Земельне право загальна частина
НазваниеЗемельне право загальна частина
страница1/6
Дата публикации10.07.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.06 - ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГГЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДНОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Тема 1 Земельне право як самостійна галузь права

Історичні умови виникнення і розвитку земельного права. Соціально-економічні і екологічні фактори розвитку земельного права. Юридичні форми земельного права та їх особливості.

Періодизація розвитку земельного права. Історичні правові форми як пам'ятки земельного права.

Предмет земельного права. Об'єкти земельного права. Функціональні особливості земельного права. Класифікаційні ознаки земельного права. Особливості предмета земельного права. Ознаки земельного права Визначення земельного права. Функції земельного права. Роль і місце земельного права в системі екологічного права України.

^ Тема 2. Джерела земельного права

Поняття джерел земельного права. Особливості джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права. Конституційні засади земельного права. Форми джерел земельного права. Види законів як джерела земельного права.

Підзаконні акти як джерела земельного права. Постанови уряду, нормативні акти міністерств і відомств, нормативні акти представницьких і виконавчих органів влади в системі джерел земельного права. Стандарти та інші нормативно-технічні документи та їх співвідношення з джерелами земельного права.

Роль і методи прокурорського нагляду в забезпеченні дотримання земельного законодавства. Роль судово-арбітражної практики в регулюванні земельних відносин. Ефективність практики застосування земельного законодавства.

^ Тема 3. Земельні правовідносини

Поняття і особливості земельних правовідносин. Класифікація земельних правовідносин. Форми земельних правовідносин. Поняття і види земельних правовідносин. Регулятивні і охоронні земельні правовідносини. Управлінські та господарські земельні правовідносини. Земельно-екологічні правовідносини. Матеріальні і процесуальні земельні правовідносини. Абсолютні земельні правовідносини.

Суб'єкти і об'єкти земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

^ Тема 4. Система земельного права

Поняття системи земельного права. Співвідношення земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Загальна, особлива і спеціальна частини земельного права. Принципи земельного права. Функції земельного права.

Основні інститути загальної частини земельного права. Структура особливої частини земельного права. Складові елементи спеціальної частини земельного права.

Методологічне та прикладне значення системи земельного права. Співвідношення системи земельного, природноресурсового та екологічного права.

^ Тема 5. Правове забезпечення земельної реформи

Економічні, соціально-екологічні і правові передумови реформування земельних відносин. Поняття земельної реформи та правовий механізм її здійснення. Юридична природа земельної реформи. Реформування земельних правовідносин як засіб вдосконалення земельного законодавства.

Правові форми реалізації земельної реформи. Мета і завдання земельної реформи. Предмет земельної реформи. Об'єкти земельної реформи. Суб'єкти земельної реформи. Основні напрямки здійснення земельної реформи. Зміст земельної реформи.

Особливості правового забезпечення земельної реформи. Структурно-організаційні засади реформування земельних правовідносин. Юридичні способи проведення земельної реформи. Процесуальне забезпечення земельної реформи. Юридичні гарантії здійснення земельної реформи.

^ Тема 6. Правові форми приватизації земель

Юридична природа приватизації земель. Основні ознаки приватизації земель. Поняття приватизації земель за чинним земельним законодавством.

Юридичні підстави приватизації земель. Правові моделі приватизації земель. Юридичні засади приватизації земель. Порядок приватизації земель. Особливості передачі земель у колективну власність.

Сертифікація прав на землю. Ресертифікація прав на землю. Правові форми трансформації права колективної у приватну власність на землю.

Суб'єктний склад приватизації земель. Об'єкти приватизації та їх юридичне значення. Загальне і спеціальне в приватизації окремих земельних ділянок. Механізм організаційно-правового забезпечення приватизації земель. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.

^ Тема 7. Правові форми набуття та придбання права власності на землю

Поняття правових форм набуття та придбання права власності на землю. Характеристика правових форм набуття та придбання права власності на землю. Юридичні підстави і умови набуття та придбання права власності на землю.

Юридичні процедури набуття та придбання права власності на землю. Викуп земельних ділянок та його правове забезпечення. Купівля-продаж земельних ділянок як правова форма набуття права власності на землю. Дарування земельних ділянок у системі правових норм набуття права власності на землю. Спадкування земельних ділянок як правова форма набуття права власності на землю. Інші правові форми набуття права власності на землю.

Правові процедури придбання права власності на землю. Правове регулювання придбання права власності на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва. Правові засади придбання права власності на земельні ділянки, зайнятих автозаправними станціями, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню.

Порядок придбання права власності на землі несільськогосподарського призначення для зайняття підприємницькою діяльністю.

Проблеми кодифікації законодавства щодо набуття та придбання права власності на землі.

^ Тема 8. Право власності на землю

Поняття та основні ознаки права власності на землю. Право власності на землю як об'єктивна і суб'єктивна категорії. Основні риси права власності на землю.

Форми права власності на землю. Співвідношення форм права власності на землю. Проблема гармонізації форм права власності на землю в Україні із міжнародно-правовими принципами і нормами. Підстави виникнення права власності на землю.

Право приватної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та зміст. Право загальнонародної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади і зміст. Право державної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та зміст. Право колективної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та зміст. Право самоврядної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склад та зміст.

Форми реалізації та захисту права власності на землю. Методи захисту права власності на землю. Юридичні підстави, зміни та припинення права власності на землю в Україні.

Проблеми вдосконалення інституту права власності на землю. Публічно-правовий та приватно-правовий захист права власності на землю в Україні.

^ Тема 9. Право землекористування

Право землекористування як різновид права природокористування. Поняття і характерні особливості права землекористування. Види і форми права землекористування. Правове регулювання оренди земель. Юридична природа орендних земельних правовідносин.

Підстави виникнення права землекористування. Суб'єкти права землекористування. Об'єкти права землекористування. Зміст права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування.

Особливості права орендного землекористування. Права і обов'язки орендодавців. Права і обов'язки орендарів земельних ділянок. Підстави виникнення, зміни і припинення орендних земельних правовідносин.

Правові форми охорони права землекористування. Юридичні засоби захисту права землекористування.

^ Тема 10. Правове регулювання плати за землю

Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних правовідносин. Економіко-правові передумови встановлення плати за землю. Плата за землю в системі економіко-правового забезпечення ефективного використання, відтворення і охорони земель.

Правові форми плати за землю. Земельний податок та його юридична природа. Місце земельного податку в системі економіко-правового механізму в галузі екології.

Підстави плати за землю. Суб'єкти плати за землю. Об'єкти плати за землю. Зміст правовідносин у галузі плати за землю. Підстави зміни та припинення плати за землю.

Особливості обчислення плати за землі сільськогосподарського призначення. Правові форми плати за землі несільськогосподарського призначення.

Пільги, які надаються юридичним і фізичним особам щодо плати за землю. Відповідальність за порушення законодавства про плату за землю. Юридичні гарантії плати за землю.

^ Тема 11. Правові форми управління у сфері використання, відтворення і охорони земель

Управління як засіб реалізації законодавства в галузі використання, відтворення і охорони земель.

Організаційно-правове забезпечення в галузі використання, відтворення і охорони земель. Система органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Повноваження органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Компетенція спеціально уповноважених органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Загальне і особливе у компетенції спеціально уповноважених органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель.

Організаційно-правові проблеми управління в галузі використання, відтворення і охорони земель.

Функціонально-правове, забезпечення управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Розподіл і перерозподіл земель. Здійснення моніторингу земель. Ведення державного земельного кадастру. Здійснення землеустрою. Агрохімічна паспортизація земель. Вирішення земельних спорів. Контроль за дотримайням земельного законодавства. Державна реєстрація прав на землю та правовстановлюючих земельно-правових документів.

Проблеми вдосконалення функціонально-правового забезпечення управління як засобу реалізації земельного права.

^ Тема 12. Правова охорона земель

Поняття правової охорони земель. Особливості правової охорони земель як засобу збереження екосистеми (ландшафту). Система заходів правової охорони земель.

Еколого-правові вимоги щодо охорони земель. Організація раціонального земле-використання як форма правової охорони земель.

Суб'єкти правової охорони земель. Земельний фонд як об'єкт правової охорони земель. Зміст правової охорони земель. Механізм забезпечення правової охорони земель та проблеми його вдосконалення. Правові гарантії охорони земель.

^ Тема 13. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

Поняття відповідальності як засобу реалізації земельного права. Правові форми відповідальності в системі земельного права. Позитивна відповідальність в системі земельного права. Механізм реалізації позитивної відповідальності в системі земельного права. Відшкодування збитків власникам і землекористувачам та втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Ретроспективна (негативна) відповідальність за земельні правопорушення. Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідальності. Класифікація земельних правопорушень. Склад земельних правопорушень. Характеристика земельних правопорушень.

Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням земельного законодавства. Класифікація земельних правопорушень як підстав адміністративної, кримінальної і цивільної відповідальності.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

Тема 14. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення Поняття і склад правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості управління в галузі використання, відтворення і охорони земель сільськогосподарського призначення.

Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення на праві колективної і приватної власності. Особливості суб'єктного та об'єктного складу правовідносин у сфері використання сільськогосподарських земель на праві власності. Зміст правовідносин щодо використання земель на титулі права власності.

Право сільськогосподарського землекористування. Особливості права сільськогосподарського землекористування. Види права сільськогосподарського землекористування. Суб'єкти права сільськогосподарського землекористування. Об'єкти права сільськогосподарського землекористування. Права і обов'язки землекористувачів щодо використання, відтворення і охорони земель сільськогосподарського призначення.

Пріоритети права сільськогосподарського землекористування. Імператив правової охорони земель сільськогосподарського призначення. Гарантії реалізації і захисту прав суб'єктів сільськогосподарського землекористування.

^ Тема 15. Правовий режим земель населених пунктів

Поняття і склад земель населених пунктів та особливості їх правового режиму. Законодавство, що визначає правовий режим земель сільських і міських поселень (сільських населених пунктів, селищ міського типу, міст). Особливості правового режиму земель сільських та міських поселень.

Управління в галузі використання, відтворення і охорони земель населених пунктів. Особливості функцій управління в галузі використання, відтворення і охорони земель населених пунктів. Правові форми планування і забудови земель населених пунктів. Юридична природа плану земельно-господарського устрою території. Правове забезпечення розподілу і перерозподілу земель населених пунктів. Функціональний поділ земель населених пунктів та особливості їх правового режиму. Особливості реалізації функцій управління у сфері використання, відтворення і охорони земель населених пунктів.

Правові форми використання земель населених пунктів. Використання земель населених пунктів на праві власності та праві землекористування. Суб'єкти, об'єкти та зміст права землекористування на землях населених пунктів.

Особливості правової охорони земель населених пунктів. Юридичні гарантії ефективного використання, відновлення та охорони земель населених пунктів.

^ Тема 16. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення

Поняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення

Правове регулювання у галузі використання, відновлення і охорони земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення.

Управління в галузі використання, відтворення і охорони земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Організаційно-функціональне забезпечення використання, відновлення і охорони земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Правовий режим земель промисловості. Склад та призначення земель промисловості і особливості їх правової регламентації. Особливості права промислового землекористування. Підстави виникнення права промислового землекористування. Суб'єкти права промислового землекористування. Об'єкти і зміст права промислового землекористування. Підстави зміни і припинення права промислового землекористування.

Правовий режим земель транспорту. Склад, призначення земель транспорту і особливості їх правової регламентації. Право транспортного землекористування. Особливості користування землями залізничного, автомобільного, річкового, морського, повітряного та трубопровідного транспорту. Суб'єкти, об'єкти, зміст права транспортного землекористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права транспортного землекористування.

Правовий режим призначення земель зв'язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення та особливості їх правової регламентації. Право користування землями зв'язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення. Суб'єкти, об'єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення права користування землями зв'язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення.

Правовий режим земель оборони. Склад, призначення і особливості їх правової регламентації. Специфічні ознаки правового режиму земель оборони.

Право оборонного землекористування. Суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни і припинення права оборонного землекористування.

Форми і методи захисту правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення.

  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Земельне право загальна частина iconОкр «Спеціаліст» заочної форми навчання 2012-2013 навчального року...
Земельне та екологічне порівняльне право: м1 – Земельне порівняльне право (лекція)

Земельне право загальна частина iconПрограма курсу "кримінально-процесуальне право україни" (загальна частина)
Спеціальність 12. 00. 09 Кримінальний процес та кримшалістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Земельне право загальна частина iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...

Земельне право загальна частина iconРозділ I загальна частина глава 1 Основні положення
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави

Земельне право загальна частина iconПрограма спецкурсу “ актуальні проблеми реформування земельних правовідносин”...
Програма спецкурсу “Актуальні проблеми реформування земельних правовідносин” для магістрів юридичного факультету за спеціалізацією...

Земельне право загальна частина icon1. Сучасна кримінально-правова політика. Загальна характеристика...
Спеціальність 12. 00. 08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Земельне право загальна частина iconНавчально-методичний комплекс з спецкурсу : “ Екологічне право Європейського...
...

Земельне право загальна частина iconКількість
Завдання для практичних занять з спецкурсу: “Проблеми реалізації права власності на землю в Україні” для студентів 5-го курсу (магістри)...

Земельне право загальна частина iconДержавна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки Загальна частина
Ця Програма розроблена з метою запровадження нових підходів до модернізації пріоритетних галузей національної економіки на найближчі...

Земельне право загальна частина iconТематична група: кодекси, збірники законодавства
Екологічне право: Особлива частина: Підручник. Для студ. Юрид. Вузів І фак.: Повний акад курс/ За ред. Апрн в.І. Адрейцева. – К.:...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<