Документація конкурсних торгів
НазваниеДокументація конкурсних торгів
страница1/15
Дата публикации12.05.2013
Размер2.37 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Управління з питань житлово-комунального господарства Ялтинської міської ради


Затверджено


Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №_________________________


Від “_____”___________________2011р


Голова комітету з конкурсних торгів

______________________ Якименко Ю.С.

(підпис м.п.)

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю

Будівництво міського цвінтаря у районі Південного порталу у м. Ялта

Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Ялта-2011рік


Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів


І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель”. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів
Повне найменування

Управління з питань житлово-комунального господарства Ялтинської міської ради

Місцезнаходження

98612, Україна, АРК, м. Ялта, вул.Дзержинського,4

Посадова особа замовника , уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Довга люк Олег Вікторович

Начальник відділу бух. обліку та економічного аналізу

98612, Україна, АРК, м. Ялта, вул.Дзержинського,4 тел/факс /0654/ 34-32-27

ygx.yalta@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі

Будівництво міського цвинтаря у районі Південного порталу у м. Ялта

Вид предмета закупівлі

Будівництво міського цвинтаря у районі Південного порталу у м. Ялта, згідно додатка №1 до документації конкурсних торгів

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Україна, АРК, м. Ялта, згідно додатка №1 до документації конкурсних торгів

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Протягом 2011-2012років

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

Валютою пропозиції конкурсних торгів є ГРИВНЯ

^ 7. Інформація про мову (мови) якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою (за винятком документів виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)).У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальний є текст, викладений українською мовою.
^

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів


1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам , яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів , продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті Закону (2298-17)

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2298-17)
^

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями

(підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті .

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* . Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

^ 2.Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка надається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  • Документів, що підтверджують повноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

  • Документа що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

  • Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби(плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

  • Документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

  • Реєстр наданих документів;

  • Істотні умови договору про закупівлю;

  • Цінову пропозицію конкурсних торгів;

  • Інші документи відповідно цієї документації конкурсних торгів.

^ 3.Забеспечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону ( 2289-17 ). Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством

^ Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (копії договорів на предоставлення аналогічних послуг);

- наявність фінансової спроможності (копію балансу за 1 квартал 2011р; копію звіту про фінансові результати за 1 квартал 2011р; копію звіту про рух грошових коштів за 1 квартал 2011р; довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє в участі у процедурі закупівлі. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

2. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4. Копію паспорту (для фізичних осіб).

5. Копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

6. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.


^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону ( 2289-17 )

Документальне підтвердження відповідності послуг вимогам документації конкурсних торгів надається у формі:

а) відповідно додатка № 2 до документації конкурсних торгів;

в) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

98612, АР Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського, 4, каб.10 (плановий відділ)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

06 липня.2011. до 09:30 годин.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

98612, АР Крим, м. Ялта, вул. Дзержинського, 4, актова зала
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Документація конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „22” серпня 2011 р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Документація конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Документація конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „14” грудня 2010 р. Документація конкурсних торгів на закупівлю
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Документація конкурсних торгів iconКонкурсних торгів для процедури
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...

Документація конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон)....

Документація конкурсних торгів icon«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Документація конкурсних торгів iconКонкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010...

Документація конкурсних торгів iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Документація конкурсних торгів iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Документація конкурсних торгів iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<