В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
Скачать 203.64 Kb.
НазваниеВ особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
Дата публикации15.03.2014
Размер203.64 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
ДОГОВІР №____


м. Яремче "_____"________________ 20____ р.

Туристичний комплекс «ВОРОХТА» (ТК «ВОРОХТА») в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Вацик Василь Ярославович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 515107 серія В03, виданого Виконавчим комітетом Яремчанської міської ради «24» грудня 2008р, та Туристичне агентство (турагент) _____________________________________, що діє на підставі ______________________ ______________________________, в особі________________________________ (ФІРМА), що діє на підставі _____________________________________, надалі іменовані як Сторони, уклали даний Договір про наступне:


 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Сторони здійснюють спільну діяльність по продажу місць для короткотермінового проживання в ТК «ВОРОХТА» з наданням комплексних та інших індивідуальних послуг для групових та індивідуальних туристів.
 1. ЗАГАЛЬHІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  1. Ціни на послуги подані у Додатках, які є невід’ємною частиною даного Договору.

  2. Вартість послуг, які не включені в Додатки, визначається у кожному окремому випадку та підтверджується письмово по факсу або електронною поштою.

  3. Діти віком до 5-ти років приймаються безкоштовно.

  4. Розміщення і оплата у ТК «ВОРОХТА» проводиться у відповідності з системою єдиного розрахункового часу – 12.00 годин за місцевим часом. 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІH.

  1. ТК «ВОРОХТА» зобов’язується надавати обслуговування туристичним групам та індивідуальним туристам у відповідності з заявкою, отриманою від ФІРМИ. У заявці обумовлюється перелік всіх послуг, які будуть надаватися туристам.

  2. Сторони зобов’язуються інформувати туристів про те, що ^ ТК «ВОРОХТА» надає лише обумовлене у заявці обслуговування. За додаткові послуги, не вказані у заявці, розрахунок здійснюється індивідуально самими туристами по діючому у ТК «ВОРОХТА» прейскуранті цін.
 1. ^ РОЗРАXУHКИ МІЖ СТОРОHАМИ

  1. Ціни на обслуговування в ТК «ВОРОХТА» подані у національній валюті України. Всі розрахунки по групових та індивідуальних турах за надане обслуговування між Сторонами здійснюються: шляхом переказу відповідної суми на банківський рахунок ТК «ВОРОХТА» або готівкою у касу ТК «ВОРОХТА».

4.2. При поселенні ФІРМІ надається знижка у розмірі 10% від ціни стойки ТК.

4.3. ФІРМА перераховує на банківський рахунок ТК «ВОРОХТА» всю суму, вказану у рахунку, не пізніше 2 банківських днів до початку обслуговування. При розрахунку готівкою у касу ТК «ВОРОХТА» ФІРМА вносить 100 % суми одразу, дотримуючись термінів подання заявки, вказаних вище.

4.4. У випадку ненадходження на рахунок ^ ТК «ВОРОХТА» належної суми до прибуття групи або при неповному надходженні грошей ТК «ВОРОХТА» залишає за собою право відмовити у наданні послуг без відшкодування будь-яких збитків ФІРМІ або надати обслуговування туристам з оплатою готівкою.

4.5. У випадку зміни законодавства або зміни у цінах на обслуговування у ТК «ВОРОХТА» Сторони

зобов’язуються переглянути умови взаєморозрахунків, що буде відображено у відповідному додатку до даного Договору.


 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬHІСТЬ СТОРІH ТА САHКЦІЇ

  1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за завдані їм збитки, пов’язані з порушенням умов даного Договору і термінів ануляції. Ануляція по групових турах більше, ніж за 15 днів, а по індивідуальних турах - більше ніж за 5 днів до узгодженої дати прибуття, проводяться Сторонами без застосування штрафних санкцій.

  2. У випадку невиконання з вини ^ ТК «ВОРОХТА» договірних зобов’язань він несе відповідальність перед ФІРМОЮ у вигляді компенсацій на підставі представленої претензії, оформленої відповідним актом і підписаним представниками обох Сторін.  1. Сторони не відповідають одна перед одною, а також перед туристами за збитки, нанесені туристам не з вини ^ ТК «ВОРОХТА», а також за дії туристів, пов’язані з порушенням норм законодавства. Претензії щодо цих питань розглядаються у відповідності із Законодавством України.

  2. Збитки, завдані ТК «ВОРОХТА», відшкодовує клієнт із своїх власних коштів у сумі, що покриває фактичні збитки, на підставі акту, складеного у встановленому порядку. 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого з положень даного Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок причин, що є поза контролем Сторони, яка не

виконує, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, втручання з боку влади (іменовані надалі “форс-мажор”), але які не обмежуються ними на період, що починається від моменту повідомлення не виконуючою Стороною про форс-мажор, і закінчуються, коли форс-мажор закінчиться або закінчився би, якби невиконуюча Сторона вжила би заходів, котрі в дійсності могла би вжити для виходу із форс-мажора.

  1. Про настання форс-мажорних обставин Сторони інформують одна одну в письмовій формі не пізніше як за 5 (п’ять) днів після моменту їх настання. Hесвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє винну Сторону права посилатись на них у майбутньому.

  2. Hаявність форс-мажорних обставин у однієї із Сторін, в результаті яких не були виконані зобов’язання по даному Договору, звільняє цю Сторону від відповідальності за компенсацію збитків, завданих другою Стороною, за винятком фінансових взаєморозрахунків за послуги, які надаються до моменту настання форс-мажорних обставин.
 1. ^ ПОРЯДОК ВИРІШEHHЯ СУПEРEЧОК

  1. Усі суперечки по даному Договору повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами або в Господарському суді по місцю знаходження відповідача згідно чинного законодавства.
 1. ТEРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАHHЯ ДОГОВОРУ

  1. Договір, підписаний обома Сторонами, діє до "____"________________ 2010р.

  2. Цінові додатки до Договору можуть змінюватися, при цьому ФІРМА повинна повідомити письмово про згоду з новими цінами.

  3. Сторони залишають за собою право достроково розірвати даний Договір з причин об’єктивного характеру. В цьому випадку Сторона, яка бажає розірвати Договір, повинна повідомити про це іншу Сторону рекомендованим листом не пізніше як за 3 (три) місяці до дати розірвання із вказанням причини. Не пізніше як за місяць до закінчення дії Договору Сторони зобов’язані провести повний фінансовий взаєморозрахунок.

^ Юридичні адреси і підписи сторін

Туристичний комплекс «ВОРОХТА»

Фізична особа - підприємець

Вацик Василь Ярославович

Свід-во про держ. реєстр. № 515107 серія В03

Свід-во єд. под-ку № 688147 серія Є від 02.01.2009.

Юридична адреса:

78595, Івано-Франківська обл, Яремчанський р-н,

смт. Ворохта, вул. Данила Галицького, 134/3.

Адреса для кореспонденції:

Тел./факс: +38 0564 956 162, +38 03434 41 207

e-mail: vorohta5@mail.ru

Ідент. код за ЄДРПОУ 2776915072

р/р 26001174267, МФО 380805

в «Райффайзен Банк Аваль »

Івано-Франківська обласна дирекція

_________________

Працюю Б/П

ФІРМА

Туристичне агентство__________________________

Юридична адреса: _____________________________

______________________________________________

______________________________________________

Адреса для кореспонденції: _____________________

______________________________________________

Тел./факс: _____________________________________

e-mail: ________________________________________

р/р ___________________________________________

в ___________________________________________

МФО _________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________

ІПН __________________, свідоцтво № ____________

___________________

М.П.
ДОДАТОК №1

До договору № ____ від «_____» ______________ 20____ р.
Туристичний комплекс «ВОРОХТА» (ТК «ВОРОХТА») в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Вацик Василь Ярославович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 515107 серія В03, виданого Виконавчим комітетом Яремчанської міської ради «24» грудня 2008р, та Туристичне агентство (турагент) _____________________________________, що діє на підставі ______________________ ______________________________, в особі________________________________ (ФІРМА), що діє на підставі ___________________________, надалі іменовані як Сторони, уклали даний Додаток №1 про нижченаведене:

Знижка на тур «КАРПАТЫ – ВОРОХТА круглый год» і вартість номерів для турагенств становить 10% від загальної суми.

^

НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР
«КАРПАТЫ - ВОРОХТА круглый год»
+ ГОВЕРЛА, РАФТИНГ, сплав по ДНЕСТРУ.


С туркомплексом ВОРОХТА скучать не «дождетесь»!

 

Недельный тур  1400 и 2000 грн (март - апрель, октябрь - ноябрь)

^                                 1600 и 2400 грн (май – июль, сентябрь, декабрь)

                                2200 и 3000 грн (майские праздники, июль - август)

 

^ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

Проживание 7 дней, 6 ночей в отеле ВОРОХТА

Ежедневные экскурсии и походы по Карпатам

Сытные завтраки и поздние обеды

Пикники и сухие пайки в походах

Вечерние развлекательные программы

Трансфер с ж/д вокзалаТернополя (240 км), Ивано-Франковска(100 км).

Краткий курс обучения катанию на лошадях.

 

Чтобы никто из наших постоянных и новых туристов не скучал, туркомплекс ВОРОХТА предлагает ежедневно на выбор 5(пять!) мероприятий, которые включены в стоимость тура:

1)        экскурсию-восхождение на Говерлу или полоныну Пожижевская с праздничным пикником на природе;

2,3)  два варианта комфортных экскурсионно-познавательных поездок - «экскурс»;

4)     активные незабываемые путешествия в лес, к водопаду, на карпатские полоныны - «актив»;

5)     краткий курс обучения катанию на лошадях в вечернее время;

и 4(четыре) супер приключения за дополнительную плату, которые организуются ежедневно:

       6)     рафтинг на реке Черный Черемош или сплав по реке Днестр;

       7)     трехчасовые незабываемые конные прогулки по лесным дорогам на полоныну в 9-00 и 14-00;

       8)     велосипедные путешествия-экскурсии любой степени сложности;

       9)     захватывающая игра - пейнтбол.

^ НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР

«КАРПАТЫ - ВОРОХТА круглый год»    +   ГОВЕРЛА, РАФТИНГ, сплав по ДНЕСТРУ

на базе туристического комплекса «ВОРОХТА»организовывается каждое воскресенье и стартует с ж/д вокзала Тернополя или Ивано-Франковска.

       Наш тур в Карпаты помогает избавиться от накопленного городского стресса, восстанавливает нервы и здоровье, здесь жизнь принимает реальный, а не виртуальный порядок, и все становится на свои места. Красота природы и умеренная физическая нагрузка возвращают человека в реальную жизнь. Вас ждут чистый, настоянный на хвое воздух, который дарит бодрость и здоровье, цветущие или заснеженные горные долины, реки и водопады, самобытная культура края.

                                                                        

^ 1-й день. Воскресенье.     «Здравствуй Карпаты»

       Туристам из Днепропетровска, Днепродзержинска (поезд №41,70,21), Донецка, Луганска, Мариуполя, Кировограда(№70; 21), Кривого Рога(№120; 70 с Пятихаток), Одессы(№26; 351), Запорожья, Симферополя, Севастополя(№86, 120), Херсона, Николаева(№109), Кременчуга(№127), Черкасс(№397) необходимо прибыть в Тернополь в воскресенье до 13-00, положить вещи в ожидающий автобус с табличкой «туркомплекс ВОРОХТА» и присоединиться к экскурсии по городу: Доминиканский костел, замок ХVIст, музей КГБ, Краеведческий музей. Обед в кафе. В 13-00 выезд в город Бучач: осмотр замка - крепости ХIVст, городской ратуши, Василианского монастыря.

       Туристам из Киева, Житомира, Полтавы, Чернигова (поезд №43), Одессы(№136), Харькова, Сумм(№349; 43; 163 и 7; 115) необходимо прибыть в воскресенье в Ивано-Франковск. С 7-00 на главном выходе из ж/д вокзала Вас встретит наш представитель с табличкой «туркомплекс ВОРОХТА» и проводит к автобусу. Тур начнется в 8-00 сэкскурсии по Ивано-Франковску. Обед в кафе. В 13-00 выезд в отель.

       ^ По приезду в отель «ВОРОХТА» Вас ждет, праздничный ужин, знакомство, вечерний костер.

       Примерный график работы кафе и начала мероприятий:8-00 первый завтрак, 9-00 второй завтрак,  9-30 начало экскурсий и походов, 18-00 возвращение в отель и первый поздний обед, 19-00 второй поздний обед, 19-30 начало вечерних программ.

 

^ 2-й день. Понедельник.     «Буковель – европейский курорт, перевал, водопад Женец»

Поход по «фирменному маршруту отеля ВОРОХТА»

 «Закарпатье – Рахов» (необходимы паспорта)

       Ознакомительная поездка на крупнейший горнолыжный курорт европейского уровня в Украине «Буковель», подъем на канатно-кресельной дороге на вершину для осмотра туркомплекса и панорамы Карпатских гор, обед в кафе; Яблоницкий перевал, сувенирный рынок; двухчасовая прогулка на водопад «Женец».

       Легкий поход по фирменному маршруту отеля «ВОРОХТА». Вас ждет знакомство с Карпатским природно-национальным парком: джерело, вековой лес, богатый ягодами и грибами, красивейшие поляны, чистейшие горные речки, переход через болото, отдых, обед (печеный картофель с салом), лесные легенды, обучение основам поведения в лесу.

       Закарпатье - край сказочной величественной природы и самобытной местной культуры. Живописная дорога извивается вдоль самой большой водной артерии Закарпатья – Тисы, образующей границу Украины с Румынией. Прогуляемся центральной улицей Рахова, посетим костел св. Иоанна Непомуки; музей экологии гор. Пообедаем возле стелы, символизирующей центр Европы, в колыбе - музее.

^ Вечеринка у костра с участием настоящих колоритных гуцульских музыкантов. Мастер-класс гуцульского танца, хороводы.

 

3-й день. Вторник.      «Верховина – неофициальная столица Гуцульщины»

^ Поход «на полоныну к чабанам»

«Косов – столица гуцульского народного искусства. Обед – рыбалка»

       Верховина - это живописные перевалы и горные серпантины, леса, чередующиеся с полонынами. Экскурсия-концерт в музее Романа Кумлыка; дом-музей кинофильма «Тени забытых предков»; обед в колыбе; музей Ивана Франка; музей «Гуцульская хата-гражда» - типовое жилище гуцулов; историко-краеведческий музей “Гуцульщина”; прогулка по лесу - Верховинское лесничество.

       Поход к чабанам – это путешествие на  полоныну, где гуцулы пасут скот: отведаем брынзу разного срока изготовления, поучаствуем в приготовлении баноша, познакомимся с реальным бытом пастухов, технологией изготовления сыра, насладимся прекрасными ландшафтами Верховинской долины и Карпатских хребтов – прекрасно проведем время. Места здесь удивительные - природа завораживает красотой!

       Настоящей столицей народного ремесла считается Косов - только здесь можно купить сувениры у их авторов. Частный музей украинских вышиванок Струтинского; Косовский музей народного быта и искусства Гуцульщины; частный музей-усадьба рода Корнелюков. Заедем в форельное хозяйство, порыбачим, и обязательно каждый желающий сможет выловить форель себе на обед.

^ Дискотека в отеле. Веселая вечерняя программа, конкурсы, караоке, прогулка к сероводородному источнику, лекция о пользе карпатских трав и ягод.

 

4-й день. Среда       «Яремче»

Популярный туристический маршрут «Пятихатки – Магура»

Коломыя: музей «Пысанка», «Гуцульщина»

       Поездка в Яремче – самый известный туристический центр Прикарпатья: скалы Довбуша – своеобразный музей природы под открытым небом, где экспонатами служат деревья, лесные тропы, каменные сооружения; водопад Пробой; памятник архитектуры – ресторан «Гуцульщина»; выставка-базар этнографических изделий; обед в колыбе; прогулка центром города; мужской монастырь; отдых у реки.

       Для туристов любого уровня подготовки – поход «Пятихатки – Магура». Вы увидите прекрасную панораму раскинувшейся внизу Ворохты, Карпат и самых высоких вершин Украины Говерлы и Петрос, ощутите себя на вершине мира, покорителями гор (обед - сухой паек). Преодоление трудностей, радость восхождения на вершины, знакомую только альпинистам, красивейшие пейзажи и хорошее настроение Вам гарантированы.

       Коломыя – симпатичный город-страж гуцульского колорита, колыбель Западно-Украинской истории, с подлинной архитектурой, сохранившейся со времен правления Австро – Венгерской империи. Побродив по тесным улочкам исторической части города, почувствуете себя в другом столетии. Обед в колоритной колыбе.  Посетим уникальный музей «Пысанка», музей народного искусства «Гуцульщина».

Концерт местных талантов – живое пение. Вечерняя поездка в гости к единственному карпатскому мольфару и белому магу Михайлу Нечаю - «Мистическая ватра с мольфаром».         

 

^ 5-й день. Четверг.       «Манявский скит»

Экскурсия «Под старыми мостами»

«Карпатский трамвайчик»

       Манявский скит – историко-архитектурный заповедник, православный действующий монастырь, расположенный в необычайно живописном уголке Карпат в горном урочище. Монахи проведут экскурсию: церковь 1819г, монастырские кельи, святой крест, обед-трапеза. Одухотворенные величественным спокойствием скита посетите Блаженный камень – место молитвы и очищения от скверны, Манявский водопад.                                                  

       Пешая экскурсия «Под старыми мостами». Универсальный и доступный для всех маршрут: подъем на дизель-поезде до поселка Вороненка, проселочные и лесные дороги, довольно крутые, но короткие подъемы и спуски, сказочный лес и архитектурные шедевры Австро-Венгерской империи - арочные железнодорожные мосты (виадуки), любуясь и наслаждаясь природой, отведаете кашу, приготовленную на костре.

       «Карпатский трамвай» - оригинальный туристический маршрут. Сказочные места в глубине гор Горган: дорога вдоль берегов экологически чистой реки Мизунка; горы, нависающие над поездом; колея, повторяющая серпантин реки и проходящая близко к краю берега; джерело «живой» и «горячей» воды. Обед в кафе «Выгода». Долинский музей, посвященный Бойковщине — краю, который до сих пор мало исследован и изучен.

Театрализованное действо «Гуцульская свадьба», где наши туристы будут главными действующими лицами и «гостями». Свадьба полна народных обрядов, веселых и грустных песен, танцев, игр и забав.

        

^ 6-й день. Пятница.       «Очаровательная Ворохта»

«Водопад у подножья Говерлы, озеро Несамовитое»     

«Ивано-Франковск - город в сердце Европы»

       Ворохта – это очаровывающая воображение красота диких гор, реки, обрамленные в отвесные скалы и раскинутые в горах поселки: деревянная церковь Рождества Богородицы, 1615 года; музей Ворохты; новая церковь; арочные железнодорожные мосты, построенные австрийцами еще в 19 веке; знаменитые трамплины и канатная дорога; обед и живой уголок в колыбе «Керманыч».

       Путешествие в сердце Карпатских гор к водопаду у подножья Говерлы. Многие считают, что это самое красивое и необычное место, которое они видели в своей жизни. Более активным туристам советуем подняться выше и полюбоваться «субальпийской долиной», увидеть, как из небольшого истока зарождается могучая река Прут. «Чемпионы» могут продолжить поход до озера Несамовитого. Пикник на природе.

       Ивано-Франковск - очень нравится приезжим людям, прогуливаясь историческим центром, чувствуешь себя свободно и раскованно: Кафедральный собор Воскресенья Христа в стиле барокко, Городская Ратуша 1695г, армянская церковь 1762г, памятник Адаму Мицкевичу, действующая синагога Темпль. Обед в кафе. Музей освободительного движения Прикарпатского края, драмтеатр, Литературный музей.

^ За чаепитием - просмотр видеофильма «ВОРОХТА КРУГЛЫЙ ГОД» с Вашим участием. Украинская дискотека в местном клубе.   

 

7-й день. Суббота.       «Уезжаем, чтобы вернуться»

       Выезд из отеля в 8-30 и 9-30. Остановка в г.Яремче – прощальные покупки на сувенирном рынке; остановка в г.Надворная; обед в кафе; к 14-00 завозим туристов уезжающих из Ивано-Франковска на ж/д вокзал; к 17-00 прибываем в Тернополь.

Если Вы не успеваете на свой поезд, выезжать из отеля нужно самостоятельно.

^ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ТУРКОМПЛЕКСА «ВОРОХТА».

«Говерла- высочайшая вершина Украины» (включено в стоимость тура)

       Восхождение на  Говерлу - уже ради одного этого события стоит ежегодно приезжать в наш тур. Возможность взирать на мир с вершины Говерлы(2061м) не дает покоя не только людям подготовленным, но и энтузиастам всех возрастов. Сюда совершают восхождение почти круглый год и школьники, и студенты, и туристы, и президенты. В случае неблагоприятной погоды, а также для менее подготовленных туристов мы предлагаем легкий и живописный поход на полоныну Пожижевская. После активно проведенного дня – отдых и праздничный пикник на лоне природы.

«Рафтинг «Верховина» (250 грн с обедом)

       Рафтинг (12км, 2,5 часа) - прекрасная возможность получить позитивные, необычные впечатления. Сплав подарит Вам самые красивые места дикой природы, ведь река зачастую течет там, где никогда не бывал человек. Это удивительный вид активного отдыха, который дает возможность пережить невероятную гамму эмоций, переходящих от безмятежного спокойствия к приливу адреналина. Купание в горной реке и вкусный обед дополнят незабываемые эмоции. Выезды на рафтинг в понедельник, вторник и среду в 8-30 и 13-00, рекомендуем совместить рафтинг с катанием на лошадях или с посещением сауны.

«Сплав по Днестру – мир тишины и покоя» (300 грн с обедом)

       Экскурсионный сплав по Днестру(4 часа) – гармоничный и размеренный водный поход по Днестровскому каньону - одному из Чудес Украины. Природа второй по величине реки Украины завораживает красотой: крутые поросшие лесом берега; выходы красной породы; луга, утопающие в ароматах трав; ручьи, срывающиеся шипящими водопадами, руины крепостей. Живописный обед - уха и жареная рыба. Путешествие настолько погружает и вовлекает участников в природу, что потом можно день-два привыкать обратно. Это и есть полный отрыв от будней! Выезды на сплав в четверг и пятницу.

   «Трехчасовые конные прогулки» (150 грн)

       Конные путешествия обеспечивают необходимую физическую нагрузку, которая способствует отличной эмоциональной разрядке, и дают возможность насладиться окружающей живой природой, увидеть такие места, куда не получится ни дойти пешком, ни доехать на автомобиле. Прогулки на свежем воздухе и контакт с великолепным животным оказывают потрясающее положительное воздействие на человека и помогают снять стресс. Повышается жизненный тонус, работоспособность человека, его настроение и отношение к жизни. Совершенно не обязательно быть наездником со стажем, чтобы участвовать в наших программах – инструктор будет сопровождать Вас во время всего путешествия.  

^ Велосипедные путешествия – экскурсии
эгидой проекта Евро Союза  «ВелоКраина» www.bikeland.com.ua (90 грн с обедом)

       Велоэкскурсии поднимают настроение, возвращают нас в детство и таят в себе массу преимуществ: постоянное движение, посещение новых мест, пребывание на природе - ты открыт пространству, новизне свежих и ярких впечатлений. Для Вас хорошо разработанные маршруты европейским проектом «ВелоКраина» по местным достопримечательностям и живописной местности, внимательные и отзывчивые инструктора, которые корректируют темп группы, сопровождают советами, а также пекутся о каждом из участников. Обед – сухой паек.

«Пейнтбол - уникальный формат активного отдыха»

       Пейнтбол дарит уникальную возможность погрузится в атмосферу военных действий, наполненную ежесекундной борьбой за выживание - охотишься ты, но в то же время охотятся и на тебя. Вы много раз почувствуете вкус адреналина и холодную струйку страха на спине, потягаетесь с живым противником и получите максимум положительных эмоций.

^ Также наш туркомплекс предлагает пройти курс оздоровительного массажа по цене 50 грн за сеанс.

Тур по этой программе начинает действовать с 27 марта, а при наличии снега, параллельно будет продолжать действовать наша зимняя  программа, описание которой можно посмотреть на зимней версии сайта vorohta.com.ua

В зависимости от погодных условий и других непредвиденных событий, мы оставляем за собой право изменять порядок и время экскурсий. Рекомендуем иметь два комплекта походной обуви и одежды.

(067) 524-0-524, (095) 814-80-83                                                                                                     www.vorohta.com.ua

e-mail: vorohta5@mail.ru

 

   Стоимость недельного тура в сезоне 2011-2012 (за чел).

(доплата за одноместное размещение 800 грн)

категория номера \ период

18.03 – 30.04
02.10 – 03.12
  


08.05 – 16.07
28.08 – 01.10
04.12 – 24.12


01.05 – 07.05
17.07 – 27.08
15.01 – 17.03


^ 25.12 – 02.01 (9 дн.)
02.01 – 08.01 (7 дн.)
08.01 – 15.01 (8 дн.)
(с банкетом и шоу)


двухместный блочный
(санузел на два номера)

1400

1600

2200

4000

трехместный

двухместный стандартный

2000

2400

3000

5500

 

       Мы просим 20% предоплату на карточку ПриватБанка. В случае Вашего отказа от тура менее чем за 14 дней до заезда, предоплата возвращаться не будет. Окончательный расчет осуществляется по прибытию в отель. Дети до 5 лет - бесплатно, без претензий на услуги; до 12лет скидка 25%.

       При любой погоде Вы найдете для себя вариант развлечений и полноценно отдохнете, получите удовольствие от Карпат. Мы предлагаем качественно новый, комфортный, интересный и честный отдых за умеренную плату, приезжайте - Вам понравится!

       Дожди в Карпатах идут чаще, чем на остальной территории Украины. Но если бы не дожди, то не было бы этих зеленых гор и полонын, родников с целебной водой, горных рек, разнотравья, грибов, ягод и кристально чистого, прозрачного воздуха, которые манят к нам туристов.  Поэтому советуем - не подстраивайтесь под погоду – не угадаете, берите с собой позитивное настроение, а мы при любой погоде сделаем Ваш отдых комфортным и полноценным. В Ворохте нет межсезонья – у нас всегда красиво и в любое время года Вы получите массу впечатлений, заряд бодрости и здоровья. А наводнения в Западной Украине, о которых говорят каждое лето в СМИ, не могут касаться нашего высокогорного курортного региона - вода по речкам стекает вниз на равнины за сотни километров от Ворохты и только там разливается.

       Тур адаптирован для любого времени года. Будь-то зима или весна, лето или осень мы откроем для Вас всегда новые, неповторимые и незабываемые Карпаты. Будет интересно людям всех возрастов. Если Вам не удается приехать в тур в ближайшее время, не прячьте далеко эту информацию. Мы рады будем видеть Вас в туркомплексе ВОРОХТА круглый год! Добро пожаловать! 

       В связи с популярностью нашего тура  и дефицитом билетов на поезда, советуем бронировать тур за 45 дней и наслаждаться приятным ожиданием путешествия.

В зимний период, для любителей исключительно горнолыжного отдыха, мы предлагаем  «ЛЫЖНЫЙ ТУР на БУКОВЕЛЬ» по этим ценам, включающий: проживание 7 дней, 6 ночей, завтраки и поздние обеды, трансфер с жд вокзала Тернополя, Ивано-Франковска или Ворохты, ежедневный трансфер на Буковель, лыжное снаряжение, абонементы на подъемник на 40% ниже стоимости в кассах ГК «БУКОВЕЛЬ» (кроме новогодних праздников), вечерние развлекательные программы, возможность бесплатно присоединиться к любой экскурсии или походу с пикником.

^          В стоимость входит:

• проживание в номерах с удобствами 6 ночей, 7 дней
• 6 завтраков, 6 ужинов (поздние обеды)

•5 пикников для программы «актив»      
• автобусное обслуживание, трансфер
• экскурсионное обслуживание и походы

• вечернее обучение катанию на лошадях

• вечерние программы

• доставка на горнолыжный курорт БУКОВЕЛЬ

•прокат лыжного снаряжения

• групповое обучение азам катания на лыжах

 

^                          В стоимость не входит:
• ж/д билеты 

• обеды в кафе на экскурсиях – от 30 грн за раз
• билеты в музеи, парк, подъемник–около 80 грн за тур

• цифровой фильм с Вашим участием – 60 грн

• страхование от несчастных случаев – от 40 грн

• велосипедная экскурсия с обедом – 90 грн

• трехчасовое конное путешествие – 150 грн

• рафтинг с обедом  – 250 грн

• сплав по Днестру с обедом  – 300 грн

• «мистическая ватра с мольфаром» – 100 грн

• абонементы на Буковель со скидкой 40%

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconВ особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconТск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи
Свідоцтва про державну реєстрацію №078850 серія В01, виданого Виконавчим комітетом Криворiзької міської ради Дiпропетровськоi областi...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconПлан роботи на ІІІ квартал 2011року здійснення планових заходів державного...
Найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця,...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconРеєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької...
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconРеєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької...
...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconВідомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної...
Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconПерелік документів, які потрібно додати до заяви та копії свідоцтва...
Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей (Мінагрополітики)

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconДокументи, необхідні для попереднього прийняття рішення за кредитом
Копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера, а також засновників – фізичних осіб. Для засновників...

В особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<