Програм а
НазваниеПрограм а
страница5/12
Дата публикации22.02.2013
Размер1.57 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МЕНЕДЖМЕНТ

1.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі

12.05

13.00-16.00

114 (корп. 6)

2.

Проблеми ділової комунікації

12.05

13.00-16.00

409 (корп. 6)

3.

Сучасний стан розвитку менеджменту організацій і логістики

12.05

13.00-15.00

414 (корп. 6)

^ СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1

Актуальні проблеми соціологічної науки

12.05

13.00-18.00

125 (корп. 4)

2.

Соціальна філософія, соціальна робота та державне управління

13.05

13.00- 18.00

125 (корп. 4)

3.

Політологія

13.05

13.00-18.00

126 (корп.4)
^

СЕКЦІЇ МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИХ КАФЕДР


1.

Філософія

12.05

13.00 -15.00

236 (корп. 4)

2.

Методика викладання іноземних мов на неспеціальних факультетах

12.05

13.00-15.00

309 (корп. 4)

3.

Педагогічні та методичні аспекти фізичного виховання у ВНЗ на сучасному етапі наближення до Болонського освітнього співтовариства

12.05

14.00-16.00

247 (корп. 2)

^ СЕКЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗНУ

Нікопольський інститут ЗНУ

1.

Економіка і менеджмент

16.04

10.00
Економіко-гуманітарний факультет ЗНУ в м. Мелітополі

1.

Сучасна освіта та інформаційні технології

13.05

10.00

23

2.

Методичні основи управління виробничо-господарською діяльністю підприємств та установ регіону

13.05

10.00

24

3.

Проблеми та реалії сучасного дизайну

13.05

10.00

15

4.

Здоров’я людини

13.05

10.00

2^ НАУКОВІ ДОПОВІДІ

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Секція літературознавства

Корпус № 2, ауд. 232, 426

12 травня 2010 р.   Час роботи секції: 11.20

 

Керівник секції: Тихомиров В.М., д.філол.н., професор

Секретар: Горбач Н.В., к.філол.н., доцент

 

 1. Запорожский фольклор на Дунае.
  Павленко І.Я., доцент.

 2. Художественная рецепия образа Иисуса Христа в творчестве Н.Лескова.
  Погребна В.Л., професор.

 3. «Лишние люди» в произведениях И.С.Тургенева и А.П.Чехова.
  Тихомиров В.М., професор.

 4. Традиції давньої української драми в «Милості Божій» Л.Старицької-Черняхівської.
  Горбач Н.В., доцент.

 5. Інтерпретація казкових персонажів у романі В.Шкляра «Елементал».
  Костецька Л.О., доцент.

 6. Роман «Пустеля без броду» в контексті творчості Р.Федоріва.
  Кравченко В.О., доцент.

 7. Дух и душа в произведениях В.Распутина.
  Муравін О.В., доцент.

 8. Художня специфіка поеми-казки І.Франка «Лис Микита».
  Ніколаєнко В.М., доцент.

 9. Документ у художній структурі роману С.Плачинди «Юрій Яновський».
  Проценко О.А., доцент.

 10. Художнє моделювання драматичних сторінок української історії в романі В.Шкляра «Чорний Ворон»: від історичної правди до художнього символу.
  Стадніченко О.О., доцент.

 11. Традиции Ф.Достоевского в прозе П.Коэльо.
  Темна О.В., доцент.

 12. Проблема самореалізації жінки в творчості Олени Теліги.
  Хом’як Т.В., доцент.

 13. Поезії Л. Костенко і Л. Геньби: типологічні паралелі.
  Кушнерюк Ю.Р., ст. викладач.

 14. Символіка чисел в українських літературних казках.
  Січкар О.М., ст. викладач.

 15. Неканонічні модифікації сонета в сучасній українській літературі.
  Ткачук В.М. , викладач.

 16. Особливості рецепції міфологеми козака Мамая генераціями шістдесятників та поезії кінця ХХ ст. (на прикладі Д.Павличка, Ю.Андруховича, С.Жадана).
  Гавриленко С.Т., здобувач. Науковий керівник Стадніченко О.О., доцент.

 17. Интертекстуальность в цветовом решении произведений И.С.Тургенева.
  Галяніна Т.Ю., аспірант. Науковий керівник Тихомиров В.М., професор.

 18. Мотив двойничества в романе С.Кинга «Мареновая Роза» .
  Казьміна Н.О., аспірант. Науковий керівник Тихомиров В.М., професор.

 19. Творчість Є.Я.Панаєвої в літературно-критичному та публіцистичному дискурсі XIX ст.
   Куянцева О.О., аспірант. Науковий керівник Погребна В.Л., професор.

 20. Інтерпретація образу П.Калнишевського в романі В.Луташевського «Останній отаман. Царська інтрига».
  Ласкава Ю.В., здобувач. Науковий керівник Стадніченко О.О., доцент.

 21. «І він, мій город, горній, непоборний, Розквітне в повноті усіх віків…»: архетипний образ міста в поезії М.Ореста».
  Процик І., аспірант. Науковий керівник Хом’як Т.В., доцент.

 22. Втілення української історіософської думки у творчості Є.Гуцала.
  Дорофєєва А., магістр. Науковий керівник Горбач Н.В., доцент.

 23. Мотив увядания в «Мертвых душах» М.Булгакова.
  Шевчук О., магістр. Науковий керівник Павленко І.Я., доцент.

 24. Взаимоотношения богатыря и князя в этосе былин.
  Щедрін І., магістр. Науковий керівник Павленко І.Я., доцент.

 25. Психологічний дискурс прози І.Роздобудько.
  Бобровська Х.В. Науковий керівник Січкар О.М., ст. викладач.

 26. Подорож Т.Шевченка на Україну в 1843 році.
  Книжник Д., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кравченко В.О., доцент.

 27. Книга «Псалмів» Т.Шевченка.
  Микало Н., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кравченко В.О., доцент.

 28. Психологізм повістей В.Близнеця про дітей війни.
  Приварнікова Г.Т., ст. Науковий керівник Січкар О.М., ст. викладач.

 29. Тарас Шевченко в житті В.Рєпніної .
  Серьогіна І. С., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кравченко В.О., доцент.

 30. Художня модель життя української родини в романі У. Самчука «Марія».
  Семененко Н., ст. 3 курсу. Науковий керівник Стасик М.В., доцент.

 31. Любовні колізії у прозі Л.Денисенко.
  Ушата О.О., ст. Науковий керівник Січкар О.М., ст. викладач.

 32. Поезія «Три літа» як світоглядна позиція Т.Шевченка.
  Федчук О., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кравченко В.О., доцент.


^ Секція мовознавства

Корпус №  2 , ауд. 237, 233

12 травня 2010 р.  Час роботи секції: 11.20

 

Керівник секції: Білоусенко П.І., д.філол.н., професор

Секретар: Ільченко І.І., к.філол.н., доцент

 

 1. Соціолінгвістичний аспект історичної пам’яті народу.
  Чабаненко В.А., професор.

 2. Іменники на –чина(-щина) зі збірним значенням в історії української мови.
  Білоусенко П.І., професор.

 3. Анализ языковых единиц как основа построения межфразовых единств.
  Іваненко В.К. , професор.

 4. Образи-символи в повісті В.Дрозда «Ирій».
  Бойко Л.П., доцент.

 5. Синонімія в юридичній лексиці.
  Грозовська Н.А., доцент.

 6. Антитеза в творах О.Олеся.
  Денисенко Л.П., доцент.

 7. Семантическая структура предложений тождества с метафорическим значением предиката.
  Дука Л.І., доцент.

 8. Індивідуальність як один з основних факторів української епістолярної ввічливості 19 – початку 20 ст.
  Журавльова Н.М., доцент.

 9. Мовна особистість і формування епістолярного стилю.
  Зубець Н.О., доцент.

 10. Полісемантичні прізвища надвеликолужжя.
  Ільченко І.І., доцент.

 11. Функціональні зв’язки квантитативів із транспонованими формами числа іменників у художньому тексті.
  Кучеренко Л.І., доцент.

 12. Польські лексичні запозичення у мові епістолярної спадщини Лесі Українки.
  Ліпкевич І.Г., доцент.

 13. Типовые значения инфинитива в сложных предложениях современного русского языка.
  Мацегора І.Л., доцент.

 14. Оцінні конотації звертання в інтимних листах І.Франка до О.Рошкевич.
  Сабліна С.В., доцент.

 15. Композитні неологізми в поезії Яра Славутича.
  Семиряк В.Д., доцент.

 16. Комунікативна дидактика в літературній освіті.
  Слижук О.А., доцент.

 17. Іменникові деривати з конфіксом на -… -Ш(а) як специфічна риса української мови.
  Стовбур Л.М., доцент.

 18. Название одежды в «Лексиконе словенороськом» Памвы Берынды.
  Томиліна Г.Я., доцент.

 19. Актуальные проблемы изучения неологии.
  Хейлік Т.О., доцент.

 20. Міжмовна і міждіалектна інтерференція у говорах дністровсько-бузького межиріччя.
  Шевченко Т.Г., доцент.

 21. Функціонування нульсуфіксальних іменників у межах словотвірно-семантичного мікрополя назв продуктів харчування.
  Волинець Г.М., к.філол.н.

 22. Виды цветообозначений в современном русскоязычном рекламном дискурсе .
  Горлачова В.В., аспірант. Науковий керівник Хейлік Т.О., доцент.

 23. Вербалізація концепту «неозначено велика кількість» в українській мові.
  Литвиненко О.В., аспірант. Науковий керівник Семиряк В.Д., доцент.

 24. Проблема функціонування української мови в регіональних ЗМІ (на прикладі Запорізької області).
  Дворна Г.Б., ст. 2 курсу. Науковий керівник Стадніченко О.О., доцент.

 25. Русские названия птиц в символическом употреблении .
  Крилова Н. , ст. 4 курсу. Науковий керівник Томіліна Г.Я., доцент.

 26. Синонімія юридичної термінології.
  Приладешева О.,ст.1 к. Науковий керівник Грозовська Н.А., доцент.

 27. Говорящие фамилии в прозе А.П.Чехова.
  Синющенко К., ст. 3 курсу.  Науковий керівник Томіліна Г.Я., доцент.

 28. Мова як чинник національної самоідентифікації українців.
  Сюндюкова А.В., ст.1 курсу. Науковий керівник Стадніченко О.О., доцент.

 29. Мовні процеси в інформаційному просторі.
  Тютюненко Ю.О., ст. 1 курсу. Науковий керівник Стадніченко О.О., доцент.

 30. Афористичність поетичного мовлення Ліни Костенко.
  Шпак К., ст. 2 курсу. Науковий керівник Стадніченко О.О., доцент.


Секція народознавства, культурології

Корпус № 2  , ауд. 413

12 травня 2010 р.  Час роботи секції:11.20

Керівник секції: Савченко О.І., д.і н., доцент

 

 1. А.Гончаренко – видавець першої української газети на американському континенті.
  Савченко О.І., доцент.

 2. Обряд сватання: специфіка відображення в художній літературі.
  Стасик М.В., доцент.

 3. Ранні релігійні вірування та міфологія давніх слов’ян.
   Бура К.С., ст.1 курсу. Науковий керівник Савченко О.І., доцент.

 4. Видатний український композитор М.Лисенко.
  Олішкевич Л.В., ст. 1 курсу. Науковий керівник Савченко О.І., доцент.

 

ЖУРНАЛІСТИКА

Секція видавничої справи та редагування
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconОсобливості складання психокорекційних програм
Мета теми “Особливості складання психокорекційних програм ” сформувати у майбутніх лікарів психологів знання, вміння та практичні...

Програм а iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Програм а iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...

Програм а iconДонецька міська рада Регіональний фонд підтримки підприємництва в...
Результати моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого...

Програм а iconПерелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...

Програм а iconПрограм а
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Програм а icon7. 080407 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства

Програм а iconПрограм а
Сучасна психологія декількома різноманітними шляхами впливає на практичну діяльність людини. Одним з таких шляхів є безпосередня...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<