Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
НазваниеПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
страница1/28
Дата публикации14.06.2014
Размер2.92 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 285106 від 08.11.2013 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.І. Загальні положення


  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил прийому), у тому числі до Оптико-механічного коледжу та Коледжу геологорозвідувальних технологій, що є у структурі університету.

2. Організацію прийому вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор Київського національного університету, який є її головою.

3. Ректор Київського національного університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та цих Правил прийому.

3. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті www.univ.kiev.ua.

4. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів та інститутів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних місць.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс ННЦ Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного, економічного, радіофізичного, фізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3 до цих Правил прийому).

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

6. На денну форму навчання до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту, віком до 21 року, а також військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби. 

7. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2014 році);

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00.

19 липня, 4 серпня, 7 серпня, 11 серпня 2014 року – з 9-00 до 18-00.

У неділю 3 та 10 серпня 2014 року – з 9-00 до 14-00.

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19 липня 2014 року о 18-00

19 липня 2014 року

о 18-00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19 липня 2014 року о 18-00

19 липня 2014 року о 18-00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2014 року о 12 -00

31 липня 2014 року

о 12-00

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

21-31 липня

2014 року

21-31 липня

2014 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

21 – 31 липня

2014 року

21 – 31 липня

2014 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року;

другий (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року;

другий (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

Строки вибору вступниками місця навчання

перший строк закінчується о 18 годині 4 серпня 2014 року;

другий строк – о 18 годині 7 серпня 2014 року;

третій строк – о 18 годині 11 серпня 2014 року


перший строк закінчується о 18 годині 4 серпня 2014 року;

другий строк – о 18 годині 7 серпня 2014 року;

третій строк – о 18 годині 11 серпня 2014 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15-00 12 серпня 2014 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 26 серпня 2014 року

за державним замовленням – не пізніше 15-00 12 серпня 2014 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 26 серпня 2014 року

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2014 року

1 липня

2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

14 липня

2014 року

14 липня

2014 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

16-21 липня

2014 року

16-21 липня

2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

23 липня 2014

року

не пізніше 12 години

23 липня 2014

рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням — 28 липня 2014р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 26 серпня 2014 року

за державним замовленням — 28 липня 2014р;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 26 серпня 2014 року

3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

14 серпня 2014 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 15 серпня по 20 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня

2014 року

3.2. Прийом на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за англомовними програмами підготовки за спеціальностями 8.03020101«Міжнародні відносини», 8.03020201«Міжнародне право», 8.03020301«Міжнародні економічні відносини», 8.03020401«Міжнародна інформація», 8.03020601«Міжнародний бізнес», 8.03040101«Правознавство», здійснюється в порядку та строки, зазначені в пункті 3 цього розділу, за окремим конкурсом.

3.3. Прийом на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за програмами подвійного дипому на підставі угод, укладеним Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з вищими навчальними закладами зарубіжних країн, проводиться за окремим конкурсом в порядку та строки, зазначені в пункті 3.1. цього розділу.

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

15 жовтня 2014 року


1 липня 2014 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

29 жовтня 2014 року


31 липня 2014року


Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 30 жовтня по 5 листопада


з 1 серпня по 20 серпня 2014 року


Терміни зарахування вступників

не пізніше

12 листопада

2014 року


не пізніше

26 серпня 2014 року

5. На заочну форму навчання ННЦ Інститут біології на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом підготовки «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «видавнича справа та редагування».

На денну та заочну форми навчання Інституту філології за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «філологія» на спеціальність «українська мова і література та іноземна мова» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «початкова освіта», «дошкільна освіта»; на денну форму навчання за напрямом «філологія» на спеціальність «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова» приймаються випускники педагогічних коледжів та інших вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «дошкільна освіта», «початкова освіта», «музична педагогіка та виховання», «музичне мистецтво», «хореографія», «народна художня творчість», «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом підготовки «геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. На денну форму навчання за напрямом підготовки «туризм» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «організація туристичного обслуговування».

На денну та заочну форму навчання геологічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну та заочну форму навчання економічного факультету за напрямом підготовки «фінанси і кредит» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються випускники, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «фінанси і кредит», «оціночна діяльність». На денну та заочну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «економіка підприємства» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «економіка підприємства». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «прикладна статистика» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «прикладна статистика». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «облік і аудит» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «бухгалтерський облік». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «економічна теорія» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «економіка підприємства», «прикладна статистика», «фінанси і кредит», «оціночна діяльність», «бухгалтерський облік».

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом підготовки «радіотехніка» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання фізичного факультету за напрямом підготовки «оптотехніка» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «виробництво оптичних та оптико-електричних приладів».

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «правознавство».

Прийом документів у осіб, зазначених в пункті 5 цього розділу здійснюється з 1 липня по 19 липня 2014 р. Фахові випробування у формі вступного екзамену проводяться з 21 липня по 31 липня 2014 року. Зарахування вступників за державним замовленням відбувається до 12 серпня, зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 26 серпня 2014 р.

6. На денну та заочну форму навчання ННЦ Інститут біології за напрямом підготовки «біологія» на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання приймаються особи, які здобули базову або повну вищу освіту за іншим напрямом підготовки. Прийом документів здійснюється з 1 липня по 19 липня 2014 р. Фахові випробування у формі вступного екзамену проводяться з 21 липня по 31 липня 2014 року. Зарахування вступників проводиться до 15 серпня 2014 року.

7. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2013 року за № 548 «Про проведення експерименту у вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству, щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань» Київський національний університет імені Тараса Шевченка проводить набір на навчання на контрактній основі за спеціальностями 8.02030305 «Літературна творчість», 8.03010401 «Соціологія» та 8.03030101 «Журналістика» в строки, визначені пунктом 3 цього розділу.

8. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2014 року. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2014 року.

9. Вступники, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та які не пройшли хоча б одного з вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), до складання вступних екзаменів, творчого конкурсу і участі в конкурсі сертифікатів не допускаються.

10. Порядок прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу визначається правилами прийому, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України, та є невід’ємним додатком до цих Правил.

11. Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки «філологія» – спеціальності «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «літературна творчість та українська мова і література» – проходять творче випробування у період з 21 по 31 липня 2014 року. Особи, які не пройшли творчого випробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екзаменів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconТараса Шевченка" у "
Вимоги до оформлення "вісників київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconКиївський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік І завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Беляневич О. А., д ю н., професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Укладач: Поєдинок В. В., канд юрид наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconБейко І. В. Акіменко В. В., Загородній Ю. В. Проектування сппр на...
Рекомендовано Вченою Радою факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №2 від 15...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconЗатверджую
Мета дослідження – встановлення форм взаємних наукових зв'язків І співпраці в галузі викладання наукових установ Відділення інформатики...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconЕкономічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Банківська справа” повинен мати фундаментальні І спеціальні...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році iconПрофесор Київського національного університету будівництва І архітектури...
Київського національного університету будівництва І архітектури та Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<