1. Загальні положення
Скачать 481.01 Kb.
Название1. Загальні положення
страница1/3
Дата публикации12.03.2013
Размер481.01 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Генеральний директор

ТОВ «Інтертелеком»______________ Акулов Б.М.


Додаток № 1 до Абонентського договору про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу стандарту CDMA

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІКСОВАНОГО АБОНЕНТСЬКОГО РАДІОДОСТУПУ

ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»

^

1. Загальні положення

2. Порядок укладення Договору

3. Порядок підключення

4. Порядок надання послуг зв'язку

5. Порядок оплати

^

6. Послуги міжміського (міжнародного) зв'язку

7. Обмеження у використанні послуг зв'язку

8. Права та обов’язки абонента

9. Права та обов’язки Оператора

10. вирішення спорів

^

11. Розірвання Договору

12. Відповідальність сторін

13. Додаткові умови

14. покриття оператора

^

1. Загальні положення1.1. Правила надання та отримання послуг телефонного зв’язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу ТОВ «Інтертелеком» (надалі – Правила) визначають порядок та умови користування послугами телефонного зв'язку, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації» (надалі – Оператор). Правила регулюють відносини між Оператором та Абонентом (Користувачем), права та обов'язки сторін, порядок укладення та припинення дії Договору, умови розрахунків, відповідальність сторін тощо. Правила діють на постійній основі і можуть переглядатись за ініціативою Оператора. Правила є обов’язковими для виконання усіма Абонентами (Користувачами) послуг зв’язку Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації».

1.2. Ці Правила розроблені та затверджені з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 720 «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26.03.09 р. № 1420 «Про затвердження основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг» (з наступними змінами та доповненнями), інших нормативно-правових актів інші в сфері телекомунікацій. У випадку, якщо відносини, що виникають між Оператором та Абонентом, не врегульовані цими Правилами, застосовуються положення вказаних нормативно-правових актів. При виникненні розбіжностей між вказаними нормативно-правовими актами та Правилами, положення вказаних нормативно-правових актів застосовуються в пріоритетному порядку.

1.3. Адреса Оператора:

юридична адреса: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66;

поштова адреса: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100.

Електронна адреса (E-MAIL) Оператора:

info_center@it.od.ua

Телефони Оператора:

8-800-50-50-750 або *750 (цілодобово, плата за дзвінки на вказані номери не нараховується);

8-048-743-11-13, 8-048-743-11-21 (для дзвінків з-за кордону, плата за дзвінки на вказані номери нараховується).

1.4. Номер і дата рішення про внесення до реєстру Операторів:

Порядковий номер: 52, вхідний номер НКРЗ: 96/6, дата надходження повідомлення: 30.05.2005 р., дата та номер рішення про включення до реєстру 28.09.2006 р. № 384.

1.5. Адреси та телефони контролюючих органів в сфері зв’язку:

- Національна Комісія з питань регулювання зв’язку України:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22;

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3;

  тел./факс: 8-044-278-97-93;

e-mail: office@nkrz.gov.ua.

- Державна інспекція зв’язку України:

01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7;

тел. 8-044-285-03-19, 8-044-285-02-19.

1.6. Рівні показників якості послуг, що надаються Оператором:

1.6.1. Для послуг телефонного зв’язку рівні показників якості визначаються:

 • Наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження та введенню в дію Рекомендацій Р 45-005-98, Р 45-006-98» від 26.10.2001 р. № 173;

 • Наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про встановлення рівнів якості послуг телефонного зв’язку» від 14.09.2001 р. № 134.

1.6.2. Для послуги з доступу до Інтернет рівні показників якості визначаються:

 • для технології 1xEV-DO Rev. 0:

 • вхідний трафік: до 600 Kb за секунду;

 • вихідний трафік: до 153 Kb за секунду.

 • для технології 1xEV-DO Rev. A:

 • вхідний трафік: до 1,1 Мb за секунду;

 • вихідний трафік: до 400 Kb за секунду.

Рекомендована виробником обладнання швидкість, що може плануватися: до 500-650 Kb за секунду.

Рівні показників якості можуть змінюватися з урахуванням завантаженості базових телефонних станцій.

Рівні показників якості визначені при закачуванні контрольних файлів з офіційного сайту ТОВ «Інтертелеком» (www.intertelecom.ua).

 • для технології 3G-1X:

 • до 153,6 Kb за секунду.

Рівні показників якості можуть змінюватися з урахуванням завантаженості базових телефонних станцій.

Рівні показників якості визначені при закачуванні контрольних файлів з офіційного сайту ТОВ «Інтертелеком» (www.intertelecom.ua).

1.7. Оператор надає безкоштовно послуги зв'язку за наступними аварійними службами:

пожежна охорона, міліція, швидка допомога, аварійна служба газу, служба допомоги: 101, 102, 103, 104, 112.

 

^ 1.8. Визначення термінів

  • Абонент (Користувач) – юридична або фізична особа, з якою Оператор уклав Договір про надання послуг телефонного зв’язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу та яка сплатила вартість підключення та внесла абонентську плату. За цими Правилами Абонентом визнається особа, яка підписала замовлення Оператора про надання послуг радіотелефонного зв’язку та внесла грошові кошти Оператору за підключення до мереж Оператора та/або внесла абонентську плату, а також особа, яка вчинила дії, спрямовані на придбання RUIM-карти Оператора, провела її активацію у мережі та розпочала отримувати від Оператора телекомунікаційні послуги.

  • Абонентська активність – забезпечення Абонентом надходження за своїм абонентським номером вхідних або вихідних викликів, SMS, а також передачі даних.

  • ^ Абонентський номер - унікальний числовий код, наданий Оператором Абоненту при укладанні абонентського договору, після набору якого з іншого кінцевого обладнання телефонної мережі загального користування АТС здійснюється з'єднання з кінцевим обладнанням Абонента. При наданні Абоненту віртуального телефонного номеру (для отримання послуги пакетної передачі даних) його з'єднання з телефонною мережею загального користування не здійснюється, а такий телефонний номер використовується виключно для ідентифікації Абонента в мережі Оператора та надання послуги пакетної передачі даних.

^ Абонентська плата (Абонплата) - періодичний платіж за користування послугами Оператора за Договором.

Відділ продажу – Центр продажу та обслуговування Абонентів ТОВ «Інтертелеком», Центр продажу та обслуговування корпоративних Абонентів ТОВ «Інтертелеком», Дилерська точка обслуговування Абонентів ТОВ «Інтертелеком».

Довідкова служба – інформаційна система, до якої Абонент може безкоштовно в межах України подзвонити за номером *750 або 88005050750, та отримати інформацію про Оператора, стан абонентського рахунку, бонуси, замовити, якщо це можливо, додаткові послуги зв’язку, тощо.

  • Договір про надання послуг телефонного зв’язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу стандарту CDMA (надалі – Договір про надання послуг телефонного зв’язку, Договір) – угода між Оператором та Абонентом про права, обов'язки і відповідальність Оператора та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг телефонного зв'язку.

  • ^ Додаткова угода – письмова угода до Договору між Сторонами про додаткові права, обов'язки і відповідальність Абонента і Оператора щодо використання послуг. Додаткова угода має пріоритет при застосуванні перед Договором.

  • Законодавство – Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про телекомунікації», Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про звернення громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 720 «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26.03.09 р. № 1420 «Про затвердження основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг» (з наступними змінами та доповненнями), інші нормативно-правові акти в сфері телекомунікацій.

  • Замовлення – додаток до договору, в якому містяться дані про Абонента, перелік замовлених їм послуг та наданий у користування Абоненту телефонний номер.

  • Заявник – особа, яка бажає укласти Договір.

  • Каса – пункт проведення розрахунків та приймання готівкових платежів від фізичних та юридичних осіб за послуги зв’язку.

  • Кінцеве обладнання (термінал) – кінцевий пристрій Абонента, за допомогою якого технічні пристрої Оператора дозволяють здійснювати Абонентові телефонний зв’язок, а також отримувати додаткові послуги.

  • Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації» (скорочена назва - ТОВ «Інтертелеком») – юридична особа, що надає послуги телефонного зв’язку відповідно до отриманих ліцензій.

^ Особовий рахунок - сукупність інформації, яка зберігається в базі даних Оператора, отриманої від Абонента, а також даних щодо оплати, порядку й обсягів використання послуг Оператора, зафіксованих автоматичною системою обліку, інші дані. Особовий рахунок співпадає з номером Абонентського договору.

  • ^ Період оплати (Період) - термін, який застосовується при розрахунку Абонплати і рівний одному календарному місяцю з першого по останнє число.

  • Послуги зв'язку – запропоновані Оператором послуги зв'язку з використанням власної мережі Оператора в межах зони покриття, а також додаткові послуги, замовлені Абонентом.

  • ^ Початок надання послуг – надання у користування телефонного номера (RUIM-картки) після оплати Абонентом вартості підключення та/або внесення Абонплати, активації RUIM-картки шляхом отримання послуг телефонного зв’язку.

  • Призупинення надання послуг за Договором – (закриття зв'язку) тимчасове обмеження обсягу послуг з ініціативи Оператора або за заявою Абонента.

 • Сторони – Абонент та Оператор.

 • Тарифи – зведений документ, в якому міститься інформація про вартість послуг Оператора.

 • Тарифний план – сукупність Тарифів та умов обслуговування Оператора.

  • Укладення Договору – процедура підписання письмового Договору між Оператором після перевірки наданих Абонентом документів, його ознайомлення з Правилами, Тарифними планами, Замовленням та інформацією про послуги телефонного зв'язку. Підписаний обома Сторонами Договір вважається укладеним за умови оплати вартості підключення та/або внесення Абонплати. Набрання чинності укладеного договору може бути за рішенням Оператора пов’язано з вчиненням певних дій: зокрема, якщо особа підписала замовлення Оператора про надання послуг телефонного зв’язку та внесла грошові кошти Оператору за підключення до мереж Оператора та/або абонентську плату, а також якщо особа, вчинила дії, спрямовані на придбання RUIM-карти Оператора, провела її активацію у мережі та розпочала отримувати від Оператора телекомунікаційні послуги, вважається, що вказані особи є Абонентами Оператора, на них розповсюджується сфера дії цих Правил, Договір про надання послуг телефонного зв’язку між ними та Оператором укладено.

  • RUIM-картка – знімний модуль ідентифікації Абонента у телефонних мережах.


^ 2. Порядок укладення Договору

2.1. Послуги телефонного зв’язку надаються Абоненту на підставі Договору, Правил, Тарифів та Замовлення. Договір є основним документом, що визначає правовідносини між Оператором та Абонентом.

2.2. Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:

  • - вік Абонента – фізичної особи є меншим 16 років або Абонент у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним) до моменту укладення Договору;

  • - Абонент не здійснює абонентську активність за раніше наданим (наданими) йому у користування телефонними номерами;

  • - Абонент має заборгованість перед Оператором за раніше укладеними Договорами;

  • - Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами;

  • - Абонент не зробив необхідних платежів після підписання Договору або кошти не надійшли на розрахунковий рахунок Оператора.

2.3. Якщо під час перевірки наданих документів будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Оператор має право поставити Абоненту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Оператор має право відмовити Абоненту в укладенні Договору.

2.4. Для укладення Договору у письмовій формі Абонент надає Оператору такі документи та відомості:

2.4.1. юридичні особи – резиденти:

  • - свідоцтво про державну реєстрацію підприємства із зазначенням ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);

  • - свідоцтво про реєстрацію підприємства, як платника податку на додану вартість (у випадку наявності);

  • - свідоцтво про сплату єдиного податку (якщо є платником єдиного податку);

  • - довіреність для фізичних осіб нотаріально-посвідчена, для юридичних скріплена печаткою та підписом керівника із зазначенням права довіреної особи на укладення Договору, паспорт довіреної особи;

  • - нотаріально завірена копія рішення вищого органу юридичної особи про призначення керівника на посаду або завірена керівником копія "Довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", при цьому виключно керівник, вказаний у Довідці, повинен підписати Договір при пред’явленні паспорту або особа за довіреністю, виданою керівником, вказаним у Довідці;

  • - копія довідки форми 4-ОПП, про постановку на облік у податкових органах;

  • - відомості про своє юридичне та фактичне місцезнаходження;

  • - копія Статуту (установчого договору) (у випадку наявності).

Надані документи повинні бути засвідчені печаткою юридичної особи та містити посвідчувальний напис «Копія вірна», керівник (довірена особа) зазначає на завіреному документі прописом ПІБ та посаду повністю. Також можуть використовуватись нотаріально завірені копії документів.

Перелік наведених документів, необхідних для укладення Договору, не є вичерпним. Оператор має право для підтвердження юридичного статусу або платоспроможності Абонента витребувати додаткові документи.

2.4.2. Господарюючі суб’єкти, які не є юридичними особами (представництва, філіали і т.д.) повинні надати довідки з Державного комітету статистики і положення, де повинно бути зазначено право цього суб’єкта на укладення договорів або ж надати довіреність головного підприємства на укладення договору про надання послуг зв’язку.

Договір та відповідні документи з боку юридичної особи повинні бути підписані керівником підприємства (установи, організації) й скріплені печаткою. Якщо документи надаються не керівником, необхідна наявність у представника юридичної особи довіреності на укладання Договору і ведення справ з Оператором, а також паспорт довіреної особи.

Для отримання обладнання (термінали, аксесуари), сплаченого за безготівковим розрахунком, необхідно надати доручення суворої звітності і паспорт довіреної особи.

^ 2.4.3. Юридичні особи – нерезиденти

Абонентський договір з іноземними юридичними особами може укладатись тільки при наявності у них в Україні офіційного представництва або дочірнього підприємства. Представництво (дочірнє підприємство) повинно надати всі документи для підключення юридичної особи. 

Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства), представництва міжнародних організацій, які мають дипломатичний статус надають копію листа про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору. Якщо Договір підписує посол або консул, то документи, які підтверджують його повноваження, не потрібні.

^ 2.4.4. фізичні особирезиденти, які досягли 18 років:

  • - діючий паспорт громадянина України;

  • - відомості про своє місце проживання (поштову адресу).

^ 2.4.5. фізичні особи – резиденти, які досягли 16, але не досягли 18 років:

  • - діючий паспорт громадянина України;

- дозвіл одного з батьків на укладення Договору, що надається у письмовій формі під час укладення Договору Абонентом, який не досяг 18 років, за умови особистої присутності одного з батьків та підтвердження факту батьківства шляхом надання паспорту батька та свідоцтва про народження Абонента;

- громадянам України, які досягли 16, але не досягли 18 років, які перебувають або перебували у шлюбі, дозвіл батьків не потрібний. При укладені Договору такими особами, вони повинні надати крім паспорту оригінал свідоцтва про укладення шлюбу.

^ 2.4.6. фізичні особи-нерезиденти:

  • - діючий паспорт громадянина іноземної держави з відміткою про діючу реєстрацію на території України в органах МВС України, в’їзною візою або відміткою про перетин кордону (для громадян країн, з території яких дозволений безвізовий в’їзд);

  • - особи без громадянства – оригінал документу, що заміняє паспорт;

  • - відомості про місце проживання (поштову адресу) в Україні на постійній або тимчасовій основі.

Перелік наведених документів, необхідних для укладення Договору, не є вичерпним. Оператор має право для підтвердження юридичного статусу або платоспроможності Абонента витребувати додаткові документи.

2.5. Якщо обставини, які суперечать умовам укладення Договору, виявлені після набрання ним чинності, Оператор має право призупинити або припинити дію Договору в односторонньому порядку, в тому числі якщо особа, що уклала Договір, має перед Оператором заборгованість за раніше укладеними з Оператором Договорами про надання послуг.

2.6. Співробітник Відділу продажу послуг на підставі даних, отриманих від Заявника, формує Особовий рахунок Абонента, після чого надає Заявнику Замовлення, у якому містяться всі отримані дані Заявника, а також перелік замовлених Заявником послуг та телефонний номер, наданий Абоненту у користування.

2.7. Заявник завіряє Замовлення особистим підписом (для юридичної особи - підписом уповноваженої особи і печаткою), і вручає Замовлення співробітникові Відділу продажу послуг. Замовлення підписується Заявником із зазначенням свого прізвища, ім’я, по-батькові повністю прописом.

2.8. Співробітник Відділу продажів видає Заявнику рахунок на оплату послуг, зазначених у Замовленні, відповідно до діючих Тарифів і консультує Заявника щодо оптимального порядку поповнення коштів на Особовому рахунку. До запропонованого Абоненту рахунку включаються, крім витрат з підключення Термінала, також, сума мінімального авансу, відповідно до Тарифів і Абонплата за перший Період.

2.9. З моменту надходження Замовлення Заявника Оператор резервує Абонентський номер, який закріплюється за Особовим рахунком.

2.10. У ході реалізації договірних відносин Абонент має право внести зміни в первісну редакцію Замовлення, подавши заяву до відділу продажу і, заповнивши нове Замовлення, не пізніше, ніж за одну годину до закінчення останнього робочого дня відділу продажу в Періоді, що передує тому Періоду, з якого Абонент бажає користатися зміненим переліком послуг. У замовлення можуть вноситись зміни за згодою Оператора шляхом звернення Абонента до Центру продажу та обслуговування абонентів або до Довідкової служби.

2.11. Особовий рахунок зберігається протягом 10 діб з моменту створення, протягом яких Абонент зобов'язаний внести на Особовий рахунок суму грошей, достатню для погашення заборгованості відповідно до виставленого рахунка і створення достатнього авансу коштів для оплати необхідних послуг, а також у випадку вибору Абонентом бажаної комбінації цифр для Абонентського номера - плати за додаткову послугу «вибір номера».

2.12. У випадку відсутності на момент закінчення зазначеного терміну суми грошей на Особовому рахунку, достатньої для оплати всіх пунктів виставленого до оплати рахунка, – дані Особового рахунка – анулюються.

2.13. Після внесення Абонентом грошей на Особовий рахунок, Оператор укладає з Абонентом Договір за його особистої присутності та за умови власноручного заповнення та підпису Договору.
^ 3. Порядок підключення

3.1. Протягом двох діб з моменту укладання Договору, а в разі потреби проведення додаткового дослідження й дообладнання Термінала додатковими пристроями

- протягом п'яти діб Оператор здійснює підключення Термінала до Мережі.

3.2. Абонент на момент укладання Договору надає Оператору (до Відділу продажу послуг) Термінал для його програмування. У випадку, якщо відсутня технічна можливість запрограмувати Термінал, наданий Абонентом, для його використання у мережі Оператора, співробітник Відділу продажу послуг має право відмовити Абоненту у програмуванні терміналу.

 1. Сторони по закінченні приймання Абонентом робіт з установки Термінала, або передачі Термінала Абоненту у Відділі продажу послуг, підписують Акт приймання робіт, яким закріплюється факт приймання робіт, а саме:

- Програмування Терміналу.

- Підключення (надання Абонентського номера, організація цифрового каналу, інше).

- Додаткові послуги з дообладнування Термінала додатковими пристроями, якщо такі виконувалися (у цьому випадку Абонент підписує також Кошторис на додаткові роботи).

3.4. Оператор має право протягом доби з моменту підписання Акта приймання виконаних робіт подзвонити на Термінал Абонента з метою отримання інформації щодо якості зв'язку.
^ 4. Порядок надання послуг зв'язку

4.1. Оператор надає Абоненту послуги телефонного зв'язку за допомогою придбаного Абонентом кінцевого обладнання. Оператор додатково безкоштовно привласнює Абоненту конвергентний телефонний номер. Абонент може відмовитись від привласнення конвергентного телефонного номеру шляхом подання відповідної заяви до Центру продажу та обслуговування Абонентів ТОВ «Інтертелеком», в цьому випадку Абонент крім іншого втрачає:

- право на користування послугою Роумінгу, що надається на умовах, встановлених Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «Інтертелеком»;

- право на участь в акціях, пов’язаних з використанням конвергентного телефонного номеру.

4.2. Основною послугою, що надається Абонентам Оператором є послуга надання телефонного зв'язку для ведення розмов. При наданні Абоненту віртуального телефонного номеру основною послугою є пакетна передача даних.

 1. Перелік додаткових послуг, необхідних Абоненту, - вказується в Замовленні.

 2. Оператор може розширювати, або змінювати перелік послуг у залежності від власних технічних можливостей.

 3. Надані Оператором послуги розділяються:

 1. Постійні послуги (оплата за які вказується виходячи з розрахунку вартості використання такої послуги за Період). Сплата Постійних послуг здійснюється за допомогою стягнення Абонплати.

 2. Разові послуги (оплата обчислюється в залежності від тривалості і частоти використання послуги).

Сплата разових послуг здійснюється за допомогою стягнення плати за кожен випадок надання послуги.

4.6. Постійні послуги, надані Оператором, розділяються:

 1. Основні послуги (без надання яких неможливе надання Оператором послуги радіотелефонного зв'язку).

 2. Додаткові послуги (що дозволяють одержувати додаткові зручності і реалізовувати додаткові функції). Додаткові послуги диференціюються Оператором по пріоритетності.

4.7. Разові послуги, надані Оператором, розділяються:

 1. Послуги зв'язку (погодинна тарифікація телефонних переговорів).

 2. Адміністративно-технічні послуги (переоформлення, додаткові дослідження, установка і налагодження додаткового устаткування). Разові послуги адміністративно-технічного характеру надаються винятково у випадку наявності на Особовому рахунку суми, достатньої для оплати такої послуги. Тарифікація разових послуг зв'язку здійснюється по закінченні їхнього надання.


^ Тарифні плани

4.8. Послуги Оператора сплачуються відповідно до Тарифів, затверджених самостійно Оператором. Тарифи можуть змінюватися в одноособовому порядку за рішенням Оператора. Інформація про зміни Тарифів доводиться до Абонента в порядку, встановленими цими Правилами. Комплекси найбільш зручних різним групам Абонентів послуг Оператор формує в Тарифні плани.

4.9. Тарифна політика Оператора допускає надання послуг, що включаються в Тарифний план по більш низьких цінах, чим сумарна вартість таких послуг при їх використанні поза планом.

 1. Перелік тарифних планів, послуг, що включаються до них, а також вартість послуг визначаються Тарифами. Оператор може змінювати діючи Тарифи у порядку, Правилами, Договором.

 2. Абонент має право використання Тарифного плану послуг за умови сплати вартості підключення та абонентської плати, що передбачені Тарифами.

4.12. Абонент має право змінювати Тарифний план, якщо інше не передбачено діючим Договором між Абонентом і Оператором, угодами до нього. Вартість зміни тарифного плану встановлюється Оператором.

4.13. Перехід до іншого Тарифного плану здійснюється з першого числа наступного Періоду використання послуг і здійснюється тільки у випадку подачі Абонентом заяви про внесення змін у Замовлення, не пізніше, ніж за одну годину до закінчення останнього робочого дня Відділу продажу в Періоді, що передує тому Періоду, з якого Абонент бажає поміняти Тарифний план, за умови наявності на Особовому рахунку достатньої кількості грошей для погашення існуючих заборгованостей.
^ Втрата (відчуження) Термінала

4.14. У випадку втрати (відчуження) Термінала Абонент зобов'язаний негайно звернутися до Центру продажу та обслуговування абонентів ТОВ «Інтертелеком» з письмовою заявою про відключення Терміналу від Мережі.

Абонент несе зобов’язання по сплаті наданих послуг зв’язку до моменту надання Оператору письмової заяви про відключення телефонного номеру (номерів). Надання такої заяви не припиняє зобов’язання Абонента зі сплати Абонентської плати.

4.15. Блокування Термінала абонента у зв’язку з його втратою (відчуженням) не звільняє Абонента від обов’язків по сплаті Абонентської плати.

4.16. У випадку втрати Термінала Абонент має право за плату зажадати здійснення програмування іншого, наданого їм Термінала, зі збереженням Абонентського номера й інших індивідуальних характеристик.
Усунення неполадок

4.17. Абонент при виявленні факту неякісного зв'язку, або його відсутності в першу чергу зобов'язаний переконатися, за вказівкам посібника з експлуатації Термінала, у тому, що виявлені неполадки не є наслідком неполадок Термінала (поломка, відсутність живлення, інше).

 1. Якщо Абонент упевнився, що неполадки не є наслідком поломки Термінала, або прийшов до висновку, що, використовуючи вказівки посібника з експлуатації Термінала, - неможливо виявити дійсну причину відсутності зв'язку, - він негайно зобов'язаний сповістити про це Оператора. Моментом припинення надання послуг Оператором вважається момент повідомлення Оператора Абонентом. Надання такого повідомлення не припиняє зобов’язання Абонента зі сплати Абонентської плати.

 2. Протягом п'яти діб з моменту одержання повідомлення від Абонента про припинення нормальної роботи Термінала Оператор зобов'язаний вжити заходів з усунення неполадок мережі.

 3. У випадку, якщо термін усунення несправностей перевищує одну добу з моменту одержання повідомлення від Абонента про несправність у мережі, Абонплата за весь період пошкодження з Абонента не стягується.


^ Тимчасове відключення

4.21. Оператор може за бажанням Абонента за плату здійснити тимчасове відключення Термінала Абонента на майбутні Періоди. Відключення провадиться за письмовою заявою Абонента, наданою до Центру продажу та обслуговування абонентів ТОВ «Інтертелеком» Оператора, не пізніше, ніж за одну годину до закінчення останнього робочого дня до Центру продажу та обслуговування абонентів ТОВ «Інтертелеком» в Періоді, що передує тому Періоду, з якого Абонент бажає здійснити відключення. У період тимчасового відключення за Абонентом зберігається його Абонентський номер, плата в цей період стягується одноразово, у відповідності зі спеціальним розділом Тарифів. Максимальний термін тимчасового відключення становить 12 місяців. Оператором може відмовити у наданні такої послуги.

4.22. У разі потреби поновлення роботи Термінала до закінчення терміну тимчасового відключення, - таке проводиться Оператором протягом двох діб з моменту надходження письмової заяви Абонента.

 1. При відсутності у Оператора на момент закінчення періоду тимчасового відключення розпоряджень (заяв) Абонента щодо підключення Термінала:

4.23.1. У випадку наявності на Особовому рахунку достатньої кількості грошей для оплати послуги тимчасового відключення на наступний період, - Оператор стягує з Абонента таку ж суму і робить тимчасове відключення на наступний період.

4.23.2. У випадку недостатності суми грошей на Особовому рахунку для оплати послуги тимчасового відключення на наступний період, - Оператор робить підключення Термінала, зі стягненням Абонплати за поточний Період.
Додаткові умови надання послуг

4.24. У випадку застосування відповідно до Тарифів погодинної тарифікації, – відлік часу розмови провадиться з моменту відповіді викликуваного Абонента, або з моменту підтвердження прийому вхідного виклику. У випадку якщо після набору номера, викликуваного Абонентом, з'єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з технічним пристроєм, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, автоматичним визначником номера, міні АТС і т.і.), відлік часу розмови починається з моменту з'єднання з телефоністом, або з пристроєм.

4.25. Тарифікація часу розмови – посекундна, починаючи з першої секунди розмови.

 1. Оператор може встановлювати в Тарифах тривалість періоду, зв'язок у межах якого не підлягає тарифікації. У випадку продовження Абонентом зв'язку понад час зазначеного періоду, – послуга тарифікується в повному обсязі.

 2. Оператор має право проводити роботи, що поліпшують якість наданих послуг, без стягнення з Абонента додаткової оплати за виконані дії, при цьому Абоненту можуть бути безоплатно надані додаткові послуги по перепрограмуванню Термінала. У випадку відмовлення Абонента від надання такої послуги Оператор не несе відповідальності за неналежну якість послуг, одержуваних Абонентом.

 3. У випадку надання в пакеті послуг визначеної кількості предоплачених хвилин зв'язку на Період, – перенесення невитрачених протягом поточного Періоду наданих хвилин для використання в наступному Періоді не проводиться.

 4. Абонент має право за згодою Оператора зареєструвати і здійснювати оплату декількох Терміналів з одного Особового рахунка.


^ 5. Порядок оплати

5.1. Оплата за надані послуги здійснюється в національній валюті України.

5.2. Оплата послуг здійснюється в два етапи:

5.2.1. Внесення Абонентом грошей на Особовий рахунок (авансування).

5.2.2. Списання Оператором грошей з Особового рахунка Абонента після настання строку оплати наданої послуги (абонентська плата).
Особовий рахунок

5.3. Абонент може миттєво перевірити стан свого особового рахунку скориставшись номером: *11. Особовий рахунок співпадає з номером Абонентського договору. Внесення Абонентом грошей на Особовий рахунок провадиться шляхом безготівкового платежу на поточний рахунок Оператора, або шляхом готівкового платежу в Касі Оператора, відділеннях уповноважених банків, або інших установ, уповноважених на здійснення прийому платежів на користь Оператора, іншими способами, визначеними Оператором. Абоненти юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які є платниками податку на додану вартість, не мають права поповнювати Особовий рахунок: 1) за допомогою телекомунікаційних карт поповнення рахунку (скретч-карт), 2) електронних карт (ваучерів) поповнення рахунку 3) Інтернет-сайту ТОВ «Інтертелеком», 4) за допомогою систем моментальних платежів.

 1. Після надходження грошей на поточний рахунок Оператора, або в Касу, - інформація про надходження грошей відображається в Особовому рахунку. Інформація відображається і зберігається окремо відносно кожного зробленого платежу.

 2. Погашення заборгованості Абонента з оплати послуг Оператора, - останній робить шляхом списання суми заборгованості з Особового рахунка Абонента.

 3. Абонент зобов'язаний забезпечити наявність на Особовому рахунку достатньої суми на момент здійснення Оператором списання грошей в оплату послуг.

 4. Претензії щодо невідповідності сум, внесених Абонентом на Особовий рахунок і суми на Особовому рахунку, - приймаються Оператором тільки у випадку пред'явлення Абонентом оригіналів платіжних документів.


Умови оплати

5.8. Розрахунковий період складає 1 (один) календарний місяць, який починається о 00 годин 00 хвилин 1-го числа та закінчується о 24 години 00 хвилин останнього числа кожного місяця.

5.9. Послуги зв'язку, у т.ч. щомісячна абонентська плата, оплачуються Абонентом (із обов’язковим зазначенням особового рахунку, що співпадає з номером Абонентського договору) у попередній (авансованій) формі на поточний рахунок Оператора, зазначений в Договорі (або рахунку на оплату), або в касу Оператора, або шляхом активації придбаних Абонентом телекомунікаційних карток поповнення рахунку, або за допомогою терміналів самообслуговування Абонентів, або шляхом поштових переводів. Абонент повинен внести необхідну суму коштів до початку отримання послуг (зокрема, плату за додаткові послуги), а абонентську плату у повному обсязі - до початку Розрахункового періоду (у т.ч. через активацію телекомунікаційної картки Оператора відповідного номіналу). Датою оплати вважається дата зарахування Оператором грошових коштів на особовий рахунок Абонента. Оператор зараховує грошові кошти, внесені Абонентом на його особовий рахунок, протягом трьох годин для платежів, здійснених Абонентом через касу Оператора, протягом однієї доби для платежів, здійснених Абонентом за допомогою терміналів самообслуговування Абонентів, протягом трьох діб для платежів, здійснених Абонентом через банківські установи, протягом семи діб для платежів, здійснених Абонентом через пошту шляхом поштових переводів, миттєво – при поповненні рахунку Абонентом шляхом активації телекомунікаційних карток. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, внаслідок яких грошові кошти, внесені Абонентом, були зараховані Оператором на його особовий рахунок несвоєчасно. На початок розрахункового періоду залишок коштів Абонента на Особовому рахунку розподіляється Оператором (у рахунок погашення Абонентської плати) наступним чином: у першу чергу погашається плата за тарифний пакет, у подальшому – плата за додаткові послуги, починаючи з найдорожчої із тих, що були замовлені Абонентом. У випадку надання Абоненту 2 (двох) або більше абонентських номерів, розрахунки здійснюються за кожним з них в порядку зростання номерів на умовах Договору.

 1. Абонентська плата сплачується Абонентом щомісячно протягом усього терміну дії Договору, починаючи з дня підключення терміналу абонента до мережі Оператора, до дня розірвання (припинення дії) Договору. Протягом тимчасового відключення абонентського номеру (номерів) за письмовою заявою Абонента (на термін не більш 6 (шести) місяців) абонентська плата не вноситься за умови повної оплати Абонентом послуги тимчасового резервування абонентського номеру. Термін дії послуги тимчасового резервування абонентського номеру може бути пролонгований за письмовою заявою Абонента за умови оплати такої послуги, у т.ч. наявності на особовому рахунку Абонента суми, яка є достатньою для оплати послуги протягом наступних 6 (шести) місяців.

 2. Перша абонентська плата вноситься при підключенні в період з 01 по останнє, залежно від кількості днів у відповідному календарному місяці, число (включно) поточного місяця, в розмірі, що є пропорційним оплаті за кожний повний та неповний день, які залишилися до кінця місяця, в якому здійснюється підключення, починаючи з моменту оплати рахунку за первісне підключення. При цьому дробові значення у копійках округлюються до цілих значень у меншу сторону.

 3. Надання послуг зв'язку обмежується в момент, коли сума коштів, яку внесено Абонентом, вичерпується та/або якщо на початок розрахункового періоду Абонентом не внесено у повному обсязі Абонентську плату. Надання послуг зв'язку обмежується в момент, коли сума коштів, яку внесено Абонентом, вичерпується та/або якщо на початок розрахункового періоду Абонентом не внесено у повному обсязі Абонентську плату. Оператор має право надати Абоненту у розрахунковому періоді послуги зв'язку в кредит, в цьому випадку Абонент зобов’язується до початку наступного розрахункового періоду оплати в повному обсязі вартість послуг, наданих у кредит.

Відновлення обмеженого, у відповідності до Договору, Правил доступу Абонента до послуг зв'язку Оператора здійснюється протягом 2 (двох) діб (крім святкових та вихідних днів), перебіг яких починається:

- з моменту надання Абонентом документів про повне погашення заборгованості з оплати послуг телефонного зв’язку – при простроченні погашення заборгованості та/або внесення Абонентської плати протягом не більш 1 (одного) розрахункового періоду;

- з моменту надання Абонентом документів про повне погашення заборгованості з оплати послуг телефонного зв’язку, а також внесення Абонентом плати за повторне включення Абонентського номеру, відключеного за несплату послуг зв’язку, у розмірі 50% місячної абонентської плати на користь Оператора - при простроченні погашення заборгованості та/або внесення абонентської плати протягом не більш 2 (двох) розрахункових періодів;

- при простроченні погашення заборгованості та/або внесення абонентської плати протягом ^ 2 (двох) та більш розрахункових періодів – Оператор має право (з 1 (першого) числа третього розрахункового періоду прострочення Абонента) в односторонньому порядку розірвати Договір та вилучити наданий Абоненту телефонний номер (номери) для подальшого комерційного використання.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Загальні положення iconПат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів...

1. Загальні положення iconПат «Українська біржа» загальні положення
Це Положення встановлює порядок створення та прийняття рішень, а також визначає завдання І функції Інвестиційної Ради з розвитку...

1. Загальні положення iconПро виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення «Про Виконавчий орган пат «Донбасенерго» (далі Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого...

1. Загальні положення iconЗагальні положення
Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області, з однієї сторони, та Федерацією профспілок Одеської області з другої сторони...

1. Загальні положення iconЗаконодавчими актами 15
Розділ І. Загальні положення 13 Стаття Сфера дії Податкового кодексу України 13

1. Загальні положення icon1. Загальні положення
Дсту 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів...

1. Загальні положення iconЗагальні положення
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....

1. Загальні положення icon10 Надзвичайні ситуації Загальні положення
Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру

1. Загальні положення iconI. Загальні положення
Оздоровча зміна період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує...

1. Загальні положення iconРозділ І. Загальні положення
Дана концепція визначає правові засади організації та провадження ріелторської діяльності в Україні з метою законодавчого забезпечення...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<