Конкурсних торгів
НазваниеКонкурсних торгів
страница1/65
Дата публикации02.11.2013
Размер7.69 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Державне підприємство

Вугільна компанія «Краснолиманська»
ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ПРОТОКОЛ № 1

ВІД « 02 » 02 __ 2011 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ з конкурсних торгівО.І. КАРАСЬОВ

М П

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
відкриті торги
визначення генеральної підрядної організації для виконання робіт за проектом «Розкриття та підготовка заскидової частини і резервних запасів»


м. Родинське – 2010I. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010 року (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про

замовника торгів:
- повне найменування:

^ Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»

- місцезнаходження:

85310, м. Родинське, Донецької області

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з

учасниками:

^ Карасьов Олексій Іванович – заступник генерального директора по маркетингу, збуту та МТЗ, голова комітету з конкурсних торгів.

Камчатна Світлана Юріївна - начальник відділу конкурсних торгів, секретар комітету конкурсних торгів.

06239 4-12-91 (92) комутатор, додатково 20-90, тел./факс 06239 4-12-82


^ 3. Інформація про

предмет закупівлі
-найменування предмета

закупівлі:

Визначення генеральної підрядної організації для виконання робіт за проектом «Розкриття та підготовка заскидової частини і резервних запасів»

- вид предмета закупівлі:

Визначення генеральної підрядної організації для виконання робіт за проектом «Розкриття та підготовка заскидової частини і резервних запасів»

- місце, кількість, обсяг

поставки товарів

(надання послуг,

виконання робіт):

Місце виконання робіт: м. Родинське Донецької області ДП "ВК"Краснолиманська"

- строк поставки товарів

(надання послуг,

виконання робіт):

Протягом 2011 року

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою. (розрахунок договірної ціни може бути складений російською мовою).

^ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, передбачених умовами документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: “Не відкривати до ____” (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстру наданих документів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно Додатку 2.

-документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно Додатків 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо вимагається);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо вимагається).

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. (Додаток 2, 3 документації конкурсних торгів)

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку 1, 9 документації конкурсних торгів.

^ 8. Опис окремої

частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому відповідно до вимог Замовника.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо вимагається).

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


IV Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:


- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

^ Особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:


85310, м. Родинське, ДП «ВК «Краснолиманська», відділ маркетингу та збуту


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Дата 16.03.2011р. Час до 09.00.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:85310, м. Родинське, ДП «ВК «Краснолиманська», відділ конкурсних торгів
16.03.2011р. 13.30

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця


1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


 Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону та згідно Додатку 5 документації конкурсних торгів.

^ 2.Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація
^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

  • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

  • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

  • виявлення факту змови учасників;

  • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

  • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

  • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

  • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону та Додатку 7 документації конкурсних торгів.
^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається


Додаток 1
ТЕХНІЧНІ та інші вимоги
Учасник повинен надати:


  1. Нотаріально завірені копії відповідних дозволів, ліцензій на право провадження діяльності (у випадках, передбачених законодавством). У випадку закінчення терміну дії ліцензії у період терміну виконання робіт Учасник надає лист-підтвердження про своєчасне подання документів до відповідної установи щодо ії подовження.

  2. ^ Розрахунок договірної ціни з підтверджуючими розрахунками за статтями витрат згідно ДБН Д.1.1-1-2000 зі змінами та доповненнями.

Перелік комплексу робіт.

1

Розкриття родовища
Розкриття родовища. Повітроподавальний ствол №1(армування ствола и копра)
Приствольний двір повітроподавального ствола №1 гор. 1137м (перший період будівництва)
Приствольний двір повітроподавального ствола №1 гор. 845м .
Приствольний двір повітроподавального ствола №1 гор.545м (третій період будывництва).
Розкриття родовища. Інші виробки гор. 845м (третій період будівництва).

2

Підземний транспорт.

3

Підйом поза блока.
^ Калориферний канал вим №2.
Копер.
Надшахтна будівля.
Підйомна машина №1
^ Підйомна машина №2.
Прокладання трубопровода для емульсіі по стволу.

4

Здання, споруди, монтаж, демонтаж, транпортування та наладка. прохідницького обладнання в період будівництва.

5

Транпортування породи.

6

Віодовідлив.

7

Вентиляція.

8

Дегазація.

9

Майстерня та склади.

10

Блок адміністративно побутових будівель.

11

Техніка безпеки та промсанітарія.

12

Обїєкти тплової енергії.

13

Обєкті пневматичної енергії.

14

Електропостачання та електроосвітлення в шахті.

15

Електропостачання та електроосвітлення на поверхні.

16

Автодороги.

17

Система електрозвязку та сигналізації.

18

Водопостачання.

19

Каналізація.

20

Теплофікація.

21

Благоустрій та озеленення території.

Детальний перелік робіт (по обєктам) зазначений у додатку №9
ДОДАТОК 2
^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ^ Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка в довільній формі про наявність відповідного обладнання та матеріально технічної бази.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка в довільній формі що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.


3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Інформація в довільній формі стосовно виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі за останні 2 роки (2009, 2010) із зазначенням назви, адреси цих Замовників (завірені копії договорів додаються).

4. Наявність фінансової спроможності


Завірені копії фінансового балансу підприємства, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, фінансовий звіт (для суб’єктів малого підприємництва), звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи-платника єдиного податку (для фізичних осіб), для нерезидентів – фінансова звітність. *

Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Документи подаються станом на останню звітну дату.* всі вищезазначені документи повинні бути завірені власною печаткою організації, крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій.

документи, не передбачені законодавством для учасників, не подаються у складі пропозиції.

всі документи мають бути дійсні на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ Учасник нерезидент повинен надати документи зазначені у п 4 з урахуванням особливостей законодавства його країни походження.

ДОДАТОК 3

документи, які подає учасник для підтвердження відповідності його вимогам закону (ст 17)

та іншим вимогам замовника1.

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки уповноваженого органу про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство.

2.

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3.

Копія статуту або інших установчих документів у разі відсутності статуту*.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію.*

Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб).*

Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства.*

Копія паспорта (для фізичних осіб).*

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

Виписка з торгового (банківського) реєстру країни, де учасник має офіційно зареєстроване підприємство з завіреним нотаріально перекладом на українську мову, або інше рівнозначне підтвердження юридичного статусу згідно з законодавством країни походження (для нерезидентів).*

4.

Копія контракту з керівником, наказ про призначення, протокол установчих зборів, довіреність. Зразок підпису уповноваженої особи підтверджується шляхом надання копії паспорту, банківської карточки із зразком підписів та відбитком печатки.

5.

Довідка в довільній формі щодо засновників (П. І. Б.), їх частки у статутному капіталі.


* всі вищезазначені документи повинні бути завірені власною печаткою організації, крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій.

документи, не передбачені законодавством для учасників, не подаються у складі пропозиції.

всі документи мають бути дійсні на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ Учасник нерезидент повинен надати документи зазначені у п 4 з урахуванням особливостей законодавства його країни походження.

ДОДАТОК 4

форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

^ ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

Ми, (повна назва Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах щодо визначення генеральної підрядної організації для виконання робіт за проектом «Розкриття та підготовка заскидової частини і резервних запасів» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів на загальну суму:
*_________________________(з ПДВ *)грн (цифрами та словами).
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

4. Умови розрахунків: _____________________.

5. Термін виконання робіт:__________________.

6. Гарантійний термін:______________________.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

*Учасник визначає ціни згідно ДБН Д.1.1-1-2000 зі змінами та доповненнями та відомчих норм, з урахуванням тих видів робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

**Якщо учасник є платником ПДВ
ДОДАТОК 5

^ КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсних торгів iconКонкурсних торгів для процедури
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...

Конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон)....

Конкурсних торгів iconДокументація конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель”. Терміни, які використовуються...

Конкурсних торгів icon«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „22” серпня 2011 р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „14” грудня 2010 р. Документація конкурсних торгів на закупівлю
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Конкурсних торгів iconЗміни до документації конкурсних торгів на закупівлю
Строк подання пропозицій конкурсних торгів подовжити до 11: 00 години 29. 07. 2011 р

Конкурсних торгів iconЗміни до документації конкурсних торгів на закупівлю
Строк подання пропозицій конкурсних торгів подовжити до 11: 00 години 01. 07. 2011 р

Конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<