Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Скачать 272.65 Kb.
НазваниеУкраїна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
страница1/2
Дата публикации20.05.2013
Размер272.65 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2

УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15.06.2011 №170

Про затвердження документів, що

регулюють взаємовідносини між

виконавцем і споживачем послуг з

утримання будинків та прибудин-

кових територій


На виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, а також враховуючи зауваження державної інспекції з контролю за цінами в Донецькій області, викладені в листі від 10.12.2010 № 01/12-2094, керуючись Законом України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі (додаток 1).

1.2. Перелік послуг та розміри статей витрат на утримання будинків та прибудинкових територій, які підлягають перерахунку у разі невиконання робіт (послуг) або виконання їх в не повному обсязі (додаток 2).

1.3. Перелік робіт, які виконуються підприємствами, обслуговуючими житловий фонд, згідно затверджених тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій (додаток 3).

1.4. Договір на надання послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій (додаток 4).

2. Вважати такими, що втратили чинність:

2.1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.12.2006 № 351 „Про затвердження документів, що регулюють взаємовідношення між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудинкових територій”.

2.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.09.2008 № 351/1 „Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 20.12.2006 № 351 „Про затвердження

2

документів, що регулюють взаємовідношення між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудинкових територій”.

3. Встановити, що, в разі незгоди споживачів житлово-комунальних послуг з затвердженим виконкомом міської ради порядком перерахунку, яка підтверджується протоколом загальних зборів мешканців будинку, який підписаний безпосередньо споживачами житлово-комунальних послуг, головою будинкового комітету, комітету самоорганізації населення, представником відповідної районної адміністрації і виконавцем послуг, споживачі з метою забезпечення належної експлуатації житлових будинків та надання житлово-комунальних послуг відповідно до Закону України „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” утворюють у будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та самостійно вирішують питання утримання житлового фонду і надання житлово-комунальних послуг.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Клименка В.С.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

від ___________№____


ПОРЯДОК

перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових

територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі
1. Загальні положення
1.1. Порядок є обов’язковим для підприємств, обслуговуючих житловий фонд міської ради, а також поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності та відомчої підпорядкованості, що експлуатують житло та надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

1.2. Порядок регулює відносини між населенням (далі - Споживачем послуг) та підприємствами і організаціями, незалежно від форм власності, які надають споживачеві послуги з утримання житла і безпосередньо ведуть з ним розрахунки (далі - Виконавець послуг).

1.3. Порядок визначає умови здійснення перерахунку розміру плати за утримання будинків та прибудинкових територій при ненаданні або наданні в неповному обсязі послуг.
2. Порядок проведення перерахунку послуг
2.1. Підприємства, які обслуговують житловий фонд, перераховують щомісячно або згідно з терміном встановленим додатком 2 до цього рішення, плату за послуги з утримання будинків та прибудинкової території при невиконанні їх, або виконані не в повному обсязі відповідно до фактично наданих послуг.

2.2. Перерахунок здійснюється по кожній статті окремо до 30 числа місяця, наступного за звітним, (крім послуг з дератизації, дезінсекції, обслуговування димовентканалів, обслуговування і ремонту опорядження (під’їздів, фасадів), які перераховуються один раз на рік, до 30 січня року, наступного за звітним).

2.3. Перерахунку підлягає плата за послуги з утримання будинків і прибудинкової території по кожному будинку окремо за типами житла в розрахунку на 1 м2 загальної площі, якщо фактично послуга невиконана, або виконана не в повному обсязі.

2.4. Для виконання перерахунків населенню за невідповідність об’єму послуг, встановленому тарифу, Виконавець послуг повинен запровадити окремий щомісячний облік витрат на роботи (послуги), пов’язані з обслуговуванням будинків та прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом, по кожному будинку окремо.

2.5. Перерахунки виконуються шляхом заліку сум зниження до платежів наступного періоду. У випадках дострокової оплати за утримання будинків і прибудинкових територій перерахунку підлягають також платежі за наступний період, після закінчення авансового платежу.

2.6. Про перерахунки за ненадані або надані не в повному обсязі послуги Виконавець послуг повинен повідомити Споживача послуг, вказавши розмір перерахунку плати у письмовій формі (квитанція), вид послуги та період, за який здійснено перерахунок.

2.7. Якщо, одна чи кілька послуг з утримання житла невиконані повністю, то перерахунок проводиться в розмірах та у термін згідно з додатком 2 до цього рішення. Якщо

послуга надана не в повному обсязі перерахунок здійснюється з урахуванням фактичних

2

витрат на цю послугу.

2.8. Перерахунки послуг не проводяться якщо діючі тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкової території нижче економічно обґрунтованих витрат і при цьому фактичні видатки по статті, яка підлягає перерахунку, вище ніж передбачено діючими тарифами.

2.9. Якщо Виконавцем послуга надана у повному об’ємі і при цьому є економія за статтею витрат, перерахунок населенню не проводиться.

2.10. Щодо робіт (послуг), які виконуються підрядним способом, Виконавець послуг веде облік по будинку згідно з умовами, передбаченими підрядним договором на ці роботи (послуги). У разі відхилення рівня послуг по договору з фактично виконаними підрядником об’ємами робіт у договорі повинні бути передбачені умови зменшення плати за них підряднику.

2.11. Облік робіт (послуг), виконаних підрядним способом, а також перерахунки Споживачеві проводяться на підставі актів, журналів роботи ліфтів, інших документів з обліку наданих послуг.

2.12. У разі відхилення фактичних обсягів робіт, виконаних власними силами, від врахованих при визначені розміру тарифу, відповідно зменшуються взаємно пов’язані витрати - заробітна плата, нарахування на неї, матеріали, накладні витрати, інші витрати, ПДВ.
3. Порядок обліку виконаних робіт (послуг) та проведення перерахунку за ненадання або надання не в повному обсязі послуг з прибирання сходових кліток і прибудинкової території
3.1. Згідно з планом-графіком на виконання робіт у будинку на протязі усього поточного місяця фіксується фактичне прибирання сходових кліток та прибудинкової території (об’єм та періодичність робіт).

3.2. По закінченню місяця складається акт виконаних робіт на кожний будинок в якому відображається фактично виконаний об’єм, який підписується головою комітету самоорганізації населення чи його представником.

3.3. За дні коли прибирання не проводилось Виконавець здійсню перерахунок послуги в межах діючого тарифу (п.п.1,2 додатка 2), враховуючи фактичні витрати на цю послугу.

3.4. У послугу з прибирання сходових кліток та прибудинкової території входить: обсяг та перелік робіт, періодичність їх виконання, які передбачені діючим тарифом квартирної плати (при умові покриття цих послуг тарифом). Якщо тариф нижче фактичних витрат, тоді обсяг (перелік) послуг та їх періодичність відповідно зменшується.
4. Порядок проведення перерахунків плати

за утримання будинків і прибудинкових територій за технічне обслуговування ліфтів при тимчасовому їх простої у будинках підвищеного благоустрою (крім перших поверхів)
4.1. Перерахунку підлягає плата за утримання будинків і прибудинкових територій у будинках підвищеного ступеню благоустрою (крім перших поверхів) при тимчасовому простої ліфтів строком більш як на три доби у місяць. Перерахунок проводиться виходячи із вартості утримання ліфту і електроенергії для ліфтів за кв.м. загальної площі квартири, у розмірах згідно з п.п.4,5 додатка 2.

4.2. Перерахунок плати за утримання будинків і прибудинкової території у будинках підвищеного ступеню благоустрою (крім перших поверхів) проводиться на підставі актів, які складаються за участю представників Виконавця, та підприємства, яке займається технічним обслуговуванням ліфтів. В акті зазначається кількість днів простою (технологічні простої не враховуються).

3

4.3. Розрахунок зменшення сум платежів населенням при тимчасовому простої ліфтів здійснюється за формулою:

С = Вл + Ве х S : М х N, де

С – сума зменшення плати за утримання будинків і прибудинкової території у будинках підвищеного ступеню благоустрою (крім 1 поверхів) при тимчасовому простої ліфту (грн.);

Вл - вартість (з ПДВ) на утримання ліфту за 1м2 загальної площі у місяць згідно з п.4 додатка 2;

Ве - вартість (з ПДВ) на електроенергію для ліфтів за 1м2 загальної площі у місяць згідно з п.5 додатка 2;

S – загальна площа квартири, м2;

М – кількість днів у місяці;

N - кількість днів тимчасового простою ліфтів (поверх трьох діб які передбачені у п.4.1).
5. Інші перерахунки
5.1. Якщо будинок:

5.1.1. Належить до 1 типу житла і не має внутрішньобудинкових систем водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації зменшення платежів проводити щомісячно в розмірі з п. 3 додатка 2.

5.1.2. Не має об’ємів з прибирання сходових кліток, прибудинкової території зменшення платежів проводити щомісячно в розмірі з п.1,2 додатка 2.

Керуючий справами

Виконкому П.М.Дзюба

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

___________ № ________


Перелік

послуг та розміри статей витрат з утримання будинків та прибудинкових територій, які підлягають перерахунку у разі невиконання робіт (послуг) або виконання їх в не повному обсязі.
(з рентабельністю та ПДВ)Види робіт (послуг), які підлягають перерахунку

Термін

проведення

перерахун-

ків послуг

Один.

виміру

1 тип

2 тип

3 тип

1 по-верх

вище 1 поверху

1

Прибирання сходових кліток

щомісячно

грн./ м2

-

0,161

0,177

0,177

2

Прибирання прибудинкової території

щомісячно

грн./ м2

0,347

0,422

0,324

0,324

3

Технічне обслуговування і поточний ремонт внутріш-ньобудинкових систем: водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації

щомісячно


грн./ м2

0,089

0,466


0,479


0,479


4

Технічне обслуговування ліфтів

щомісячно

грн./ м2

-

-

-

0,26

5

Електроенергія для ліфтів

щомісячно

грн./ м2

-

-

-

0,05

6

Дератизація

1 раз на рік

грн./ м2

-

0,007

0,009

0,009

7

Дезінсекція

1 раз на рік

грн./ м2

-

0,01

0,008

0,008

8

Обслуговування димовент-

каналів

1 раз на рік

грн./ м2

0,033

0,028

0,024

0,024

9

Обслуговування і ремонт опорядження (під’їздів, фасадів)

1 раз на рік

грн./ м2

0,054

0,129

0,098

0,098

10

Витрати на технічне обслуговування побутових електроплит

1 раз на рік

грн./ м2

-

-

0,001

0,001Керуючий справами

Виконкому П.М.Дзюба


Додаток 3

до рішення виконкому

міської ради

від _________№_______


Перелік

робіт, які виконуються підприємствами, обслуговуючими житловий фонд, згідно затверджених тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій
1. Прибирання сходових кліток.

2. Прибирання прибудинкової території, підвалів будинків (також сміттєприймальних камер та вилучення сміття з них, переміщення місткостей до місця вивозу).

3. Обслуговування димовентиляційних каналів.

4. Технічне обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації у багатоквартирному будинку :

- з центрального опалення – стояки в межах квартири;

- з постачання холодної та гарячої води – стояки в межах квартири;

- з водовідведення – стояки в межах квартири.

В разі, якщо санітарно-технічні мережі проходять поза квартирою точкою розподілу є внутрішня стіна квартири.

5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж до вводу на квартирний лічильник.

6. Ліквідація аварійних ситуацій на інженерних мережах, в тому числі на внутрішньоквартирних мережах (від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання), утримання аварійних служб.

7. Поточний ремонт конструктивних елементів (покрівель, під’їздів та сходових кліток, несучих та захисних конструкцій будинку, столярних виробів).

8. Підготовка житла до експлуатації в осінньо-зимовий період (скління вікон, промивка систем опалення та гідравлічні випробування трубопроводів, заготівка піщано-смоляної суміші).

9. Утримання майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування і поточного ремонту житла.

10. Освітлення місць загального користування (сходових кліток, підвалів); підкачка води.

11. Дератизація.

12. Дезінсекція.

13. Електроенергія для ліфтів.

14. Технічне обслуговування ліфтів.

15. Технічне обслуговування побутових електроплит.

16. Ремонт малих архітектурних форм (при наявності).

17. Інші роботи, передбачені чинним законодавством.

Керуючий справами

виконкому П.М.Дзюба
Додаток № 4

до рішення виконкому міської ради

від ___________№_____


ДОГОВОР

о предоставлении услуг по содержанию дома, сооружения и придомовой территорий


г. Мариуполь

 


____________ ____г.


________________________________________________________________________________

        (наименование владельца, балансодержателя или уполномоченного им лица)

в лице __________________________________________________________________________

                            (должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании _______________________________________________________

                                        (название документа)

утвержденного___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                          (когда и кем) 

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и____________________________________________

________________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя и отчество физического лица)

который (которая) является владельцем (нанимателем, арендатором) квартиры № _________

по адресу _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 


  1. Общие условия


В настоящем Договоре приведенные ниже термины употребляются в следующем значении:

1.1. авария - повреждение инженерных сетей, оборудования или конструктивных элементов сооружений, которое возникло по техногенным или природным причинам, которые препятствуют их последующей эксплуатации в соответствии с техническими условиями;

1.2. балансодержатель дома, сооружения, жилищного комплекса или комплекса домов и сооружений (далее - балансодержатель) - собственник или юридическое лицо, которое по договору с собственником содержит на балансе соответствующее имущество, а также ведет бухгалтерскую, статистическую и другую предусмотренную законодательством отчетность, осуществляет расчеты средств, необходимых для своевременного проведения капитального и текущего ремонтов и содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и несет ответственность за его эксплуатацию по закону;

1.3. исполнитель - субъект хозяйствования, предметом деятельности которого является предоставление жилищно-коммунальной услуги потребителю в соответствии с условиями договора;

1.4. собственник помещения, дома, сооружения, жилищного комплекса или комплекса домов и сооружений (далее - собственник) - физическое или юридическое лицо, которому принадлежит право владения, пользования и распоряжения помещением, домом, сооружением, жилищным комплексом или комплексом домов и сооружений, зарегистрированное в установленном законом порядке;

2

1.5. внутридомовые системы - сети, арматура на них, приборы и оборудование, средства учета и регулирования потребления жилищно-коммунальных услуг, которые размещены в пределах дома, сооружения, системы противопожарной защиты;

1.6. количественный показатель жилищно-коммунальных услуг - единица измерения для вычисления объема полученной потребителем услуги, определенная в соответствии с требованиями нормативов, норм, стандартов, порядков и правил в соответствии с законодательством;

1.7. непреодолимая сила - действие чрезвычайной ситуации техногенного, природного или экологического характера, которое делает невозможным предоставление соответствующей услуги в соответствии с условиями договора;

1.8. нормы потребления - количественные показатели потребления жилищно-коммунальных услуг, утвержденные в соответствии с законодательством соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

1.9. придомовая территория - территория вокруг многоквартирного дома, определенная актом на право собственности или пользования земельным участком и предназначена для обслуживания многоквартирного дома;

1.10. потребитель - физическое или юридическое лицо, которое получает или намеревается получить жилищно-коммунальную услугу;

1.11. граница распределения - место передачи услуги от одного лица к другому.
2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является обеспечение Исполнителем предоставления услуг по содержанию дома, сооружения и придомовой территории (уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, санитарно-техническое обслуживание, обслуживание внутридомовых сетей, содержания лифтов, освещения мест общего пользования, текущий ремонт и т.д.) (далее - услуги) в доме № ____ по ул. _________________________, а Потребителем своевременной оплаты этих услуг по установленному тарифу в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

2.2. Исполнитель предоставляет услуги в соответствии с утвержденным исполкомом городского совета решением о перечне услуг, копия которого прилагается к договору.

2.3. Размер ежемесячной платы за предоставленные услуги на момент заключения этого договора составляет ________ гривен.

2.4. Наличие льгот по оплате услуг _____________________________________.
3. Граница распределения
3.1. Границей распределения, ответственности по содержанию внутридомовых санитарно-технических систем между Исполнителем и Потребителем в многоквартирном доме, при выполнении ремонтных работ, является:
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Маріупо-льської міської ради від 15. 06. 2011 №170 «Про затвер-дження документів,...

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Руководствуясь ст. 26, ст. 42, ст. 51 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Мариуполя, руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
В соответствии со статьями 26, 47 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
В соответствии со статьями 26, 47 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
«О внесении изменений в решение городского совета от 16. 09. 2005 №1247 «Об утверждении комплексной программы «Маріупольська родина»,...

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
О предоставлении коммунальному коммерческому предприятию Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть» разрешения

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
О предоставлении коммунальному коммерческому предприятию Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть» разрешения

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Об утверждении порядка осуществления самоуправ-ляющеегося контроля за использованием и охраной земель в г. Мариуполе

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Об утверждении порядка согла-сования границ земельных участков со смежными земле-пользователями

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<