Міністерство аграрної політики україни
Скачать 221.33 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики україни
Дата публикации12.09.2013
Размер221.33 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27.червня 2003 року № 198

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2003р.

за № 605/7926

Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно

На виконання Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року N 510 “Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обіг складських документів на зерно (далі - Положення), що додається.

2. Головній державній інспекції якості та сертифікації сільськогосподарської продукції (Білий О. І.) у п’ятиденний термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ввести в обіг складські документи на зерно - складську квитанцію, просте та подвійне складські свідоцтва. Дозволити, як виняток, використання до 1 серпня 2003 року прибуткової накладної на зерно (форма N 13).

4. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства та продовольства облдержадміністрацій, суб’єктам зберігання зерна всіх форм власності вжити заходів щодо запровадження у визначені терміни обігу складських документів на зерно урожаю поточного року згідно з Положенням.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Яковенка В. П.

В. о. Міністра С. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

27.06.2003р. N 198

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2003 р.

за N 605/7926

ПОЛОЖЕННЯ

про обіг складських документів на зерно

Терміни та визначення

Базисні кондиції для приймання зерна на зберігання та в заставу - показники якості зерна (вологість, вміст смітної домішки і т. ін.), установлені діючою нормативною документацією.

Базисні кондиції зерна, яке надходить для переробки, - показники якості зерна, які забезпечують виробництво стандартної продукції відповідно до діючої нормативної документації.

Обмежувальні кондиції - обумовлені договором показники якості зерна, що дають змогу його тимчасово зберігати, а після відповідної доробки - забезпечити його тривале зберігання.

Власники зерна - фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності і підпорядкування, яким належить зерно на праві власності, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів у разі переходу до неї права власності на зерно.

Фізична маса зерна - фактична маса зерна, що визначена на відповідних вагах, за його якістю.

Залікова маса зерна - фізична маса зерна (крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси відхилень показників якості від базисних кондицій.

Партія зерна - певна кількість одного виду та однієї якості зерна, яке приймається або відпускається з одного силосу чи складу однією транспортною одиницею.

1. Загальні положення

1.1. Складськими документами на зерно є складська квитанція, просте та подвійне складські свідоцтва (далі - складські документи).

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів ринку зерна.

1.3. Бланки складських документів на зерно є бланками документів суворої звітності. Їх виготовлення, отримання, доставка, облік, зберігання, видача, списання проводяться згідно з чинним законодавством.

1.4. Кожний примірник бланків складських документів повинен мати свої індивідуальні номер і серію. Серія складається з двох літер, а номер - з шести цифр. На копії друкарським способом наносяться слова “другий примірник”.

1.5. Облік надходження, використання бланків складських документів здійснюються державним підприємством “Держреєстри України” (надалі - ДП “Держреєстри України”) в електронному вигляді в Реєстрі складських документів на зерно. Другі примірники виданих зерновим складом складських документів на зерно та невикористані бланки складських документів на зерно зберігаються на зерновому складі. Внесення до Реєстру складських документів на зерно інформації про використання бланків складських документів здійснюється відповідно до вимог та порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів України у відповідності до положень статті 45 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

1.6. Бланки складських документів на зерно реалізуються зерновим складам за плату.

Зерновий склад сплачує вартість бланків складських документів на зерно державному підприємству “Держреєстри України”. Бланки складських документів на зерно видаються зерновим складам державним підприємством “Держреєстри України” після письмового замовлення й оплати рахунку. Вартість бланків складських документів на зерно узгоджується ДП “Держреєстри України” з Міністерством аграрної політики України.

За згодою сторін (зернового складу та поклажодавця) вартість бланків складських документів на зерно може бути включена до загальної суми вартості послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються зерновим складом.

1.7. Зерновий склад на бажання поклажодавця зобов’язаний видати йому один із складських документів на зерно. Зерновий склад зобов’язаний постійно мати в наявності бланки таких документів. При оформленні партії зерна складська квитанція виписується в обов’язковому порядку як первинний документ, що засвідчує кількість та якість прийнятого складом зерна. Зерновий склад зобов’язаний забезпечити наявність бланків складських документів на зерно.

1.8. Зерновий склад зобов’язаний виписувати окремо складські документи на зерно для партій зерна, що належать різним товарним класам, відповідно до державних стандартів.

1.9. Зерновий склад не повинен видавати поклажодавцю складські документи на зерно, якщо:

- зерно не було прийняте зерновим складом на зберігання;

- зерно має особливі показники якості, які можуть завдати шкоди здоров’ю персоналу зернового складу або третім особам, а також майну зернового складу.

1.10. Зерновому складу забороняється одночасно видавати поклажодавцю два складських свідоцтва на одну й ту саму частину зерна, прийнятого складом на зберігання.

1.11. Складська квитанція на зерно виписується складом одночасно з прийняттям зерна на зберігання, а складські свідоцтва - не пізніше наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання.

1.12. Виписка складського документа виконується виключно уповноваженим працівником зернового складу.

1.13. Текст обов’язкових реквізитів складських документів може заповнюватися друкуванням або чорним кольором кульковою чи чорнильною ручкою.

1.14. У складських документах на зерно мають бути зазначені всі відомості (реквізити), передбачені формами складських документів на зерно, підписані уповноваженими представниками зернового складу, завірені печаткою складу. Складська квитанція підписується також завідувачем лабораторії зернового складу.

1.15. Інші записи в складських документах на зерно, не передбачені діючим законодавством та цим Положенням, не допускаються.

1.16. Якщо зерно приймається на зберігання зі знеособленням, то в складському свідоцтві на зерно, в тому числі в обох частинах подвійного складського свідоцтва на зерно, робиться відповідний запис.

1.17. Усі грошові суми в складських документах пишуться з великої букви та з початку рядка.

1.18. Виправлення і підчистки при виписці складських документів на зерно не допускаються.

1.19. Після заповнення реквізитів складського документа на зерно, реєстрації його у Реєстрі складських документів на зерно з присвоєнням порядкового номера, один примірник оригіналу заповненого бланка складського документа передається поклажодавцеві або вповноваженій ним особі, а другий залишається на складі.

1.20. Поклажодавець чи вповноважена ним особа на підтвердження отримання складського документа ставить власний підпис у Реєстрі складських документів на зерно, що ведеться зерновим складом.

1.21. Зерновий склад зобов’язаний виписувати складські документи на власне зерно, що зберігається на складі. Складська квитанція на зерно, яке належить зерновому складу, виписується протягом дня прибуткування зерна складом. Зерновий склад може виписувати на зазначене зерно просте або подвійне складське свідоцтво.

1.22. Роз’яснення щодо застосування цього Положення надаються Міністерством аграрної політики України.

1.23. Зерновий склад протягом одного робочого дня (у встановленому порядку) повинен внести дані про видані ним складські документи до Реєстру складських документів на зерно.

2. Обіг бланків складських документів на зерно

2.1. Замовлення бланків

2.1.1. Забезпечення зернових складів бланками складських документів на зерно здійснює ДП “Держреєстри України”.

2.1.2. Суб’єкти зберігання зерна щорічно, не пізніше 15 лютого поточного року, подають до державного підприємства “Держреєстри України” в письмовій або електронній формі замовлення на необхідну їм кількість бланків складських документів.

2.1.3. ДП “Держреєстри України” провадить узагальнення потреби на бланки та організовує їх виготовлення спеціалізованими поліграфічними підприємствами України, які мають ліцензію на виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

2.1.4. Зернові склади доставляють бланки складських документів на зерно за власний кошт.

2.2. Облік бланків складських документів

2.2.1. Прийняття бланків складських документів на зерно, контроль за їх використанням та знищенням здійснює комісія, яка створюється наказом державного підприємства “Держреєстри України”.

2.2.2. В разі необхідності комісія провадить розкриття пачок з бланками, перевіряє відповідність одержаних від поліграфічного підприємства бланків супровідним документам та складає акт про прийняття бланків згідно з чинним законодавством.

2.2.3. У разі виявлення нестачі бланків, їх браку, пошкодження тощо акт, складений в установленому порядку, разом з копіями супровідних документів, контрольним ярликом з пачки та маркувальним ярликом, який міститься на пачці, надсилається поліграфічному підприємству, яке виготовляло ці бланки.

2.2.4. Прийняті бланки реєструються у розділі “Оприбуткування” журналу обліку оприбуткування й витрачання бланків складських документів згідно з чинним законодавством.

2.2.5. Неправильно зроблений в журналі обліку запис закреслюється, а потрібне записується поряд чітким почерком. Кожне виправлення має бути підписано директором держпідприємства “Держреєстри України” зі словами “виправленому вірити”.

2.2.6. Інформація про прийнятий тираж бланків вноситься до Реєстру складських документів ДП “Держреєстри України”. При цьому зазначаються:

 • дата приймання тиражу на облік;

 • номер накладної квитанції прийняття бланків;

 • кількість прийнятих бланків;

 • серія, номер першого бланка тиражу;

 • серія, номер останнього бланка тиражу;

 • вартість одного примірника бланка;

 • посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, відповідальної за збереження бланків;

 • дата та номер акта про прийняття бланків.

2.2.7. З метою перевірки наявності бланків, які передані на зберігання посадовій особі державного підприємства “Держреєстри України”, не менше ніж один раз на рік повинна провадитися інвентаризація бланків. За результатами перевірки складається акт перевірки наявності бланків складських документів.

2.2.8. Окрім обов’язкової щорічної інвентаризації бланків, додаткова інвентаризація бланків проводиться у таких випадках:

 • при зміні посадової особи, яка відповідальна за зберігання бланків;

 • після стихійного лиха, пожежі;

 • при виявленні пошкодження або втрати облікової документації;

 • при встановленні факту нестачі бланків.

2.3. Постачання бланків складських документів на зерно

2.3.1. Державне підприємство “Держреєстри України” провадить передачу бланків зерновим складам за умови здійснення оплати замовленої кількості бланків складських документів на зерно.

2.3.2. Бланки передаються представникові зернового складу за належним чином оформленою довіреністю та у відповідності до процедури, визначеної законодавством, для передачі документів суворої звітності.

2.4. Зберігання бланків складських документів

2.4.1. Бланки є документами суворої звітності. Бланки повинні зберігатися в обладнаних окремих ізольованих приміщеннях або металевих шафах (сейфах), установлених в окремих ізольованих приміщеннях, що обладнані надійними засобами захисту від несанкціонованого проникнення.

2.4.2. У неробочий час металеві шафи (сейфи), а також спеціально обладнані для зберігання бланків приміщення повинні бути опечатані.

2.4.3. Відповідальність за зберігання, видачу та облік бланків складських документів на зерно до їх передання зерновим складам несе посадова особа, яка призначається наказом держпідприємства “Держреєстри України”.

Відповідальність за зберігання, видачу та облік бланків складських документів на зерно на зернових складах несе посадова особа, яка призначається наказом керівника зернового складу.

2.4.4. На час відсутності вищезазначеної посадової особи (відпустка, відрядження тощо) бланки та облікова документація після інвентаризації повинні передаватися іншій посадовій особі, яка призначається відповідно наказом держпідприємства “Держреєстри України” або зернового складу. Посадова особа, що тимчасово виконує обов’язки, повинна бути проінструктована про порядок обліку зберігання, правильного витрачання бланків.

2.4.5. У разі втрати складського документа (або його частини) на зерно особа, що втратила такий документ, зобов’язана невідкладно в письмовому вигляді повідомити про це зерновий склад. Зерновий склад, у свою чергу, повинен зробити відповідні записи в Реєстрі складських документів на зерно, виданих складом.

Заява про факт втрати складських документів може подаватися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів щодо їх розшуку.

2.4.6. Керівництво зернового складу після отримання повідомлення про втрату складського документа повинно негайно повідомити про це відповідні служби складу з метою недопущення відвантаження зерна особам, яким воно не належить.

2.4.7. Дублікат простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва на зерно в цьому разі не видається.

2.4.8. Визнання прав щодо втраченого простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва на зерно відбувається у судовому порядку.

2.4.9. Зерновий склад має право при цьому подовжити термін зберігання зерна на час розгляду справи в суді.

2.4.10. Зерновий склад за письмовим зверненням визнаного судом власника зерна протягом десяти днів повинен видати на заміну втраченого новий складський документ на зерно. При цьому ставиться штамп “Погашено” на оригіналі другого примірника втраченого документа, про що робиться відповідний запис у Реєстрі складських документів на зерно.

2.4.11. Додаткові витрати зернового складу, пов’язані з подовженням терміну зберігання зерна, компенсуються поклажедавцем.

2.4.12. Зерновий склад за зверненням власника складського документа може замінити зіпсований або пошкоджений складський документ на зерно на підставі оригіналу другого примірника, що зберігається на складі, та інформації з Реєстру складських документів на зерно.

2.4.13. Заміна зіпсованого або пошкодженого складського документа на зерно відбувається за рахунок його власника. При цьому зерновий склад видає на заміну пошкодженого новий складський документ на зерно з тими самими реквізитами і записами, які містились у складському документі на зерно при його видачі, окрім його номера, серії та підписів уповноважених осіб.

2.4.14. Пошкоджений складський документ на зерно виводиться з обігу і погашається у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Положенням.

2.5. Звіт про використання бланків

2.5.1. У разі ліквідації зернового складу, позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна або припинення ним діяльності невикористані бланки протягом десяти робочих днів з дня утворення ліквідаційної комісії або позбавлення сертифіката повинні бути повернуті до ДП “Держреєстри України” згідно зі звітом про їх використання. У цьому разі ДП “Держреєстри України” повертає складу вартість невикористаних бланків.

2.5.2. Недійсними бланками вважаються: зіпсовані при оформленні, пошкоджені, утрачені або викрадені.

2.5.3. Зіпсовані при оформленні або пошкоджені бланки підлягають поверненню до ДП “Держреєстри України” для знищення.

2.5.4. Зерновий склад повинен подавати до ДП “Держреєстри України”:

щоденно - дані (в узгодженій формі) про видані складські документи на зерно;

щомісяця, до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - звіт про використання бланків складських документів на зерно. Звіт заповнюється у двох примірниках, один з яких направляється до ДП “Держреєстри України”, а другий залишається на зерновому складі.

2.5.5. Раз на місяць, але не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, отримані від зернових складів недійсні бланки знищуються комісією ДП “Держреєстри України” у паперорізальній машині, про що складається відповідний акт.

3. Обіг складських квитанцій

3.1. Складська квитанція є документом, який після набрання чинності цим Положенням замінює прибуткову квитанцію (форма ПК-13) і який видається зерновим складом при прийнятті кожної партії зерна на зберігання та заповнюється у двох примірниках.

Поряд з використанням складської квитанції на зерно дозволяється як виняток до 1 серпня 2003 року використання прибуткової квитанції форми ПК-13.

3.2. Підставою для видачі складської квитанції на зерно є угода про зберігання зерна, укладена між зерновим складом і поклажодавцем, та факт прийняття зерна на зберігання.

3.3. Оригінал першого примірника складської квитанції вручається поклажодавцю. Оригінал другого примірника складської квитанції зберігається зерновим складом.

3.4. При витребуванні зерна складська квитанція повертається поклажодавцем зерновому складу в обмін на документ, який посвідчує відвантаження зерна складом. На повернутій складській квитанції та на її другому примірнику, який зберігався на зерновому складі, проставляються відмітки “Погашено”, про що робиться відповідний запис у Реєстрі складських документів на зерно.

3.5. Погашені оригінали складських квитанцій та їх другі примірники зберігаються на зерновому складі протягом трьох років з дня їх погашення.

4. Обіг складських свідоцтв

4.1. З метою розміщення зерна на зберігання зерновий склад і власник зерна укладають договір про складське зберігання зерна.

4.2. На вимогу поклажодавця зерновий склад виписує йому на одну партію прийнятого зерна подвійне складське свідоцтво або просте складське свідоцтво на зерно. Зерновому складу забороняється видавати поклажодавцю два складських свідоцтва на одну партію зерна.

4.3. Обов’язкові реквізити лицьового боку простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва заповнює уповноважений на це працівник зернового складу. Підписує прості складські свідоцтва і подвійні складські свідоцтва уповноважений представник зернового складу.

Написи на зворотному боці простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва заповнює власник простого складського свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) або власник відповідної частини подвійного складського свідоцтва. При цьому виправлення та підчистки не допускаються.

Окрім обов’язкових реквізитів, на бланку простого складського свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) можуть бути, за узгодженням сторін, зазначені й інші характеристики зерна (дублювання основних характеристик не допускається).

При оформленні простого складського свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) записи, не передбачені діючим законодавством і даним Положенням, не допускаються.

При заповненні бланків простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва дані про фізичну масу і показники якості зерна вносяться відповідно до даних про це зерно, зазначених у реєстрі зерна, прийнятого на зберігання.

4.4. Після заповнення обов’язкових реквізитів на бланку простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва уповноваженою особою зернового складу вносяться записи до Реєстру складських документів на зерно зернового складу і реєстру зерна, прийнятого на зберігання.

4.5. Після заповнення обов’язкових реквізитів, реєстрації простого або подвійного складського свідоцтва в Реєстрі складських документів на зерно (з присвоєнням поточного номера запису в Реєстрі складських документів на зерно), а партії зерна, під яку видається складське свідоцтво, - у Реєстрі зерна зернового складу і підписання керівником зернового складу бланка складського свідоцтва на зерно свідоцтво видається поклажодавцю або особі, яка має належно оформлену довіреність на право отримання зазначеного свідоцтва.

Поклажодавець або його представник на підтвердження отримання простого (подвійного) складського свідоцтва розписується у Реєстрі складських документів на зерно, який ведеться зерновим складом.

4.6. Забороняється робити будь-які інші додаткові написи і помітки в початковому тексті простого (подвійного) складського свідоцтва, а також вносити виправлення у початковий текст цих паперів. У разі, якщо при заповненні бланка простого (подвійного) складського свідоцтва були допущені помилки, уповноважена особа погашає обидві частини подвійного складського свідоцтва або бланк простого складського свідоцтва написом “Погашено”, зазначає дату і ставить підпис. Такі бланки визнаються недійсними і підлягають поверненню, опису і додаються до акта списання зіпсованих бланків суворої звітності, який в кінці місяця надсилається до ДП “Держреєстри України”. Другий примірник акта списання зберігається на зерновому складі.

4.7. При втраті простого складського свідоцтва, подвійного складського свідоцтва або його частини утримувач, який втратив свідоцтво, зобов’язаний неодмінно письмово повідомити про це керівництво зернового складу. Відповідний запис вноситься до Реєстру складських документів на зерно. Дублікат подвійного складського свідоцтва чи його частини або ж дублікат простого складського свідоцтва у цьому випадку не видається.

5. Порядок здійснення передавальних написів (індосаментів)

5.1. Складське свідоцтво (частина А) і заставне свідоцтво (частина Б) подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами встановленої форми, які робляться на зворотному боці частин подвійного складського свідоцтва.

5.2. У разі, якщо на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частини) не вміщується передавальний надпис, робиться алонж.

5.3. Тільки неперервний ряд заповнених передавальних написів є доказом переходу прав за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами) до вказаного останнім у передавальних написах індосата - особи, що прийняла права вимоги і зобов’язання за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами).

Передавальний напис на складському та заставному свідоцтвах подвійного складського свідоцтва виконується українською мовою. Він повинен містити назву юридичної особи або ім’я громадянина, що стали новими власниками складського свідоцтва або заставного свідоцтва, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина, дату здійснення індосаменту та підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом).

Закреслений індосамент вважається недійсним. Індосамент повинен бути нічим не обтяженим. Будь-які записи про обмеження його умов вважаються недійсними.

Індосамент, що передбачає право на одержання частини зерна, зазначеного в складському свідоцтві, або передачу права на одержання частини боргу за заставним свідоцтвом, є недійсним.

Не допускається включення в текст індосаменту будь-яких застережень, приписок, доповнень. При здійсненні чергового індосаменту не допускається внесення змін у текст попередніх індосаментів, текст самого складського або заставного свідоцтва.

5.4. Передавальний напис є дійсним, якщо заповнені всі його реквізити і він виконаний з дотриманням вимог цього Положення. Якщо подвійне складське свідоцтво або його частина передається новому власнику без передачі зерна в заставу, то в місцях індосаменту, позначених як “Дані, що заповнюються в обов’язковому порядку новим власником складського свідоцтва при передачі товару в заставу”, ставиться прочерк у вигляді двох паралельних ліній при заповненні за допомогою технічних засобів, або двох ліній, близьких до паралельних, при виконанні передавального напису вручну.

5.5. Якщо в подвійному складському свідоцтві заставне свідоцтво (частина Б) не відокремлене від складського (частини А), то передавальний напис робиться тільки на складському свідоцтві (частині А).

5.6. Особа, яка відокремлює та передає заставне свідоцтво (частину Б) іншій особі, залишається власником складського свідоцтва (частини А) і здійснює передавальні написи на обох частинах подвійного складського свідоцтва про передачу заставного свідоцтва (частини Б). Ці написи мають бути ідентичними на обох частинах подвійного складського свідоцтва. Будь-які операції із заставним свідоцтвом (частиною Б) будуть недійсними, якщо при відокремленні заставного свідоцтва (частини Б) від складського свідоцтва (частини А) не було вчинено запису про зобов’язання за заставним свідоцтвом на обох частинах подвійного складського свідоцтва.

5.7. У разі передачі простого складського свідоцтва новому власнику без отримання кредиту передавальний напис на зворотному боці цього свідоцтва не заповнюється, а саме свідоцтво передається новому власнику. Передача простого складського свідоцтва є підтвердженням передачі прав на зерно.

5.8. У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, передавальний напис здійснюється на самому простому складському свідоцтві, до якого застосовуються правила, установлені для заставних свідоцтв (частини Б), та на його дублікаті, до якого застосовуються правила, установлені для складських свідоцтв (частини А). Ці написи мають бути ідентичними. Будь-які операції з простим складським свідоцтвом, до якого застосовуються правила, установлені для заставних свідоцтв (частини Б), будуть недійсними, якщо при здійсненні передавального напису не було вчинено запису про зобов’язання за заставним свідоцтвом на простому складському свідоцтві та його копії.

5.9. Передавальні написи, виконані з порушенням вимог цього Положення, не можуть бути доказом переходу прав за складськими документами.

6. Передача подвійного складського свідоцтва іншим особам

6.1. Складське та заставне свідоцтво подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за передавальним написом (індосаментом). Індосамент повинен здійснюватися у порядку, передбаченому цим Положенням.

6.2. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні містити всі реквізити, передбачені його формою, у тому числі підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина) - власника заставного свідоцтва, завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом). Термін видачі кредиту не повинен перевищувати термін зберігання зерна.

7. Повернення подвійного складського свідоцтва зерновому складу

7.1. При отриманні зерна від зернового складу поклажодавець зобов’язаний повернути зерновому складу обидві частини подвійного складського свідоцтва в момент відвантаження зерна в обмін на товарно-транспортну накладну (квитанцію), про що робиться відповідний запис у Реєстрі складських документів на зерно.

7.2. Власнику складського свідоцтва (частини А), який не має заставного свідоцтва (частини Б), але вніс суму боргу за ним, зерновий склад видає зерно в обмін на складське свідоцтво за умови надання разом з ним документів, що підтверджують сплату суми боргу за заставним свідоцтвом. Документи додаються до заяви, оформленої у письмовій формі. У заяві в обов’язковому порядку вказуються причини відсутності заставного свідоцтва.

Зерновий склад має право на перевірку наданих документів, що підтверджують сплату суми боргу за заставним свідоцтвом. Час перевірки не повинен перевищувати одного дня з дня подання заяви.

7.3. Після повернення кредиту та процентів за ним позикодавець зобов’язаний повернути заставне свідоцтво позичальнику шляхом здійснення нового індосаменту.

7.4. У разі видачі зі складу частини зерна, на яке було видане подвійне складське свідоцтво, власникові цього свідоцтва видаються нові складські документи на його вибір та товаротранспортна накладна (квитанція) на частину виданого зерна в обмін на здане подвійне складське свідоцтво, про що робиться відповідний запис у Реєстрі складських документів на зерно зернового складу.

8. Передача простого складського свідоцтва іншим особам

8.1. Просте складське свідоцтво передається шляхом вручення його новому власникові.

Вручення простого складського свідоцтва, не обтяженого заставою, здійснюється шляхом підписання акта приймання-передавання простого складського свідоцтва.

Застава зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом передачі заставодавцю цього свідоцтва за передавальним написом (індосаментом).

8.2. Індосамент повинен здійснюватися у порядку, передбаченому цим Положенням.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, до простого складського свідоцтва застосовуються правила, установлені для заставного свідоцтва, а до дубліката простого складського свідоцтва - правила, установлені для складських свідоцтв.

9. Повернення простого складського свідоцтва зерновому складу

9.1. На вимогу власника простого складського свідоцтва повернути йому зерно, здане на зберігання, він зобов’язаний повернути зерновому складу просте складське свідоцтво в обмін на товаротранспортну накладну (квитанцію) у момент відвантаження зерна, про що робиться відповідний запис у Реєстрі складських документів на зерно.

9.2. У разі видачі складом частини зерна власникові простого складського свідоцтва видаються товаротранспортна накладна (квитанція) на частину виданого зерна та нові складські документи на решту зерна в обмін на здане просте складське свідоцтво, про що робиться відповідний запис у Реєстрі складських документів на зерно.

10. Погашення і зберігання складських документів на зерно

10.1. Якщо при заповненні бланка складського документа на зерно були допущені помилки, то уповноважений працівник складу погашає цей бланк та його копії написом “погашено”, указує дату, прізвище та ініціали і ставить підпис на обох частинах подвійного складського свідоцтва. Поклажодавець не відшкодовує вартості бланка, зіпсованого під час виписки складського документа.

10.2. Якщо замість пошкодженого складського документа на зерно видано новий складський документ або в разі заміни одного складського документа на зерно на інший уповноважена особа погашає два примірники складського документа на зерно написом “Погашено”, вказує дату, прізвище, ініціали і ставить підпис.

10.3. Після видачі зерна власникам складських документів на зерно уповноважена особа зернового складу погашає прийняті складські документи на зерно написом “Погашено”, вказує дату, прізвище, ініціали і ставить підпис.

10.4. Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з Реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис. Інформація про погашення складських документів передається до державного (центрального) Реєстру складських документів на зерно згідно із статтею 45 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

10.5. Погашені складські документи на зерно, у тому числі другі примірники та дублікати, а також документи, що підтверджують сплату суми боргу за заставним свідоцтвом, письмові звернення власників складських документів зберігаються зерновим складом протягом трьох років після закінчення строку зберігання зерна.

11. Порядок витребування зерна із зернового складу

11.1. Витребування зерна зі складу здійснюється власником простого або подвійного складського свідоцтва (або його представником) письмовою заявою не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку зберігання зерна.

11.2. Для отримання зерна зі складу власник простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва повинен сам прибути на склад або прислати свого представника з належно оформленою довіреністю.

11.3. Видача зерна проводиться складом в обмін на один з таких документів:

 • оригінал складської квитанції на зерно;

 • оригінал простого або нерозділеного подвійного складського свідоцтва на зерно;

 • одночасно представлені оригінали розділених частин подвійного складського свідоцтва;

 • складське свідоцтво (частина А) подвійного складського свідоцтва і оригінал документа про сплату всієї суми кредиту і відсотків за ним, отриманого за заставним свідоцтвом (частина Б).

11.4. Видача зерна супроводжується оформленням документів, що посвідчують відвантаження зерна відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу.

11.5. Зерновий склад видає зерно лише за умови дотримання безперервного ряду передавальних написів; останній передавальний напис повинен бути зроблений на користь особи, яка пред’явила відповідне свідоцтво.

11.6. Видача зерна зерновим складом проводиться після підготовки зерна до видачі та оформлення всієї супровідної документації.

11.7. Якщо для отримання зерна зі складу пред’являються обидві частини подвійного складського свідоцтва, а на складському свідоцтві (частина А) відсутня відмітка про суму кредиту і відсотків за ним, виданого під заставне свідоцтво (частина Б), зерновий склад повинен видати зерно утримувачу обох частин подвійного складського свідоцтва не інакше як в обмін на обидві ці частини. При цьому особа, яка вимагає видачу зерна, повинна бути утримувачем обох частин подвійного складського свідоцтва.

11.8. Якщо для отримання зерна зі складу представляються обидві частини подвійного складського свідоцтва, а на складському свідоцтві (частині А) є відмітка про суму кредиту і відсотків за ним, виданого під заставне свідоцтво, зерновий склад має право видати зерно утримувачу обох частин подвійного складського свідоцтва або його уповноваженому представнику тільки в обмін на обидві ці частини та за умови наявності показів припинення дії зобов’язань, забезпечених заставою, тобто погашення кредиту і відсотків за ним.

11.9 Утримувач простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва за три дні до закінчення строку зберігання зерна має право вимагати його видачі повністю або частинами. При видачі лише частини зерна зерновий склад повинен видати власнику зерна новий складський документ на те зерно, що залишається на складі, в обмін на оригінал раніше виданого складського документа на зерно.

11.10. За наявності підстави для звернення стягнення на партію зерна, указану в заставному свідоцтві, звернення проходить за письмової згоди між утримувачем заставного свідоцтва і особою, яка відокремила заставне свідоцтво від подвійного складського свідоцтва, або за рішенням суду.

11.11. Розпродаж з публічних торгів зерна, на яке звернене стягнення за заставним свідоцтвом, не може бути здійснений без пред’явлення та передачі заставного свідоцтва зерновому складу.

11.12. Зерно, указане в одному заставному свідоцтві, пропонується до продажу на публічних торгах лише в сукупності (єдиною партією). Не допускається розпродаж зерна з публічних торгів частинами, що стосується одного складського документа.

11.13. Після видачі зерна і за відсутності претензій з боку його отримувача зерновий склад погашає повернуті складські документи на зерно і зберігає ці документи разом з усіма супровідними документами протягом трьох років.

11.14. До погашення приймаються лише оригінали складських документів на зерно.

11.15. Видані партії зерна виключаються з Реєстру зерна зернового складу, а погашені складські документи на зерно виключаються з Реєстру складських документів на зерно, виданих зерновим складом, і в повторний обіг не допускаються.

Начальник Головної державної

інспекції якості та сертифікації

сільськогосподарської продукції О. І. Білий

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство аграрної політики україни iconНака з
Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва міністерство аграрної політики україни

Міністерство аграрної політики україни iconДодаток 57-9 представництво європейського союзу в україні міністерство аграрної політики україни
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в сот та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний...

Міністерство аграрної політики україни iconДодаток 57-12 представництво європейського союзу в україні міністерство...
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в сот та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний...

Міністерство аграрної політики україни iconДодаток 57-10 представництво європейського союзу в україні міністерство...
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в сот та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний...

Міністерство аграрної політики україни iconДодаток 57-11 представництво європейського союзу в україні міністерство...
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в сот та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний...

Міністерство аграрної політики україни iconДодаток 57-1 представництво європейського союзу в україні міністерство аграрної політики україни
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в сот та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний...

Міністерство аграрної політики україни iconДодаток 57-5 представництво європейського союзу в україні міністерство аграрної політики україни
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в сот та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний...

Міністерство аграрної політики україни iconМіністерство аграрної політики україни
Мельник В. В. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

Міністерство аграрної політики україни iconМіністерство аграрної політики України Херсонський державний аграрний...
Відповідальність сторін за якість підготовки І відповідне працевлаштування випускників 30

Міністерство аграрної політики україни iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<