Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб
НазваниеТарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб
страница9/9
Дата публикации01.08.2013
Размер1.08 Mb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

7. Завдання для самоперевірки.


 1. Дайте визначення корупції.

 2. Назвіть основні причини корупції.

 3. Вкажіть можливі наслідки корупції.

 4. Охарактеризуйте особливості корупції в Україні.

 5. Назвіть перелік нормативно-правових документів, які регулюють питання боротьби з корупцією.

 6. Вкажіть основні принципи запобігання і протидії корупції.

 7. Дайте визначення «близькі особи» та «члени сім’ї».

 8. Охарактеризуйте поняття «конфлікт інтересів».

 9. Зазначте суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

 10. Назвіть основні заходи спрямовані на запобігання і протидію корупції.

 11. Вкажіть обмеження щодо використання службового становища.

 12. Охарактеризуйте обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 13. Дайте визначення терміну підприємницька діяльність.

 14. Дайте визначення терміну викладацька діяльність.

 15. Дайте визначення терміну наукова і творча діяльність.

 16. Що таке медична практика.

 17. Вкажіть обмеження щодо одержання дарунків.

 18. Охарактеризуйте обмеження щодо роботи близьких осіб.

 19. Охарактеризуйте обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

 20. Назвіть випадки проведення спеціальної перевірки.

 21. Назвіть відомості, які підлягають спеціальній перевірці.

 22. Охарактеризуйте порядок проведення спеціальної перевірки.

 23. Розкрийте в чому полягає фінансовий контроль.

 24. Що являє собою антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

 25. Які види відповідальності передбачені за корупційні порушення .

 26. Розкрийте основні положення Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки.

 27. Розкрийте порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 28. Назвіть основні права осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо яких проводиться службове розслідування.

 29. Назвіть основні види адміністративних корупційних правопорушень.

 30. Охарактеризуйте основні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.Висновок.Корупція є вкрай негативним соціальним явищем, що потребує активної боротьби, адже без викорінення цього негативного явища в будь-якій країні, в тому числі і в нашій не можливе формування правової держави, що ставить основним пріоритетом права і свободи людини. Успішна протидія корупції можлива за умови наявності таких складових: належного антикорупційного законодавства, ефективного його застосування відповідними органами державної влади і органами місцевого самоврядування, координації їх діяльності; ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування та на всіх рівнях; відкритості та інформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, підтримки антикорупційних заходів держави громадянським суспільством.

Кабінетом Міністрів України були вироблені поради кожному службовцю і посадовій особі щодо запобігання проявам корупції. І якщо більшість посадових осіб та службовців будуть намагатися дотримуватись цих порад, тоді можна з впевненістю сказати, що в України є шанс побороти це негативне явище. Наведемо ці поради:

1. Станьте прикладом для інших, демонструйте своєю поведінкою, що Ви не будете ані терпіти, ані підтримувати корупцію.

2. Негайно припиняйте спроби корупції і повідомляйте про такі спроби контактним особам з питань запобігання корупції, а також керівництву.

3. Якщо у Вас з’являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, що йде в розріз з Вашими обов’язками, покличте когось зі своїх колег у якості свідка.

4. Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.

5. Чітко розділяйте службову та приватну сфери свого життя. Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів між Вашими службовими обов’язками та приватними інтересами.

6. Допомагайте розкривати випадки корупції. Інформуйте контактних осіб з питань запобігання корупції та своє керівництво, якщо Ви помічаєте ознаки корумпованої поведінки інших осіб.

7. Допоможіть своєму органові визначити недосконалі організаційні структури, механізми в яких можуть виникати прояви корупції.

8. Проходьте відповідні курси підвищення кваліфікації з питань превентивних заходів проти корупції.

9. Вас вже втягнули до корупції? Звільніться від постійного страху перед викриттям! Відкрийте інформацію самі. Якщо ваша інформація допоможе повністю виявити існуючу проблему, то це пом’якшить відповідальність.

^

Рекомендована література та джерела.

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, остання редакцiявiд 20.10.2011 на пiдставi v012p710-11.

 2. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» вiд 07.04.2011 № 3206-VI.

 3. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III, редакцiявiд 23.11.2011 на пiдставi 3826-17, 4016-17.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X редакцiявiд 30.11.2011 на пiдставi 4001-17.

 5. Указ Президента України «Питання Національного антикорупційного комітету» вiд 26.03.2010 № 454/2010, остання редакцiявiд 07.09.2011 на пiдставi 890/2011.

 6. Указ Президента України «Про першочергові заходи з реалізації «Закону України Про засади запобігання і протидії корупції» вiд 05.10.2011 № 964/2011.

 7. Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 № 1001/2011.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 № 950, остання редакцiявiд 21.10.2011 на пiдставi 1044-2011-п.

 9. Сайт Верховної Ради України – Електронний ресурс [Режим доступу] -http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index

 10. Сайт Перзидента України – Електронний ресурс [Режим доступу] -http://www.president.gov.ua/

 11. Сайт Кабінету Міністрів України – Електронний ресурс [Режим доступу] - http://www.kmu.gov.ua/control/


^

Київська міська державна адміністраціяКиївський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,

установ і організацій

^ Навчально-методичний посібник
Тарасенко К. В.
Загальна характеристика

антикорупційного законодавства України

За загальною редакцією кандидата

юридичних наук

Тарасенка К. В.
Київ, видавництво КМЦППК
Відповідальний за випуск З.І. Бабічева

Редактор Тарасенко К. В.

Комп'ютерна верстка Т.М. Кушнір

Видавництво київського міського центру

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, державних підприємств,

установ і організацій

03150, Київ-150, вул. Лабораторна, 1/62,

тел. 521−20−74, 521−20−75,

E-mail:cpk@kmv.gov.ua

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconЗеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
Безпека життєдіяльності: Навч посіб. — К.: Наук світ, 2001. 301 с. Бібліогр.: с. 294-297

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconКурс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк,...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconКириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч...
...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconБатра Р., Майерс Д. Д., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент: Пер с англ. 5-е изд
Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч посіб вид., перероб. І доп. К. Нмцво моін україни, 2001. – 319 с

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconІсторичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів:...
Методичні умови проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку. (для тренерів, волонтерів,...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconАйзенберг М. Менеджмент рекламы. М.: Тоо „ИнтелТех”, 2003. 80 с....
Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч посіб вид., перероб. І доп. К. Нмцво моін україни, 2001. – 319 с

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconСписок рекомендованНоЙ лИтературЫ по дисциплине Организация и экономика...
Громовик Б. П. Організація роботи аптек: Навч посіб для студ вищ навч закл. – Видання 2-ге, виправл. І доповн. – Вінниця: Нова книга,...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconНовости обратная связь
Оліфіров О. В., Маковейчук К. О. Електронна комерція: навч посіб. / О. В. Оліфіров, К. О. Маковейчук. М-во освіти І науки, молоді...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<