Програм а
НазваниеПрограм а
страница12/12
Дата публикации22.02.2013
Размер1.57 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Секція: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в Україні
на сучасному етапі”


Корпус № 6, ауд. 114

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-16.00
Керівник секції: Куреда Н.М., к.е.н., доцент

Секретар: Двигун Т.В.
1. Кластерна модель як основа підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу промислових підприємств Запорізького регіону.

Коваленко Н.М., ст. викладач.

2. Глокалізація як єдність глобального та локального.

Олійник О.М., ст. викладач.

3. Туристичні вподобання українців в умовах кризи.

Сухарева К.В., асистент.

4. Ефективність державного менеджменту ЗЕД в період 2000-2009 рр.

Куреда Н.М., доцент.

5. Проблеми адаптації національної економіки до лібералізації міжнародної торгівлі.

Кутідзе Л.С., доцент.

6. Моделювання створення та діяльності франчайзингової системи.

Бурма Т.Г., доцент.

7. ЗНУ – професійний потенціал України.

Маказан Є.В., доцент.

8. Перспективні напрямки підготовки працівників сфери туризму в ЗНУ.

Татаринцева А.С. , ст. викладач.

9. Методи визначення експортного потенціалу промислових підприємств Запорізького регіону.

Головань О.О., доцент.

10. Мотиваційний механізм управління персоналом на підприємстві.

Ганза І.В., асистент.

11. Брендинг в управлінні маркетинговою активністю.

Двигун Т.В., асистент.

12. Аналіз експортного потенціалу України.

Голяшов А.Р., ст. 4 курсу. Науковий керівник Татаринцева А.С., ст. викладач.

13.Управління енергозбереженням на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Запорізького регіону.

Корінний С.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Коваленко Н.М., ст. викладач.
Секція: Проблеми ділової комунікації

Корпус № 6, ауд. 409

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-16.00
Керівник секції: Кургузов А.О., к.ф.н., доцент

Секретар: Щербина М.В.
1. Комунікація та спілкування: загальне та відмінне.

Шавкун І.Г., професор.

2. Розвиток лінгвістичної компетенції в студентів-менеджерів у процесі навчання комунікації англійської мови.

Алфьорова Н.С., викладач.

3. Комп’ютерна презентація як один з найбільш ефективних способів опрацювання сучасних тем ділової комунікації.

Бродська Л.В., доцент.

4. Розвиток навичок ділової комунікації англійською мовою під час реалізації самостійної роботи студентів.

Волкова В.В., доцент.

5. Сутність та форми прояву комунікативних відносин у вирішенні міжетнічних протиріч.

Вязова М.В., викладач.

6. Публічний виступ у діловому спілкуванні.

Демчан Н.Ф., викладач.

7. Прагматичний аспект англомовних скорочень у діловій комунікації.

Дибчинська Я.С., доцент.

8. Комунікація при ухваленні менеджерських рішень.

Компанієць Л.Г., викладач.

9. Аксіологічний аспект ділової комунікації.

Кургузов А.О., доцент.

10. Лінгвокогнітивні засади фахової комунікації.

Наумова Н.Г., доцент.

11. Вплив історичного спадку на розвиток соціального капіталу в Україні.

Убейволк О.О., ст. викладач.

12. Маркетингові комунікації у системі позиціонування преміальних брендів.

Ураков Д.В., ст. викладач.

13. Педагогічне проектування як ресурс розвитку освіти.

Хомяк Л.В., викладач.

14. Основні чинники професійної відповідальності майбутнього менеджера.

Шмелькова Г.М., доцент.

15. Мотивація вивчення іноземних мов майбутніми менеджерами.

Шпакова Н.Г., викладач.

16.Формування німецькомовної професійно орієнтованої комунікативної міжкультурної компетенції у майбутніх менеджерів.

Юдіна О.В., викладач.

17. Роль спілкування в діловій комунікації.

Афанас’єва О.С., ст. 3 курсу. Науковий керівник Кургузов А.О., доцент.

18. Ділове спілкування як засіб вирішення стратегічних і тактичних завдань.

Білецька Я.В., ст. 3 курсу. Науковий керівник Кургузов А.О., доцент.

19. Роль етикету в бізнес-комунікації.

Громихіна М.М., ст. 3 курсу. Науковий керівник Кургузов А.О., доцент.

20. Аналіз цілей ділової комунікації.

Заікіна А.В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кургузов А.О., доцент.

21. Спілкування як вагома частина менеджменту.

Медведєва І.С., ст. 3 курсу. Науковий керівник Кургузов А.О., доцент.

22. Аналіз типових помилок в діловій комунікації.

Мельник Я.В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кургузов А.О., доцент.
Секція: Сучасний стан розвитку менеджменту організацій та логістики
Корпус № 6, ауд. 414

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-15.00
Керівник секції: Шишкін В.О., к.е.н., доцент

Секретар: Лєщина К.В.
1. Логістична стратегія фірми.

Волков В.П., професор.

2. Процеси економічної глобалізації і фінансово-економічні кризи.

Шишкін В.О., доцент.

3. Фінансові потоки в логістичній системі підприємства.

Бухаріна Л.М., доцент.

4. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Бікулов Д.Т., доцент.

5. Роль управлінського контролю на підприємстві.

Іляшенко А.Х., доцент.

6. Використання сучасних методів управління на промислових підприємствах.

Бєлоусова О.С., ст. викладач.

7. Управління матеріальними запасами в логістичній системі.

Богданов С.М., доцент.

8. Аналіз ефективності управлінських рішень у готельному підприємстві.

Байгуш B.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

9. Маркетингова стратегія в антикризовому управлінні.

Брехер Г.Г., ст. 3 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

10. Аналіз діяльності комерційних банків України.

Волік М.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Сучков А.В., ст. викладач.

11. Управління комерційною діяльністю підприємства.

Горбатко М.М., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бікулов Д.Т., доцент.

12. Організація служби маркетингу на промисловому підприємстві.

Гутніков Р.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бікулов Д.Т., доцент.

13. Управління мотивацією в сучасних умовах.

Зарютіна В.О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

14. Використання інформаційних систем у туристичній галузі.

Іскова Ю.Г., ст. 4 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

15. Стратегічне управління збутом готової продукції.

Клименко О.Л., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бікулов Д.Т., доцент.

16. Аналіз сучасного стану готельного господарства України.

Куракіна Р.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

17. Сучасні підходи в питаннях кадрової політики на промислових підприємствах.

Лозова Н.В., магістрант. Науковий керівник Метеленко Н.Г., доцент.

18. Управління брендом.

Мітрахович М.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Волков В.П., професор.

19. Аналіз реалізації продукції в системі маркетингу підприємства.

Маковецька К.С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Волков В.П., професор.

20. Вплив системи управління персоналом на ефективність діяльності підприємства.

Медведєва М.С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Волков В.П., професор.

21. Вплив міжнародних готельних мереж на розвиток готельного господарства України.

Пащенко Н.А., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бікулов Д.Т., доцент.

22. Методи просування турпродукту на ринку туристичних послуг.

Савенко О.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Іляшенко А.Х., доцент.

23. Аналіз системи управління обслуговуванням туристів.

Стовбур Я.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бухаріна Л.М., доцент.

24. Маркетинг у системі управління банком.

Тарабан К.С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Сучков А.В., ст. викладач.

25. Комунікації в системі маркетингу туристичної фірми.

Татевосян Я.С., магістрант. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

26. Удосконалення політики менеджменту персоналу промислових підприємств.

Часник Г.В., магістрант. Науковий керівник Іляшенко А.Х., доцент.

27. Управління збутовою діяльністю на основі маркетингу.

Головкова А.Є., магістрант. Науковий керівник Метеленко Н.Г., доцент.

28. Управління матеріально-технічним забезпеченням в логістичній системі підприємства.

Бебешко І.С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бікулов Д.Т., доцент.

29. Організація процесу закупівлі сировини в логістичній системі підприємства.

Кальчева М.В., ст. 3 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

30. Вибір методу закупівель в логістиці.

Костенко Л.Е., ст. 3 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

31. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Лєщина К.В. ,ст. 4 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

32. Закупівельна логістика як система забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Рудоман К.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бухаріна Л.М., доцент.

33. Аналіз властивостей логістичних систем.

Томасевич В.Є., магістрант. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

34. Аналіз сучасного стану інформаційної логістики.

Горобець К.В., ст. 3 курсу. Науковий керівник Шишкiн В.О., доцент.

35. Стратегічне управління підприємством.

Щабельський І.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бухаріна Л.М., доцент.

^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Секція «Актуальні аспекти Олімпійського та професійного спорту»
Спортивний комплекс, ауд. 203

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-17.00
Керівники секції: Сватьєв А.В., к.пед.н., доцент;

Клопов Р.В., к.фізичн.вихов., доцент

Секретар: Бережна М.О.
1. Теоретичні аспекти формування готовності майбутнього тренера-викладача до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах з плавання.

Назаренко В.В., викладач.

2. Теорія та методика організації та проведення змагань зі спортивної аеробіки.

Кокарев Б.В., ст. викладач.

3. Допінгові суперечки на X Зимовій Олімпіаді у Ванкувері.

Голець В.О., доцент.

4. Ефективність скоростно-силової підготовки бігунів на довгі та зверх довгі дистанції. рівня майстра спорту.

Клочко Л.І., ст. викладач.

5. Розвиток швидкісно-силових якостей у гандболістів віком 9-12 років.

Фаворітов В.М., доцент.

6. Розподіл тренувального навантаження у важкоатлеток високої кваліфікації у підготовчому етапі.

Зінов̉’єва-Орлова О.П., викладач.

7. Особливості побудови тренувального процесу плавців на марафонські дистанції в річному циклі підготовки.

Синюгіна М.Б., ст. викладач.

8. Особливості формування функціональної підготовленості спортсменок, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції.

Караулова С.І., ст. викладач.

9. Особливості розвитку гнучкості волейболістів упродовж підготовчого періоду.

Брік В.Н., ст. 4 курсу. Науковий керівник Сокирко О.С., ст. викладач.

10. Дослідження джерел прибутків у професійному футболі.

Сатін Д., студент 4 курсу. Науковий керівник Циганок О.В., викладач.

11. Дослідження критеріїв відбору юних плавців у групи початкової підготовки.

Несмашна К., магістр. Науковий керівник Назаренко В.В., викладач.

12. Спеціальна силова підготовка веслувальників.

Ушканов В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Гостіщев В.М., доцент.

13. Аналіз виступів студентів ЗНУ на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки в розділі STRENFLEKS.

Давідченко І. ст. 1 курсу. Науковий керівник Кокарев Б.В., ст. викладач.

14. Організація та управління педагогічним процесом спортивного тренування.

Моісеєнко І. ст. 4 курсу. Науковий керівник Клочко Л.І., ст. викладач.

15. Особливості предметної підготовки в художній гімнастиці.

Фатєєва Г., ст. 5 курсу. Науковий керівник Черненко О.Є., ст. викладач.

16. Дослідження ефективності комплексної програми швидкісно-силових якостей у юних легкоатлетів віком 9-10 років.

Сатін Д., ст., 4 курсу. Науковий керівник Фаворітов В.М., доцент.

17. Особливості розвитку абсолютної сили в юнаків 12-13 років під час занять атлетичною гімнастикою.

Бобраков І., ст. 3 курсу. Науковий керівник Зінов̉’єва-Орлова О.П., викладач.

18. Особливості технічної підготовки юних плавців другого року навчання.

Майстро О., ст. 5 курсу. Науковий керівник Синюгіна М.Б., ст. викладач.

19. Оцінка функціональної підготовленості веслувальників-академістів з використанням нових методичних підходів.

Притула М., ст. 4 курсу. Науковий керівник Сватьев А.В., доцент.

20. Особливості технічної підготовленості легкоатлетів 18-19 років в естафетному бігу.

Нужная Г., ст. 5 курсу. Науковий керівник Караулова С.І., ст. викладач.

Секція «Фізична реабілітація, здоров’я людини
та медико-біологічні аспекти фізичного виховання»

Спортивний комплекс, ауд. 203

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-17.00
Керівник секції: Маліков М.В., д.б.н., професор;

Власенко К.Л., к.б.н., доцент

Секретар – Параєва К.Н.
1. Нові методичні підходи щодо оцінки функціонального стану організму осіб різної статі та віку.

Маліков М.В., професор.

2. Особливості старіння апарату руху.

Власенко К.Л., доцент.

3. Континіум порушень здоров’я у школярів.

Лиходід В.С., доцент.

4. Антропофізіологічний підхід в біоритмологічному забезпеченні організму спортсменів.

Дьомін О.М., доцент.

5. Ридаюче дихання в реабілітації хворих на бронхіальну астму.

Алексєєнко М.В., доцент.

6. Вплив оксиду азоту на забезпечення процесу адаптації практично здорових осіб.

Богдановська Н.В., доцент.

7. Біохімічні показники крові у тренованих та нетренованих студентів під впливом дозованого фізичного навантаження.

Шкопинський Є.О., доцент.

8. Особливості застосування фізичних засобів відновлення працездатності в спорті.

Варвінський В.Б., ст. викладач.

9. Удосконалення корекційно-оздоровчої роботи у дітей з дитячим церебральним паралічем.

Кальонова І.В., ст. викладач.

10. Застосування нетрадиційних засобів оздоровлення у фізичній реабілітації дітей молодшого шкільного віку з хронічним бронхітом.

Толкачова О.В., викладач.

11. Дослідження конгітивного компоненту готовності майбутніх фахівців фізичної реабілітації до здійснення професійної діяльності.

Погонцева О.В., викладач.

12. Використання гіпоксітерапії в системі оздоровчих заходів для дівчат-підлітків із залізодефіцитною анемією.

Дорошенко В.В., викладач.

13. Особливості формування функціональних можливостей дівчат шкільного віку при систематичних заняттях спортом.

Циганок О.В., викладач.

14. Вплив занять оздоровчою аеробікою та фізичну підготовленість студенток.

Черненко О.Є., ст. викладач.

15. Понятійний апарат готовності студентів до організації здоров’язбережувального простору загальноосвітньої школи.

Куратченко А., ст. 4 курс. Науковий керівник Остапенко Г.О., ст. викладач.

16. Ефективність використання аутотренінгу в реабілітації осіб з гіпертонічною хворобою.

Семип’ядна Є., ст. 5 курс. Науковий керівник Кальонова І.В., ст. викладач.

17. Ефективність реабілітаційних заходів для молодших школярів з порушеннями постави в умовах навчального закладу.

Новожилова А., ст. 6 курсу. Науковий керівник Дорошенко В.В., викладач.

18. Ефективність комплексної фізичної реабілітації розумово відсталих дітей в умовах спеціалізованого навчального закладу.

Пилипенко Л., магістр. Науковий керівник Кузнєцов А.О., доцент.

19. Оцінка ефективності використання вправ з фітнесболом в корекції постави у дівчат 14-16 років.

Сергєєва Л., ст. 5 курсу. Науковий керівник Погонцева О.В., викладач.

20. Фізична реабілітація студентів з міопією в умовах начального закладу.

Орел К., ст. 5 курсу. Науковий керівник Толкачова О.В., викладач.

21. Оздоровча спрямованість харчування студентів.

Поліщук О., магістр. Науковий керівник Кузнєцов А.О., доцент.

22. Вплив стресу на показники серцево-судинної системи.

Забєлін О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Власенко К.Л., доцент.

23. Особливості оцінки спеціальної працездатності у спортсменів, які займаються тхэквондо.

Волкова Ю. ст. 4 курсу. Науковий керівник Дьомін О.М., доцент.

24. Індивідуальні особливості кольорового сприйняття людини.

Стратій Г., ст. 4 курсу. Науковий керівник Алексєєнко М.В., доцент.

25. Показники серцево-судинної системи тренованих осіб молодого віку при відновленні після дозованого фізичного навантаження.

Ковалева А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Шкопинський Є.О., доцент.

26. Методи реабілітації засобами бальнеотерапії на курортах України.

Студент. Науковий керівник Варвінський В.Б., ст. викладач.

27. Роль ароматерапії у фізичній реабілітації спортсменів.

Баришнікова О., ст. 2 курсу. Науковий керівник Голець В.О., доцент.
Секція «Сучасні аспекти розвитку фізичного виховання та туризму»
Корпус № 4, ауд. 306

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-17.00
Керівник секції: Конох А.П., д.пед.н.

Секретар: Коваленко Ю.О., к.пед.н.
1. Розвиток фізичних якостей засобами рухливих ігор у школярів 1-13 років на уроках фізичної культури.

Конох А.П., професор.

2. Дослідження фізичної та функціональної підготовленості дітей 12-13 років, які займаються скелелазінням.

Байкіна Н.Г., професор.

3. Динаміка зміни розумової працездатності під впливом фізичного навантаження в учнів різних вікових груп.

Чиженок Т.М., доцент.

4. Вивчення впливу занять східними єдиноборствами на успішність і захворюваність школярів 13-15 років.

Маковецька Н.В., доцент.

5. Сучасний погляд на стан здоров’я студентів і фактори, які на нього впливають.

Коваленко Ю.О., ст. викладач.

6. Підготовка фахівців фізичного виховання та спорту до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах.

Безкоровайна Л.В., ст. викладач.

7. Дослідження впливу шкільного програмного матеріалу з футболу на розвиток фізичних якостей школярів.

Мозговий О.І., ст. викладач.

8. Активно-оздоровчий туризм як засіб зміцнення фізичного здоров’я студентів.

Товстоп’ятко Ф.Ф., ст. викладач.

9. Дослідження відповідності велосипедного маршруту І категорії складності по Запорізькій області.

Некрасов С.А., ст. викладач.

10. Вивчення фізичної підготовленості дівчат 18-20 років з різними рівнем фізичного здоров’я.

Соколова О.В., ст. викладач.

11. Педагогічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до організації здоров’язбережувального навчально-виховного середовища.

Остапенко Г.О., ст. викладач.

12. Соціальна компетентність і професійна діяльність педагога вищої школи.

Смірнова Н.І., ст. викладач.

13. Дослідження впливу секційних занять футболом на розвиток фізичних якостей юнаків старших класів.

Орлов А.А., ст. викладач.

14. Дослідження впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів на безпеку в туризмі.

Пиптюк П.Ф., викладач.

15. Особливості розвитку фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку.

Семенов А., ст. 5-го курсу. Науковий керівник Конох О.Є., ст. викладач.

16. Організація самостійних занять силової спрямованості у школярів старших класів.

Рижов В., магістр, Науковий керівник Конох О.Є., ст. викладач.

17. Фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи з використанням рекреаційно-спортивної діяльності та туризму.

Момот Г.С., магістр. Науковий керівник Конох О.Є., ст. викладач.

18. Дослідження фізичного стану студентів першого курсу факультету фізичного виховання.

Мартинюк Є., магістр. Науковий керівник Скірко Г.З., доцент.

19. Принципи компетентнісного підходу в професійній підготовці спеціаліста-викладача вищого навчального закладу.

Короленко К., аспірант. Науковий керівник Смірнова Н.І., ст. викладач.
Секція «Адаптивне фізичне виховання, корекційна педагогіка»
Корпус № 2, ауд. 224

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-17.00
Керівник секції – д.пед.н. Байкіна Н.Г.

Секретар – Бесарабова О.В.


 1. Рання діагностика та корекція психомоторики дітей із вадами психофізичного розвитку.

Байкіна Н.Г., професор; Крет Я.В., доцент.

 1. Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності у слабозорих дітей.

Байкіна Н.Г., професор; Бессарабова О.В., аспірант.

 1. Особливості занять із гімнастики з дітьми, які погано чують.

Ляхова І.М., професор, директор інституту здоров’я, фізичної культури Класичного Приватного університету.

 1. Впровадження інноваційних технологій у спеціальних дошкільних закладах.

Каржова З.Д., зав. спеціальним дошкільним закладом № 36 м. Запоріжжя.

 1. Сучасні підходи до діагностики слабозорих дітей в рамках медико-психолого-педагогічної комісії.

Очеретнюк Т.Л., інспектор Жовтневого району м. Запоріжжя з медико-психолого-педагогічної комісії.

 1. Корекція рухової сфери у глухих підлітків швидкісно-силовими вправами на заняттях з легкої атлетики.

Бабій І.М., доцент.

7. Корекція рухової сфери у дітей із порушенням інтелекту.

Фесик Д.О., аспірант. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

8. Корекція рухової сфери у глухих юнаків ігровими засобами на воді.

Сокирко О.С., ст.викладач.

 1. Корекція психомоторики в дітей із ДЦП нетрадиційними формами занять у школах Євпаторії.

Міщенко С., аспірант. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

 1. Методика занять із плавання з дітьми із затримкою психічного розвитку.

Бондаренко С.М., аспірант. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

 1. Функціональні особливості організму осіб із втратою зору.

Кемкіна В.І., ст.викладач Класичного Приватного Університету.

 1. Засвоєння навчальної програми учнями з порушенням спектра аутизму.

Крет Я.В., доцент; Байкіна Н.Г., професор.

 1. Туризм – як спосіб інтеграції слабозорих дітей в сучасне суспільство.

Пептюк П.Ф., викладач.

 1. Корекція рухової сфери в глухих підлітків на заняттях академічною греблею.

Стрюков О., аспірант. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

 1. Методика занять рухливими іграми зі слабозорими дітьми 4-х років.

Турчин Ю.Г., студентка 2 курсу. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

 1. Залучення слабозорих дітей дошкільного віку до туристичної діяльності.

Турчин Ю.Г., студентка 2 курсу.

Пептюк П.Ф., викладач.

 1. Організація навчального процесу по впровадженню здорового способу життя при навчанні дітей із відхиленнями в поведінці.

Стрюков О.І., аспірант.

Байкіна Н.Г., професор.

 1. Фізичне виховання в системі засобів ресоціалізації неповнолітніх засуджених.

Фесик Д.О., Стрюков О., аспіранти. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

 1. Використання сучасних педагогічних технологій на заняттях зі слабозорими дітьми.

Сальникова Є.О., ст. 5 курсу ЗВ. Науковий керівник професор Байкіна Н.Г.

 1. Формування рухових дій та вмінь у глухих школярів на позакласних заняттях із баскетболу.

Бессарабов М.С., доцент.

^ СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Секція «Актуальна проблеми соціологічної науки»
Корпус № 4, ауд. 125

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-18.00
Керівник секції: Лепський М.А., д.філос.н., доцент

Секретар секції: Гугнін Е.А., к.соц.н., доцент


 1. Модальноств потенціалу соціального прогнозування.
  Лепський М.А., професор.

 2. 2. Топологія поля влади: регіональний аспект.
  Гугнін Е.А., доцент.

 3. Особливості інституціоналізації соціокультурних цінностей молоді в сучасній Україні.
  Бірюкова Т.Ф., доцент.

 4. Інтенціональна структура свідомості у феноменологічній перспективі.
  Корнієнко Г.М., старший викладач.

 5. Логіко-смислові фрактали у навчальному процесі.
  Кудінов І.О., доцент.

 6. Методологічні засади феномену соціальної відповідальності.
  Михайленко І.І., аспірант.

 7. Топологія інформаціного простору.
  Сорокіна О.С., аспірант.

 8. Соціальний опір у глобалізації суспільства.
  Абаніна Н.С., к.філос.н., викладач.

 9. Фактори формування національно-територіальної ідентичності.
  Бойко М.А., магістр.

 10. Соціальна подія у структурі стратегії життя особистості.
  Левада С.В., магістр.

 11. Вектори трансформації ментальних цінностей: компаративний аналіз.
  Пенькова Н.Ю., аспірант.

 12. Співвідношення соцієтального та соціального капіталів.
  Ротарева І.В., аспірант.

 13. Розвиток творчого потенціалу особистості.
  Дериглазова Н.В., аспірант.

 14. Релігійні практики населення Запорізького регіону.
  Ратушна Т.О., викладач.

 15. Інноваційні технології в соціології.
  Омельченко Н.О., доцент.

 16. Віртуалізація політичного простору України.
  Акбулатова А., магістр. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 17. Інноваційний потенціал соціального проектування.
  Коломієць В., магістр. Науковий керівник Лепський М.А., професор.

 18. Повсякденний вимір самоорганізації особистості.
  Діденко Д., магістр. Науковий керівник Лепський М.А., професор.

 19. Соціальна політика у сфері зеленого туризму.
  Романенко О., ст. 3 курсу, Науковий керівник Кудінов І.О., доцент.

 20. Роль та місце жінки в сучасному українському політичному просторі.
  Шеймухова Ю., ст. 3 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 21. Інноваційні рекламні стратегії суб’єктів туристичної діяльності.
  Захарова Ю., ст. 3 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 22. Експериментальна апробація психовізуальної діагностики щирості особистості.
  Волик А., ст. 4 курсу. Науковий керівник Лепський М.А., професор.

 23. Інформаційні війни в політичному просторі України.
  Курченко Я., ст. 3 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 24. Аналіз структури та функцій бренду як технології рекламної комунікації.
  Сербінова М., ст. 3 курсу. Науковий керівник Корнієнко Г.М., старший викладач.

 25. Риси меркантильності ціннісних орієнтацій сучасної молоді.
  Іншакова Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 26. Аналіз використання сексуальних мотивів у телевізійній рекламі.
  Гулевата М., ст. 3 курсу. Науковий керівник Корнієнко Г.М., старший викладач.

 27. Теоретичні засади проектування соціокультурного простору міста.
  Лаврік В. ст. 4 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 28. Вплив моди на особливості соціалізації сучасної молоді.
  Коса А., ст. 3 курсу. Науковий керівник Корнієнко Г.М., старший викладач.

 29. Девіантна поведінка молоді в умовах трансформації українського суспільства.
  Макущенко Ю., магістр. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 30. Соціальна міфологія в сучасній українській національній ідеї.
  Клещевська О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кудінов І.О., доцент.

 31. Соціологічний аналіз механізмів керування спільнот масоподібної природи.
  Хорошкова О., магістр. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 32. Керівник-підлеглий: діалектика взаємодії.
  Єськов Д., ст. 3 курсу. Науковий керівникБірюкова Т.Ф., доцент.

 33. Механізми подолання політичного відчуження.
  Шевелєва О. ст. 2 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А., доцент.

 34. Роль символічного капіталу в позиціонуванні політичних лідерів.
  Ломінська Д., ст. 2 курсу. Науковий керівник Гугнін Е.А.

Секція «Соціальна філософія, соціальна робота та державне управління»

Корпус № 4, ауд. 125

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-18.00
Керівник секції: Воловик В.І., д.філос.н., професор

Секретар: Капріцин І.І., к.філос.н., ст. викладач
1. До питання про сутність людини.

Воловик В.І., професор.

2. Категорія освітнього простору.

Подмазін С.І., професор.

3. Використання групового тренінгу у формуванні навичок самопрезентації при прийомі на роботу випускників спеціальності “Соціальна робота”.

Бойко Г.В., доцент.

4. Ціннісно-вольовий рівень механізму соціально-політичного проектування.

Бутченко Т.І., доцент.

5. Шляхи оптимізації розвитку державного управління та державної служби в Україні.

Краснокутський О.В., доцент.

6. Проблеми інституціоналізації понятійної номінації “соціальна робота”.

Приймак О.М., доцент.

7. Проблема раціонального використання волонтерів у профорієнтаційній роботі.

Хапілова В.П., доцент.

 1. Віртуальна реальність та віртуалізація реальності.

Чайка І.Ю., доцент.

 1. Регулювання соціальних відносин між роботодавцями та молодими фахівцями.

Калашнік Н.С., доцент.

 1. До питання витоку релігійної свідомості.

Капріцин І.І., к.філос.н., старший викладач.

 1. У пошуках щастя в сучасному світі.

Масюк О.П., к.філос.н., старший викладач.

 1. Правове регулювання соціального забезпечення державних службовців.

Мірошниченко Г.О., доцент.

 1. Методологічний аспект вивчення життєустрою українського народу.

Скворець В.О., к.філос.н., старший викладач.

 1. Організаційний потенціал держави у кризовому суспільстві.

Маловічко О.В., викладач.

 1. Детермінанти оптимізації взаємозв’язку особистого та суспільного у формуванні громадянина суверенної України.

Маліновська О.С., викладач.

 1. Традиції та новаторство у розвитку державної служби України.

Бобровський М., аспірант.

 1. Феномен релігійної культури.

Грушовець О., аспірант.

 1. До питання виділення сутнісних рис віртуальної особистості.

Марасін І.С., аспрірант.

 1. Образ майбутнього в сучасних ідеологіях.

Цапліна І.С., викладач.

 1. Проблема національної ідеї в сучасній Україні.

Духовна-Кравченко О., аспірант.

 1. Методологічний аспект дослідження проблеми невдоволеності життя.

Криворучко А., студентка. Науковий керівник Воловик В.І., професор.

 1. Методологічний аспект дослідження проблеми бідності в Україні.

Біліндінова К., студентска. Науковий керівник Воловик В.І., професор.

 1. Методологічний аспект дослідження проблеми внутрішньої політики.

Андріанов П., ст. 5 курсу. Науковий керівник Воловик В.І., професор.

 1. Організація волонтерського руху серед студентів.

Воєводіна Я., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бойко Г.В., доцент.

 1. Психологічні аспекти профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл.

Білик Г., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бойко Г.В., доцент.

 1. Соціальна робота з підготовки молоді до сімейного життя.

Скворцова К., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бойко Г.В., доцент.

 1. Антиномія рівності та свободи в суспільній свідомості.

Філіповський В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Бутченко Т.І. доцент.

 1. Специфіка реалізації соціальної діагностики з людьми похилого віку.

Собур О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н., ст. викладач.

 1. Особливості ресоціалізації чоловіків, що відбували покарання позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Яременко Г., студентка. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н., ст.викладач.

 1. Аналіз концептуальної бази пояснення молодіжного суїциду.

Басімова І., студентка. Науковий керівник Капріцин, к.філос.н.

 1. Взаємозв’язок традицій та новаторства як фактор розвитку технологій соціальної роботи.

Кушнір Ю. ст. 4 курсу. Науковий керівник Краснокутський О.В., доцент.

 1. Актуальні проблеми протидії торгівлі людьми в Україні.

Лещенко О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Краснокутський О.В., доцент.

 1. Соціально-психологічний алгоритм самодопомоги (“СПАС”) подолання безробіття серед молоді.

Черкун Я., ст. 3 курсу. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н.

 1. Умови ефективнсоті адаптації та інтеграції в суспільство осіб, які повернулися з місць позбавлення волі.

Момот А. , ст. 3 курсу. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н.

 1. Ділеми технологізації в соціальній роботі.

Усачова Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н.

 1. Соціальна робота у формуванні готовності до створення сім’ї: використання українських традицій.

Романчук В., ст.3 курсу. Науковий керівник Бойко Г.В., доцент.

 1. Проблема розлучення: когнітивний аспект.

Сосновик О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Бойко Г.В., доцент.

 1. Оптимізація “зеленого туризму” в умовах України.

Харченко О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Маліновська О.С., викладач.

 1. Соціальна технологія ведення випадку: українська специфіка.

Живолуп М., ст. 2 курсу. Науковий керівник Маловічко О.В., викладач.

 1. Соціальна робота в Україні: історичний екскурс.

Ляшенко І., ст. 2 курсу. Науковий керівник Маловічко О.В., викладач.

 1. Методологічні засади соціального забезпечення та страхування.

Сокира П., ст. 3 курсу. Науковий керівник Мірошниченко Г.О., доцент.

 1. Соціальні стандарти та соціальні гарантії в Україні.

Маляревіч О., ст. 1 курсу. Науковий керівник Мірошниченко Г.О., доцент.

 1. Організаційно-правовий рівень соціальної роботи з малозабезпеченими сім’ями.

Федченко А., ст. 1 курсу. Науковий керівник Мірошниченко Г.О., доцент.

 1. Правові засади діяльності соціального працівника.

Матвієнко В., ст. 1 курсу. Науковий керівник Мірошниченко Г.О., доцент.

 1. Соціальний аспект інституціоналізації ювенальної юстиції в Україні.

Братіщенко Т., студент. Науковий керівник Приймак О.М., доцент.

 1. Особливості соціальної роботи з жінками, які страждають від насильства в сім’ї.

Жоволуп С., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хапілова В.П., доцент.

 1. Психічний стан безробітного як соціальний феномен.

Романенко А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хапілова В.П., доцент.

 1. Проблема суїцидальної активності соціуму.

Пірожкова А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хапілова В.П., доцент.

 1. Соціальна робота з важковиховуваними школярами.

Омельчак О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Цапліна І.С., викладач.

 1. Тренінгова робота з профілактики алкоголізації підлітків.

Карпенко К., ст. 4 курсу. Науковий керівник Цапліна І.С., викладач.

 1. Психологічні аспекти соціальної роботи з особами похилого віку з функціональними обмеженнями.

Дудник К., ст. 4 курсу. Науковий керівник Цапліна І.С., викладач.

 1. Наставництво як фактор адаптації молодих фахівців в організації.

Радчук Я., ст. 5 курсу. Науковий керівник Бойко Г.В., доцент.

 1. Соціально-психологічний потенціал арт-терапії в подолання страхів у дітей дошкільного віку.

Шрамко К., ст. 3 курсу. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н.

 1. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку: соціально-технологічний аспект.

Беспала Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Капріцин І.І., к.філос.н.

 1. Потенціал “паблік рілейшинз” у соціальній роботі в сучасній Україні.

Пилипенко І., ст. 3 курсу. Науковий керівник Чайка І.Ю., доцент.

Секція політології
Корпус № 4, ауд. 126

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-18.00
Керівник секції: Ніколаєва Т.Є., к.філос.н., доцент

Секретар: Цокур Є.Г., к.і.н., доцент


 1. Еволюція електоральної поведінки українських громадян.
  Ніколаєва Т.Є., доцент.

 2. Особливості легітимізації політичної влади в умовах глобалізації.
  Цокур Є.Г., доцент.

 3. Еволюція партійної системи в Україні.
  Кальцева С.І., доцент.

 4. Комунікативний аспект формування політичного лідерства.
  Хорішко Л.С., к.політ н.

 5. Раціональні фактори в етнонаціональних конфліктах.
  Горло Н.В., к.і.н.

 6. Глобалізація сучасної цивілізації: політико-етичний аспект.
  Вагіна О.М., доцент.

 7. Специфіка політичної компетенції та проходження політичних рішень.
  Лепська Н.В., аспірант.

 8. Інформаційна природа політичних символів.
  Мальована Ю.Г., аспірант.

 9. Співвідношення політичного та державного управління.
  Романець А., ст.1 курсу. Науковий керівник Мальована Ю.Г., аспірант.

 10. Трансформація функцій держави у ХХІ ст.
  Ралко Т., ст. 1 курсу. Науковий керівник Мальована Ю.Г., аспірант.

 11. Місцеве смоврядування як предмет політичних конкуренцій.
  Скойбіда Ю., ст. 1 курсу. Науковий керівник Мальована Ю.Г., аспірант.

 12. Специфіка передвиборчої агітації президентських виборів в Україні 2010 року.
  Шелудченко І., ст. 1 курсу. Науковий керівник Цокур Є.Г., доцент.

 13. Перспективи формування громадянського суспільства в Україні.
  Сентено О., ст. 1 курсу. Науковий керівник Мальована Ю.Г., аспірант.

 14. Реформа місцевого самоуправління в контексті державного управління.
  Панченко А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хорішко Л.С. к.політ.н.

 15. Вплив політичних міфів на електоральний вибір.
  Горпинич А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хорішко Л.С., к.політ.н.

 16. Особливості гендерної політики України.
  Горідько А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хорішко Л.С., к.політ.н.

 17. Роль ідеологій в партійному будівництві політичної системи України.
  Філіповський В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Хорішко Л.С., к.політ.н.

 18. Особливості політичної модернізації в Україні.
  Локарєва В., ст. 3 курсу. Науковий керівник Цокур Є.Г., доцент.

 19. Витоки та сенс української демократії.
  Ніконенко Ю., ст. 3 курсу. Науковий керівник Ніколаєва Т.Є., доцент.

 20. Сучасні інформаційні технології в політиці.
  Мінаєв Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Ніколаєва Т.Є., доцент.

 21. Вплив глобалізації на політичну ситуацію в Україні.
  Кіріченко Ю., ст. 3 курсу. Науковий керівник Цокур Є.Г., доцент.

 22. Гендерний фактор у розвитку української політики.
  Степанюк Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Ніколаєва Т.Є., доцент.

 23. Політичні технології в інформаційному суспільстві.
  Гавура Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Горло Н.В., к.і.н.

 24. Особливості взаємодії центральних та регіональних органів влади в контексті політичних процесів України.
  Коваленко А., ст.3 курсу. Науковий керівник Цокур Є.Г., доцент.

 25. Суспільна криза в Україні.
  Одинець Д., ст. 3 курсу. Науковий керівник Горло Н.В., к.і.н..

 26. Специфіка демократизації державних і політичних інститутів в Україні – проблеми і перспективи.
  Задорожнюк А., ст. 3 курсу. Науковий керівник Горло Н.В., к.і.н.

 27. Механізми відповідальності політичних партій.
  Рябко О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Горло Н.В., к.і.н.

 28. Особливості сприйняття зовнішнього вигляду політика.
  Ухова Н., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кальцева С.І., доцент.

 29. Вплив стереотипів на електоральний вибір українців.
  Козлова М., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кальцева С.І., доцент.

 30. Вплив гендерного фактора на політичні процеси у світі.
  Окул Л., ст. 4 курсу. Науковий керівник Локарєв С.К., старший викладач.

 31. Проблема світового уряду.
  Іванченко О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Хорішко Л.С., к.політ.н.

 32. Вплив Інтернету на політичну свідомість молоді.
  Пронічева А., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кальцева С.І., доцент.


Секції міжфакультетських кафедр
^ Секція філософії
Корпус № 4, ауд. 236

12 травня 2010р. Час роботи секції: з 13-00
Керівник секції: Утюж І.Г. к.ф.н., доцент

Секретар – Буканова О.В.

 1. Соціокультурна модернізація арабського світу.

Кривега Л.Д., професор.

 1. Метатеорія як фундаментальна когнітивна підстава інтелектуальної свободи.

Манжура В.І., доцент.

 1. Взаємозв’язок конструктивного і деструктивного в бутті людини: український контекст.

Мегрелішвілі М.О., доцент.

 1. Нова роль науки в період переходу до суспільства знань.

Утюж І.Г., доцент.

 1. Логіка формування нового світового порядку.

Зубов В.О., доцент.

 1. Проблема мышления в философии Б. Спинозы.

Коляда В.І., доцент.

 1. Людина дійсна і людина існуюча: проблема взаємин.

Снєжко В.П., доцент.

 1. Система ценностей современного общества.

Карім Ель Гуессаб, ст. викладач.

 1. Сутність музики як невід’ємної частини людського буття.

Гончаренко П.В. , ст. викладач.

 1. Туристичні уподобання Запорожців у сучасних умовах.

Сухарева К.В. , асистент кафедри теорії та практики менеджменту.

 1. Світоглядні колізії імігрантів.

Буканова О.В., здобувач кафедри філософії.

 1. Екзистенційний вакуум у ряду чинників психосоматичних патологій.

Корольова О.К., ст. 3 курсу. Науковий керівник Манжура В.І., доцент.

 1. Проблема виявлення обдарованості в шкільному віці.

Фірсова А.О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Манжура В.І. , доцент.

 1. Проблема визначення емоційного інтелекту.

Сарська Н.А., ст. 3 курсу. Науковий керівник Манжура В.І., доцент.

 1. Секуляризація: процес усунення або трансформації релігії?

Битко А.С., ст. 2 курсу. Науковий керівник Мегрелішвілі М.О., доцент.

 1. Особливості релігійності в сучасному українському суспільстві.

Веселовська А.А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Мегрелішвілі М.О., доцент.

 1. Роль релігії у формуванні особистості в сучасному суспільстві (моральний аспект).

Димкович М.В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Мегрелішвілі М.О., доцент.

 1. Психологічні засади виникнення та функціонування сект.

Поворознюк М.Ю., ст. 2 курсу. Науковий керівник Мегрелішвілі М.О., доцент.

 1. Естетизація побуту через музику.

Кононенко А. ст. 3 курсу. Науковий керівник Гончаренко П.В., ст. викладач.

 1. Роль масового мистецтва в сучасному суспільстві.

Трюхан О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Гончаренко П.В., ст. викладач.

 1. Интелектуальные системы в структуре современного знания и практики.

Книжник Д., ст. 2 курса. Науковий керівник Карім Ель Гуессаб, ст. викладач.

 1. Методология проэктирования образовательных систем.

Піддубна І., ст. 2 курсу. Науковий керівник Карім Ель Гуессаб, ст. викладач.

^ Секція: «Методика викладання іноземних мов на неспеціальних факультетах»
Корпус № 4, ауд.309
12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00
Керівник секції – доц.., к.пед.н. Третьякова Т.А.

Секретар – ст.лаб. Бродська О.В.


 1. Самостійна робота студентів у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування.

Москаленко Є.А., доцент.

2. Формування лексикографічного компоненту комунікативної компетенції в англомовному спілкуванні.

Домніч О.В., викладач.

3. Семантичні особливості регіональної лексики канадського варіанту англійської мови.

Люшинська А.В., викладач.

4. Роль інформаційних технологій у формуванні іншомовної компетенції студентів.

Вавіліна С.Г., викладач.

 1. Формування комунікативної компетенції у студентів філологічного факультету.

Жаворонкова В.В., викладач.

 1. Формування етнічної толерантності в умовах інтеграції в Болонську систему.

Халемендик Ю.Є., викладач.

 1. Роль і статус іноземних мов у підготовці фахівців у галузі журналістики.

Мурко І.І., викладач.

 1. Номінація людини за позитивними інтелектуальними якостями у французькій.мові.

Ярцева Л.І., викладач.

 1. Формуванні іншомовної компетенції студентів-філософів засобами соціокультурної анімації.

Волкова А.В., викладач.

10. Лінгво-культурологічний аналіз афористики, пов’язаний з концепто-paress (лінощі) у французько-мовній картині світу.

Павлюк О.О., доцент.

11. Людина та її емоції.

Берізка О.М., викладач.
Секція: Педагогічні та методичні аспекти фізичного виховання
у ВНЗ на сучасному етапі наближення
до Болонського освітнього співтовариства

Корпус № 2, ауд. № 247

12.05.2010р. 1400 годині
Керівник секції – Гришко Ю.А., ст.викладач

Секретар – Корельська Д.О.


 1. Педагогічні новації на теренах вищої школи на етапі руху до європейського освітнього середовища.

Гришко Ю.А., ст. викладач.

 1. Основні дефініції анімації в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Літвінова О.П., викладач.

 1. Наукове обґрунтування методики проведення занять з волейболу зі студентами 1 – 3 курсів у вищих навчальних закладах.

Донченко І.С., викладач.

 1. Вивчення ставлення студентів до занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах.

Науменко С.В., ст. викладач.

 1. Ефективність гри в нападі баскетболістів збірної ЗНУ в першості м. Запоріжжя. Горбуля В.О., ст. викладач.


З М І С Т

^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 4

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 5

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ 6

РОБОТА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 7

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 11

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 11

Секція літературознавства 11

Секція мовознавства 12

Секція народознавства, культурології 14

ЖУРНАЛІСТИКА 14

Секція видавничої справи та редагування 14

Секція журналістської творчості, реклами та звязків із громадськістю 15

Секція теорії літератури та журналістики 16

^ ІСТОРИЧНІ НАУКИ 17

Секція  «Давня та нова історія України» 17

Секція  «Актуальні проблеми історії України ХІХ–ХХ ст.» 17

Секція «Історія України 20–30-х рр. ХХ ст.: сучасні інтерпретації» 18

Секція  «Україна доби державної незалежності (1991–2010 рр.):
методологія та актуальні напрямки досліджень» 19

Секція «Всесвітня історія: проблеми давньої та модерної історії» 20

Секція «Всесвітня історія: світ у ХХ–ХХІ ст.» 21

Секція  «Джерелознавство, історіографія» 22

^ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 22

Секція «Іноземна філологія» 22

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 23

Пленарне засідання фізичного факультету 24

Секція «Магнетизм речовин» 24

Секція «Фізико-хімічні процеси на поверхні напівпровідників та діелектриків» 24

Секція «Процеси формування квазікристалічних структур» 25

Секція «Методичні аспекти викладання фізики» 26

Перша секція «Інформатика та новітні комп’ютерні технології»
восьмої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету 26

Друга секція «Сучасні проблеми математики» восьмої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету 27

Третя секція «Математичне моделювання систем та процесів» восьмої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету 28

^ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 30

Секція економічної кібернетики 30

Секція економічної теорії і підприємництва 31

Секція обліку і аудиту 32

Секція фінансів і кредиту 33

^ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 34

Пленарне засідання
Виставка наукових досягнень 34

Секція імунології та біохімії 34

Секція загальної та прикладної екології і зоології 37

Секція фізіології людини та тварин 40

Секція хімії і біохімії 44

Секція садово-паркового господарства та генетики рослин 47

Секція мисливствознавства та іхтіології 50

Юридичні науки 56

Секція “Право” 56

^ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ 59

Секція: «Педагогіка та психологія освітньої діяльності» 59

Секція «Ґендерні дослідження як міждисциплінарна проблема» 60

Секція: «Актуальні проблеми психології» 61

Секція «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» 62

Секція «Психолого-педагогічні та художні проблеми творчої діяльності» 63

МЕНЕДЖМЕНТ 65

Секція: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в Україні
на сучасному етапі” 65

Секція: Проблеми ділової комунікації 66

Секція: Сучасний стан розвитку менеджменту організацій та логістики 67

^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 69

Секція «Актуальні аспекти Олімпійського та професійного спорту» 69

Секція «Фізична реабілітація, здоров’я людини
та медико-біологічні аспекти фізичного виховання» 70

Секція «Сучасні аспекти розвитку фізичного виховання та туризму» 72

Секція «Адаптивне фізичне виховання, корекційна педагогіка» 73

^ СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 75

Секція «Актуальна проблеми соціологічної науки» 75

Секція «Соціальна філософія, соціальна робота та державне управління» 76

Секція політології 79

Секції міжфакультетських кафедр 81

Секція філософії 81

Секція: «Методика викладання іноземних мов на неспеціальних факультетах» 82

Секція: Педагогічні та методичні аспекти фізичного виховання
у ВНЗ на сучасному етапі наближення
до Болонського освітнього співтовариства 83


П Р О Г Р А М А


наукової конференції
“НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ зАПОРІЗЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ”

12-14 ТРАВня 2010 р.

Підписано до друку 26.04.2010. Замовлення № 67.
Наклад 100 прим.
____________________________________

Запорізький національний університет
69600, м. Запоріжжя, МСП-41

вул. Жуковського, 66
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК № 2952 від 30.08.2007


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconОсобливості складання психокорекційних програм
Мета теми “Особливості складання психокорекційних програм ” сформувати у майбутніх лікарів психологів знання, вміння та практичні...

Програм а iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Програм а iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...

Програм а iconДонецька міська рада Регіональний фонд підтримки підприємництва в...
Результати моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого...

Програм а iconПерелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...

Програм а iconПрограм а
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Програм а icon7. 080407 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства

Програм а iconПрограм а
Сучасна психологія декількома різноманітними шляхами впливає на практичну діяльність людини. Одним з таких шляхів є безпосередня...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<