В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
Скачать 413.62 Kb.
НазваниеВ особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
страница1/4
Дата публикации13.03.2013
Размер413.62 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4
ДОГОВІР №____


м. Яремче "_____"________________ 20____ р.

Туристичний комплекс «ВОРОХТА» (ТК «ВОРОХТА») в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Вацик Василь Ярославович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 515107 серія В03, виданого Виконавчим комітетом Яремчанської міської ради «24» грудня 2008р, та Туристичне агентство (турагент) _____________________________________, що діє на підставі ______________________ ______________________________, в особі________________________________ (ФІРМА), що діє на підставі _____________________________________, надалі іменовані як Сторони, уклали даний Договір про наступне:


 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Сторони здійснюють спільну діяльність по продажу місць для короткотермінового проживання в ТК «ВОРОХТА» з наданням комплексних та інших індивідуальних послуг для групових та індивідуальних туристів.
 1. ЗАГАЛЬHІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  1. Ціни на послуги подані у Додатках, які є невід’ємною частиною даного Договору.

  2. Вартість послуг, які не включені в Додатки, визначається у кожному окремому випадку та підтверджується письмово по факсу або електронною поштою.

  3. Діти віком до 5-ти років приймаються безкоштовно.

  4. Розміщення і оплата у ТК «ВОРОХТА» проводиться у відповідності з системою єдиного розрахункового часу – 12.00 годин за місцевим часом. 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІH.

  1. ТК «ВОРОХТА» зобов’язується надавати обслуговування туристичним групам та індивідуальним туристам у відповідності з заявкою, отриманою від ФІРМИ. У заявці обумовлюється перелік всіх послуг, які будуть надаватися туристам.

  2. Сторони зобов’язуються інформувати туристів про те, що ^ ТК «ВОРОХТА» надає лише обумовлене у заявці обслуговування. За додаткові послуги, не вказані у заявці, розрахунок здійснюється індивідуально самими туристами по діючому у ТК «ВОРОХТА» прейскуранті цін.
 1. ^ РОЗРАXУHКИ МІЖ СТОРОHАМИ

  1. Ціни на обслуговування в ТК «ВОРОХТА» подані у національній валюті України. Всі розрахунки по групових та індивідуальних турах за надане обслуговування між Сторонами здійснюються: шляхом переказу відповідної суми на банківський рахунок ТК «ВОРОХТА» або готівкою у касу ТК «ВОРОХТА».

4.2. При поселенні ФІРМІ надається знижка у розмірі 10% від ціни стойки ТК.

4.3. ФІРМА перераховує на банківський рахунок ТК «ВОРОХТА» всю суму, вказану у рахунку, не пізніше 2 банківських днів до початку обслуговування. При розрахунку готівкою у касу ТК «ВОРОХТА» ФІРМА вносить 100 % суми одразу, дотримуючись термінів подання заявки, вказаних вище.

4.4. У випадку ненадходження на рахунок ^ ТК «ВОРОХТА» належної суми до прибуття групи або при неповному надходженні грошей ТК «ВОРОХТА» залишає за собою право відмовити у наданні послуг без відшкодування будь-яких збитків ФІРМІ або надати обслуговування туристам з оплатою готівкою.

4.5. У випадку зміни законодавства або зміни у цінах на обслуговування у ТК «ВОРОХТА» Сторони

зобов’язуються переглянути умови взаєморозрахунків, що буде відображено у відповідному додатку до даного Договору.


 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬHІСТЬ СТОРІH ТА САHКЦІЇ

  1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за завдані їм збитки, пов’язані з порушенням умов даного Договору і термінів ануляції. Ануляція по групових турах більше, ніж за 15 днів, а по індивідуальних турах - більше ніж за 5 днів до узгодженої дати прибуття, проводяться Сторонами без застосування штрафних санкцій.

  2. У випадку невиконання з вини ^ ТК «ВОРОХТА» договірних зобов’язань він несе відповідальність перед ФІРМОЮ у вигляді компенсацій на підставі представленої претензії, оформленої відповідним актом і підписаним представниками обох Сторін.  1. Сторони не відповідають одна перед одною, а також перед туристами за збитки, нанесені туристам не з вини ^ ТК «ВОРОХТА», а також за дії туристів, пов’язані з порушенням норм законодавства. Претензії щодо цих питань розглядаються у відповідності із Законодавством України.

  2. Збитки, завдані ТК «ВОРОХТА», відшкодовує клієнт із своїх власних коштів у сумі, що покриває фактичні збитки, на підставі акту, складеного у встановленому порядку. 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого з положень даного Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок причин, що є поза контролем Сторони, яка не

виконує, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, втручання з боку влади (іменовані надалі “форс-мажор”), але які не обмежуються ними на період, що починається від моменту повідомлення не виконуючою Стороною про форс-мажор, і закінчуються, коли форс-мажор закінчиться або закінчився би, якби невиконуюча Сторона вжила би заходів, котрі в дійсності могла би вжити для виходу із форс-мажора.

  1. Про настання форс-мажорних обставин Сторони інформують одна одну в письмовій формі не пізніше як за 5 (п’ять) днів після моменту їх настання. Hесвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє винну Сторону права посилатись на них у майбутньому.

  2. Hаявність форс-мажорних обставин у однієї із Сторін, в результаті яких не були виконані зобов’язання по даному Договору, звільняє цю Сторону від відповідальності за компенсацію збитків, завданих другою Стороною, за винятком фінансових взаєморозрахунків за послуги, які надаються до моменту настання форс-мажорних обставин.
 1. ^ ПОРЯДОК ВИРІШEHHЯ СУПEРEЧОК

  1. Усі суперечки по даному Договору повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами або в Господарському суді по місцю знаходження відповідача згідно чинного законодавства.
 1. ТEРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАHHЯ ДОГОВОРУ

  1. Договір, підписаний обома Сторонами, діє до "____"________________ 2010р.

  2. Цінові додатки до Договору можуть змінюватися, при цьому ФІРМА повинна повідомити письмово про згоду з новими цінами.

  3. Сторони залишають за собою право достроково розірвати даний Договір з причин об’єктивного характеру. В цьому випадку Сторона, яка бажає розірвати Договір, повинна повідомити про це іншу Сторону рекомендованим листом не пізніше як за 3 (три) місяці до дати розірвання із вказанням причини. Не пізніше як за місяць до закінчення дії Договору Сторони зобов’язані провести повний фінансовий взаєморозрахунок.

^ Юридичні адреси і підписи сторін

Туристичний комплекс «ВОРОХТА»

Фізична особа - підприємець

Вацик Василь Ярославович

Свід-во про держ. реєстр. № 515107 серія В03

Свід-во єд. под-ку № 688147 серія Є від 02.01.2009.

Юридична адреса:

78595, Івано-Франківська обл, Яремчанський р-н,

смт. Ворохта, вул. Данила Галицького, 134/3.

Адреса для кореспонденції:

Тел./факс: +38 0564 956 162, +38 03434 41 207

e-mail: vorohta5@mail.ru

Ідент. код за ЄДРПОУ 2776915072

р/р 26001174267, МФО 380805

в «Райффайзен Банк Аваль »

Івано-Франківська обласна дирекція

_________________

Працюю Б/П

ФІРМА

Туристичне агентство__________________________

Юридична адреса: _____________________________

______________________________________________

______________________________________________

Адреса для кореспонденції: _____________________

______________________________________________

Тел./факс: _____________________________________

e-mail: ________________________________________

р/р ___________________________________________

в ___________________________________________

МФО _________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________

ІПН __________________, свідоцтво № ____________

___________________

М.П.
ДОДАТОК №1

До договору № ____ від «_____» ______________ 20____ р.
Туристичний комплекс «ВОРОХТА» (ТК «ВОРОХТА») в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Вацик Василь Ярославович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 515107 серія В03, виданого Виконавчим комітетом Яремчанської міської ради «24» грудня 2008р, та Туристичне агентство (турагент) _____________________________________, що діє на підставі ______________________ ______________________________, в особі________________________________ (ФІРМА), що діє на підставі ___________________________, надалі іменовані як Сторони, уклали даний Додаток №1 про нижченаведене:

Знижка на тур «КАРПАТЫ – ВОРОХТА круглый год» і вартість номерів для турагенств становить 10% від загальної суми.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconВ особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconТск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи
Свідоцтва про державну реєстрацію №078850 серія В01, виданого Виконавчим комітетом Криворiзької міської ради Дiпропетровськоi областi...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconПлан роботи на ІІІ квартал 2011року здійснення планових заходів державного...
Найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця,...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconРеєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької...
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconРеєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької...
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconВідомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної...
Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconПерелік документів, які потрібно додати до заяви та копії свідоцтва...
Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей (Мінагрополітики)

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconДокументи, необхідні для попереднього прийняття рішення за кредитом
Копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера, а також засновників – фізичних осіб. Для засновників...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<