Донецький
НазваниеДонецький
страница1/25
Дата публикации02.06.2013
Размер3.39 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETYДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА
ІСТОРІЯ
Т. 18


Донецьк - 2007

Український культурологічний центр

Східний видавничий дім
Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ – 2007. – 288 с.

Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.

^ Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор т. 18);

д.і.н., проф. Н. Темірова, д.і.н., проф. П. Тригуб;

д.і.н., проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В.Кравченко, к.ф.н., проф. В.Чумаченко


Донецьке відділення НТШ, 2007
Український культурологічний центр, 2007
Наукове видання
^

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА (Т.18)Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор і редактор К. Саливон

Підп. до друку 25.09.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 12,2.

Обл.-вид. арк. 8,1. Наклад 150 прим. Зам. 17-09.

Східний видавничий дім

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80

e-mail: ukcdb@stels.net

ЗМІСТ
1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Василь Пірко. УКРАЇНСЬКА ЛІНІЯ …………………………... 6

Володимир Давиденко, Василь Пірко. ОБОРОННІ

СПОРУДИ ХVII СТОЛІТТЯ У МЕЖИРІЧЧІ

СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ І ТОРУ ………………………………... 19

^ Лариса Мазітова. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ

І РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ ДОНБАСУ

В 60-70-і рр. XX СТОРІЧЧЯ ………………………………….... 44

Костянтин Нікітенко. ПРИВАТНА ОРЕНДА

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВЩИНИ

В ДОБУ НЕПУ ………………………………………………….. 50

^ Оксана Титаренко. ВИТОКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ …………………………………………….. 61

Ярослав Загнітко. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ

ГОСПОДАРЧОГО ПРАВА В РУСЬКІЙ ПРАВДІ ……………. 72

^ Микола Алфьоров. ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ

НАСЕЛЕННЯ В ДОНБАС У 1930-1940-і рр. ……………….... 77

Дмитро Білий. СПІВПРАЦЯ МІЖ КЕРІВНИМИ

ОРГАНАМИ УРСР ТА РРФСР ВІДНОСНО

ПРОВЕДЕННЯ УКРАЇНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

НА КУБАНІ В 20-Х РОКАХ ХХ ст. ……………...…………… 83

^ В’ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ

УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ

ЙОГО ПРАВ ПРОТЯГОМ 30-Х рр. ХХ СТ. ………………….. 90

Тамара Пішванова. ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАСИЛЯ СТУСА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

(За матеріалами українського періодичного друку

західої діаспори 70-80-х рр. ХХ ст.) ………………………….. 100

^ Тетяна Болбат РОБІТНИЧИЙ РУХ

ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ НА ДОНЕЧЧИНІ

(1989 – початок 1990-х років) ……………………………….... 115

Володимир Білецький, Геннадій Гайко.

ІСТОРІЯ ГІРНИЦТВА В УКРАЇНІ ………………...………… 122
^ 2. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА КУБАНІ
Виктор Чумаченко. КУБАНСКИЙ КРАЕВЕД-

УКРАИНОФИЛ В. Н. ОРЕЛ:

ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА …………………………….. 139

^ Анатолій Авраменко. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ

КУБАНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ……………........ 155

Юрий Зеленский. ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ

О «ТМУТОРОКАНСКОМ БЛВАНЕ» ………………………... 185

^ Сергій Ктиторов. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ

В ІСТОРІЇ ПЕРШОГО ЗИМОВОГО ТЕАТРУ НА КУБАНІ

(Штрихи біографії антрепренера П. В.Прохоровича) ………. 189
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 8 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 160

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 12 Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 13 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с

Донецький iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<