«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Название«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
страница1/5
Дата публикации04.03.2014
Размер0.67 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5Публічне акціонерне товариство

«Державний земельний банк»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням комітету з конкурсних торгів
Протокол 39 від 27 вересня 2013 р.


^ ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
__________________І.В.Волошин

"27" вересня 2013 р. м.п.


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВдля підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі:

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(Комп'ютери та оргтехніка)

Лот 1 : багатофункціональні пристрої;

Лот 2 : Планшетні персональні комп’ютери;

Лот 3: Тонкі клієнти та периферія.
Код за ДКПП : 26.20.1

Процедура закупівлі: відкриті торги

м. Київ – 2013 Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:
-повне найменування:

Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк»

- місцезнаходження:

01001, м. Київ, вул. Грінченка,1

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Дацюк Тетяна Леонідівна, начальник відділу супроводження конкурсних торгів, тел./факс: (044) 3232890.

e-mail: info@dzbank.com.ua.


3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

^ Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Комп'ютери та оргтехніка)

Лот 1 : багатофункціональні пристрої ;

Лот 2 : Планшетні персональні комп’ютери;

Лот 3: Тонкі клієнти та периферія.
Код за ДКПП : 26.20.1

- вид предмета закупівлі:

товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

01001, м. Київ, вул. Грінченка,1

обсяг поставки :

за лотом 1- 29 одиниць;

за лотом 2- 35 одиниць;

за лотом 3 – 395 одиниць.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

протягом 2013 р.


4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України - гривня.

У разі якщо учасник процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у Євро, або дол. США

При розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних тогів перераховується у гривні за офіційним курсом до гривні Євро, або дол. США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перерахунок ціни конкурсної пропозиції Учасника – нерезидента з іноземної валюти в гривні здійснюється шляхом помноження ціни пропозиції цього учасника у Євро, або дол. США на офіційний курс НБУ.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою.

Якщо у пропозиції конкурсних торгів подаються документи, складені іншою мовою, ніж українською, такі документи повинні супроводжуватись офіційним перекладом українською мовою. Тексти повинні бути автентичними.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.


Усі сторінки, що містять інформацію, пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* Учасника процедури закупівлі. Оригінали документів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально завірені документи нумеруються без проставляння підпису уповноваженої особи Учасника та без відбитку печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів:

- випискою з протоколу засновників про обрання керівника або його копією,

- копією наказу про призначення керівника,

- оригіналом довіреністі, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування Учасника процедури закупівлі,

- адреса місцезнаходження,

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ,

- номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 07 листопада 2013 р., 11 год. 00 хв.».

Виправлення, закреслення тощо, зроблені в пропозиції конкурсних торгів, що не посвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою Учасника, вважаються ненаписаними.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника (Додаток № 2 до цієї документації конкурсних торгів);

- заповненої конкурсної форми "Пропозиція", що повинна містити всі пункти, перелічені в Додатку № 3 до цієї документації конкурсних торгів;

- технічної частини (документів, що зазначені в п. 7 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів);

- цінової інформації щодо предмету закупівлі з урахуванням вимог:

  • Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує надавати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат (якщо передбачено умовами договору).

  • В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю предмета закупівлі, який пропонується, зазначається вартість кожної одиниці кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в Документації, остаточно виводиться підсумкова ціна предмету закупівлі та пропозиції конкурсних торгів.

  • Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

  • Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

  • До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь- які витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Зазначені витрати сплачуються учасником за власні кошти;

- основних умов договору із відображенням в них предмету закупівлі, згідно Додатку № 5 Документації (якщо учасник приймає участь у декількох лотах, основні умови оформлюються по кожному лоту окремо);

- інших документів відповідно до вимог Документації.

(Пропозиція повинна бути оформлена та складена в порядку згідно умовам документації).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям Замовника:

а) наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України;

б) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з підтримки та експлуатації предмету закупівлі;

в) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

г) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами).

Учасник не повинен мати підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених ст.17 Закону.
Перелік документів на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника викладений у Додатку № 2 цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним вимогам до предмету закупівлі (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів).

Запропоноване Учасником обладнання повинно забезпечувати виконання Технічного завдання (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів).

Строк гарантійного обслуговування обладнання повинен бути не менше за вказаний у Додатку № 1 цієї документації конкурсних торгів.

Інформація про відповідність запропонованого обладнання вимогам документації конкурсних торгів (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів) повинна бути підтверджена та посвідчена печаткою (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) та підписом Учасника.

Підтвердження відповідності вимогам документації конкурсних торгів надається шляхом заповнення таблиць (Додаток № 1 цієї документації конкурсних торгів). В заголовку таблиці для кожного типу обладнання вказується тип обладнання, назва моделі та кількість. В стовпчику „Параметри пропозиції Учасника” вказуються параметри кожної характеристики предмету закупівлі, що пропонується Учасником. В стовпчику „Ступінь відповідності”, якщо технічна характеристика запропонованого предмету закупівлі відповідає або перевищує необхідну характеристику, пишеться „так”, якщо не відповідає – пишеться „ні”.

Пропозиція конкурсних торгів, що не забезпечує виконання Технічного завдання, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Якісні вимоги, вимоги до функціонального складу, технічні характеристики відображені у Додатку № 1 до цієї документації конкурсних торгів.

У випадку розподілу предмета закупівлі на окремі частини (лоти) Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або стосовно тієї частини, яку вони пропонують постачати за договором, а саме: стосовно будь-якого одного або декількох лотів, наведених в технічному завданні.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеного у документації конкурсних торгів лота).

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Особисто або поштою


01001, м. Київ, вул. Грінченка, 1, 5-й поверх, каб. 510. 
07.11.2013 р., 09 год. 30 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

01001, м. Київ, вул. Грінченка, 1, 5-й поверх, каб. 505. 

07.11.2013 р., 11 год. 00 хв.

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується оригіналом довіреності, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами Комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом Голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням Комітету з конкурсних торгів.

Критерії та методика оцінки визначені в Додатку № 4 до цієї документації конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Арифметичні помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною за одиницю послуг та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

У разі ненадання Учасником протягом трьох робочих днів з моменту письмового звернення Замовника письмової згоди від нього на виправлення арифметичної помилки вважається, що Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасником.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій та самостійно несе всі витрати пов’язані з їх отриманням.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у документації конкурсних торгів, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозиціє конкурсних торгів такого учасника.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у документації конкурсних торгів;

- Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

- він має незаперечні докази того, що Учасник дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;

- Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі Учасника у змові;

- фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

- отримана достовірна інформація про невідповідність Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв або зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

- пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Замовник надсилає інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Умови укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

2. Основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Основні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, зазначених в статті 40 Закону.

Основні умови Договору про закупівлю наведені в Додатку № 5 до цієї документації конкурсних торгів.

У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх основних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

   1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconЗатверджено
Національної академії аграрних наук України з власної ініціативи, згідно з рішенням комітету з конкурсних торгів від 1 січня 2011...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон)....

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів icon«Затверджено» Рішенням комітету з конкурсних торгів від «07» вересня 2011 року
Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №150/1-13
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №404/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №255/1-13
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №405/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №405/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Міське комунальне підприємство «Основаніє» повідомляє про внесення змін до документації конкурсних торгів (зі змінами) на закупівлю...

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів iconЗатверджено
Комітету з конкурсних торгів протокол №3 від 15. 02. 2012 р. Голова

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<