Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі”
Скачать 42.77 Kb.
НазваниеМіністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі”
Дата публикации16.10.2013
Размер42.77 Kb.
ТипДокументы
Міністерство науки та освіти України

Національний технічний університет “ХПІ”
Кафедра автоматизованих систем управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Каф. АСУ

М. Д. Годлевський
«__» «_____» 2008 г.

РОБОЧА ПРОГРАМА


ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 3-го курсу бакалаврату “Комп’ютерні науки”

спеціальності 7.080401 -"Інформаційні управляючі системи та технології"

спеціалізацій “Комп’ютерні системи обробки інформації та управління” та "Комп’ютерне моделювання процесів та систем управління"


УЗГОДЖЕНО:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(найменування бази)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(П.І.Б)

«__» «_____» 2008 р.


^ ХАРКІВ - 2008

ВСТУП
Виробнича практика є складовою навчального процесу і проводиться на третьому курсі. Тривалість практики - три тижні. Виробнича практика спрямована для початкового знайомства студентів з основними формами діяльності зі спеціальності "Інформаційні управляючи системи та технології".

Студент при проходженні практики зобов'язан:

 • повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • вивчити і дотримуватися правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • брати участь у суспільному житті колективу підприємства, установи, організації;

 • нести відповідальність за роботу, що виконується нарівні зі штатними робітниками.

Контроль за проведенням практики з боку вищого навчального закладу здійснюється: керівником практики, завідувачем кафедри, представниками ректора і інспекторською групою вищого навчального закладу. Контролюючий приймає оперативні міри по усуненню виявлених недоліків (про серйозні відхилення контролюючий доповідає керівництву вищого навчального закладу і підприємства - бази практики).

По закінченню практики студент складає письмовий звіт по виробничій практиці. Звіт практики захищається на кафедрі в комісії, призначеної завідуючим кафедрою.

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Основною метою і завданням практики є:

 • початкове знайомство студента з основними формами діяльності зі своєї майбутньої спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технологїї";

 • вивчення виробничої і господарської діяльності підприємства; інформаційних потоків і технологічних процесів машинної обробки інформації, комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління;

 • заглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих в вищому навчальному закладі.


У процесі проходження практики студенти повинні вивчити:

а) структуру об'єкту управління, функції окремих його підсистем, організаційні та інформаційні взаємозв'язки між цими підсистемами, структуру системи управління об'єктом, відповідну їй схему інформаційних потоків;

б) структуру, організацію управління та інформаційні потоки в конкретній підсистемі об'єкту управління (в відповідності з індивідуальним завданням);

в) технологічні процеси обробки інформації;

г) основні характеристики обчислювальної техніки, що використається на базі практики;

д) засоби організації та планування роботи на базі практики, визначити роль існуючих інформаційних систем в підвищенні ефективності праці;

е) засоби охорони праці, техніки безпеки
У процесі проходження практики студенти повинні ознайомитися з перспективними напрямками розвитку існуючих інформаційних управляючих систем на базі практиці; обов'язками службових осіб конкретного підрозділу (по місцю роботи студента); стандартами, нормами та іншою нормативно-довідковою документацією, що використається у конкретному підрозділі; з засобами охорони навколишнього середовища; з історією і перспективами розвитку підприємства і галузі.

У процесі проходження науково-виробничої практики студенти повинні приймати участь у виконанні виробничих завдань; у семінарах, екскурсіях, навчальних заняттях, заняттях по техніці безпеки, охороні праці і цивільній обороні, які проводяться на базі практики.

Індивідуальне завдання складається керівником практики від університету після розподілу практикантів по робітничим місцям.

В процесі проходження виробничої практики проводяться лекції, навчальні заняття, семінари і екскурсії, тематика яких складається з урахуванням особливостей бази практики.

По закінченню практики студент повинен підготувати всю необхідну документацію.
^ 2. ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ
По закінченню практики студент представляє звіт по виробничій практиці та щоденник практики. Звіт по виробничій практиці повинен бути оформлений згідно з вимогами ЄСКД до звітів науково-дослідних робіт (ДГСТ 2.105-79). Звіт по виробничій практиці повинен містити:

 • опис проблеми, поставленої студенту;

 • опис структури і характеристик комп’ютерної системи обробки інформації та управління (КСОІ і У), існуючої на базі практики;

 • опис об'єкту, для якого перевизначена КСОІ і У;

 • результати виконання виробничих завдань;

 • тези наукових доповідей або зміст статей;

 • звіт прослуханих лекції (тези конспекту), проведених екскурсій (стислий зміст) і заняттях (стислий конспект);

 • список вивченої літератури.

Щоденник заповнюється на протязі проходження практики, а по закінченню підписується керівниками практики від бази практики та кафедри. Щоденник повинен містити розгорнутий відгук керівника практики від бази практики на роботу студента під час проходження практики.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі”
Тривалість практики 3 тижні. Виробнича практика спрямована для початкового знайомства студентів з основними формами діяльності по...

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни
Метод простой итерации приближенного решения систем линейных алгебраических уравнений

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство науки та освіти України Національний Технічний Університет...
Тривалість практики три тижні. Виробнича практика спрямована для першого знайомства студентів з основними формами діяльності за спеціальністю...

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Херсонський...
Основные элементы техники, технологии, организации и управления на автомобильном транспорте

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу математичне моделювання соціальних процесів. Частина 1 для студентів спеціальності...

Міністерство науки та освіти України Національний технічний університет “хпі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний технічний університет “хпі”
Виробнича практика є частиною навчального процесу І проводиться на 4-му курсі. Тривалість практики 4 тижні. Виробнича практика спрямована...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<