Конкурсні торги
НазваниеКонкурсні торги
страница2/15
Дата публикации28.07.2013
Размер2.83 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

Методика оцінки


1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 75, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

75 - максимально можлива кількість балів за критерієм "^ Ціна".
2. Кількість балів за критерієм "Умови розрахунків" обраховується наступним чином:


Назва ступеню критерію

Питома вага ступеню

Передплата 30%

5 балів

Оплата по факту виконання робіт протягом 3-х днів

10 балів

Оплата по факту виконання робіт протягом 30 днів

15 балів3. Кількість балів по критерію „^ Досвід виконання аналогічних робіт” обраховується наступним чином :

наявність досвіду – 10 балів, відсутність – 0 балів.
Загальна кiлькiсть балiв за всіма критеріями розраховується по формулі:

кiлькiсть балiв за критерієм «Цiна» + кiлькicть балiв за критерієм «Умови розрахунків» + кiлькicть балiв за критерієм „Досвід виконання аналогічних робіт”
Додаток 3


^ ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Договір повинен відповідати типовому договору форма якого затверджена наказом Мінекономіки України від 27.07.2010 року № 925 і містити наступні істотні умови.
1. Строки виконання робіт встановлюються Договором пiдряду, визначаються датою їx початку та закiнчення. Невід'ємною частиною договору пiдряду є календарний план виконання робiт, в якому визначаються дати початку та закiнчення вcix видiв (етапiв, комплексiв) робiт, передбачених договором пiдряду.

2. Замовник у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі робіт має право здійснення попередньої оплати у розмірі до 30% від обсягу фінансування поточного року на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів.

3. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.51 Бюджетного кодексу України

Розрахунки за роботи здійснюються у національній валюті України в межах бюджетних призначень Замовника через Головне Управління Державного Казначейства України в Запорізькій області.

За наявності відповідного бюджетного призначення у Замовника виникають зобов’язання за Договором. При відсутності бюджетних призначень платіжні зобов’язання у Замовника по Договору відсутні.

Оплата по договору здійснюється Замовником при наявності виділених асигнувань.

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю..

5. Замовник має право:

  • зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

  • вiдмовитися вiд прийняття закiнчених робiт (об'єкта будiвництва) у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть їx (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у npоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником, замовником або третьою особою;

  • вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником поршень, або виправити їх своїми силами, якщо iнше не передбачено договором пiдряду. У такому разi збитки, завданi замовнику, вiдшкодовуються пiдрядником, у тому числi за рахунок вiдповiдного зниження договiрної цiни;

  • вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

  • iнiцiювати внесення змiн у договiр пiдряду, вимагати розiрвання договору пiдряду та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду.

6. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.

7. Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації потягом гарантійного строку.

8. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмирі незалежно від відшкодування збитків.

9. Розрахунки за договором здійснюються на підставі п.7 ст.51 Бюджетного кодексу України при наявності бюджетних призначень. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

10. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 4
^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до об’єкту: „Реконструкція станції біологічної та глибокої очистки стічних вод потужністю 400 куб. м. на добу в м. Кодимі Одеської області”

Разборка существующих очистных сооружений согласно обследованияп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4

1

Разборка надземной части одно- и двухэтажных

кирпичных зданий с сохранением годных материалов

10м3

822,2

2

Разборка бетонных фундаментов

м3

189,12

3

Разборка бетонных лотков

м3

18

4

Разборка резервуаров железобетонных

м3

14,96

5

Разборка стен ограждения фильтров

м3

73

6

Перевозка строительного мусора от разборки до 5 км

т

2215,93


Корчевка,очистка и засыпка ямп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4

1

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов

до 20 см

100шт

0,15

2

Трелевка древесины на расстояние до 300 м

тракторами мощностью 59 кВт [80 л.с.], диаметр

стволов до 20 см

100шт

0,15

3

Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах

естественного залегания кусторезами на тракторе

мощностью 79 кВт [108 л.с.]

га

0,2

4

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 2

1000м3

0,55

5

Перевозка грунта до 5 км

т

962,5

6

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80

л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 2

1000м3

0,55

7

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,

группа грунтов 1-2

100м3

5,5


Канализационная насосная станция №1 по ГПп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4

1

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80

л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 1

1000м3

0,02

2

При перемещении грунта более 10 м бульдозерами

мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые

последующие 10 м, группа грунтов 1 до 40 м

1000м3

0,02

3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 1

1000м3

0,02

4

Перевозка грунта до 1 км без погрузки

т

28,09

5

Работа на отвале, группа грунтов 1

1000м3

0,02

6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 2

1000м3

0,2

7

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой

грунта в котлованах и траншеях, разработанных

механизированным способом /с вертикальными

стенками без креплений/

100м3

0,14

8

Перевозка грунта до 1 км без погрузки

т

350,91

9

Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000м3

0,2

10

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 1

1000м3

0,15

11

Перевозка грунта до 1 км без погрузки

т

268,49

12

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5

м, группа грунтов 2

1000м3

0,12

13

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,

группа грунтов 1-2

100м3

1,23

14

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунтов 2

100м3

0,31

15

Установка опор из плит и колец диаметром более 1000

мм

100м3

0,01568

16

Кольца для смотровых колодцев водопроводных и

канализационных сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и

шахтных колодцев, высота кольца 1 м, внутренний

диаметр 2000 мм

м

1,8

17

Кольца для смотровых колодцев водопроводных и

канализационных сетей и шахтных колодцев, высота

кольца 0,59-0,71 м, внутренний диаметр 580 мм

м

1,2

18

Устройство бетонной подготовки бетон тяжелый В 7,5

(М 100), крупность заполнителя 20-40мм

100м3

0,0062

19

Устройство фундаментных плит железобетонных

плоских

100м3

0,0106

20

Горячекатаная арматурная сталь периодического

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

т

0,05186

21

Горячекатаная арматурная сталь периодического

профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм

т

0,176

22

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов

и сеток плоских диаметром 12 мм

т

0,05186

23

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов

и сеток плоских диаметром 16-18 мм

т

0,176

24

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100м2

0,33

25

Установка монтажных изделий массой до 20 кг

т

0,012

26

Металлизация закладных и анкерных изделий и

выпусков арматуры

100кг

0,1206

27

Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для

устройства перекрытий [безбалочных] с площадью

между осями колонн до 5 м2, толщина, мм до 120

100м3

0,007

28

Установка арматурных сеток и каркасов в перекрытиях

вручную, масса элемента, кг до 20

т

0,0762

29

Горячекатаная арматурная сталь периодического

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

т

0,0762

30

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов

и сеток плоских диаметром 12 мм

т

0,0762

31

Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции

вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения

свыше 0,5, до 1, вибратором

100м3

0,007

32

Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15

[М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм

м3

0,714

33

Установка люка

шт

3

34

Люк чугунный для колодцев тяжелый

шт

3Канализационная насосная станция №1 по ГПп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4Раздел. Монтажные работы

1

Трубопроводы из стальных труб с фланцами и

сварными стыками на условное давление не более 2,5

МПа [25 кгс/см2], монтируемые из готовых узлов,

диаметр наружный 57 мм

т

0,02

2

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

диаметром 50 мм с ги дравлическим испытанием

1000м

0,03

3

Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды РЕ

100 SDR 11(1,6МПа), наружный диаметр 50х4,6 мм

м

30

4

Установка насосов центробежных с электродвигателем,

масса агрегата до 0,1 т

шт

2

5

Насосы ИПС 32-60

шт

2

6

Монтаж тали ручной стационарной

шт

1

7

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов

обратных, кранов проходных на трубопроводах из

стальных труб диаметром до 50 мм

шт

6

8

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов

обратных, кранов проходных на трубопроводах из

стальных труб диаметром до 200 мм

шт

1

9

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным

шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметр 50 мм

шт

4

10

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным

шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметр 200 мм

шт

1

11

Клапаны обратные подъемные муфтовые для воды и

пара, 16Б1бк. давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр

50 мм

шт

2

12

Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,

давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], диаметр 50 мм

шт

12

13

Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,

давление 0,1 и 0,25 МПа [1 и 2,5 кгс/см2], диаметр 200

мм

шт

2Раздел. Материалы не учтенные ценником

14

Узлы укрупненные монтажные из стальных бесшовных

горячедеформированных труб для отопления и

газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина

стенки 3,5 мм

м

5Раздел. Строительные работы

15

Масляная окраска белилами с добавлением колера

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за

два раза

100м2

0,16

16

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100м2

0,16


Канализационная насосная станция №1 по ГПп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4
Раздел. Монтажные работы

1

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и

тонколистовой стали

т

0,045

2

Металлоконструкции индивидуальные-контейнер

решетчатый

т

0,045Раздел. Строительные работы

3

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

лаком ХС-76

100м2

0,35

4

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100м2

0,35Канализационная насосная станция №1 по ГПп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4Щит ЩУ

1

Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков

управления однорядный или двухрядный без блоков

резисторов высотой свыше 1700 мм, глубиной до 800

мм, исполнение открытое

м ширины

0,4

2

Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-,

трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на

стене или колонне, ток до 100 А

шт

10

3

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей

или проводов внешней сети к блокам зажимов и к

зажимам аппаратов и приборов, установленных на

устройствах, сечение жилы до 10 мм2

100 жил

0,28

4

Силовые и вспомогательные контакторы с

управляющейкнопкой

шт

14

5

Переключатель [рубильник переключающий]

однополюсный на плите с центральной или боковой

рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый

на металлическом основании, ток до 250 А

шт

1

6

Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до

5 кг

шт

3

7

Монтаж устройства терморегулирующего не в составе

щита

шт

1Щит ЩС

8

Монтаж щита

шт

1

9

Переключатель [рубильник переключающий]

однополюсный на плите с центральной или боковой

рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый

на металлическом основании, ток до 250 А

шт

1

10

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей

или проводов внешней сети к блокам зажимов и к

зажимам аппаратов и приборов, установленных на

устройствах, сечение жилы до 10 мм2

100 жил

0,17

11

Труба стальная по стенам с креплением накладными

скобами, диаметр до 25 мм

100 м

0,1

12

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и

коробах, масса 1 м до 1 кг

100 м

0,1

13

Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением

накладными скобами, масса 1 м до 3 кг

100 м

0,2Материалы не учтенные ценником

14

Звонок,сирена,колокол,зуммер,ревун одноблочные ЭВП,

ЭВОФ,МЗ-1,МЗ-2,СС-1,СС-2,РВП,РВФ и др.

шт

1

15

Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением

5.1,5мм2 ВВГ

1000м

0,02

16

Кабель сечением 4.1,5мм2 КВВГ

1000м

0,01

17

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой,

черные легкие неоцинкованные, диаметр условного

прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм

м

10


Канализационная насосная станция №1 по ГПп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4

1

Металлоконструкции щитов

шт

2

2

Выключатель автоматический число полюсов-1,

номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, М

номинальный ток А 0,6 0,8 1 1, 25 1,6 2 2,5 3, 2 4,5 6 8

10 12,5 16 20 25 А63-МГ А63-М

шт

1

3

Выключатель автоматический число полюсов-3,

номинальный ток А 50, исполнение расцепителей М, Т

номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-

3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3УЗ

шт

9

4

Выключатель автоматический номинальный ток до 63а

АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 и др.

Одноблочный, однополюсный. Установка и монтаж в

НКУ.

шт

10

5

Вспомогательные и силовые контакторы

шт

14

6

Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ и др.,

одноблочные. Установка и монтаж в НКУ.

шт

2

7

Переключатель универсальный пакетно-кулачковый 50,

400 Гц,24-500 В,16А,1 пакет ПКУ3-12У3

шт

1

8

Арматура светосигнальная АЕУ2,АМЕУ2

шт

10

9

Приборы измерительные,регистрирующие,

указательные и сигнальные приборы сигнальные и

транспаранты, одноблочные. Установка и монтаж в НКУ.

шт

10

10

Звонок,сирена,колокол,зуммер,ревун одноблочные ЭВП,

ЭВОФ,МЗ-1,МЗ-2,СС-1,СС-2,РВП,РВФ и др.

шт

1

11

Реле времени DILEN11-M-A 048886

шт

1

12

Реле времени Z-ZRBU/W

шт

1

13

Реле контроля фаз EMR4-F500-2

шт

2

14

Устройство терморегулирующее дилатометрическое

электрическое ТУДЭ-1М1-2-IР54

шт

1


Канализационная насосная станция №1 по ГПп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

1

2

3

4

1

Таль ручная рычажная Q=0,25т

шт

1

2

Цепь 2-6Х27

шт

2


Тангенциональная песколовка №2 по ГП Фундамент под песколовкуп/п


Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество
1

2

3

4
1

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80

л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 1

1000м3

0,02
2

При перемещении грунта более 10 м бульдозерами

мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые

последующие 10 м, группа грунтов 1 до 40 м

1000м3

0,02
3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 1

1000м3

0,02
4

Перевозка грунта до 1 км без погрузки

т

26,21
5

Работа на отвале, группа грунтов 1

1000м3

0,02
6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 2

1000м3

0,01
7

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой

грунта в котлованах и траншеях, разработанных

механизированным способом /с вертикальными

стенками без креплений/

100м3

0,01
8

Перевозка грунта до 1 км без погрузки

т

20,07
9

Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000м3

0,001
10

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными

на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,

63] м3, группа грунтов 1

1000м3

0,01
11

Перевозка грунта до 1 км без погрузки

т

10,14
12

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5

м, группа грунтов 2

1000м3

0,005
13

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,

группа грунтов 1-2

100м3

0,05
14

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунтов 2

100м3

0,01
15

Устройство основания под фундаменты песчаного

м3

0,43
16

Установка блоков стен подвалов массой до 1 т

100шт

0,07
17

Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6-Т

ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100

Отпускная цена: 510,5x0,265

шт

7
18

Набетонка по фундаментным блокам

100м3

0,0049
19

Установка закладных деталей весом до 20 кг

т

0,04
20

Металлизация закладных и анкерных изделий и

выпусков арматуры

100кг

0,4
Нестандартизированное оборудованииеРаздел. Монтажные работы
1

Монтаж оборудования тангенциональной песколовки

шт

1
2

Тангенциональная песколовка

тн

0,65


Раздел. Строительные работы
3

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100м2

0,24
4

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

эмалью ХВ-1100

100м2

0,24
5

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

краской БТ-177 серебристой

100м2

0,24

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<