Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014
НазваниеМенеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014
страница1/21
Дата публикации21.02.2014
Размер2.64 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

КОЗЕНКОВ Д.Є., КОВЗЕЛЬ А.С., КОВЗЕЛЬ К.А.

планування організація


О С Н О В И
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У


контроль мотивація


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Козенков Д.Є., Ковзель А.С., Ковзель К.А.

О С Н О В И
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У


Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Днепропетровск

Акцент ПП

2014

УДК 005. 95 (0758)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки

як навчальний посібник

(лист №1/11-13668 від 09.09.2013)

Рецензенти:

Вечеров В.Т. - завідувач кафедрою менеджменту правління проектами і логістики, доктор технічних наук, професор ДВНЗ "Придніпровська академія будівництва та архітектури"

^ Паршина О.А. - завідувач кафедрою економіки промисловості і організації виробництва ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", доктор економічних наук, професор

Падерін І.Д. - завідувач кафедрою економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії, доктор економічних наук
Основи менеджменту: Навч. посібник. / Козенков Д.Є., Ковзель А.С., Ковзель К.А. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 176 с.
У навчальному посібнику показано виникнення та розвиток ринкових відносин у виробничій сфері, необхідність професіональної діяльності менеджерів та розкриті чотири основні функції менеджменту: планування, організація, мотивація і контроль. Наведені практичні приклади, що стосуються виробництва і в більшості металургійного.

Кращому розумінню та закріпленню лекційного матеріалу сприяють розроблені завдання для самоконтролю, вправи, ситуації та ділові ігри.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються в технічних вузах. Може бути корисним і для слухачів інших напрямів.
Автори вдячні співробітникам кафедри менеджменту НМетАУ за інформаційну допомогу.

© Д.Є. Козенков, 2014
© А.С. Ковзель, 2014
© К.А. Ковзель, 2014


ПЕРЕДМОВА
Відомо, що в ринкових умовах особливу цінність для виробництва та успішного бізнесу мають фахівці, які не тільки досконало знайомі з об’єктом управління, але й володіють мистецтвом спілкування та впливу на персонал і покупців. З цього приводу Джон Д. Рокфеллер висловив, що „здібність взаємодіяти з людьми – це товар, який купується також, як цукор або кава, і за таку здібність я сплачу більше ніж за будь-що інше з існуючого у світі”. Саме такі здібності користуються найбільшим попитом у роботодавців на ринку трудових ресурсів і саме їх недостатньо у молодих випускників вищих учбових закладів України. Минуле ще продовжує впливати на мислення сучасного молодого покоління. Одночасно виявляється й відсутність необхідної вітчизняної наукової та практичної бази з менеджменту. Менеджмент як наука й звіт практичних навичок при командно-адміністративній системі існував у обмеженому вигляді. Його „колиска” це ринок, і тому він постійно розвивався й удосконалювався в державах з ринковими відносинами. Ми сьогодні тільки навчаємось існувати та виживати в конкурентному середовищі, що з’являється на Україні.

Відомо, що на рубежі 19 та 20 сторіч на розвиток світової економіки значним чином вплинув науково-технічний прогрес у зв’язку з використанням парових двигунів, двигунів внутрішнього згоряння і, пізніше, електричного струму та електричних двигунів. Змінювалися темпи росту, можливості і обсяги виробництва, виробничі відносини та потреби суспільства. Нові, ускладнені умови існування виробництва, вимагали від керівників більш високого рівня організаційного та творчого підходу у своїй діяльності. Існуючого й відомого з давніх часів метода „батога та пряника” було вже недостатньо для вирішення виробничих проблем. Поступово почали з’являтися організаційні та управлінські інновації як необхідні заходи для успішної ринкової конкуренції та збільшення прибутку підприємства. Наприклад, автомобільний король Америки Генрі Форд втілив конвеєрне виробництво, систему контролю й планування, восьмигодинний робочий день, гарантовану мінімальну заробітну плату та інше [1]. Пізніше з’явились наукові управлінські школи та напрями в навчальних закладах з підготовки спеціалістів - менеджерів з вищою освітою. Потреби ринку та конкуренція між виробниками обумовили необхідність відділення управління в самостійну професійну сферу, основою для якої стали три досягнення людства. Це ієрархія, де засобом впливу влади на людину та її підкорення є організація. Друге – культура, яка містить певну групу цінностей, що виробляє та визнає суспільство: соціальні норми, правила поведінки, історичні та сучасні традиції. Третє – це ринок, де існують обов’язкові рівноправні відносини між продавцями та покупцями товару, їхні потреби та можливості.

Сьогодні менеджмент – це багатофункціональна система знань та практичних навичок, які безумовно, потрібні сучасним випускникам вищих навчальних закладів для розуміння ринкових відносин, діяльності промислових підприємств, володіння мистецтвом ділового спілкування та управління виконавцями на підприємствах, у організаціях та комерційних структурах. Як першу сходинку пізнання в цьому напрямку пропонуємо читачу підручник під назвою “Основи менеджменту”, який базується на вивченні і розумінні чотирьох основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль.

У першому розділі ми знайомимось з історією виникнення менеджменту, науковими школами, що зруйнували старі уявлення про спонукання до праці і внесли в стосунки хазяїна та працівника зацікавленість останнього в праці. Розглянута історія виникнення ринку та умови його існування. Особлива увага приділена менеджеру, як головній діючій особі на ринку, його якостям та спілкуванню в підрозділах підприємства. Другий розділ присвячений основним функціям менеджменту: плануванню, організації, мотивації та контролю. „Планування”- це початок будь якої діяльності людей і в першу чергу виробничої. ”Організація” показана в розумінні побудови структури виробництва та його діяльності. „Мотивація” - як забезпечення зацікавленості виконавців до праці. Останнім у цьому ланцюжку стоїть „контроль”, задача якого підтримувати необхідний напрямок руху і своєчасно втручатись у випадку відхилення від запланованого. Третій розділ – це комунікаційний процес, який дає змогу сторонам що спілкуються порозумітися.

Практична частина складена на основі особистого досвіду авторів і досліджень, виконаних у Національній металургійній академії України сумісно з металургійними підприємствами Придніпров’я .

Усе разом дає змогу закласти у молодих спеціалістів базові теоретичні та методичні знання, уміння їх практичного використання.

^ РОЗДІЛ 1. ВСТУП У СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Основні історичні віхи науки управління


Людина навчається не тільки своїми сучасниками, але ще більше з досвіду минулих сторіч і тисячоріч і цілком залежить від них у своїх думках , почуттях і волі”

(Х. Штейнталь, М. Лацаус)


Управління виникло й існує одночасно з виникненням і існуванням людей. Там де є цілі, ставляться і вирішуються задачі завжди хтось повинен брати на себе функції керівника і відповідати за кінцевий результат.

У первіснообщинному суспільстві першим був найсильніший, і питання лідерства вирішувались виключно двобоєм. Сила й організація сили заради завойовування чужих земель, привласнення чужого майна та поневолювання людей дали життя структурі та розподілу повноважень. Римська імперія проіснувала сотні років завдяки легіонам і чітко організованій структурі управління, яка складалась з генералів, офіцерів, розподілу на армії та дивізії, а також зв’язку й дисципліні. Організаційні структури управління, розподіл повноважень та функціональних обов’язків шліфувалися на практиці і дійшли до нашого часу. Прикладом цьому є римська католицька церква, яка зберегла просту й ефективну структуру управління: папа, кардинал, архієпископ, єпископ та приходський священик. Для вирішення складних питань існує всесвітній синод єпископів. Багатьом сучасним організаціям слід повчитися зваженості й стабільності відносин у католицькій церкві, які забезпечили їй довге життя та процвітання.

Державну владу в більшості країн світу довгі роки тримали у своїх руках монархи та передавали за спадщиною. Поруч із монархами, як друга, а іноді перша влада, завжди стояла церква. В основі управління в ці періоди історичного розвитку, а також ще довго попереду стояв, так званий, метод «батога та пряника». Виконавця, або виконавців примушували зробити, іноді під страхом смерті, необхідне доручення, а потім нагороджували, або дарували життя. Жорстокіша, на грані життя та смерті, дисципліна, з одного боку, і можливість грабувати у випадку перемоги з другого, а також проста і надійна організаційна структура зробили можливим туменам Чингіз Хана завоювати півсвіту.

З початком розвитку капіталістичного виробництва (19 сторіччя) власників капіталу ще мало цікавило: як управляти підлеглими, підприємством або організацією, щоб збільшити прибуток. Така постанова для того часу була нетиповою. Існувала впевненість, що прибуток, це в першу чергу жорсткі вимоги до виконавців і організації в цілому. Власників більше займали питання обліку коштів, ціни, розробки норм праці та кваліфікаційних вимог. Тому малозрозумілим для бізнесменів того часу був видатний соціальний експеримент, який на початку 19 сторіччя провів власник Шотландської текстильної фабрики англієць Роберт Оуен [2-4] . Він успішно вирішував проблеми продуктивності праці за допомогою мотивації. Була втілена система матеріальної зацікавленості, та справедливої оцінки праці без покарань, покращувались умови праці, робітникам забезпечувалось житло. У 1924 році в Америці він створив кооперативне поселення „Нова гармонія”, де передбачалися соціальна рівноправність усіх членів поселення, виборність органів управління, колективна оплата праці, відмова від покарань робітників та інше. Уперше були сформульовані основні ідеї кооперації. Але не зважаючи на те, що підприємства постійно зрощували свій прибуток, реформу Оуена не підтримали бізнесмени того часу. Вони виявилися не готові до таких змін і скептично ставились до покращення умов праці робітників.

Таким чином, у старовину управління характеризувалося наступним:

 • невеликою кількістю керівників середньої ланки;

 • нечисленною групою керівників вищої ланки;

 • підвищеною роллю головного керівника (лідера);

 • переважним використанням адміністративно-командних методів;

 • управлінська робота не існувала самостійно від неуправлінської;

 • заняття керівних постів здійснювалося за правом народження або шляхом захоплення силою.

Уперше питання менеджменту, як самостійної сфери наукової та практичної діяльності, було поставлено в 1886 році президентом мануфактурної компанії Г. Тауном на щорічних зборах Американського товариства інженерів-механіків. Але справжній інтерес до управління з’явився в 1911 році після опублікування книги Ф. Тейлора «Принципи наукового управління».

У першій половині двадцятого віку з’явились і почали розвиватися чотири головні наукові напрямки: школа наукового управління, адміністративна школа, школа психології та людських відносин та школа науки управління (кількісна школа).

^ Школа наукового управління Френка Тейлора, Лилії Гілберт і Генрі Гантта існувала у 1885-1920 роках. Прихильники цього напрямку віддавали перевагу використанню спостерігання, виміру, логіці та аналізу для вдосконалення більшості операцій ручної праці. Наприклад, було встановлено, що значно більше залізної руди або вугілля можливо перекинути, якщо це робити лопатою яка вміщує біля 8,6 кілограмів. Було приділена увага нормуванню праці та раціональній організації робочих місць. Максимальна продуктивність праці може досягати при поєднанні конкретного завдання, установленої норми часу та методу роботи. Для підвищення продуктивності виробництва було запропоновано системне стимулювання виконавців у залежності від кількості виконаної роботи, а також введення коротких перерв робітників у процесі праці. Розглянута і показана функція планування. Розробки школи наукового управління дозволили виділити управління в окрему, самостійну область наукових досліджень.

Анрі Файоль, Ліндалл Урвік та Джеймс Д. Муні заснували класичну (адміністративну) школу (1920-1950 р.р.). Великий особистий досвід як керівників високого рівня дозволив їм установити загальні закономірності існування організацій. Заслуга Файоля полягає в тому, що він розглянув управління як взаємопов’язані й універсальні функції управління: планування й організація, а також уперше сформулював 14 універсальних принципів управління, які актуальні і в наш час:

 1. розподіл праці (спеціалізація, яка дозволяє більше за обсягом, та краще за якістю виконати роботу без зміни зусиль);

 2. повноваження й відповідальність (де надаються повноваження-там виникає відповідальність);

 3. дисципліна (обов’язкове виконання угод між фірмою та робітниками);

 4. єдиноначальність (підлеглий повинен отримувати накази тільки від одного керівника);

 5. єдність напряму (у групі виконавців, які об’єднані однією ціллю, повинен бути єдиний план і один керівник);

 6. підпорядкованість особистих інтересів суспільним (інтереси компанії повинні бути вище за особисті інтереси);

 7. винагорода персоналу (у робітників, щоб забезпечити їхні бажання працювати, повинна бути справедлива зарплата);

 8. централізація управління (необхідно підтримувати вірні пропорції між централізацію та децентралізацією повноважень);

 9. ієрархічність рівнів управління (різні, взаємопов’язані та необхідні рівні управління);

 10. підтримка порядку (для всього є своє місце);

 11. справедливість (справедливість слід розуміти як сполучення доброти та правосуддя);

 12. стабільність робочого місця для персоналу (текучість кадрів знижує ефективність організації);

 13. ініціатива (ініціатива означає розробку плану та участь у його реалізації);

 14. корпоративний дух (це сила, яку породжує гармонія персоналу).

Однак головне досягнення А.Файоля - це висновок про те, що соціальні явища, як і фізичні, підпорядковуються природним законам незалежно від нашої волі.

Внесла свій внесок у розвиток менеджменту і неокласична школа людських відносин (1930-1950 р.р.), яку заснували Мері Паркер Фоллетт та Елтон Мейо. Вони були першими, хто визначив менеджмент, як «забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб». Дослідженнями вчених установлено, що грамотно розроблені робочі операції та хороша заробітна плата не завжди приводили до підвищення продуктивності праці. Обставини, які виникали при спілкуванні виконавців, часто перевищували зусилля керівників, включно також матеріальну зацікавленість. Далі Маслоу показав, що таке можливо в зв’язку з різними потребами людини, які задовольняються не тільки грошима. Існує багато нематеріальних стимулів, які більш вагомі для певної категорії людей. Враховуючі це, школою людських відносин були розроблені прийоми управління міжособистісними відносинами для створення атмосфери задоволення працею, а також підвищення її продуктивності.

Підвищення значення для виробництва особистих потреб робітників, і розвиток психології та соціології зробило необхідним і можливим вивчення поведінки працівників на робочому місті. Цим займався напрямок поведінських наук, який існував, починаючи з 1950 року. Кріс Арджіріс, Ренсіс Лайкерт, Дуглас Мак Грегор і Фредерік Герцберг вивчили різні аспекти соціальної взаємодії, мотивації, організаційної структури, характеру влади та авторитету, лідерства, комунікацій та інші. Новий підхід повинен допомагати робітнику усвідомити свої можливості, а організації ефективно використовувати людські ресурси.

^ Школа кількісних методів (1950 р.) при дослідженні операційних проблем використовує математичну статистику та економіко-математичне моделювання. Розвиток та застосування кількісних методів допомагає керівникам планувати діяльність підприємства, або організації та ухвалювати свої рішення в складних ситуаціях.

Уперше, системний курс лекцій з менеджменту був викладений американцем Джозефом Вартоном у коледжі в 1881 році.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconФилософия науки учебное пособие Харьков – хнагх – 2007 министерство образования и науки украины
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconКоментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Кафедра гуманітарних дисциплін Севастопольського інституту ядерної енергії І промисловості

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconРекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник...
В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього І середньовічного Сходу. Видання друге,...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України...
Рецензенти: Ровний А. С. – доктор наук з фізичного виховання І спорту, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconНаціональна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України разом з Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти продовжує апробацію Національної системи...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconЗатверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconАкушерство та гінекологія
Моз україни, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації,...

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconВища освіта в Україні» національна економіка 3атверджено Міністерством...
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с

Менеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Днепропетровск Акцент пп 2014 iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<