Нака з
Скачать 461.65 Kb.
НазваниеНака з
страница1/4
Дата публикации09.05.2013
Размер461.65 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4

міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

_________________________________________________________________________________

Н А К А З

06.10.2010 м. Київ № 392


Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектуриЗареєстровано

в Міністерстві юстиції України

22.10.2010 за № 965/18260


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007
№ 1396 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві»
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 № 47, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.03.2009 за № 226/16242, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В.Г. Яцуба


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

27.01.2009 № 47

(у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 06.10.2010 №392)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

22.10.2010 за № 965/18260

^ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності у будівництві,

пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

І. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

1.2. Господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

1) вишукувальні роботи для будівництва;

2) розроблення містобудівної документації;

3) проектування об’єктів архітектури;

4) будівельні та монтажні роботи;

5) монтаж інженерних мереж;

6) будівництво транспортних споруд;

7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

1.3. Господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, здійснюється відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і правил.

1.4. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі – суб'єкти господарської діяльності), які виконують роботи, пов’язані із створенням об’єктів архітектури, відповідно до Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – Перелік робіт), згідно з додатком.

ІІ. Загальні вимоги

2.1. Господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, повинна відповідати вимогам ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди: СС3- значні наслідки, СС2-середні наслідки, СС1-незначні наслідки.

Суб`єктам господарської діяльності, які були створені у результаті реорганізації або створені цілеспрямовано для виконання робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури відповідних класів наслідків, право виконувати роботи по цих класах без попереднього досвіду може надаватись за умови виконання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для відповідного класу.

2.2. Господарську діяльність у будівництві, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, здійснюють суб`єкти господарської діяльності за дотримання таких умов:

2.2.1. Організаційних:

наявність затвердженої організаційної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

наявність у організаційній структурі підприємства підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;

наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;

укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства, положень Класифікатора професій
(ДК 003:2010), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.04.2010 № 327 (далі – КП), та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249;

дотримання установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

при наявності у підприємства відокремлених структурних підрозділів дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати роботи, що заявляються;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні або орендовані, що підтверджується відповідними документами;

наявність документа, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб`єкта господарської діяльності.

2.2.2. Кваліфікаційних:

керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні;

кваліфікаційний склад повинен відповідати організаційній структурі підприємства та мати одного з керівників (коди КП - 121, 1313), професіоналів (коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2) згідно з вимогами розділу 4 КП;

керівник підприємства або його заступник (коди КП - 121, 1313) повинні мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;

головний інженер (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією – не менше 2 років;

керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП - 122, 123) повинні працювати у суб`єкта господарської діяльності за основним місцем роботи відповідно до класів об’єктів або споруд: класу СС1-не менше 30%, класу СС2-не менше 50%, класу СС3-не менше 80% відповідно до штатного розпису ;

керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання;

спеціалізація фахівців може бути поширена на фахівців іншої освітньої спеціалізації у разі відповідності навчальних програм учбових закладів. На посади, що визначено вище, можуть бути призначені фахівці із неповною вищою освітою (молодшого спеціаліста), які мають відповідний досвід роботи.

2.2.3. Технологічних:

наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання робіт за умов дотримання вимог ДБН Г.1-5-96 «Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем»;

виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ);

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

2.3. Фізична особа - підприємець в межах її професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

3. Вимоги до проведення вишукувальних робіт для будівництва

3.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва згідно з вимогами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

Суб`єкти господарської діяльності мають право здійснювати вишукувальні роботи для будівництва по об’єктах класу наслідків СС3 – якщо виконували попередньо не менше трьох вишукувань по об’єктах класу наслідків СС2 або п’ять по об’єктах класу наслідків СС1.

3.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва за дотримання таких умов:

3.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби), власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень;

при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

3.2.2. Кваліфікаційних:

до головного геодезиста (топографа) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою – інженерна геодезія, топографія, землеупорядкування, геологія, гідрологія;

до головного геолога (гідрогеолога) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою – геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог;

до начальника партії (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта, відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою – геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог;

до бурового майстра - повна або базова загальна середня або професійно-технічна освіта;

до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2; спеціалізація за освітою – геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог, еколог, метеоролог, маркшейдер, гірничий інженер, хімік (за наявності власної лабораторії) відповідно до видів робіт, що заявляються;

до кваліфікованих робітників – відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП.

3.2.3. Технологічних:

наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт:

геодезичного: нівелірів, теодолітів, далекомірів, тахеометрів, GPS-навігаторів, рулеток, іншого обладнання відповідно до видів робіт;

вишукувального: бурових установок, обладнання для відбору зразків ґрунтів, польової лабораторії, землерийної техніки, насосів для нагнітання та відкачки води з свердловин, шанцевого інструменту, станції з метеорологічних спостережень, станції з гідрологічних спостережень, іншого обладнання відповідно до видів робіт;

геофізичних: обладнання відповідно до видів вишукувань: вертикальне електричне зондування, вертикальне електричне зондування за методом викликаних потенціалів, вертикальне електричне зондування за методом уявних опорів, вертикальне електричне зондування за методом двох складових, вертикальне сейсмічне профілювання, гама-гама каротаж, гама-каротаж, геополяритонне зондування, дипольне електромагнітне профілювання, електропрофілювання, електропрофілювання уявних опорів, електропрофілювання за методом двох складових, кругове вертикальне зондування, метод відбитих хвиль, метод загальної глибинної точки, метод зарядженого тіла, метод переломлених хвиль, нейтрон-гама каротаж, нейтрон-нейтрон каротаж, питомі електричні опори, метод природного поля, реєстрація природного імпульсного електромагнітного поля Землі, сейсморозвідка високої розділювальної здатності поперечними хвилями, сейсмічне профілювання на постійній базі, сейсмічне профілювання методом переломлених хвиль, сейсмічне точкове зондування, сейсмічне точкове зондування методом заломлених хвиль, термокаротаж, частотне електромагнітне зондування;

устаткування для випробування натурних паль;

лабораторії для визначення хімічного складу води та фізико-механічних властивостей ґрунтів;

програмне забезпечення для камерального опрацювання даних автоматизованими методами;

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку відповідними органами;

техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах та знаходитися у належному технічному стані;

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

^ 4. Вимоги до розроблення містобудівної документації

4.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації згідно з вимогами ДБН 360 – 92** «Планування та забудова міських та сільських поселень».

4.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації за дотримання таких умов:

4.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (далі – ДБН А.2.2-3-2004);

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

4.2.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного архітектора проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного спеціаліста розділу проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до розділу проекту;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об’єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004 . Спеціалізація за освітою: відповідно до розділу проекту.

4.2.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з iconНака з
...

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Нака з iconНака з
З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 n 1891

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<