1 Приватна нотаріальна діяльність
Скачать 311.31 Kb.
Название1 Приватна нотаріальна діяльність
страница1/6
Дата публикации12.06.2014
Размер311.31 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “НОТАРІАТ УКРАЇНИ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.060101

ПРАВОЗНАВСТВО” УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Нотаріат України”

/ Укладач Ю.В. Бордюк . – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 34 с.

Кафедра права

3

ВступРоль нотаріату в Україні суттєво зростає. Це обумовлюється розвитком цивільного обігу, розширенням кола об’єктів приватної власності та зростанням потреби в ефективній та високопрофесійній діяльності нотаріусів.

Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням є основним завданням нотаріату, авторитет і значення якого невпинно зростають в нинішніх умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин.

Крім того, вкрай необхідними є вивчення навчальної дисципліни “Нотаріат” та підготовка фахівців у галузі нотаріальної практики. Важливу роль у вивченні студентами дисципліни “Нотаріат” відіграють практичні та семінарські заняття.

Проведення практичних занять має на меті більш поглиблене вивчення основних тем курсу вироблення у студентів навиків самостійно працювати з першоджерелами, нормативними матеріалами, зі спеціальною юридичною літературою, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, досліджуючи ту чи іншу тему дисципліни.


4

^ Тема 1 Приватна нотаріальна діяльність

План1 Нотаріальний округ.

2 Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.

3 Печатка приватного нотаріуса.

4 Порядок заміщення приватного нотаріуса.

5 Припинення приватної нотаріальної діяльності.

6Оплата нотаріальних дій і оподаткування прибутків приватного нотаріуса.

Теми рефератів1 Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян, юридичних осіб та держави.

2 Проблеми становлення нотаріату в законодавстві України.

Методичні вказівкиНадаючи відповідь на перше питання теми, слід звернути увагу на те, яким чином і яким органом визначається нотаріальний округ, в якому працюватиме приватний нотаріус.

Для того щоб стати приватним нотаріусом, необхідно відповідати певним вимогам і виконувати певний перелік обов’язкових дій. Однією з таких дій є необхідність зареєструвати цю нотаріальну діяльність в установленому законом порядку в компетентних органах. Що стосується питання реєстрації приватної нотаріальної діяльності, то це питання студенти мають розкривати з урахуванням положень Закону України “Про нотаріат”, пам’ятаючи про те, що приватно практикуючий нотаріус володіє унікальним дуалістичним статусом, який обумовлює необхідність віднесення його до посадових осіб незалежно від того, що він не перебуває на державній службі та не внесений до штату державного апарату. Слід ознайомитися з Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженим наказом Мінюсту від 04.03.1994 р.

5

Документи, що оформляються приватним нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, після проставлення посвідчувального напису скріплюються печаткою.

З огляду на це відповідь на третє питання має містити такі моменти: реквізити печатки нотаріуса, порядок її отримання, форму, зразок.

Зміст відповіді на четверте питання повинен розкривати причини, підстави і порядок здійснення заміщення приватного нотаріуса.

Даючи відповідь на п’яте питання, слід уважно ознайомитися з положеннями Закону України “Про нотаріат” і висвітлити випадки, за яких нотаріальна діяльність припиняється, підстави, порядок, правові наслідки її припинення.

У шостому питанні слід звернути увагу на перелік витрат, які складають нотаріальний процес з урахуванням ст. 31 Закону України “Про нотаріат”, Указу Президента “Про упорядкування стягування плати за здійснення нотаріальних дій” від 10 липня 1998 р., Декрету Кабінету Міністрів “Про державне мито” від 21 січня 1993 р.

Контрольні запитання1 Визначте правовий статус приватного нотаріуса.

2 Розкрийте сутність приватної нотаріальної діяльності.

3 Назвіть вимоги до особи приватного нотаріуса.

4 Розкрийте порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльністю.

5 Зазначте реквізити і вимоги до печатки приватного нотаріуса.

6 Дайте визначення нотаріального округа.

7 Охарактеризуйте вимоги, що ставляться законодавством до робочого місця приватного нотаріуса.

8 Розкрийте процесуальний порядок заміщення приватного нотаріуса.

9 Зазначте умови і підстави припинення приватної нотаріальної діяльності.

10 Який порядок оплати нотаріальних дій, вчинюваних приватним нотаріусом?

6

11 Яким чином оподатковуються прибутки приватного нотаріуса?

Практичні завдання
Задача 1


До приватного нотаріуса звернувся його рідний брат з метою посвідчення договору дарування принтера до комп’ютера . Як повинен діяти нотаріус у цій ситуації? Які роз’яснення він повинен дати братові?

Задача 2


До приватного нотаріуса звернувся його товариш, громадянин Трифонов, який просив здійснити представництво його прав та інтересів при прийнятті спадщини в Росії, обґрунтовуючи це юридичною компетенцією нотаріуса та подібністю законодавств Росії й України.

Чи може приватний нотаріус виконати прохання Трифонова?

Задача 3


Приватний нотаріус Загребельний, до якого звернувся за консультацією правового характеру громадянин Глушко, відмовився надати консультацію. Він пояснив, що це займає багато часу, він у даний момент дуже зайнятий, оскільки на нього чекають клієнти з більш важливими нотаріальними справами. Порекомендував, що за консультаціями можна звернутися до державної нотаріальної контори або юридичної консультації.

Чи правомірно діяв нотаріус Загребельний?
^ Тема 2 Повноваження на вчинення нотаріальних дій

План1 Юрисдикція державних нотаріальних контор.

2 Повноваження приватних нотаріусів.

3 Повноваження державних нотаріальних архівів.
7

4 Нотаріальні дії посадових осіб виконкомів, сільських , селищних та міських рад.

5 Нотаріальні повноваження консульських установ і дипломатичних представництв.

6 Заповіти та доручення, які прирівнюються до нотаріальних посвідчень.

Теми рефератів1 Принципи діяльності та організації нотаріату в Україні.

2 Спірні нотаріальні правовідносини у нотаріальному процесі та процесуальні наслідки їх встановлення.

Методичні вказівкиРозкриття змісту питань зазначеної теми має ґрунтуватися на аналізі положень Закону України “Про нотаріат”. До поняття “компетенції нотаріальних дій” входять не тільки повноваження на вчинення основних нотаріальних дій, а й коло прав та обов’язків, наданих нотаріусу чи посадовій особі відповідно до законодавства.

Нотаріальні дії в Україні вчиняються державними нотаріальними конторами, приватними нотаріусами, консульськими установами, посадовими особами виконкомів, державними нотаріальними архівами та посадовими особами, зазначеними в ст. 40 Закону України “Про нотаріат”. З огляду на це у відповідях на питання теми слід визначити предметну компетенцію нотаріальних органів (розмежування між ними кола нотаріальних дій з урахуванням виду цих дій) та територіальну компетенцію, тобто яка саме державна нотаріальна контора, який саме приватний нотаріус і посадова

особа якого саме виконкому місцевих рад мають право вчиняти конкретну нотаріальну дію.

Контрольні запитання1 Яка система нотаріальних органів України?

2 Визначте компетенцію нотаріальних органів.

8

3 Окресліть компетенцію приватних нотаріусів.

4 Охарактеризуйте співвідношення компетенції нотаріальних органів.

5 Які нотаріальні дії входять до компетенції державних нотаріусів?

6 Визначте компетенцію посадових осіб щодо засвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально засвідчених.

7 Яким чином законодавство визначає межі нотаріального округу?

8 Розкрийте порядок наділення нотаріуса повноваженнями. Якими нормативними актами він регулюється?

9 Назвіть і охарактеризуйте підстави для анулювання свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю?

10 Ким і в якому порядку проводиться контроль за здійсненням нотаріальної діяльності?

11 Визначте нотаріальні повноваження консульських установ.

12 Розкрийте нотаріальні повноваження дипломатичних представництв.

Практичні завдання
Проблемні питання


1 Громадянин перебуває в лікарні. Чи може він викликати до лікарні нотаріуса? Якщо може, то з якою метою і за яких обставин?

2 При вчиненні головним лікарем нотаріальної дії щодо посвідчення заповіту, чи може він зазначити у заповіті стан особи на момент його укладення?

3 Які нові нотаріальні провадження Ви можете запропонувати до Закону України “Про нотаріат”?

4 Проаналізуйте рівень вимог до юридичної компетенції посадових осіб, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів, уповноважених здійснювати нотаріальні дії, передбачені законом, головних лікарів, начальників медичної частини тощо в контексті їх повноважень. Які заходи для підвищення їх юридичної компетентності ви б запропонували внести до законодавства про нотаріат?
9

Задача 1


Громадянка Савченко звернулась до суду з приводу оскарження неправильно вчиненої нотаріальної дії, в результаті якої була заподіяна матеріальна шкода.

До якого провадження слід звертатися? Чи буде відшкодовуватись шкода, заподіяна неправильно вчиненою нотаріальною дією, якщо постраждалою особою є дружина нотаріуса і чому? Яку відповідальність нестиме нотаріус і за що?

Задача 2


Військовослужбовець Щуренко, який перебував на лікуванні у госпіталі, посвідчив довіреність з правом передовіри на право управління автомобілем, що йому належав, своєму сину. Коли його син звернувся до нотаріальної контори з проханням посвідчити довіреність у порядку передовіри, йому в цьому відмовили.

Чи має право нотаріус вимагати лише нотаріально посвідчену довіреність для посвідчення довіреності в порядку передовіри?

Задача 3


До головного лікаря Київської лікарні № 6 звернувся

громадянин Франції, який через автомобільну катастрофу потрапив до лікарні і просив посвідчити його заповіт через поганий стан здоров’я .

Чи має право посвідчити заповіт головний лікар? Чи може посвідчити цей заповіт державний або приватний нотаріус?

Задача 4


До державного нотаріуса Вербицького Броварської державної нотаріальної контори звернувся спадкоємець Корнієнко, який просив вжити заходів щодо охорони спадкового майна в селі Перемога Броварського району. Нотаріус відмовив у вчиненні цього провадження, мотивуючи це тим, що в цьому випадку нотаріальну дію повинна вчиняти посадова особа, на яку рішенням виконкому покладено вчинення цих дій.
10

Чи правомірно відмовив нотаріус у вчиненні цього провадження? Якщо посадова особа виконавчого комітету є

одним із спадкоємців, хто в цьому випадку має вживати заходів щодо охорони спадкового майна?

^ Тема 3 Загальні правила вчинення нотаріальних дій

План1 Місце та час вчинення нотаріальних дій.

2 Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

3 Вимоги, що пред’являються до нотаріальних документів.

4 Інші правила вчинення нотаріальних дій.

Теми рефератів1 Ускладнення в нотаріальному процесі та нотаріальні процесуальні строки.

2 Правова природа реєстрів нотаріальних дій.

Методичні вказівкиУ відповіді на перше питання має міститися інформація про загальні правила, місця і строки вчинення нотаріальних дій з урахуванням положень Закону України “Про нотаріат”, а також про випадки, коли нотаріальні дії можуть вчинятися поза приміщень державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса чи приміщення виконкому місцевої ради, та підстави, коли вчинення нотаріальної дії може бути відкладене або нотаріальне провадження може бути зупинене.

Відповідь на друге питання має містити аналіз положень

ст.31 Закону України “Про нотаріат” від 02 вересня 1993 р., Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 року, Указу Президента України “Про упорядкування стягування плати за здійснення нотаріальних дій” від 10 липня 1998 року, Інструкції про порядок вчинення
11

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Мінюсту України від 03 березня 2004 р.

До документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій, пред’являються певні вимоги, які забезпечують законність і обґрунтованість нотаріальних дій. Для визначення суті та змісту цих вимог і для відповідей на третє та четверте питання теми студентам слід звернути увагу на положення ст. 43-49 Закону України “Про нотаріат”, Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Контрольні запитання1 Розкрийте загальні правила вчинення нотаріальних дій, передбачених чинним законодавством.

2 У чому полягають особливості вчинення нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса?

3 Назвіть підстави та строки відкладення і зупинення нотаріального провадження.

4 На підставі яких документів нотаріус встановлює особу, що звернулася за вчиненням нотаріальних дій?

5 Розкрийте зміст процедури підписання нотаріальних документів.

6 Які вимоги ставляться до нотаріальних документів?

7 Назвіть підстави відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій.

8 Розкрийте порядок оформлення відмови у вчиненні нотаріальних дій.

9 Визначте склад витрат у нотаріальному процесі.

10 Яким чином і в якому порядку реєструються нотаріальні дії?

Практичні завдання
Проблемні питання


1 Визначте співвідношення – творче ставлення до нотаріальної діяльності та принцип законності нотаріальної діяльності. Чи можливий такий принцип нотаріальної діяльності: все , що не заборонено - дозволено?

12


2 Чи доцільно мати при досить значній кількості державних і приватних нотаріусів правову регламентацію такого питання, як оскарження відмови у вчиненні нотаріального провадження?

3 За загальним правилом при вчиненні нотаріальних проваджень нотаріуси встановлюють представника підприємства, установи, організації, що звернулися за вчиненням нотаріального провадження, про що робиться відмітка у реєстрі із зазначенням реквізитів документа. Як, на Вашу думку, зможе довести нотаріус, що цей документ дійсно існував, якщо підприємство заперечуватиме його існування?

Задача 1


Під час вчинення нотаріальної дії у нотаріуса виник сумнів щодо справжності документів, наданих особами.

Запитання 1 Як у цьому випадку має діяти нотаріус?

а) відмовити у вчиненні нотаріальної дії;

б) запропонувати особам надати додаткові документи, які дадуть можливість довести відповідну обставину;

в) направити документи на експертизу.

Запитання 2 На який строк нотаріус може відкласти вчинення нотаріальних дій в цьому випадку?

а) на місяць;

б) до отримання висновків експертизи;

в) на десять днів.

Задача 2


Після подачі заяви про розірвання шлюбу до органу РАГСУ стосунки між подружжям настільки погіршилися, що вони не бажали бачити одне одного. Але до спільного майна подружжя належали автомобіль та квартира, тому було необхідно це майно розділити. Один із подружжя звернувся до нотаріуса із проханням вирішити цю ситуацію.

Які варіанти нотаріус може запропонувати?

Чи має право нотаріус видавати кожному із подружжя свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя окремо, якщо вони підписали угоду про розподіл спільно набутого майна?
13

Задача 3


До нотаріуса зателефонувала особа і запропонувала приїхати за вказаною адресою для посвідчення угоди.

Чи може нотаріус вчиняти нотаріальні дії поза межами службового приміщення?

Чи можна нотаріуса запросити приїхати по телефону?

Які відомості повинні уточнити державний та приватний нотаріуси по телефону?

Задача 4


До державного нотаріуса Нечипоренка звернулися громадяни Щербінюк та Гладкий за посвідченням договору міни будинку в м. Києві, який був оцінений сторонами відповідно до його вартості за технічним паспортом у 25 тисяч гривень, на автомобіль “Мерседес-190”, який був оцінений у сумі 20 тисяч гривень.

Прорахуйте суму державного мита, яку мають сплатити сторони угоди, якщо вони погодились на рівний розподіл оплати між ними .

Поясніть, чи має обчислюватись окремо державне мито за відчуження земельної ділянки, яка відчужується разом із будинком.

Задача 5


При перевірці діяльності приватного нотаріуса Гвіздкова було встановлено, що останній запис у реєстрі нотаріальних дій було проведено олівцем. Гвіздков пояснив, що вчинення нотаріальної дії було відкладено, оскільки сторони не могли визначитись з остаточною сумою вартості майна. Тому він тимчасово вніс відомості олівцем.

Чи правомірні дії нотаріуса?

Як розцінювати такий запис або непрокреслені пропущені місця в реєстрі нотаріальних дій?
14

  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1 Приватна нотаріальна діяльність iconПрограмма XI нотариальной олимпиады
Нотаріальна Рада Польщі, Нотаріальна палата Кракова пропонують взяти участь у XI нотаріальній олімпіаді

1 Приватна нотаріальна діяльність iconШановні колеги!
Доводимо до вашого відома, що Нотаріальна Рада Польщі, Нотаріальна палата Кракова та спортивний клуб „Турбач” пропонують 20 нотаріусам...

1 Приватна нотаріальна діяльність iconПерелік питань до іспиту з дисципліни „фінансова діяльність суб’єктів господарювання”
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту

1 Приватна нотаріальна діяльність iconПриватна фірма «джерело» м. Херсон, 73027, вул. Володимирова 17, кім. 3
Подъездные пути к парадному входу, парковка служебного и гостевого автотранспорта, вход в офис

1 Приватна нотаріальна діяльність icon18. 03. 2009 дбн “Територіальна діяльність у промисловому будівництвї
Територіальна діяльність призначається для здійснення територріального планування існуючої промислової забудови, розширення, реконструкції,...

1 Приватна нотаріальна діяльність iconДержавна податкова адміністрація українилис т
Закону №334/94-вр визначено, що господарська діяльність це будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання прибутку у грошовій,...

1 Приватна нотаріальна діяльність iconЕкологічні виключення І список документів, на які робляться посилання
Банк-учасник) у рамках програми єбрр не фінансує виробництво або торгівлю будь-якими виробами або діяльність, що вважається незаконною...

1 Приватна нотаріальна діяльність iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну...
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...

1 Приватна нотаріальна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність

1 Приватна нотаріальна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<