Рішенням комітету з конкурсних торгів
НазваниеРішенням комітету з конкурсних торгів
страница1/63
Дата публикации27.03.2013
Размер9.06 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63Надрічненська сільська рада
Тарутинського району Одеської області


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ВІД «15 » березня 2011 РОКУ
ПРОТОКОЛ № ½^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


«Школа на 470 учнів с. Надрічне Тарутинського району»


відкриті торги

с. Надрічне – 2011^ Розділ І. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) . Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
^ 2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Надрічненська сільська рада Тарутинського району Одеської області
- місцезнаходження:

Адреса: с. Надрічне, Тарутинський район, Одеська область, вул. Центральна, 87
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

П.І.Б, посада Асташкіна Ольга Дмитрівна – голова сільської ради

Адреса: с. Надрічне, Тарутинський район, Одеська область, вул. Центральна, 87.

тел./факс 04847-54-23-1; 04847-54-21-9

e-mail: nadrichnesr@ukr.net
^ 3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

«Школа на 470 учнів с Надрічне Тарутинського району.»

- вид предмета закупівлі, кількість:

Завершення будівництва
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Одеська область, Тарутинський район, с. Надрічне

Обсяг виконання робіт відповідно до технічного завдання
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

липень 2011 р. – грудень 2012 р.
^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Українська або російська
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення (копія), довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

-маркування: «Не відкривати до 26 травня 2011р. 900 год.»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатись з документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам Замовника, істотних умов Договору, копії ліцензії Учасника торгів на виконання робіт, форми «Пропозиція конкурсних торгів» (відповідно до нижченаведеної форми):
^ «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю робіт по об’єкту «Школа на 470 учнів с. Надрічне Тарутинського району» згідно з технічним завданням Замовника конкурсних торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції на загальну суму:

______________________________________________________ гривень.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5.Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

6.Умови оплати ______________________________________________________

7. Гарантійне обслуговування ____________________(днів).
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в т.ч. розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів та решту вимог, передбачених пунктом 7 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів.
А також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів , в т.ч. документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

а) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

б) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

в) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

г) наявність фінансової спроможності.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

а) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

б) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) виявлено факт участі учасника у змові;

г) фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

д) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

е) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

ж) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

з) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

а) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

б) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.
Учасник повинен для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам Замовника надати такі документи:

-документи, які підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

а) довідка про наявність обладнання обов’язково повинна бути складена у вигляді відповідної таблиці:


№ з/п

Назва,

тип машини,

механізму, устаткування

Стан,

кількість

одиниць

Виробник,

марка та

термін експлуатації (років)

Власне,

-документи, які підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

а) довідка про кваліфікацію та досвід працівників обов’язково повинна бути складена у вигляді відповідних таблиць:

Таблиця 1. Наявність, кваліфікація та досвід основних спеціалістів (інженерно-технічних працівників) Учасника для виконання замовлення.

№ з/п

Посада

Прізвище,

ініціали

Загальний стаж роботи у будівництві (років)

Досвід роботи на цій посаді

(років)

Таблиця 2. Наявність робітників основних будівельних професій Учасника для виконання замовлення.

№ з/п

Назва

спеціальності

Кількість

-документи, які підтверджують наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

а) довідка у формі відповідної таблиці про виконання аналогічних договорів (роботи з будівництва) (має бути надана інформація не менше ніж щодо одного Замовника):

Назва Замовника з яким укладено договір

Адреса, телефон Замовника

Предмет договору (закупівлі)

Вартість договору (тис.грн.,

з ПДВ)

б) копія відповідного договору (договорів) щодо виконання аналогічних робіт (кількість відповідних копій має відповідати кількості виконаних замовлень, інформація щодо яких зазначена Учасником у довідці про виконання аналогічних договорів);

-документи, які підтверджують наявність фінансової спроможності:

а) копія балансу за попередній рік, копія звіту про фінансові результати за попередній рік, копія звіту про рух грошових коштів за попередній рік. Копія звіту про рух грошових коштів не подається суб’єктами малого підприємництва, що заповнюють скорочену форму звітності.

б) оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

-документи, що підтверджують наявність у учасника правомочності на укладення договору:

а) для учасників - юридичних осіб: у випадку, якщо договір укладає керівник-копія довідки ЄДРПОУ та копія наказу про призначення керівника, якщо інша особа - копія документу, що засвідчує особу та оригінал довіреності на підписання договору, а також копії документів, які підтверджують повноваження особи на підписання довіреності;

б) для учасників-фізичних осіб - копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

в) для учасників фізичних осіб – підприємців - копія свідоцтва про державну реєстрацію.

-документи, що підтверджують, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

а) оригінал довідки Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (чи його територіальних органів) або Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» (чи його територіальних органів) видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

-документи, що підтверджують відсутність у учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):

а) оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-документи, що підтверджують провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту:

а) копія Статуту або іншого установчого документу;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

орендоване,

буде придбано

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі:

  • ^ Календарний план виконання робіт;

  • Гарантійний лист учасника, у нижченаведений формі:

Ми, (назва учасника), надаємо гарантійний лист про те, що після завершення робіт по об’єкту « Школа на 470 учнів с. Надрічне Тарутинського району» гарантуємо досягнення об’єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта протягом ___________ років після прийняття об’єкта Замовником.

Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються у договорі підряду з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації.

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить___ років від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором про закупівлю або Законом.

У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об’єкти будівництва) недоліків (дефектів) Замовник протягом 15 днів після їх виявлення повідомить про це (Учасника) і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо (Учасник) не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошений строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це (учасника).

Акт, складений без участі (Учасника), надсилається йому для виконання протягом 3 днів після складання.

(Учасник) зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.
М.П. __________________

(підпис керівника)

Документи з інформацією про субпідрядників у вигляді відповідної таблиці:

Форма пропозиції про залучення субпідрядників.

Назва субпідрядника, його реквізити

Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику

Орієнтовна вартість робіт, що виконуються субпідрядником у % до ціни пропозиції конкурсних торгів учасника

(У разі не залучення субпідрядних організацій по об’єкту, учасник додатково про це надає довідку у довільній формі).
Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії (СD диск) у програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічному завданні Замовника Документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 (із змінами і доповненнями), далі Державні будівельні норми.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення вимог технічного завдання Замовника та поточних цін на них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат у відповідності до Державних будівельних норм:

  • Розрахунок заробітної плати

  • Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)

  • Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення.

  • Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

  • Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  • Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Міністерством економіки України).

Ціна конкурсних торгів пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по об’єкту «Школа на 470 учнів с. Надрічне Тарутинського району» додаеться до документаціі конкурсних торгів (Додаток М) 


^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається щодо предмета закупівлі в цілому.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів
учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли
вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

^ Особисто або поштою- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

с. Надрічне, Тарутинський район, Одеська область, вул. Центральна, 87

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


^ 26 травня 2011 року, до 08 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
с. Надрічне, Тарутинський район, Одеська область, вул. Центральна, 87

^ 26 травня 2011 року, о 09 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, виданій такій особі на право представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати документи, подавати заяви тощо.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або його копію.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону.

^ КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

2 Умови оплати;

3 Строк виконання робіт.

Кількість балів за кожним критерієм:

1. Кількість балів по критерію ^ Ціна - 80 балів.

2. Кількість балів по критерію Умови оплати 10 балів.

3. Кількість балів по критерію Гарантійне обслуговування - 10 балів.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно по формулі:

кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Умови оплати” + кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування».

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Рішенням комітету з конкурсних торгів icon«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №255/1-13
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №405/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №404/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №405/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №150/1-13
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Міське комунальне підприємство «Основаніє» повідомляє про внесення змін до документації конкурсних торгів (зі змінами) на закупівлю...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconЗатверджено
Національної академії аграрних наук України з власної ініціативи, згідно з рішенням комітету з конкурсних торгів від 1 січня 2011...

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
«Капітальний ремонт дуз №22 «Парус» по вул. 51 Перекопській дивізії, 13 у м. Ізмаїлі»

Рішенням комітету з конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<