Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с
НазваниеВісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с
страница1/35
Дата публикации26.02.2013
Размер4.49 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Філософські науки
Випуск 11
Виходить з 1999 р.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Львів–2008

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с.

Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical sci. 2008. Vol. 11. 288 p.

Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
The actual philosophical, politological, culturological, psychological problems of the development of the spiritual world of a person are enlightened in the articles in Visnyk, its place and importance for formation of civil society of modern state formation process in Ukraine are analysed.


Редакційна колегія: Іван Баклицький, канд. психол. наук, доц.; Мирон Варій, д-р психол. наук, проф.; ^ Надія Гапон, д-р філос. наук, доц.; Олег Гринів, д-р філос. наук, проф.; Валерій Денисенко, д-р політ. наук, проф., Василь Лисий, д-р філос. наук, проф. (заступ. відп. ред.); Анатолій Карась, д-р. філос. наук, проф.; Марія Кашуба, д-р філос. наук, проф.; Антоніна Колодій, д-р філос. наук, проф.; Володимир Кульчицький, д-р юрид. наук, проф.; Борис Мар’єнко, д-р медичн. наук, проф.; Володимир Мельник, д-р філос.наук, проф. (відп. ред.); Віктор Москалець, д-р психол. філос. наук, проф.; Людмила Рижак, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.), Лідія Орбан, д-р психол. наук, проф.; Андрій Пашук, д-р філос. наук, проф.; Микола Поліщук, канд. філос. наук, доц.; Борис Поляруш, канд. філос. наук, доц.; Мирослав Савчин, д-р психол. наук, проф.; Наталія Черниш, д-р соціол. наук, проф.

Editorial board: ^ Ivan Baklyts’kyi, Myron Variy, Nadiya Hapon, Oleh Hryniv, Valeriy Denysenko, Vasyl’ Lysyi (assistant of editor-in-chief), Anatoliy Karas’, Mariya Kashuba, Antonina Kolodiy, Volodymyr Kulchyts’kyi, Borys Maryenko, Volodymyr Mel’nyk (editor-in-chief), Victor Moskalets’, Liudmyla Ryzhak (editorial secretary), Lidiya Orban, Andriy Pashuk, Mykola Polishchuk, Borys Poliarush, Myroslav Savchyn, Nataliya Chernysh.

Адреса редакційної колегії:

Університет, філософський факультет

вул. Університетська, 1, Львів, 79000

Тел. (032) 239-45-79

Address of the Editorial board:

Ivan Franko National University of L’viv, Universytets’ka Str., 1, L’viv, 79000

Tel. (032) 239-45-79
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconИ. А. Кочарян // Вісник Харківського національного університету імені...
Кочарян И. А. Провокативный подход в психокоррекции проблем эмоциональной близости и ответственности в межличностных отношениях /...

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconВісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна....
Кочарян А. С., Кожина М. Ю. Особенности структуры материнства у беременных женщин с разным типом полоролевой идентичности // Вісник...

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconКнига в Україні 1861-1917 : Матер до репертуару укр книги. Вип. 12, Ч. 1
Вісник №1/2 : Серія: Історія І філософія науки І техніки Вип. 17 / Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара; Відп...

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconМетод исследования структурной организации полоролевой сферы личности...
Кочарян А. С., Фролова Е. В., Дармостук Н. В метод исследования структурной организации полоролевой сферы личности // Вісник Харківського...

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconКочарян А. С. Полоролевое пространство личности. // Вісник Харківського...
Кочарян А. С. Полоролевое пространство личности. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Психологія»....

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconКочарян И. А. Метод процессуальной провокации в психотерапии // Вісник...
Кочарян И. А. Метод процессуальной провокации в психотерапии // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна....

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconЖидко М. Е. Межличностная созависимость у мужчин: полоролевые аспекты...
Жидко М. Е. Межличностная созависимость у мужчин: полоролевые аспекты // Вісник Харківського національного університету імені В....

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія...
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconСтатья 2008 0,4 3 Сумец А. В., Мягченко Е. Ю. Высокоресурсный плазмотрон...
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип /2008 (5) ч с. 42 – 45

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с iconВісник приазовського державного технічного університету 2008 р. Вип.№18
Пространственная контактная задача динамического деформирования неоднородных цилиндрических деталей машин

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<