Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)
Скачать 193.19 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)
Дата публикации09.11.2013
Размер193.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Право > Методичні рекомендації
Затверджено

Наказ МНС України

від 10.06.2009 № 390
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд

цивільної оборони (цивільного захисту)
Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації роз’яснюють мету, основні завдання та організацію роботи з підготовки та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) (далі – захисні споруди), вимоги щодо оформлення її результатів, а також завдання та повноваження спеціально створених для цих цілей інвентаризаційних комісій.

Дія цих Методичних рекомендацій не розповсюджується на захисні споруди, які призначені для розміщення запасних пунктів управління органів виконавчої влади, державних органів та установ.
2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значені:

бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства, які здійснюють технічну інвентаризацію та облік об’єктів нерухомого майна;

замовник технічної інвентаризації захисної споруди – юридична чи фізична особа, яка є власником (уповноваженою особою) захисної споруди, та уклала із бюро технічної інвентаризації угоду про проведення її технічної інвентаризації, як об'єкта нерухомого майна; (Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

інвентаризація фонду захисних споруд - комплекс заходів, який періодично проводиться з метою уточнення облікових даних про об’єкти, що включені до фонду захисних споруд (сховища, протирадіаційні укриття інші), а також виявлення та постановку на облік додаткових споруд, які за своїми характеристиками можуть бути використанні у якості колективних засобів захисту;
(Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі наказу МНС від 13.08.2010 № 659)

інвентаризаційна справа - сукупність матеріалів технічної інвентаризації, яка характеризує об’єкт нерухомого майна;

технічна інвентаризація захисних споруд - комплекс заходів, який проводиться із метою контролю за наявністю та фактичним технічним станом захисних споруд, їх належним утриманням та експлуатацією, встановлення рівня їх готовності до використання за призначенням, уточнення державного обліку захисних споруд, а також недопущення їх хаотичної реконструкції та переобладнання;

технічна інвентаризація захисної споруди, як об'єкта нерухомого майна – комплекс робіт, які виконують бюро технічної інвентаризації по обстеженню та обміру споруди з визначенням її складу, фактичної площі та об'єму, оцінці технічного стану, а також виготовлення необхідних технічних документів (інвентаризаційної справи та технічного паспорту) з дотриманням установлених норм та правил; (Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

технічний паспорт - документ, який складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна та містить основні відомості про нього.

Інші терміни застосовуються у цих Методичних рекомендаціях у значеннях згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актами України.
3. Ці Методичні рекомендації призначені для використання працівниками органів виконавчої влади та інших державних органів і установ, органів місцевого самоврядування, підприємствами (установами, організаціями), юридичними та фізичними особами, які є власниками (уповноваженими особами) захисних споруд, а також фахівцями бюро технічної інвентаризації при проведенні технічної інвентаризації захисних споруд. (Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Об’єктами технічної інвентаризації є захисні споруди (сховища, протирадіаційні укриття) усіх форм власності, які прийнятті в експлуатацію в установленому порядку та знаходяться на обліку в органах виконавчої влади та інших державних органах і установах, органах місцевого самоврядування.
4. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд забезпечують:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС), як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, до завдань якого належить здійснення методичного керівництва та контролю за створенням та утриманням фонду захисних споруд;

органи виконавчої влади та інші державні органи і установи, до сфери управління яких належать підприємства, на балансі яких знаходяться захисні споруди та яким надано право управління часткою державного майна статутних фондів господарських товариств, створених шляхом корпоратизації (приватизації), на балансі яких залишились захисні споруди державної власності;

Фонд державного майна (далі – ФДМ), який здійснює управління державним майном (у складі якого є захисні споруди), що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;

органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління підприємствами, що відносяться до власності відповідних територіальних громад (Автономної Республіки Крим, області, міста, району, селища тощо), на балансі яких перебувають захисні споруди комунальної власності;

підприємства (установи, організації), на балансовому утримані яких перебувають захисні споруди державної та комунальної власності, а також юридичні та фізичні особи, у приватній (колективній) власності яких перебувають захисні споруди (далі – підприємства);

бюро технічної інвентаризації, які здійснюють проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (у тому числі захисних споруд). (Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)
5. Витрати, необхідні для проведення технічної інвентаризації захисних споруд, здійснюються за рахунок:

коштів державного бюджету - захисних споруд, які перебувають у державній власності;

коштів відповідних місцевих бюджетів - захисних споруд, які перебувають у комунальній власності;

власних коштів юридичних та фізичних осіб - захисних споруд, які перебувають у приватній (колективній) власності підприємств чи цих осіб.

За рішенням керівників відповідних органів виконавчої влади та інших державних органів та установ, органів місцевого самоврядування витрати, необхідні для проведення технічної інвентаризації захисних споруд, можуть здійснюватись за рахунок власних обігових коштів підприємств, які ведуть прибуткову господарську діяльність, на балансі (утримані) яких перебувають ці споруди.
6. Технічна інвентаризація захисних споруд проводиться:

первинна – після прийняття в експлуатацію завершеної будівництвом захисної споруди;

планова – під час проведення періодичної інвентаризації фонду захисних споруд в установленому порядку (як правило, один раз на 5 років);

поточна – у разі змін у технічному стані захисних споруд внаслідок проведення капітальних і відновлювальних ремонтів, реконструкції за зверненням її власника (уповноваженої особи). (Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)
7. Органи виконавчої влади та інші державні органи і установи, органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за організацію проведення технічної інвентаризації захисних споруд, які належать до сфери їх управління.

Члени відповідних інвентаризаційних комісій несуть відповідальність за достовірність проведеної технічної інвентаризації відповідно до вимог законодавства України.
^ Мета та завдання технічної інвентаризації захисних споруд

8. Основна мета технічної інвентаризації захисних споруд полягає у здійсненні контролю за наявністю та фактичним технічним станом захисних споруд, їх належним утриманням та експлуатацією, встановлення рівня їх готовності до використання за призначенням, уточнення державного обліку захисних споруд, а також недопущення їх хаотичної реконструкції та переобладнання.
9. Завданнями технічної інвентаризації захисних споруд є:

уточнення їх наявності та оцінка фактичного технічного стану;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд, як об’єктів нерухомого майна;

перевірка стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд;

визначення рівня їх готовності до використання за призначенням;

перевірка правомірності переобладнання (реконструкції) захисних споруд;

уточнення (оновлення) облікових документів встановленого зразка на захисні споруди;

збір та надання звітності щодо захисних споруд для ведення (коригування) їх державного обліку;

виявлення потреби у спеціальному та інженерно-технічному обладнанні для укомплектування захисних споруд;

вирішення інших державних і суспільних задач.
10. Технічна інвентаризація захисної споруди, як об’єкта нерухомого майна, проводиться бюро технічної інвентаризації за зверненням замовника відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду від 24. 05. 2001 № 127 (зареєстровано в Мінюсті 10.07.2001 за №5825773).

При цьому установами бюро технічної інвентаризації забезпечується:

визначення, за зверненням замовника, орієнтовної вартості проведення технічної інвентаризації захисної споруди, як об’єкта нерухомого майна;

визначення (уточнення) фактичної площі та об`єму, щодо проектних, основних та допоміжних приміщень захисної споруди, вентиляційних шахт та повітрозаборів, а також захищених входів та виходів (в’їздів);

проведення необхідних обстежень та оцінка, за їх результатами, технічного стану захисної споруди;

(Абзац шостий пункту 10 виключено на підставі наказу МНС від 13.08.2010 № 659)

виділення її із цілісного майнового комплексу підприємства з наданням правильної юридичної назви та постановка на облік в органах бюро технічної інвентаризації, як окремого об’єкта нерухомого майна;

оформленням (коригуванням) за результатами проведення технічної інвентаризації встановлених технічних документів на захисну споруду (інвентаризаційних справ, технічних паспортів тощо);

підготовка необхідних документів для здійснення реєстрації речових прав на захисну споруду як об`єкт нерухомого майна;

інформаційне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених Законом, достовірними відомостями про захисні споруди.
^ Створення та основні завдання інвентаризаційних комісій

із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд

11. Для організації і проведення технічної інвентаризації захисних споруд створюються відповідні відомчі, територіальні, місцеві та об’єктові інвентаризаційні комісії (далі - інвентаризаційні комісії).

Основними загальними завданнями інвентаризаційних комісій є:

здійснення організаційного та методичного керівництва за проведенням заходів щодо технічної інвентаризації на всіх її етапах;

завчасне передбачення видатків, необхідних для фінансування заходів, пов’язаних із проведення технічної інвентаризації захисних споруд;

здійснення контролю за укладанням підприємствами договорів із бюро технічної інвентаризації та проведення ними технічної інвентаризації захисних споруд, як об’єктів нерухомого майна;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, які безпосередньо проводять технічну інвентаризацію захисних споруд, вимог нормативно-правових та методичних документів, які регламентують проведення технічної інвентаризації;

узагальнення результатів технічної інвентаризації захисних споруд та направлення заключних звітів до відповідних органів управління;

підготовка керівництву відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів та установ, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також підприємств пропозицій за результатами проведення технічної інвентаризації щодо покращення стану утримання захисних споруд.

Безпосередній порядок роботи відповідної інвентаризаційної комісії встановлюється її керівником таким чином щоб організувати проведення технічної інвентаризації захисних споруд в якнайоптимальніші строки і якнайменшими затратами.
12. Відомчі інвентаризаційні комісії створюються рішеннями керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та ФДМ, державних органів і установ для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд, які належать до сфери їх управління, а також координації дій відповідних об’єктових інвентаризаційних комісій, які створюються на підпорядкованих їм підприємствах.
13. Територіальні інвентаризаційні комісії створюються рішеннями керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд, які належать до сфери управління цих державних органів влади.

До завдань територіальних інвентаризаційних комісій також відноситься методичне керівництво та управління місцевими та об’єктовими інвентаризаційними комісіями, також загальна координація заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, які розташовані на відповідній території.
14. Місцеві інвентаризаційні комісії створюються рішеннями керівників відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд, які належать до сфери управління цих органів виконавчої влади (органів самоврядування), а також координації дій об’єктових інвентаризаційних комісій підприємств, які розташовані на відповідній території.
15. Об’єктові інвентаризаційні комісії створюються рішенням керівника підприємства (юридичної особи) для безпосереднього проведення заходів, пов’язаних із технічною інвентаризацією захисних споруд, які знаходяться на балансі (утриманні) або у власності цього підприємства (юридичної особи).

У разі якщо на підприємстві знаходиться тільки одна захисна споруда, відповідна об’єктова інвентаризаційна комісія може не створюватись, але у цьому випадку призначається уповноважена особа для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисної споруди.
16. Головою відповідної інвентаризаційної комісії призначається заступник керівника відповідного органу виконавчої влади, державного органу, установи, органу місцевого самоврядування або підприємства.

До складу відповідних інвентаризаційних комісій рекомендується включати:

відомчих - представників структурних підрозділів міністерств, інших органів виконавчої влади, ФДМ, державних органів та установ, до компетенції яких належать питання організації цивільної оборони (цивільного захисту), управління об’єктами власності, обліку нерухомого майна, а також фінансово-економічних та юридичних підрозділів;

територіальних - представників структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань надзвичайних ситуацій, власності, архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства, фінансово-економічних та юридичних підрозділів, територіальних органів управління МНС, а також регіональних відділень ФДМ;

місцевих - представників структурних підрозділів відповідних державних адміністрацій та виконавчих органів рад з питань надзвичайних ситуацій, власності, архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства; фінансово-економічних та юридичних підрозділів, місцевих органів управління МНС, житлово-комунальних організацій, бюро технічної інвентаризації;

об’єктових – фахівців підприємства з питання організації цивільної оборони (цивільного захисту), експлуатації та обліку нерухомого майна, а також фінансово-економічних та юридичних підрозділів.

У разі необхідності до складу відповідних інвентаризаційних комісій можуть включатись інші спеціалісти.

Рекомендується у складі відомчих, територіальних та місцевих інвентаризаційних комісій для безпосереднього узагальнення результатів технічної інвентаризації захисних споруд утворювати постійний робочий орган - секретаріат, до складу якого доцільно призначати фахівців, до компетенції яких належать питання організації цивільної оборони (цивільного захисту) та обліку нерухомого майна.
^ Рекомендований порядок проведення технічної інвентаризації

захисних споруд та оформлення її результатів

17. При організації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням технічної інвентаризації захисних споруд, рекомендується дотримуватись наступної послідовності:

створення за рішенням керівника відповідного органу виконавчої влади, інших державних органів та установ, органу місцевого самоврядування чи підприємства інвентаризаційної комісії;

формування (уточнення) переліку захисних споруд, що підлягають технічній інвентаризації, відповідно до повноважень інвентаризаційної комісії;

вивчення членами інвентаризаційної комісії вимог законодавчих та нормативно-правових актів, якими необхідно керуватись при проведенні технічної інвентаризації захисних споруд, цих методичних рекомендацій;

визначення, разом із установами бюро технічної інвентаризації, вартості проведення технічної інвентаризації захисних споруд, як об’єктів нерухомого майна;

завчасне передбачення під час формування показників державного та місцевих бюджетів коштів, необхідних для проведення технічної інвентаризації захисних споруд;

укладення замовником технічної інвентаризації захисної споруди договору із бюро технічної інвентаризації на проведення її технічної інвентаризації, як об’єкта нерухомого майна;

здійснення відповідними інвентаризаційними комісіями контролю за укладанням договорів із бюро технічної інвентаризації та проведення ними технічної інвентаризації захисних споруд, як об’єктів нерухомого майна;

складання (уточнення) органами бюро технічної інвентаризації, на підставі матеріалів технічної інвентаризації, встановлених технічних документів на захисну споруду (інвентаризаційних справ, технічних паспортів тощо);

проведення інвентаризаційними комісіями перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд, а також визначення рівня їх готовності до використання за призначенням (з урахуванням результатів останньої комплексної перевірки захисної споруди) (відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано в Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054)); (Абзац десятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

уточнення (оновлення), за результатами проведених перевірок та інформації бюро технічної інвентаризації, облікових документів на захисні споруди, внесення змін до електронних баз даних про їх облік;

формування заключного звіту про результати проведення технічної інвентаризації захисних споруд та направлення його до відповідних органів управління;

підготовка, за результатами проведення технічної інвентаризації, плану заходів щодо покращення стану утримання захисних споруд, у тому числі і придбання необхідного для їх укомплектування спеціального та інженерно-технічного обладнання.
18. Для з’ясування технічних питань, які виникають у ході проведення установами бюро технічної інвентаризації обстежень захисних споруд, до проведення цих заходів рекомендується обов`язково залучати представників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), а також територіальних органів МНС, які уповноважені здійснювати контроль стану готовності захисної споруди до використання за призначенням.

При цьому замовником технічної інвентаризації захисної споруди подається бюро технічної інвентаризації останній Акт комплексної перевірки захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (додаток 1), проведеної відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за № 1180/13054). Зазначений Акт має бути додано до матеріалів інвентаризаційної справи захисної споруди. (Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)
19. У ході проведення технічної інвентаризації за рішенням замовника може проводитися поглиблене додаткове обстеження технічного стану в цілому захисної споруди або її інженерно-технічного та спеціального обладнання.

Ці роботи виконуються спеціалізованими організаціями і проводяться згідно із вимогами Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.12.2009 № 868/613 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2010 р. за № 194/17489). (Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)
20. Безпосередня технічна інвентаризація захисної споруди організовується та проводиться об’єктовою інвентаризаційною комісією відповідно до завдань, викладених у пунктах 9, 10 цих Методичних рекомендацій.

Технічна інвентаризація захисних споруд, які не увійшли до статутного фонду підприємства під час приватизації (корпоратизації), але перебувають у нього на утримані (збережені), проводиться об’єктовою інвентаризаційною комісією до складу якої обов’язково включаються представники центральних або місцевих органів влади, ФДМ, яким надано право управління цим майно, а також представники структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), а також територіальних органів МНС, які уповноважені здійснювати контроль стану готовності захисної споруди до використання за призначенням.
21. За результатами технічної інвентаризації на підприємстві на кожну захисну споруду повинні бути оформлені (оновлені) наступні документи:

акт технічної інвентаризації захисної споруди (додаток 2); (Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

облікові картки на захисну споруду;

паспорт на захисну споруду (відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653 (зареєстровано в Мінюсті 02.11.2006 за № 118013054)).

Також установами бюро технічної інвентаризації, на підставі матеріалів технічної інвентаризації захисної споруди як об’єкта нерухомого майна, складається (оновлюється) на кожну захисну споруду комплект необхідних технічних документів (інвентаризаційна справа, технічний паспорт інше) з дотриманням установлених норм та правил (відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду від 24. 05. 2001 № 127 (зареєстровано в Мінюсті 10.07.2001 за №5825773).

Крім того, бухгалтерією підприємства, на підставі результатів технічної інвентаризації, заводяться (уточнюються) відповідні документи бухгалтерського обліку на захисну споруду, як окремий об’єкт нерухомого майна.

За результатами технічної інвентаризації захисні споруди, як належать до державної власності, підлягають внесенню до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 (із змінами та доповненнями).

22. Оформлення результатів технічної інвентаризація захисних споруд рекомендується проводити за наступними етапами.

Перший етап.

Місцевими установами бюро технічної інвентаризації проводяться відповідні обстеження, обрахунки та оформлення необхідних технічних документів на кожну захисну споруду.

Об’єктовими та місцевими інвентаризаційними комісіями перевіряються захисні споруди на підприємствах. Їх робота закінчується складанням актів технічної інвентаризації на кожну захисну споруду, оформленням (уточненням) облікових карток, паспортів.

Акт технічної інвентаризації захисної споруди складається об'єктовою інвентаризаційною комісією у двох (трьох) примірниках. Перший знаходиться на підприємстві, яке є власником (уповноваженою особою) захисної споруди. Другий примірник надається до відповідної місцевої інвентаризаційної комісії. (Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

У разі якщо підприємство (захисна споруда) належить до сфери управління міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади, ФДМ, державного органу чи установи) третій примірник акта інвентаризації надсилається до цього органу управління.

Другий етап.

Місцеві інвентаризаційні комісії аналізують та узагальнюють матеріали технічної інвентаризації за місто (район), оформлюють зведені відомості технічної інвентаризації (додаток 3). Одночасно складаються плани і визначаються терміни з усунення недоліків в утриманні, використанні, експлуатації захисних споруд. (Абзац шостий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Зведені відомості технічної інвентаризації складаються у двох примірниках. Перший примірник затверджених зведених відомостей технічної інвентаризації за місто (район) зберігається у структурному підрозділі з питань надзвичайних ситуацій відповідної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування) до наступної інвентаризації. Другий примірник надається для узагальнення до відповідної територіальної інвентаризаційної комісії.

Третій етап.

Територіальні інвентаризаційні комісії аналізують та узагальнюють матеріали технічної інвентаризації за регіон та оформлюють зведені відомості щодо результатів проведення технічної інвентаризації за Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та Севастополь (додаток 4). (Абзац восьмий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Зведені відомості щодо результатів проведення технічної інвентаризації захисних споруд за регіон складаються у двох примірниках. Перший примірник зберігається у структурному підрозділі з питань надзвичайних ситуацій відповідної обласної державної адміністрації (Ради міністрів Автономної Республіки Крим або міської державної адміністрації мм. Києва та Севастополя) до наступної інвентаризації. Другий примірник надсилається до МНС України.

Відомчі інвентаризаційні комісії аналізують та узагальнюють матеріали, надані об'єктовими інвентаризаційними комісіями підприємств, які належать до сфери їх управління, та оформлюють зведені відомості щодо результатів технічної інвентаризації за міністерство (інший центральний орган виконавчої влади, державний орган чи установу) (додаток 5). (Абзац десятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Ці зведені відомості також складаються у двох примірниках. Перший примірник зберігається у міністерстві (іншому центральному органі виконавчої влади, державному органі чи установі) до наступної інвентаризації. Другий примірник надсилається до МНС України.

Оформлення зведених відомостей щодо результатів технічної інвентаризації здійснюється з дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових документів щодо обігу інформації з обмеженим доступом.
Рекомендації

щодо оформлення облікових документів на захисні споруди

23. Облікова картка на захисну споруду (додаток 6) складається у трьох примірниках: (Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

перший знаходиться у балансоутримувача (власника) захисної споруди;

другий надається до структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій відповідної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування);

третій надається до структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій відповідної обласної державної адміністрації (Ради міністрів Автономної Республіки Крим або міської державної адміністрації мм. Києва та Севастополя).
24. Паспорт на захисну споруду складається у двох примірниках:

перший примірник знаходиться у балансоутримувача (власника) захисної споруди;

другий примірник надається до структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій відповідної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування).

Копія паспорта на захисну споруду, завірена керівником підприємства, надається до структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій відповідної обласної державної адміністрації (Ради міністрів Автономної Республіки Крим або міської державної адміністрації міст Києва та Севастополя).
25. Також копії паспортів та облікових карток, завірені керівником підприємства, надаються до міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу чи установи) до сфери управління якого належить підприємство, на балансі (утримані) якого знаходяться захисні споруди, або якому надано право управління державною часткою майна статутного фонду господарського товариства, створеного шляхом корпоратизації (приватизації), на балансі (утримані) якого залишились захисні споруди державної власності.
26. Книги обліку захисних споруд (додаток 7) ведуться структурними підрозділами з питань надзвичайних ситуацій відповідного органу виконавчої влади міста (району), області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя). (Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з наказом МНС від 13.08.2010 № 659)

Інформація, що наведена у книгах обліку захисних споруд та їх облікових картках, заноситься до електронних баз обліку захисних споруд, які ведуться територіальними органами МНС.

Директор Департаменту

цивільного захисту В.П. Квашук

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconДокументів з питань цивільного захисту, обов’язкових для розроблення...
План виконання основних заходів галузі (регіону, міста, району) у сфері цивільного захисту на 201 рік

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Тексти завдань готуються зоіппо та будуть сформульовані для їх практичної реалізації за машинним варіантом: умова задачі, приклад...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації щодо проведення І етапу всеукраїнської олімпиади...
Відповідно до п. 4 Наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 03. 2010 №891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Історія І філософія науки І техніки» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів спортивно-масового...
К та культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою І спортом має велике виховне І освітнє...

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconРекомендації щодо корекції впливу несприятливих факторів при трансплантації...
Возможности и особенности современных биотехнологий воспроизводства// Аграрная наука. 2000.№6. С. 22

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<