Конкурсні торги
НазваниеКонкурсні торги
страница1/21
Дата публикации31.07.2013
Размер3.09 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Військова частина 1472

Державної прикордонної служби України


Затверджено

Голова комітету з конкурсних торгів

капітан 2 рангу Ткачук І.В.

____”_____________2010 року

м.п.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

На закупівлю послуг за державні кошти

З середнього ремонту корабля морської охорони пректу 205П

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Керч 2010 рік

Зміст

Документації конкурсних торгів
Перелік складових документації

сторінка

I Загальні положення
1.

Терміни які вживаються в документації конкурсних торгів.
2.

Інформація про замовника торгів.
3.

Інформація про предмет закупівлі.
4.

Процедура закупівлі.
5.

Недискримінація учасників.
6.

Інформація про валюту у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.
7.

Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |конкурсних торгів.
1.

Процедура надання розяснень, щодо документації конкурсних торгів.
2.

Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.
1.

Оформлення пропозиції конкурсних торгів.
2.

Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника.
3.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
4.

Умови повернення або неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
5.

Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.
6.

Кваліфікаційні вимоги до учасників.
7.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
8.

Опис окрекмої частини закупівлі предмета (лотів) щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.
9.

Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.
1.

Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.
2.

Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.
1.

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій

конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.
2.

Виправлення арифметичних помилок
3.

Інша інформація.
4.

Відхилення пропозицій конкурсних торгів.
5.

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
VI. Укладання договору про закупівлю.
1.

Терміни укладання договору.
2

Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.
3.

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.
4.

Забезпечення виконання договору про закупівлю.


Документація

конкурсних торгів з закупівлі послуг з середнього ремонту

корабля морської охорони проекту 205П


I Загальні положення

1

2

1.Терміни які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про

замовника торгів.
Повне найменування.

Військова частина 1472.

Місцезнаходження.

98300, вул. Набережна, 1, м.Керч, АР Крим, Україна.


Посадова особа замовника уповноважена здійснюва ти звязок з учасниками.

Дібчак Роман Степанович , заступник командира Керченського загону морської охорони з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби, 98300, вул. Набережна, 1, м. Керч, АР Крим, Україна , 06561-2-00-08, моб. тел. 0500552750 e-mail: va-kondak@mail.ru

3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі.

послуги

Вид

предмета закупівлі

середній ремонт

корабля морської охорони проекту 205П


Місце,кількість,обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Корабель морської охорони проекту 205П (основне базування в місті Керч АР Крим, Україна)

Послуги в об’ємі передбачених ремонтними відомостями (додаток 1)

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 360 діб.

4. Процедура закупівлі.

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь в поцедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

Валютою пропозиції конкурсних торгів є Національна валюта України „гривня”.


7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиції конкурсних торгів які подаються учасниками повинні бути складені українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |конкурсних торгів.


1. Процедура надання роз’яснень, щодо локументації конкурсних торгів.

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів, щодо документації конкурсних торгів.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повині бути підтверджені копією протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Копії документів які підтверджують повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів повинні бути нотаріально посвідчені.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному

конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про

проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)

учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце

проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери

контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 11 годин за київським часом

17 листопада 2010 року.

Форма пропозиції конкурсних торгів наведена в додатку 2.

2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів передбачені пунктом 1 цього розділу. Копії цих документів повині бути нотаріально засвідчені;

- документи, які підтверджують те, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту;

- нотаріально засівідчена копія Статуту або іншого установчого документу;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця;

- нотаріально засвідчену копію довідки про включення підприємства до ЄДРПУО;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорту (для фізичних осіб).

- оригінал довідки з податкової інспекції про систему оподаткування учасника;

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну на момент проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника, а саме:

- реквізити (адреса, телефон, телекс, телефакс, електронна адреса, банківські реквізити);

- керівництво (прізвище, ім'я, по батькові, посада усіх членів

ради директорів, телефони для контактів).

- форма власності та юридичний статус підприємства, установи (організації);

- назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце

реєстрації;

- спеціалізація;

- прізвища осіб, які уповноважені діяти від імені установи та

мають право підписувати юридичні документи для виконання

зобов'язань за результатами торгів;

- нотаріально засвідчена копія реєстраційного свідоцтва (сертифікату) про визнання Регістром судноплавства України або іншим визнаним МАКТ (Міжнародною асоціацією класифікаційних товариств) класифікаційним товариством Учасника (підприємства – виготовлювача), як такого що здатне виконувати замовлені послуги;

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічну специфікацію із зазначенням ціни кожного пункту робіт;

- загальна запропонована ціна послуг;

- документально підтверджену інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям передбаченими пунктом 6 цього розділу;

- письмове доручення, яке підтверджує повноваження особи, що представляє інтереси Учасника (представляється на торгах у разі присутності Учасника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів або надається у складі пропозиції разом з іншими документами).

- реєстр (опис) наданих документів;3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається замовником.

4.Умови повернення або неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається замовником.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття. З дня розкриття пропозиції конкурсних торгів учасник немає права змінювати свою пропозицію. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні вимоги до учасників.

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність обладнаної , охороняємої стоянки для корабля;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (а саме проведення комплексного середнього ремонту корабля) за 2008-2010 рік (назва клієнтів, обсяги робіт);

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Копії цих документів повині бути нотаріально засвідчені).

- оригінал довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

Заначені кваліфікаційні дані повинні бути підтверджені належно оформленими документами.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропо-

зицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповід-

ність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним,

кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановле-

ним замовником.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначається у Додатку.

Учасники повині надати у складі пропозиції конкурсних торгів гарантійний лист про його готовність або його контрагента – власника потужностей для проведення докової операції (док, сліп або стінку для підйому корабля) про готовність надання послуг з докування корабля в період ремонту без зривів плану ремонту.


8. Опис окремої частини закупівлі предмета (лотів) щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

Не вимагається.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.


1. Спосіб, місце

та кінцевий строк

подання пропозицій

конкурсних торгів: спосіб подання

пропозицій

конкурсних торгів.

Особисто або поштою.


Місце подання

пропозицій

конкурсних торгів.

Місце подання пропозицій: військова частина 1472, 98300, вул. Набережна, 1, м.Керч, АР Крим, Україна.

Кінцевий строк подання пропозицій.

Кінцевий строк :17 листопада 2010 року до 10 години за київським часом.

2. Місце, дата та

час розкриття

пропозицій

конкурсних торгів

місце розкриття

пропозицій

конкурсних торгів.

Місце: 98300, м.Керч, АР Крим, Україна. вул. Набережна, 1, військова частина 1472 (кабінет 128),


Дата та час розкриття

пропозицій

конкурсних торгів.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Дата: 17 листопада 2010 року

Час: 11 година за київським часом.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій

конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

Замовник має право звернутися до учасників за
роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Питома вага критеріїв пропозицій конкурсних торгів яких не було відхилено складає:

  • ціна – питома вага 50 %;

- умови оплати (відстрочка платежу) – питома вага 70%;

- строк виконання – питома вага 100 %;

- гарантійне обслуговування – питома вага 70%;

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів кожного критерію дорівнює :

  • ціна – 10 балів;

- умови оплати (відстрочка платежу) – 10 балів;

- строк виконання – 10 балів;

- гарантійне обслуговування – 10 балів;

Такі критерії як ціна, срок виконання є найліпшими коли їх показник найменший. Інші критерії приймаються як найкращі коли їх показник найбільший.

1. Кількість балів за критеріями визначаються наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію який є найкращим присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * Пвага, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Знн - найкраще значення за критерієм;

Знуч - значення критерію пропозиції учасника, кількість балів для якого обчислюється;

Пвага – питома вага для критерія.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарних балів, та простою арефметичною дією (додавання) сумуються. Переможцем є Учасник, якого пропозиція конкурсних торгів набрала максимальну кількість сумарного балу. У випадку однакового значення суми балу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація.


Немає.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

Згідно до законодавства Замовник має право відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; |

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону .

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом ;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону .

VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

-предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

-кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

-порядок здійснення оплати;

-ціна договору;

-термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання
робіт;

-строк дії договору;

-права та обов'язки сторін;

-зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

-відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця торгів писати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом , замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю замовником конкурсних торгів не вимагалось.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
...

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<