Конкурсні торги
НазваниеКонкурсні торги
страница1/15
Дата публикации28.07.2013
Размер2.83 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Кодимської районної державної адміністрації Одеської області

Роботи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова комітету з конкурсних торгів
Задорожнюк В.О.
09 листопада 2010 р.

м.п.

протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 4
^ КОНКУРСНІ ТОРГИ
на закупівлю робіт з реконструкції об’єкта :


Реконструкція станції біологічної та глибокої очистки стічних вод потужністю 400 куб. м. на добу в м. Кодимі Одеської області”
^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРНИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Кодима - 2010

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення.

1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів.

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів:

1.Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів:

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів:

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця:

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю:
1.Терміни укладання договору
2.Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.
Додаток 1. Форма конкурсної пропозиції
Додаток 2. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Додаток 3. Основні умови договору
Додаток 4. Технічне завдання:(ТЗ)


Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог ЗаконуУкраїни«Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010року № 2289 – VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про замовника торгів:
-повне найменування:

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Кодимської районної державної адміністрації Одеської області

місцезнаходження:

м. Кодима, Кодимський район, Одеська область, вул.. Леніна, 88, 66000

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Відповідальний за проведення торгів : Задорожнюк Володимир Олексійович - голова комітету з конкурсних торгів, начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації , тел./факс: (04867) 2-61-03,

е-mail: architkod@ukr.net


^ 3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

роботи з реконструкції об’єкта: „Реконструкція станції біологічної та глибокої очистки стічних вод потужністю 400 куб. м. на добу в м. Кодимі Одеської області

- вид предмета закупівлі:

роботи

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

500 м в південно-західному напрямку від межі міста Кодима

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

2011 – 2013 роки, виконання робіт проводиться з врахуванням обсягів фінансування, яке щорічно передбачається Одеською обласною радою

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України- гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається електронною поштою або надається замовником особисто Учаснику протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою .


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Розгляд та роз’яснення будь-яких запитів, які призводять до внесення змін у документацію конкурсних торгів проводяться Замовником на зборах. Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Відповіді на будь-які запити, які не призводять до внесення змін у документацію конкурсних торгів надаються, учасникам без проведення зборів протягом трьох днів з дня їх отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. Порушення учасником вимог оформлення пропозиції конкурсних торгів передбачених п.1, розд. 3 цієї документації конкурсних торгів, зазначається Замовником у протоколі розкриття, форма якого встановлена уповноваженим органом.

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

^ Ціна пропозиції:

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника.

Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень.

Ціна пропозиції конкурсних торгів , за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що планується виконувати субпідрядними організаціями.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

  • Розрахунок заробітної плати

  • Розрахунок вартості матеріальних ресурсів.

  • Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів

  • Розрахунок загально-виробничих витрат

  • В разі необхідності: витрати на перевезення робітників, на відряження робітників, на перебазування підрядної організації та інші.

  • Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  • Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

  • Податки відповідно до вимог чинного законодавства .


Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, термінів закінчення робіт та умов фінансування, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

- Вимагається- Розмір: 50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень)

- Види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія

- Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів- 120 кал. днів

Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів яке має бути подане у формі: перерахування Учасником грошових коштів на спец рахунок відділу: р/р 35429002005302 в УДК у Кодимському районі ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011 на суму 50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень)

Оплата забезпечення пропозиції конкурсних торгів іншими особами крім Учасника не допускається. Оплата іншими особами за Учасника, не вважається внесенням забезпечення пропозиції конкурсних торгів є підставою для відхилення пропозиції Учасника Замовником.

Одночасно с поданням пропозиції конкурсних торгів , складовою частиною якої є копія документу, завірена банком про сплату учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, Замовнику окремо надається проста копія документу про сплату тендерного забезпечення.

Пропозиції, що не супроводжуються документом, підтверджуючим сплату забезпечення конкурсних торгів, не приймаються і повертаються учаснику без розгляду.

Відсутність коштів забезпечення пропозиції конкурсних торгів на рахунку Замовника протягом 3-х робочих днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів є підставою для відхилення пропозиції учасника Замовником.

До оцінки допускаються учасники, кошти забезпечення пропозиції конкурсних торгів яких отримано Замовником протягом 3-х робочих днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів учасників.
Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів , здійснюються за рахунок коштів Учасника.


^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів   (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5. Копію ліцензії на будівельну діяльність, договор про наміри з супідрядною організацією та копію її ліцензії.

6. Копія паспорту (уповноваженої особи та керівника Учасника).

7. Документи про наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами або інша інформація про наявність обігових коштів).

8. Інформацію в довільній формі щодо наявності транспорту, механізмів, обладнання та матеріально-технічної бази.

9. Інформацію в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

12. Інформація у довільній формі про виконання аналогічних договорів.

На вимогу Замовника Учасник повинен надати документальне підтвердження виконання аналогічних робіт шляхом надання копії договору протягом одного дня з моменту отримання запиту.

13. Оригінал або завірену власною печаткою копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом на 01.11 .2010р або більш пізню дату.

14. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична або фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

15. Інформація в довільній формі щодо не порушення Учасником вимог статті 17 Закону „Про здійснення державних закупівель”

* Примітки:

а) усі копії документів, повинні бути завірені нотаріально, або органом, який їх видав;

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;


^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. (Додаток 4)

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів


-

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

м. Кодима, Одеська обл., вул. Леніна, 88, каб. № 47, 66000, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


29.12.2010 до 09-45

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Кодима, Одеська обл., вул. Леніна, 88, каб. № 47, 66000, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


29.12.2010 о 10-00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону „Про здійснення державних закупівель”

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 2.

До оцінки тендерних пропозицій приймаються ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття тендерних пропозицій.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3.Інша інформація


Підрядник здає об’єкт в експлуатацію „ПІД КЛЮЧ”.


 ^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

    1) учасник:

    не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

    не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

    не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

    2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону „Про здійснення державних закупівель”;

    3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

    Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

    відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

    неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

    виявлення факту змови учасників;

    порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

    подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

    відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

    якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

    Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

    ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

    здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

    Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю


Визначаються відповідно до вимог статей 40,41 Закону та Додатку 3 документації конкурсних торгів та типового договору форма якого затверджена наказом Мінекономіки України від 27.07.2010 року № 925 .

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.


^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагаєтьсяДОДАТОК 1
Форма конкурсної пропозиції подається у вигляді, наведеному нижче.

^ Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма конкурсної пропозиції

(подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: роботи з реконструкції об’єкта: „Реконструкція станції біологічної та глибокої очистки стічних вод потужністю 400 куб. м. на добу в м. Кодимі Одеської областізгідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ):

________________________________________________________
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.

5. Умови розрахунків: ________________________________________ календарних днів.

( аванс; оплата по факту виконання робіт протягом 3-х днів;; оплата протягом 30 днів)

6. Строк виконання робіт _________________ календарних днів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 2


^ КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

2 Умови розрахунків;

3.Досвід виконання аналогічних робіт.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 75 балів.

2. Кількість балів по критерію Умови розрахунків -15 балів.

3. Кількість балів по критерію Досвід виконання аналогічних робіт – 10 балів.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<