Конкурсних торгів для процедури
НазваниеКонкурсних торгів для процедури
страница1/21
Дата публикации12.09.2013
Размер1.82 Mb.
ТипКонкурс
uchebilka.ru > Право > Конкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
СТАНДАРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

конкурсних торгів для процедури

закупівлі - відкриті торги
ПАТ „Енергія”I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів

Х

повне найменування

Публічне акціонерне товариство „Енергія”

місцезнаходження

08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Промислова, 1, а/с 81

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Кулигін Сергій Володимирович, заступник голови правління – технічний директор, 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Промислова, 1, а/с 81, тел. (04572) 72-406, 72-175 E-mail: vat_energiya@i.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

Х

найменування предмета закупівлі

Послуги з технічних випробувань та аналізу. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 74.30.1.:

Лот 1 – Технічне діагностування;

Лот 2 – Технічне опосвідчення.

вид предмета закупівлі

Послуги

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

^ Лот 1 – Технічне діагностування – 14 одиниць обладнання (Додаток №1);

Лот 2 – Технічне опосвідчення – 18 одиниць обладнання (Додаток №2).

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

квітень 2011 року – грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону ( 2289-17 ), документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17 )

^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 20.04.2011р. 10:30 год.”

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям

3. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для підтвердження фінансової спроможності, у відповідності до статті 16 Закону (2289-17), учасник повинен надати копію балансу, звіту про фінансові результати, за попередній звітний період.

5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону (2289-17) Сертифікати та паспорта предмета закупівлі.

6. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

^ Лот 1 – Технічне діагностування;

Лот 2 – Технічне опосвідчення.

7. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

За адресою замовника, кабінет економіста

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

20 квітня 2011 року о 10:00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

За адресою замовника, кабінет заступника голови правління

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

20 квітня 2011 року о 10:30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-17)

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону (2289-17)

Лот 1, 2 – критерієм оцінки є ціна

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Х

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону (2289-17); не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону (2289-17)

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом (2289-17); подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

У відповідності до вимог статей 40, 41 Закону (2289-17), істотними мовами є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів, робіт і послуг (може змінюватись на протязі дії договору у відповідності до потреби замовника), та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати, зазначається учасником;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

- строк дії договору;

- права та обов’язки сторін;

- відповідальність сторін.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом (2289-17), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.


Голова комітету

з конкурсних торгів С.В. Кулигін

Додаток №1
Затверджую

Технічний директор ПАТ «Енергія»

___________________ С.В. Кулигін

«____» _________________ 20__ р.

^ Технічне завдання

на виконання робіт з технічного діагностування зареєстрованого в Днржгірпромнагяді тепломеханічного обладнання ПАТ „Енергія”


  1. Пропонується у відповідності до нормативного документу „Положення про технічне діагностування енергетичного обладнання підприємств Міністерства промислової політики України” виконати роботи з технічного діагностування парового котла, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води зареєстрованих в Днржгірпромнагяді.

  2. Стисла характеристика об’єктів, які підлягають технічному діагностуванню:з/п

Найменування обладнання

Основні характеристики

Марка матеріалів частин обладнання

Реєстраційний номер

Дата вводу в експлуатацію

Дата проведення технічного діагностування

Причина проведення технічного діагностування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Паровий котел БКЗ 75-39 ГМА ст. №3

Рроб.=39 ати,

tроб.=440°С,

D=75 т/год,

Vпар.+вод.=43,2 м3

екранні та опускні труби, фестон, 1-а ступінь пароперегрівника, водяний економайзер - сталь 20, барабан – сталь 20к,

2-а ступінь пароперегрівника – сталь 15ХМ

2989

26.12.1981 р.

12.2011 р.

напрацювання розрахункового строку служби

2

Підігрівач мережної води ст. №1

Р=7 ата,

t=400°С,

=4,3 м3,

dвн.=123210 мм

корпус - сталь 20к-10

8540

07.06.1994 р.

03.2011 р.

напрацювання розрахункового строку служби

3

Трубопроводи живильної води парових котлів ст. №3,4

Р=76 кгс/см2,

t=145°С,

d=2199 мм,

l=164,6 м;

d=1596 мм,

l=36,9 м;

d=1054,5 мм,

l=185 м;

d=894,5 мм,

l=14,4 м;

d=573,5 мм,

l=19 м

сталь 20

406

25.12.1981 р.

03.2011 р.

напрацювання розрахункового строку служби

4

Трубопровід РОУ 40/6 ата ст. №2

Р=40/6 ата,

t=440/190°С,

D=60 т/год,

d=2199 мм,

l=12 м

сталь 20

107

10.01.1981 р.

01.2011 р.

напрацювання розрахункового строку служби

5

Підігрівач мережної води ст. №2

Р=7 ата,

t=400°С,

=4,3 м3,

dвн.=123210 мм

корпус - сталь 20к-10

7194

29.12.1984 р.

03.2011 р.

чергове технічне діагностування

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Підігрівач мазута ПМ 40-30 ст. №1

Р=13 ата,

t=250°С,

dвн.=6148 мм,

=1,86 м3

корпус - сталь Вст3сп5

6387

06.06.1983 р.

08.2011 р.

чергове технічне діагностування

7

Підігрівач мазута ПМ 40-30 ст. №2

Р=13 ата,

t=250°С,

dвн.=6148 мм,

=1,86 м3

корпус - сталь Вст3сп5

6388

06.06.1983 р.

08.2011 р.

чергове технічне діагностування

8

Підігрівач мазута ПМ 40-30 ст. №3

Р=13 ата,

t=250°С,

dвн.=6148 мм,

=1,86 м3

корпус - сталь Вст3сп5

6385

07.06.1983 р.

08.2011 р.

чергове технічне діагностування

9

Сепаратор безперервної продувки ст. №1

Р=7 ати,

t=170°С,

=1,5 м3

корпус - сталь Вст3пс5

6188

29.07.1982 р.

08.2011 р.

чергове технічне діагностування

10

Сепаратор безперервної продувки ст. №2

Р=7 ати,

t=170°С,

=1,5 м3

корпус - сталь Вст3пс5

6189

29.07.1982 р.

08.2011 р.

чергове технічне діагностування

11

Повітрозбірник ст. №4

Р=8 кгс/см2,

t=100°С,

dвн.=14006 мм,

=6,3 м3

корпус - сталь Вст3пс5

6834

17.04.1985 р.

01.2011 р.

чергове технічне діагностування

12

Повітрозбірник ст. №6

Р=8 кгс/см2,

t=100°С,

dвн.=14006 мм,

=6,3 м3

корпус - сталь Вст3пс5

8433

14.05.1991 р.

04.2011 р.

чергове технічне діагностування

13

Трубопроводи живильної води парових котлів ст. №5,6

Р=76 кгс/см2,

t=145°С,

d=1596 мм,

l=7,65 м;

d=1084,5 мм,

l=185 м

сталь 20

76

27.12.1983 р.

11.2011 р.

напрацювання розрахункового строку служби

14

Трубопроводи гострої пари котлів ст. №3,4; РОУ 40/15 ата ст. №2,3,8; РОУ 40/6 ата ст. №3

Р=39 ати,

t=440°С,

d=2199 мм,

l=144,2 м;

d=894,5 мм,

l=23,5 м;

d=573,5 мм,

l=36,2 м

сталь 20

407

24.12.1981 р.

04.2011 р.

напрацювання розрахункового строку служби
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсних торгів для процедури iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №150/1-13
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Конкурсних торгів для процедури iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №405/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Конкурсних торгів для процедури iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №255/1-13
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Конкурсних торгів для процедури iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №404/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Конкурсних торгів для процедури iconПротокольним рішенням комітету з конкурсних торгів №405/1-12
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «тов...

Конкурсних торгів для процедури iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон)....

Конкурсних торгів для процедури iconДокументація конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель”. Терміни, які використовуються...

Конкурсних торгів для процедури iconКонкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010...

Конкурсних торгів для процедури icon«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Конкурсних торгів для процедури iconДп наек «Енергоатом» від „22” серпня 2011 р. Документація конкурсних...
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<