Затверджую
НазваниеЗатверджую
страница1/10
Дата публикации23.03.2013
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

Іноземна мова (російська мова)_______

(назва навчальної дисципліни)
__________7.110201 Фармація___________________

(шифр, назва спеціальності)
Факультет _______Фармацевтичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття

Семінарські

заняття

Денна

-
Вечірня

-
Заочна


І

(4,5 роки)

І

(5.5 років)
ІІ

(4,5 роки)

ІІ

(5.5 років)І

ІІ

І

ІІ
ІІІ
ІІІ
90

90

90

90
198
198


2
26

6

6

6
12
14


82

84

82

84
186
184диф. залік
диф. залік

Робочу програму склали:

Викл. Голод Н.С.
Івано-Франківськ – 2012
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації для спеціальностей «Фармація», «КФ». Київ, 2010 р.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства ” ” січня 2012 р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри __________________________________професор Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _____ 2012 р.

Протокол №__

Голова циклової комісії _________________________________д.м.н. Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

ЗМІСТ
^ 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова

^ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

^ 3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.Структура навчальної дисципліни


^ Кількість годин, з нихРік

навчання


Вид контролю

всього

лекцій

практ. занять

СПРС


4,5 роки

5,5 років378

378

24

26


354

352


І, II

Семестр І

4,5 роки

5,5 років90

90
2

26

682

82I

Семестр ІІ

4,5 роки

5,5 років90

90

-

-6

684

84I

^ Семестр ІІІ

4,5 роки

5,5 років

198

198-

-12

14186

184II


Диференційований залік

В тому числі, диф. залік2 год.II

^ 1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ.
1.2.1. Тематичний план лекцій


Тематичний план лекцій з російської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”

(заочна форма навчання)

4,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Язык и речь


^ Тематичний план лекцій з російської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”

(заочна форма навчання)

5,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Язык и речь


1.2.2. Тематичний план практичних занять


Тематичний план практичних занять з російської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”

(заочна форма навчання)

4,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Понятие о падежах. Именительный падеж. Предложный падеж в значении места и объекта.

Город, в котором я учусь.

2

2

Понятие о падежах.

Винительный падеж в значении объекта. Понятие о видах глагола.

Я – студент первого курса.

3

2

Дательный падеж в значении адресата действия и возраста.

Моя семья.

^ Тематичний план практичних занять з російської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”

(заочна форма навчання)

5,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Понятие о падежах. Именительный падеж. Предложный падеж в значении места и объекта.

Город, в котором я учусь.

2

2

Понятие о падежах.

Винительный падеж в значении объекта. Понятие о видах глагола.

Я – студент первого курса.

3

2

Дательный падеж в значении адресата и возраста.

Моя семья.^ Тематичний план практичних занять з російської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”

(заочна форма навчання)

4,5 роки

IІ семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

4

Творительный падеж в значении совместности.

Творительный инструментальный.

Творительный профессии.

Каким должен быть врач.

2

4

Родительный падеж в значении принадлежности, отношения, отрицания, точного количества.

Основные типы медицинских учреждений.

3

4

Виды и времена глагола. Сложные предложения с союзом ЕСЛИ.

Тонизирующие и общеукрепляющие средства.


^ Тематичний план практичних занять з російської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”

(заочна форма навчання)

5,5 роки

ІI семестр
п/п

К-сть год

Тема


1

4

Творительный падеж в значении совместности.

Творительный инструментальный.

Творительный профессии.

Каким должен быть врач.

2

4

Родительный падеж в значении принадлежности, отношения, отрицания, точного количества.

Основные типы медицинских учреждений.

3

4

Виды и времена глагола. Сложные предложения с союзом ЕСЛИ.

Тонизирующие и общеукрепляющие средства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджую iconПогоджено погоджено затверджую затверджую
Загальне керівництво здійснюється Чернігівським міським центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент Федерації мотоциклетного спорту України
Пропаганда, популяризація та розвиток кантрі кросу – одного з видів мотоциклетного спорту в Україні

Затверджую icon"Затверджую" "Затверджую" "Затверджую" Заступник начальника управління...
Заступник начальника управління з Директор воцфзн спорт для Заст президента втсс

Затверджую iconЗатверджую” “затверджую” “погоджую”
Змагання проводяться 1-3 лютого 2013 року в м. Кременчуці Полтавської області на спортивній базі ксє „ Легіон ”. День приїзду на...

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую
Загальні відомості

Затверджую iconВолодимира Даля "затверджую"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<