Конкурсні торги
НазваниеКонкурсні торги
страница1/4
Дата публикации13.04.2014
Размер0.54 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4
ДП «Севастопольський морський торговельний порт»

Затверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів

ДП «Севастопольський морський торговельний порт»

Протокол № 27 від „16” 06. 2011р.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів

_______________ Кожаєв С. В.

м.п.
КОНКУРСНІ ТОРГИ


на закупівлю робіт з Будівництва відкритого складського майданчику №2 в М. Інкермані^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Севастополь

2011рік

ЗМІСТ


Розділ І. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

 2. Інформація про замовника торгів.

 3. Інформація про предмет закупівлі.

 4. Процедура закупівлі.

 5. Недискримінація учасників.

 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів.

 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

6. Кваліфікаційні критерії та додаткові вимоги до учасників.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додаток 1. Перелік документів, які необхідно надати у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та додатковим вимогам замовника.

Додаток 2. Коротка характеристика ділянки. Відомость обсягів робіт. Вимоги до залізобетоних конструкцій.

Додаток 3. Ціна пропозиції конкурсних торгів.

Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Додаток 5. Заявка-анкета.

Додаток 6. Схема складського майданчика.

Додаток 7. Форма пропозиції конкурсних торгів.


 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються у документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон). Терміни, які використовються у цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, вказаних Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування

Державне підприємство «Севастопольський морський торговельний порт»

- місце знаходження

99011, АР Крим, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Кузнецов Андрій Олексійович – начальник технічного відділу порту, 99011, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5.

Тел. (0692)54-46-54, 54-45-53; (067)692-42-40

3. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмета закупівлі

Будівництво відкритого складського майданчику №2

- вид предмету закупівлі

Роботи

- обсяг робіт

Майданчик – 3030 кв.м.

- місце виконання робіт

99704, АР Крим, м. Севастополь, Малий Інкерман, вул. Ангарська, 4

- строк виконання робіт

3 квартал 2011 року- 4 квартал 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що стосуються її, можуть бути складени як українською, так і російською мовою.


 1. ^ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних

торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 1. ^ Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів


* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*,

у запечатаному конверті та складається з двох частин:

- пронумеровані та скріплені печаткою* оригінали документів, розміщені в окремих поліетиленових файлах та згруповані в папці – швидкозшивачу;- копії документів, які повинні бути скріплені печаткою учасника та підписом його уповноваженої посадової особи, розміщені в окремих поліетиленових файлах та згруповані в папці – швидкозшивачу.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Кожна сторінка пропозиції конкурсних торгів, що містить інформацію, повинна бути пронумерована та містить підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбиток печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується письмовим дорученням, що подається у складі пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

Учасник обов’язково надає електронний варіант своєї цінової пропозиції на диску українською а або росийскою мовою. Диск надається в окремому конверті, який вкладається до конверту з пропозицією конкурсних торгів.
На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 14:00 29.07.2011р.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

 • документа, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та додатковим вимогам до учасників (згідно з Додатком 1);

 • Договірної ціни, розрахованої згідно Додатку 3;

 • Календарного графіку виконання робіт (послуг) по об’єкту.

 • документів згідно Додатку 5 та Додатку 7.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгівНе вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів


_______

5. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії та додаткові вимоги до учасників

Замовник зазначає наступни кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників (відповідно до ст. 16, 17, 40 Закону):

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідни для виконання робот у строки та на умовах, визначених у документації конкурсних торгов;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності

 • відсутність рішення про визнання учасника в установленому законом порядку банкрутом;

 • Учасник повинен мати ліцензію на виконання загальнобудівельних робіт;

 • Учасник повинен проваджувати підприємницьку діяльність відповідно до положень свого статуту;

 • Учасник не повинен мати заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України.

Для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям та додатковим вимогам учасник повинен надати документи згідно с Додатком 1.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Див. Додаток 2 «Коротка характеристика ділянки. Відомость обсягів робіт. Вимоги до залізобетоних конструкцій».8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

- місце подання пропозицій конкурсних торгів
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.

Україна, АР Крим, 99011, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5, Севастопольський морський торговельний порт,

технічний корпус, каб. 10, тел. (0692)54-32-35,

з 8-30 до 12-00, з 13-00 до 16-30
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
...

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<