М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів
НазваниеМ. Г. Маджаров документація конкурсних торгів
страница1/14
Дата публикации06.09.2013
Размер2.35 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІІ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тендерного комітету

Протокол № 4

від 31.05.2011 р.

Голова тендерного комітету

м.п. М.Г.Маджаров


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВна виконання робіт по реконструкції нежитлового приміщення для створення навчально-виховного комплексу «Школа-дитячий садок» Матроської загальноосвітньої школи у с. Матроска


м.ІЗМАЇЛ

2011р.


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Відкриті торги на виконання робіт по реконструкції нежитлового приміщення для створення навчально-виховного комплексу «Школа-дитячий садок» Матроської загальноосвітньої школи у с. Матроска^ Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Відділ капітального будівництва, регіонального розвитку та містобудування Ізмаїльської районної державної адміністрації
- місцезнаходження:

68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т.Суворова,28/а
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Маджаров Микола Георгійович – начальник відділу, голова тендерного комітету;

тел./факс: (04841) 726-81

Мінчога Алла Григорівна – головний спеціаліст відділу, секретар тендерного комітету;

тел.: (04841) 726-69 Е-мейл: oks.rga2011@ukr.net
^ 3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

реконструкція нежитлового приміщення для створення навчально-виховного комплексу «Школа-дитячий садок» Матроської загальноосвітньої школи у с. Матроска
- вид предмета закупівлі:

роботи з реконструкції
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

68664 Одеська область, Ізмаїльський район, с.Матроска, вул. Пушкіна, 26.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

липень-грудень 2011р.
^ 4. Процедура закупівлі

відкриті торги

5. Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

В залежності від програмного забезпечення – кошторисна документація може викладатися російською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, ПІБ контактних осіб та номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 08.07.11р. до 10.00 год.»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстру документів пропозиції конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та виконання вимог, встановлених ст.17 Закону, учасник у складі комерційної частини своєї пропозиції надає наступні документи:

^ Комерційна частина із зазначенням на титульному листі:

- комерційна частина;

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

- номери контактних телефонів;

- ПІБ уповноваженої особи учасника та номери контактних телефонів;

- заповнену форму Пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 1.

- довідка у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім’я по батькові, телефон для контактів); організаційно-правова форма – для юридичних осіб;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія Статуту або іншого установчого документу;

- копія довідки про взяття на облік платника податку за формою 4-ОПП;

- копія свідоцтва платника податків;

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових платежів та зборів, дійсну на дату розкриття конкурсних пропозицій;

- копію фінансової звітності відповідно до ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» за останній звітний період, зокрема:

+ копію балансу за останній звітний період з відміткою про прийняття органу Держкомстату;

+ копію звіту про фінансові результати за останній звітний період;

+ копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

У випадку, якщо учасник закупівлі є фізичною особою – підприємцем, ним подаються аналогічні документи, які передбачені діючим законодавством щодо звітності ФОП.

У випадку, якщо законодавством не передбачено подання учасником тієї чи іншої форми звітності, комерційна часина повинна містити про це відповідну інформаційну довідку учасника з посиланням на нормативно-правові акти.

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості (у тому числі простроченої) за кредитами;

- згода учасника з умовами договору згідно п.2 розд.6 цієї документації ;

- копії дозволів та ліцензій на право виконання будівельних робіт, виконання функцій генпідрядника, виконання робіт підвищеної небезпеки;

- гарантійного листа учасника у довільній формі (за власним підписом і печаткою), у якому учасник гарантує відсутність обставин, передбачених п.п. 1-6 ч.1 ст.17 Закону та гарантує, що проти нього не порушено справу про банкрутство та про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

^ Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі технічної частини своєї пропозиції надає наступні документи:

Технічна частина із зазначенням на титульному листі:

- технічна частина;

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

- номери контактних телефонів;

- ПІБ уповноваженої особи учасника та номери контактних телефонів;

- інформаційну довідку у довільній формі, яка підтверджує наявність у учасника відповідного обладнання, матеріально-технічної бази та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт згідно Додатків 2 та 3;

- інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів згідно Додатку 4;

- копії раніше укладених договорів не менше трьох з зазначеного переліку;

- відгук не менше ніж від двох замовників щодо якості виконання робіт;

- розрахунок договірної ціни пропозиції та розрахунок ціни кошторисної документації;

- локальні кошториси, розрахунки, відомості ресурсів, інші документи, що лягли в основу при розрахунку ціни;

- календарний план графік виконання робіт;

- пояснювальна записка згідно абзацу Д п.7 розд.3 цієї документації.
^ Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.
Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках, які містять інформацію, мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.
^ Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам документації конкурсних торгів.


Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявності підстав, зазначених у частині першій та другій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, демпінгування (зазначення ціни, нижчої за собівартість виконання робіт) та терміну виконання робіт, що є суттєвим при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника, та знімає з участі у торгах.
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗабезпечення не вимагається
^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

1. Наявність обладнання та виробничої бази:

- учасник повинен бути забезпеченим виробничою базою у місці виконання робіт або у радіусі 50 км від місця виконання робіт, будівельною технікою, обладнанням, транспортними засобами для виконання будівельно-ремонтних робіт. У складі конкурсної пропозиції учасник повинен надати заповнену таблицю згідно Додатку 2, у разі залучення орендованої техніки або автомобілів надати копію договору про використання механізму або транспортного засобу із зазначенням строку дії та місця використання.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Для підтвердження інформації у складі конкурсної пропозиції учасник надає заповнену таблицю згідно Додатку 3.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

- для підтвердження інформації у складі конкурсної пропозиції учасник надає заповнену таблицю згідно Додатку 4;

- надає копії виконаних аналогічних договорів та відгуки не менше двох замовників щодо якості виконаних робіт.

4. Наявність фінансової спроможності.

- у складі конкурсної пропозиції учасник надає: баланс, звіт про фінансові результати.

5. Документальне підтвердження відповідності учасника іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством та документацією конкурсних торгів, зазначених у розділі 3 п.2 цієї документації.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, які визначені в технічному завданні (дефектні акти) – Додаток №6.
а) учасник повинен подати, як частину пропозиції, документи і розрахунки в автоматизованому програмному комплексі АВК5, які підтверджують і визначають вартість та відповідність усіх робіт, які учасник пропонує виконати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів;

б) календарний план-графік виконання робіт;

в) учасник визначає ціну пропозиції відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання реконструкційних та ремонтно- будівельних робіт, технічної експлуатації спеціальної техніки і безпечних умов праці;

г) учасник обов’язково надає у складі пропозиції конкурсних торгів копії дозволів та ліцензій на проведення, ре- конструкційної та ремонтно-будівельної діяльності. Учасник відповідає за одержання всих необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів;

д) учасник надає пояснювальну записку, яка повинна містити:

- опис основних методів, способів і прийомів проведення робіт;

- перелік особистих заходів виконання робіт та матеріалів, які будуть застосовуватися учасниками для виконання вимог конкурсних торгів, якщо вони мають місце;

е) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.
^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Конкурсна пропозиція подається на предмет закупівлі в цілому.
^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни в проектну документацію у частині зміни конструкцій та матеріалів, які не погіршують несучу спроможність, якість та термін експлуатації конструкцій та споруд в цілому, або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Особисто або поштою

68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т.Суворова,28/а, бухгалтерія.
08.07.2011 р. до 09:30.


Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня, з дня надходження запиту, підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т.Суворова,28/а, кабінет начальника відділу.

08.07.2011 р. о 10:00.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Перелік критеріїв та оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі методики розрахунків згідно

Додатку 5.
^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація


Документація конкурсних торгів відповідає Закону України від 01.06.10р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (у документації – Закон).

Уповноважений орган – Міністерство економіки України.

Для отримання додаткової інформації звертатися за контактними телефонами, вказаними у п.2 розд.1 цієї документації.
^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 1. Ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 2. Здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель» на підставі Типового договору про закупівлю, який затверджується Уповноваженим органом.

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

 • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

 • кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

 • порядок здійснення оплати;

 • ціна договору;

 • термін та місце надання послуг;

 • строк дії договору;

 • права та обов'язки сторін;

 • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

 • відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.


^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 
^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconДокументація конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель”. Терміни, які використовуються...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „22” серпня 2011 р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „13” квітня 201­­­­­1р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconДп наек «Енергоатом» від „14” грудня 2010 р. Документація конкурсних торгів на закупівлю
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconКонкурсних торгів для процедури
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон)....

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів icon«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconКонкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

М. Г. Маджаров документація конкурсних торгів iconКрим Роботи "затверджено"
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<