Наказ
Скачать 137.65 Kb.
НазваниеНаказ
Дата публикации07.08.2013
Размер137.65 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

26.03.2010 № 243Про затвердження Змін

до Умов прийому до вищих


навчальних закладів України

На виконання статті 18 Закону України “Про вищу освіту”
НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за № 930/16946 (зі змінами), що додаються.

 2. Керівникам вищих навчальних закладів України:

  1. Внести зміни до правил прийому до вищих навчальних закладів у 2010 році з урахуванням Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених цим наказом.

  2. Інформацію про зміни в раніше затверджених правилах прийому до вищих навчальних закладів довести до відома вступників.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


^

Міністр Д.В. Табачник


Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

26.03.2010  № 243


Зміни до Умов прийому

до вищих навчальних закладів України 1. Пункт 5.4 розділу V викласти в такій редакції:

«5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1, 8.2, 8.3 розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 до 31 липня».

 1. У розділі VІ:

пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до вищого навчального закладу для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році»;

доповнити розділ після пункту 6.3 новим пунктом 6.4 такого змісту:

«6.4. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу».

У зв’язку з цим пункти 6.4-6.11 вважати відповідно пунктами 6.5-6.12;

пункт 6.5 викласти у такій редакції:

«6.5. Особи, зазначені у пунктах 8.1, 8.2, 8.3 розділу VIII цих Умов, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі».

 1. У розділі VІІ:

доповнити пункт 7.1 новим абзацом такого змісту:

«Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, становить не нижче 170 балів з кожного предмета»;

пункти 7.7, 7.8 викласти в такій редакції:

«7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку до цих Умов) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія вищого навчального закладу.

7.8. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім передбачених пунктами 8.1, 8.2, 8.3 розділу VIII цих Умов випадків»;

доповнити розділ новим пунктом 7.15 такого змісту:

«7.15. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень».

 1. Розділ VIIІ доповнити новим пунктом такого змісту:

«8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше».

 1. Пункт 12.2 розділу XII викласти в такій редакції:

«12.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України».

 1. За текстом цих Умов слова «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти» у відповідних відмінках та числах.

 2. Доповнити ці Умови додатком, що додається.

Директор

Департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбаш
Додаток

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України
^ Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106
5,1

134,5
9,2

173,4

1,1

106,6
5,2

135,4
9,3

174,3

1,2

107,2
5,3

136,4
9,4

175,3

1,3

107,8
5,4

137,3
9,5

176,2

1,4

108,4
5,5

138,3
9,6

177,2

1,5

109
5,6

139,2
9,7

178,1

1,6

109,6
5,7

140,2
9,8

179,1

1,7

110,2
5,8

141,1
9,9

180,0

1,8

110,8
5,9

142,1
10

181,0

1,9

111,4
6

143,0
10,1

181,9

2

112
6,1

144,0
10,2

182,9

2,1

112,6
6,2

144,9
10,3

183,8

2,2

113,2
6,3

145,9
10,4

184,8

2,3

113,8
6,4

146,8
10,5

185,7

2,4

114,4
6,5

147,8
10,6

186,7

2,5

115
6,6

148,7
10,7

187,6

2,6

115,6
6,7

149,7
10,8

188,6

2,7

116,2
6,8

150,6
10,9

189,5

2,8

116,8
6,9

151,6
11

190,5

2,9

117,4
7

152,5
11,1

191,4

3

118
7,1

153,5
11,2

192,4

3,1

118,6
7,2

154,4
11,3

193,3

3,2

119,2
7,3

155,4
11,4

194,3

3,3

119,8
7,4

156,3
11,5

195,2

3,4

120,4
7,5

157,3
11,6

196,2

3,5

121
7,6

158,2
11,7

197,1

3,6

121,6
7,7

159,2
11,8

198,1

3,7

122,2
7,8

160,1
11,9

199,0

3,8

122,8
7,9

161,1
12

200,0

3,9

123,4
8

162,0


4

124,0
8,1

163,0


4,1

125,0
8,2

163,9


4,2

125,9
8,3

164,9


4,3

126,9
8,4

165,8


4,4

127,8
8,5

166,8


4,5

128,8
8,6

167,7


4,6

129,7
8,7

168,7


4,7

130,7
8,8

169,6


4,8

131,6
8,9

170,5


4,9

132,6
9

171,5


5

133,5
9,1

172,4


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Наказ iconНаказ
Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України

Наказ iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Комиссия по уложению и Наказ...

Наказ iconНаказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ iconНаказ

Наказ iconНаказ №236 от 04. 04. 2012 Наказ моз україни від 04. 04. 2012 №236...
Наказ моз україни від 04. 04. 2012 №236 "Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених...

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНаказ про припинення трудового договору

Наказ iconНаказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<