Конкурсні торги
НазваниеКонкурсні торги
страница1/6
Дата публикации14.12.2013
Размер0.62 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6


Управління житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради

Роботи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова комітету з конкурсних торгів
Васильцова К.М.
______________________

м.п.
протокол засідання комітету з конкурсних торгів

№ 86 від 30 вересня 2013р.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю

робіт з розчищення русла р. Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги

до вулиці Гетьмана Полуботка в м. Чернігові (І черга)

^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

«Процедура закупівлі – відкриті торги»


м. Чернігів - 2013

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення.

1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів.

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів:

1.Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів:

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів (відсутні)

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів (відсутні)

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів:

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця:

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю:

1.Терміни укладання договору

2.Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.
Додаток 1. Форма пропозиції конкурснх торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозицій учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

Додаток 3. Технічне завдання:(ТЗ)

Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


І. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року № 2289 – VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про замовника торгів:
-повне найменування:

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

місцезнаходження:

Україна, 14000 м. Чернігів, вул.Комсомольська, 19

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Посадові особи уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

Васильцова Катерина Михайлівна – заступник начальника управління, голова комітету з конкурсних торгів, тел. (046-22) – 4-02-15, е-mail: gkxmr@ukr.net

Таран Олексій Володимирович – начальник відділу благоустрою та утримання житлового фонду, секретар комітету з конкурсних торгів,

тел./факс: (046-22) - 4-32-56, е-mail: gkxmr@ukr.net

Телефони для довідок з питань:

- розрахунку договірної ціни - Рословцева Ірина Миколаївна –заступник начальника відділу економіки, фінансів та бухгалтерського обліку управління - тел. (046-22) – 4-32-57;

- ознайомлення з робочим проектом - Новак Наталія Миколаївна – завідувач сектору екології, тел. (046-22) – 4-42-67, е-mail: gkxmr@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

Розчищення русла р. Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка у м. Чернігові (І черга)

- вид предмета закупівлі:

роботи з розчищення русла р. Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка у м. Чернігові (І черга)

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

ділянка р. Стрижень від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

2013-2014 р.р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискриміна-ція учасників (ст.5 Закону).

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів(п.п.11, п.2, ст.24 Закону).

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України- гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів (ст.15 Закону).

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

ІІ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів (ст.23 Закону).

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів (ст.23 Закону).

Розгляд та роз’яснення будь-яких запитів, які призводять до внесення змін у документацію конкурсних торгів проводяться Замовником на зборах. Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Відповіді на будь-які запити, які не призводять до внесення змін у документацію конкурсних торгів надаються, учасникам без проведення зборів протягом трьох днів з дня їх отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) (ст.25 Закону)..

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 11-00, 07 листопада 2013р. (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. Порушення учасником вимог оформлення пропозиції конкурсних торгів передбачених п.1, розд. 3 цієї документації конкурсних торгів, зазначається Замовником у протоколі розкриття, форма якого встановлена уповноваженим органом.

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Ціна пропозиції:

1. Предметом закупівлі є роботи з розчищення русла р. Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка у м. Чернігові (І черга).

2. Роботи з розчищення русла р. Стрижень повинні проводитись відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених в установленому порядку.

3. Роботи з розчищення русла р. Стрижень повинні здійснюватись згідно робочого проекту «Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка у м. Чернігові» (І черга).

4. Розрахунки за виконані роботи проводити відповідно до кошторису та пропозиції учасника.

5. Обсяги робіт можуть уточнюватись у разі виникнення непередбачуваних робіт.

6. Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність робіт, які Учасник пропонує надавати за Договором, відповідно технічним вимогам документації конкурсних торгів (Додаток 3).

7. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

8. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

9. Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначені.

10. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

11. Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинен надати детальний розрахунок (кошторис) вартості послуг відповідно до Технічних вимог цієї документації конкурсних торгів (Додаток 3), зазначивши при цьому окремо розмір прибутку. Максимальний розмір прибутку, який може встановлюватися при визначенні ціни пропозиції конкурсних торгів на роботи, не може перевищувати передбаченого чинним законодавством, крім випадків, передбачених законами України.

12. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов'язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов'язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

13. Документальне підтвердження відповідності робіт вимогам документації конкурсних торгів може бути надане у довільній формі пояснювальної записки.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
...

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<