Конкурсні торги
Скачать 305.06 Kb.
НазваниеКонкурсні торги
страница3/3
Дата публикации03.04.2013
Размер305.06 Kb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
1   2   3

Довідка про кількість і місця розташувань заправних станцій
Адреса розташування


Власне

чи орендованеПосада, П.І.Б. уповноваженої особи

підрядчика Підпис

М.П.
^ Довідка про постійний штат та кваліфікацію працівників
з/п

Професія, кваліфікація

П.І.Б.

Рік народження

Досвід роботи

років

№ диплому,

посвідчення


Посада, П.І.Б. уповноваженої особи

підрядчика Підпис

М.П.

^ Довідка про виконання аналогічних договорів по предмету закупівлі та його обсягу за 2009-2010р.


№ з/п


Найменування замовника


Реквізити замовника

№ і дата договору, контракту

Об’ем посавки
Посада, П.І.Б. уповноваженої особи Підпис

М.П.

ДОДАТОК 2

Документації конкурсних торгів

^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ


  1. Бензин має відповідати вимогам ГОСТ 2084-77, ТУ У 00149943,501-98 ДСТУ 3868-99.

2. Отримання товару буде здійснюватися по талонам через мережу АЗС м. Севастополя, АР Крим та України дрібними партіями

3. Відповідність кожної партії бензину технічним, екологічним вимогам повинно підтверджуватися наступними документами:

- копією паспорту (сертифікату) якості виробника, засвідченою печаткою та підписом постачальника;

- копією сертифікату відповідності, засвідченою печаткою та підписом постачальника.

4. Замовник має право вимагати у постачальника проведення лабораторного аналізу (за рахунок постачальника) в лабораторії, що має акредитацію відповідно до Держстандарту України, з видачею результатів аналізу на руки Замовнику.

5. Відстрочка платежу одержаного бензину максимально можливій строк, але не менше ніж 15 банківських днів.

6. Учасник повинен вказати кількість і місця розташувань заправних станцій в пропозиції конкурсних торгів.

7. Постачальник зобов’язан мати дозвіл територіального управління Державного комітету України з промислової безпекі, охорони праці та гірничного нагляду (Держгірпромнагляд) на безпечне надання послуг з постачання пально-мастильних матеріалів та обслуговування на АЗС.

ДОДАТОК 3

Документації конкурсних торгів
^ Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Критерії оцінки

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за наступними критеріями:

  • ціна (загальна вартість предмету закупівлі)

  • умови оплати (відстрочка платежу в банківських днях)

  • загальна кількість АЗС по АР Крим та Україні

Комітетом з конкурсних торів встановлена максимально можлива сума балів для пропозиції конкурсних торгів - ^ 100, також встановлено максимально можливий бал по кожному критерію:

максимальна кількість балів за критерієм “ціна” – 80 балів

максимальна кількість балів за критерієм “ умови оплати” – 10 балів

максимальна кількість балів за критерієм “ загальна кількість АЗС ” – 10 балів

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найнижча), отримує максимально можливу кількість балів (900). Для інших пропозицій кількість балів розраховується за формулою:

^ Брозр = Цmin : Црозр х 80, де

Брозр – розрахункова кількість балів;

Цmin – найнижча ціна (тис. грн);

Црозр – ціна пропозиції, кількість балів для якої розраховується (тис. грн);

  1. Кількість балів за критерієм «Умови оплати» визначається наступним чином.

Пропозиція конкурсних торгів, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), отримує максимально можливу кількість балів (10). Для інших пропозицій кількість балів розраховується за формулою:

^ Брозр = Ррозр : Рmax х 10, де

Брозр – розрахункова кількість балів;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу (банк. дні);

Ррозр –термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої розраховується (банк. дні);

  1. Кількість балів за критерієм «Загальна кількість АЗС» визначається наступним чином.

Пропозиція конкурсних торгів, загальна кількість АЗС по АР Крим та Україні найбільша, отримує максимально можливу кількість балів (10). Для інших пропозицій кількість балів розраховується за формулою:

^ Брозр = Крозр : Кmax х 10, де

Брозр – розрахункова кількість балів;

Крозр – загальна кількість АЗС пропозиції, кількість балів для якої розраховується

Кmax – найбільша кількість АЗС;

4. Загальна кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів розраховується за формулою:

Розрахункова кількість балів за критерієм Ціна + розрахункова кількість балів за критерієм

Умови оплати + розрахункова кількість балів за критерієм “ Загальна кількість АЗС ”
Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція з найбільшою сумарною бальною оцінкою серед невідхилених пропозицій конкурсних торгів.

ДОДАТОК 4

Документації конкурсних торгів
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участь в конкурсних торгах за право постачання бензину

для ДП «Севастопольський морський торговельний порт»
1. (повна регістраційна назва юридичної/фізичної особи)

Направляємо заявку – анкету на участь в оголошених конкурсних торгах.

Про себе повідомляємо:

а) юридична адреса

б) фактична адреса_____________________________________________________________

в) розрахунковий рахунок _______________________________________________________

г) реквізити обслуговуючого банку _______________________________________________

д) прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон, факс ____________________________

______________________________________________________________________________

д) прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера ( бухгалтера), тел. _______________Керівник

(Підпис) (дата) ( прізвище, ім’я та по батькові)


М.П.


ДОДАТОК 5

Документації конкурсних торгів
Форма, яка подається учасником на фірмовому бланку
^ ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію для участі в конкурсних торгах за право постачання бензину для ДП «Севастопольський морський торговельний порт».

1. Повне найменування учасника торгів
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________
3. Юридична адреса ___________
4. Телефон, факс, e-mail _____


  1. Цінова пропозиція (відповідно до умов документації конкурсних торгів та одиниць вимірювання)

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна товару

(за одиницю без ураховання ПДВ)

в грн.

Сума без ПДВ

в грн.

Бензин марки А-80

л

15 000Бензин марки А-95

л

30 000^ Вартість пропозиції без ПДВ, грн.
ПДВ 20%, грн.
^ Загальна вартість пропозиції з ПДВ, грн. (прописом)
  1. Умови та сроки оплати: відстрочка платежу до ________________________ днів

(пропонується учасником, але не менше ніж 15 банківських днів)
7. Гарантії якості _________________________________________________________________

Ми зобов’язуємося виконати всі вимоги, зазначені в Вашої документації конкурсних торгів, та дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів, починаючи з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір не пізніще ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції , але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, і виконати всі умови передбачені договором.

З дня акцепту до моменту підписання договору нашу пропозицію просимо вважати такою, що має силу договору.
Керівник ________________________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер)

(підпис, прізвище, імя, по батькові, дата)

М.П.
ДОДАТОК 6

Документації конкурсних торгів
^ ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Згідно зі статтею 4 Цивільного Кодексу України права і обов’зки виникають з угод передбачених законом.

Відповідно до статті 638 ЦК договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов. Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди.

Згідно зі статтями 264-271 Господарського Кодексу України в договорі має бути:

1. Найменування та реквізити сторін.

2. Місце і дата укладення договору.

3. Предмет договору.

4. Сума договору. Згідно зі статтею 321 Господарського Кодексу України сторони визначають вартість договору і порядок її визначення.

5. Кількість товару.

6. Ціни.

7. Вимоги до якості товару.

8. Строки постачання товару.

9. Порядок транспортування товару.

10. Порядок прийомки товару.

11. Порядок розрахунків за поставлений товар.

Розрахунки за поставлений товар здійснюються відповідно до п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України на підставі рахунку та товарної накладної за фактом постачання протягом 15 банківських днів з моменту поставки товару.

12. Права та обов’язки сторін.

13. Відповідальність сторін за порушення умов договору поставки.

14. Порядок врегулювання спорів

15. Порядок внесення змін в договір поставки і розірвання договору.

16. Термін дії договору.

1   2   3

Похожие:

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
Порядок проведення зборів з метою розяснення запитів, щодо документації конкурсних торгів

Конкурсні торги iconКонкурсні торги
...

Конкурсні торги iconВнимание! Земельные торги в г. Донецке!
Решениями Донецкого городского совета от 26. 02. 2010 №42/159 и от 27. 03. 2013 №28/294 утверждены списки свободных от застройки...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<