.В. Некоторые алгоритмы языкового поведения человека // Основные направления в развитии радиоэлектроники, вычислительной техники и связи.- Х.: НТОРЭ,1973.

24. Бондаренко М.Ф., Соловьёва Е.А. Методы решения задач морфологической и субморфологической классификации // Проблемы бионики. - Х.,1973.-Вып.10.-С.145-149.

25. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Математическая модель определения грамматической категории рода глаголов русского языка // Проблемы бионики.- Х.,1973.-Вып.11.-С. 3-5.
1974
Статті
26. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М. Алгоритм морфологического анализа имен прилагательных русского языка // Проблемы бионики.- Х., 1974.-Вып.12.-С.149-156.

27. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Алгоритм морфологического анализа порядкових числительных русского языка.// Проблемы бионики.-Х.,1974.-Вып.12.-С.143-149.

28. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Алгоритм определения составных порядковых и количественных числительных русского языка и их характеристик // Проблемы бионики.-Х.,1974.- №13.-С.109-114.

29. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме определения количественных числительных русского языка и их характеристик// Кибернетика и вычислительная техника.- К.: Наук. думка,1974.-№25.-С.100-107.

30. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. О некоторых

задачах создания транслятора с естественного языка на машинный // Кибернетика и вычислительная техника. - К.: Наук. думка,1974.-Вып.25.-С.96-100.

8

1975
Статті
31. Алгоритм формального спряжения глаголов / М.Ф. Бондаренко, Ю.В. Лопухин, А.Ф. Осыка и др.// Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.130-135.

32. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме склонения числительных русского языка // Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.115-118.

33. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме склонения числительных русского языка // Проблемы бионики.- Х.,1975.-Вып.15.-С.153-158.

34. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме синтеза числительных русского языка// Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.119-122.
1976
Статті
35. Алгоритм перевода количественных и порядкових числительных в цифровую запись / Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф., Чугун А.И. и др. // Проблемы бионики Х.,1976.-Вып.16.-С.91-94.

36. Морфологическая классификация имен прилагательных русского языка / М.Ф.Бондаренко, Э.М. Бузницкая , Ю.В. Лопухин // Проблемы бионики Х.,1976.-Вып.16.- С.115-119.
1979
Статті
37 Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. О математическом описании словоизменения существительных . Сообщ. 1.// Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.23.-С.98-105.

38. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. О математическом описании словоизменения существительных . Сообщ. 2.// Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.23.-С.105-110.

39. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г., Усенко П.Я. Реализация конечных отношений с помощью цифрових автоматов// Программное и математическое обеспечение систем обработки данных и принятие решений.- Х.:ХАИ,1979.-

С.34-39.

40. Бондаренко М.Ф., Чугун А.И. Задачи проведения единиц, текста естественного языка к каноническому виду и её использование при обработке больших информационных массивов // Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.22.-С.125-129.

41. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. Математическая модель склонения полных непритяжательных прилагательных // НТИ.-1979.-сер.2.-№6.-С.10-13.

9

1980
Статті
42. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Математическая модель склонения имён существительных // Проблемы бионики.-Х.,1980.-Вып.25.-С.18-24.

43. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Математическая модель словоизменения имён существительных.Сообщ.1 // Проблемы бионики.-Х.,1980.-Вып.25.-С.18-22.

44. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Об одном подходе к построению конечных дедуктивних моделей // АСУ и приборы автоматики.-Х.: Вища школа,1980.-Вып.56.-С.96-101.

45. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Описание таблиц аппаратом алгебры конечных предикатов // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1980.-Вып.55.-С.74-78.

46. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Четвериков Г.Г. Приложение теории интеллекта к синтезу комбинационных схем // АСУ и приборы автоматики.-Х.:Вища школа,1980.-Вып.53.-С.10-18.

47. Математическое описание процесса склонения имён прилагательных / М.Ф.Бондаренко, Ю.П. Шабанов - Кушнаренко, В.М. Бондарев и др. // Проблемы бионики.- Х.,1980.-Вып.24.-С. 22-27.
Матеріали конференцій
48. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Применение алгебры конечных предикатов для моделирования языковых процессов //Всесоюз. конф “Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта”: Тез. докл.- Паланга,1980.-С.178-179.
1981
Статті

49. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я. Автоматический ввод речевых сообщений в ЭВМ // Специализированные вычислительные устройства и их применение.- К.: Проектный институт электродинамики АН УССР,1981.-С.56.

50. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я. Автоматический вывод синтезированных сообщений из ЭВМ //”Специализированные вычислительные устройства и их применение”.- К.: Проектный институт электродинамики АН УССР,1981.-С.19.

51. Бондаренко М.Ф., Захарченко П.В. Математическое описание преобразований формул алгебры конечных предикатов// Математические методы анализа динамических систем .- Х.:ХАИ.-Вып.5.-С.80-86.

52. Бондаренко М.Ф., Лазаренко О.В. Математическое описание фонетических явлений приставочного словообразования // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1981.-Вып.58.-С.97-100.

53. Бондаренко М.Ф., Лазаренко О.В. Об одном подходе к математическому описанию приставочного словообразования // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1981.-Вы.58.-С.94-97.

54. Бондаренко М.Ф. Система автоматического речевого общения с ЭВМ // Специализированные вычислительные устройства и их применение.- К.: Изд-во АН УССР,1981.-С.19.

10

55. Бондаренко М.Ф. Четвериков Г.Г., Усенко П.Я. Применение алгебры конечных предикатов для приборной реализации конечных отношений // Применение ортогональных методов при обработке сигналов и анализе систем.- Свердловск,1981.-С.118-128.

56. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. О математическом описании выражений и действий над ними // Вестник ХПИ. Элементы и устройства автоматизированных систем управления.- Х.: Вища школа,1981.-№179.-Вып.1.-С.86-92.

57. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. О математическом описании естественного языка.// Проблемы бионики.-Х.,1981.-Вып.27.-С.9-13.

58. Бондаренко М.Ф., Шаронова Н.В. Задача фрагментации суффиксов имён существительных // Проблемы бионики.-Х.,1981.-Вып.27.-С.79-83.

59. Бондаренко М.Ф., Шаронова Н.В. О математическом описании процессов словообразования // Проблемы бионики.-Х.,1981.-Вып.27.-С.83-88.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко...
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconНаукова бібліотека хнуре в идатні науковці Олексій Іванович Терещенко...
Олексій Іванович Терещенко: (До 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової І педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconБбк ч75 к 31
...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 icon2012 ббк ч75 н 40
Бих Анатолій Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2012....

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 icon2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 icon2010 ббк ч75 г 68
Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження] : [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова; відповід...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconХ арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека...
Результати в області алгебраізації логіки, одержані під час біонічних досліджень, відкривають можливості створення математичних І...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconНаукова бібліотека магда іван іванович біобібліографічний покажчик...
Біобібліографічний покажчик наукових праць Заслуженого діяча науки України, доктора ветеринарних наук, професора Харківського зооветеринарного...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconЬкому національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний...
Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук допом анот бібліогр...

Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconКандидат сільськогосподарських наук
Герасимов Веніамін Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1965-2005 рр. (До 70-річчя від дня народження)/ хдзва;...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<