Крим Роботи "затверджено"
НазваниеКрим Роботи "затверджено"
страница1/33
Дата публикации31.07.2013
Размер4.01 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33    

Головне управління капітального будівництва при Раді міністрів

АР Крим

Роботи
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА КОМІТЕТУ КОНКУРСНИХ ТОРГВ

Липченко С.В

" " 2011 року


КОНКУРСНІ ТОРГИ


на закупівлю робіт:


«Будівництво ДУЗ в мікрорайоні № 2 Челноковського масиву, м. Феодосія»


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
м. Сімферополь – 2011р.^ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-VI). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Головне управління капітального будівництва при Раді міністрів АР Крим

місцезнаходження

вул.Леніна, 17, м.Сімферополь, АР Крим, 95005

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Липченко Сергій Володимирович

Перший заступник начальника
3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

«Будівництво ДУЗ в мікрорайоні № 2 Челноковського масиву, м. Феодосія»


вид предмета закупівлі

Закупівля робіт

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце виконання робіт: м. Феодосія, АР Крим,

у обсягу відповідно до технічного завдання.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Строк виконання робіт: 2011р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289-VI)

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті10 Закону (2289-VI)

^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція, що подаеться учасником, складаеться з комерційної та кваліфікаційної частин, які подаєються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошиті пронумеровані та скріплені печаткою* у запечатаних конвертах, що оформлюються в один конверт.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  • комерційної частини;

  • кваліфікаційної частини;

Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати:

- інформацію про ціну пропозиції, викладену за формою, передбаченою у цієї документації конкусрних торгів;

  • договірна ціна відповідно до Державних будівельних норм Укріїни ДБН Д.1.1-1-2000, у програмному комплексі АВК-5.

^ КОНКУРСНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю « Назва об’єкту» згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ): ______________________.

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у строкі визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Умови розрахунків:авансові, проміжні плтатежи та кінцевий (остаточний) розрахунок з відстрочкою платежу до _____ днів.

6. Строк виконання робіт ___________ днів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати:
1.  документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

2.  довідка у довільній формі яка підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі, та іншим вимогам відповідно до п.7;

3.  підтвердження кваліфікаційних критеріїв, відповідно до п.6, а саме

  • 3.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника обладнання та матеріально технічної бази.

  • 3.2. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал учасника торгів з зазначенням кількості, досвіду, кваліфікації працівників.

  • 3.3. Наявність документального пітвердженного досвіду виконання аналогічних договорів.

  • 3.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованності за кредитами.

3.5. Копія балансу форма №1 (фінансового звіту форма №1-м) за попередній рік та останній звітний квартал цього року

(для юр.осіб), за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

3.6. Копія звіту про фінансові результати форма №2 (копія фінансового звіті форма №2-м) за попередній рік та останній звітний квартал цього року (для юр.осіб), за яким вже здійснена звітність у відповідних органах.

  • 3.7. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, за яким вже здійснена звітність у відповідних органах -,цей звіт не вимагається для суб’єктів малого підприємництва.

3.8. Довідка уповноваженного органу про відсутність провадження відносно учасника справи про банкрутство

4. довідка у довільній формі, яка містить відомості про учасника : повна назва, адреса (юридична та фактична), телефони, ідент.код, номера рахунків в банках, форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юр.осіб), керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

5. копія свідотства про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

6. копія довідки ЄДРПОУ (для юр.осіб);

7. копія про присвоєння ідентифікаційного коду (для фіз.осіб);

8. копія паспорту (для фіз.осіб);

9 копія статуту (для юр.осіб);

10. копія ліцензії Учасника торгів на виконання робіт, - у разі, якщо роботи виконуватимуться субпідрядниками - копії, виданих їм ліцензій на виконання зазначених робіт.

11. довідка податкової інспекції про відсутність заборгованості по податкам та зборам.
12. довідка про узгодження з істотними умовами договору відповідно до п. 2 розділу VI конкурсної документації..
13. інформація про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
14. інформація про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з

порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
15. документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю.
16. Графік виконання робіт

Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів, який мае бути підписанний уповноваженой посадовой особой учасника та скріплений його печаткою, який складається на кожну частину документації конкурсних торгів окремо. Реєстр повиннен містити найменування обекту закупівлі, найменування частини документації конкурсних торгів та перелік документів що до неї додається
^ Перелiк документiв з iнформацiєю про субпідрядників

(надаються в разi залучення субпiдрядникiв для виконання окремих видiв робiт)

1. Пропозицiї про залучення субпiдрядникiв за формою, що додається.

2.Копii лiцензiй субпiдрядникiв на виконання видiв робiт, якi передбачається доручити субпiдрядникам.
Форма пропозицii про залучення субпiдрядникiв


Назва субпiдрядника, його реквiзити

Види робiт, якi передбачається доручити субпiдряднику

Орієнтована вартість робiт субпiдрядника у вiдcoткax (%) до цiни тендерної пропозицiї

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
«Газопостачання смт. Октябрсьске Красногвардійського району ар крим. Реконструкція грс с. Леніно» (залишкові роботи)

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
«Будівництво дитячого дошкільного закладу на 150 місць по вул. Чкалова смт Заозерне ар крим» (м. Евпаторія)

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
«Будівництво загальноосвітньої школи в п. Леніно Ленінського району»( залишкові І додаткові роботи)

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
«Будівництво дошкільного закладу на 260 місць в районі вул. Беспалова в м. Сімферополі»

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
«Будівництво дошкільного закладу загального типу по вул. 60 років влксм-9-го Мая в м. Євпаторія»

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
«Будівництво дошкільного закладу в мкр. «Загородний» в м. Сімферополі» (будівництво)

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Крим Роботи \"затверджено\" iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<