Конкурсні торги
НазваниеКонкурсні торги
страница1/17
Дата публикации09.08.2013
Размер2.47 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Роботи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова комітету з конкурсних торгів
__________________ Дорошенко С.М.


"29" серпня 2011 р.м.п.


^ КОНКУРСНІ ТОРГИ


на закупівлю

робіт з реконструкції ТРС (котельня) смт Ківшарівка, м. Куп'янськ (ІІ черга)

^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Харків – 2011


ЗМІСТ

1. Розділ 1. Загальні положення.

2. Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів.

3. Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

4. Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

6. Розділ 6. Укладання договору про закупівлю.

Додатки:

Додаток № 1. Перелік основних видів та обсягів робіт згідно затвердженого проекту реконструкції.

Додаток № 2. Форма пропозиції конкурсних торгів.

^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт з реконструкції ТРС (котельня) смт Ківшарівка, м. Куп'янськ (ІІ черга)
Процедура закупівлі – відкриті торги”

Стандартна документація конкурсних торгів  оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з 2 колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 – вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон). Зміст кожного розділу документації конкурсних торгів визначається замовником відповідно до Закону. Документація конкурсних торгів повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка документації конкурсних торгів повинна бути пронумерована.


^ Порядок заповнення документації конкурсних торгів

Розділ І. Загальні положення

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації.

- місцезнаходження:

Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, пл. Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 5 пов., 61158.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Мікоткіна Раїса Олександрівна, головний спеціаліст, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, пл. Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 5 пов., 61158, тел. 8-057-705-21-47, факс: 8-057-705-21-41, E-mail: uzkh@kharkivoda.gov.ua.

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Реконструкція ТРС (котельня) смт Ківшарівка, м. Куп'янськ (ІІ черга)

- вид предмета закупівлі:

роботи

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Куп’янськ, виконання робіт у відповідності до проекту реконструкції (перелік видів та обсяги робіт згідно додатку 1)

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

до 31.12.2011р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.^ 7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів повинні бути надані учасниками на українській мові.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Проведення Замовником зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурстних торгів не передбачено.

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів тільки по всьому предмету закупівлі.Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих иторгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- власне пропозоції конкурсних торгів за формою в додатку 2;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачаються

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується  переліком  кваліфіка-ційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 
Замовником відповідно до статті 16 зазначаються наступні кваліфікаційні критерії до учасників:

- наявність обладнання та матеріально-технічної;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів протягом останніх п’яти років, актів виконаних робіт по цих договорах;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Копії підтверджувальних документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи учасника та скріплені його печаткою.

Пропозиція конкурсних торгів повинна відповідати вимогам ст. 17 Закону.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною третьою статті 22 Закону.

Основну види та обсяги робіт, передбачені проектом реконструкції, наведені в додатку 1.

Ціну пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника, розраховану відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень. Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з видів та обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт;

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

Розрахунок прямих витрат

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)

Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності)

Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки)

Пояснювальну записку до договірної ціни

Графік виконання робіт.

Супутні та допоміжні види і обсяги робіт передбачити та оцінити у відповідності до технології ремонту та вимог ДБН.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозиційконкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

 

Особисто.
Харківська область, м. Харків, Дзержинський район,

пл. Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 5 пов., каб. № 2, 61158.

До 10.00 06 жовтня 2011 року

 Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, пл. Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 5 пов., каб. № 2, 61158.

 

06 жовтня 2011 року, о 17.00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів .
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. .
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначені критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

^ Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна пропозиції;

б) умови розрахунків;

в) строк виконання робіт;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” - 75.

2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” -15.

3. Максимальна кількість балів за критерієм „Строк виконання робіт” - 10.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
...

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<