Закону України "Про внесення змін до
Скачать 68.24 Kb.
НазваниеЗакону України "Про внесення змін до
Дата публикации28.08.2013
Размер68.24 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
ПРОПОЗИЦІЇ до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", прийнятий Верховною Радою України 30 листопада 2005 року, не може бути підписаний, оскільки окремі його норми не відповідають Конституції України. Крім того, зазначений Закон не забезпечив належного узгодження процедур проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також виборів народних депутатів України, що може значною мірою ускладнити роботу виборчих комісій, реальне здійснення вільного волевиявлення громадянами, а у деяких випадках –унеможливити його, створити умови для порушення прав та законних інтересів виборців, інших суб'єктів виборчого процесу.

Деякі норми Закону сформульовано неоднозначно. За цих обставин введення їх у дію може спричинити неоднакове застосування Закону. Окремі строки, встановлені Законом, з огляду на визначену дату проведення виборів є нереальними для виконання. Мають місце неточності технічного характеру.

У зв'язку з цим у розділі І Закону пропонується:

1. У пункті 3 статті 28 абзаци четвертий – шостий щодо доповнення статті 33 чинного Закону частиною шостою стосовно обмежень одночасного балотування на різних виборах, виключити. У зв'язку з цим у абзаці другому цього пункту слова "крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті" виключити. У абзаці третьому пункту 1 та абзаці четвертому пункту 2 статті 42 Закону, що розглядається, слова "частин п'ятої, шостої" замінити

словами "частини п'ятої".

Такі зміни до Закону мають бути внесені з метою забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 7 у справі про сумісництво посад народного депутата України і міського голови, яким передбачено, що громадянину України надано право вільно бути обраним до будь-якого органу державної влади, зокрема до Верховної Ради України, до органу місцевого самоврядування – сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, а також бути обраним сільським, селищним, міським головою, але реалізувати набутий представницький мандат громадянин може тільки в одному з цих органів чи на посаді сільського, селищного, міського голови.

2. Із статей 4, 6, 14 та інших статей Закону, внесеного на підпис, слід виключити доповнення чинного Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів" словами "органи влади Автономної Республіки Крим", оскільки відповідно до статті 5 Конституції України носієм суверенітету -і єдиним-джерел ом влади в Україні є народ, який-здійснює владу безпосередньо і лише через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тому для доповнення Закону зазначеними словами правових підстав немає.

3. У абзаці четвертому пункту 1 статті 31, у якому викладено нову редакцію пункту 11 частини першої статті 36 чинного Закону, слова "та членів їх сімей" виключити, оскільки вимога щодо зазначення в декларації кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських селищних, міських голів відомостей про майно і доходи членів їх сім'ї може обмежити конституційне право громадянина бути обраними. З цього приводу слід зауважити, що Законом України "Про вибори народних депутатів України" щодо кандидатів у народні депутати України вимоги, про яку йдеться, не передбачено.

Зазначені слова мають бути виключені також з інших статей Закону, в яких ідеться про декларування кандидатами їх доходів та майна.

Слід ураховувати, що такі зміни до Закону не виключають добровільного оприлюднення кандидатами в депутати, а також на посади сільських, селищних, міських голів відомостей про майно і доходи членів їх сімей, що сприятиме утвердженню відкритості і прозорості влади в державі.

4. В абзаці вісімнадцятому статті 44, в якому викладається частина четверта нової редакції статті 51 чинного Закону, слова "незалежно від форми власності" пропонується замінити словами "який перебуває у державній та комунальній власності", а слова "на тих же умовах" виключити. Така зміна дозволить забезпечити у повному обсязі реалізацію конституційного права щодо володіння, користування і розпорядження своєю власністю на свій розсуд (стаття 41 Основного Закону України).

5. Привести Закон, що розглядається, у відповідність з вимогами статей 133, 140, 141 Конституції України щодо системи адміністративно-територіального устрою та органів місцевого самоврядування в Україні. Для цього словосполучення "кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр", зміст якого законодавством не визначено, замінити словами "кількох

сіл".

6. Статтю 3 Закону, якою вносяться зміни до частини другої статті 4 чинного Закону, викласти у такій редакції:

"З. Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:

"2. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, в яких він бере участь. Ці голоси виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці".

7. У статті 7, якою вносяться зміни до статті 14 чинного Закону, слово "першої" замінити словом "другої".

8. У абзаці другому пункту 4 статті 16, яким вносяться зміни до частини п'ятої статті 22 чинного Закону, слова “міст Києва та” замінити словами "міст Києва та Севастополя".

9. Абзац другий пункту 8 статті 17 щодо доповнення статті 24 чинного Закону викласти у такій редакції:

"10. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, районні у місті, міські, селищні, сільські виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні ради про хід виборчого процесу та результати виборів".

10. У статті 20, якою вносяться зміни до статті 28 чинного Закону:

пункт 1 виключити;

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"3. Повноваження усього складу відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку органом, який її утворив, або за рішенням суду у разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України".

11. У статті 30:

в абзаці другому, в якому викладається у новій редакції частина друга статті 35 чинного Закону, третє та четверте речення замінити одним реченням такого змісту:

"Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюються на вибори депутатів рад тих адміністративно-територіальних одиниць, у яких є місцеві організації партій, що входять до блоку";

в абзаці третьому, в якому викладається у новій редакції частина третя статті 35 чинного Закону, слова "якщо ці місцеві організації партій не входять до іншого блоку" замінити словами "або якщо повноваження утвореного блоку не поширюються на місцеві вибори і ці місцеві організації партій не входять до іншого блоку";

абзац четвертий, у якому викладено нову редакцію частини сьомої статті 35 чинного Закону, викласти у такій редакції:

"7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах Центральна виборча комісія та відповідна територіальна виборча комісія повідомляються не пізніш як за 60 днів до дня виборів, однак не пізніш як за 5 днів до дня проведення міжпартійної конференції (зборів) для висунення кандидатів у депутати, на посади сільських, селищних, міських голів".

12. В абзацах третьому та п'ятому пункту 1 статті 33, якою вносяться зміни до статті 38 чинного Закону, слова "у депутати" замінити словами "на посаду сільського, селищного, міського голови".

13. Пункт 2 статті 36, якою вносяться зміни до статті 42 чинного Закону-, викласти у такій-редакції:

"2) частину третю доповнити словами "кандидату в депутати в одномандатному окрузі".

14. Пункт 2 статті 37, якою вносяться зміни до статті 43 чинного Закону, викласти у такій редакції:

"2) пункт 2 частини другої доповнити словами "кандидата у депутати в одномандатному окрузі".

15. Пункт 2 статті 41, якою вносяться зміни до статті 47 чинного Закону, викласти у такій редакції:

"2) частину третю після слів "у виборах до" доповнити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

16. В абзаці четвертому статті 44 Закону, що розглядається, в якому викладено нову редакцію частини другої статті 50 чинного Закону, слова "проведення концертів" замінити словами "проведення для цього відповідних концертів".

17. У статті 57:

у абзаці третьому, в якому викладено нову редакцію частини першої статті 71 чинного Закону, слова "відповідної виборчої комісії трьома членами територіальної (дільничної) виборчої комісії" замінити словами "відповідної дільничної виборчої комісії трьома членами дільничної виборчої комісії";

у абзаці тридцять восьмому, в якому викладається частина двадцять перша нової редакції статті 72 чинного Закону, слова та цифри "визначеними пунктами 2 - 5" замінити словами та цифрами "визначеними пунктами 2, 3, 5".

18. Абзац третій пункту 3 статті 61 Закону, в якому викладаються зміни до частини п'ятої статті 77 чинного Закону, після слів "у багатомандатному окрузі" доповнити словами "вимог частини першої цієї статті".

19. Змінити нумерацію статей у зв'язку з відсутністю у Законі статті 67.

20. Абзаци четвертий і п'ятий пункту 1 статті 70, в яких ідеться про внесення змін до частини першої статті 13 Закону України "Про рекламу", виключити, оскільки необхідні зміни до цієї частини статті 13 зазначеного Закону вже внесено Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами, забезпечення свободи політичних дебатів, неупередженого ставлення засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу", прийнятим Верховною Радою України 17 листопада 2005 року.

21. Доповнити Закон, до якого вносяться зміни, визначенням вимог не тільки щодо депутатів, а й кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, оскільки він регулює порядок проведення виборів не тільки депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, а й ^сільських, селищних, міських голів.

Враховуючи значний обсяг змін, з метою забезпечення доступності правових засад проведення виборів для усіх суб'єктів виборчого процесу, зручності користування Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" його варто було б викласти у новій редакції з урахуванням висловлених вище пропозицій.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закону України \"Про внесення змін до iconНабуває чинності закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу!
Сьогодні, 21 жовтня 2011 року, в газеті «Голос України» опублікований Закон №3906-vi «Про внесення змін до Закону України «Про внесення...

Закону України \"Про внесення змін до iconРішення
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про внесення змін І доповнень до Закону України „Про...

Закону України \"Про внесення змін до iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про телебачення І радіомовлення»
...

Закону України \"Про внесення змін до icon«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік»
На підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,...

Закону України \"Про внесення змін до iconЗакон україни
Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів

Закону України \"Про внесення змін до iconПояснювальна записка до проекту Закону України “ Про внесення змін...
Закону України “Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання І валютного контролю”...

Закону України \"Про внесення змін до iconЗакону України «Про внесення змін до Конституції України»
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України

Закону України \"Про внесення змін до iconПро затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці...
Закону України від 18. 05. 2004 n 1721-iv "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" І з метою спрощення...

Закону України \"Про внесення змін до iconЗакону України «Про внесення змін до Конституції України»
Внести зміни до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №30, ст. 141; 2005 р., №2, ст. 44), виклавши її в...

Закону України \"Про внесення змін до iconЗакону України "Про внесення змін до
Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<