Затверджено
НазваниеЗатверджено
страница1/11
Дата публикации24.02.2013
Размер1.31 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комітету з конкурсних торгів

від ____21.07.2011_ __ 2ПМТО____
Заступник Голови комітету з конкурсних торгів
____________________ О.І. Головінов
М.П.

  1. ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

  2. НА ЗАКУПІВЛЮ
31.10.9 – Послуги з монтажу технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів


^ Виконання робіт по обстеженню, ревізії, востановленію з належною якістю вузлів і деталей гідрогенератора СВ 1140/280-48 УХЛ4 ст.№6 Рогунской ГЭС на базі «Іл’як»

Назва предмету закупівлі відповідно до 5 знаку Класифікатору

Конкретна назва предмету закупівлі


Харків 2011 р.

Порядок заповнення документації конкурсних торгів

Розділ 1. Загальні положення

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом


^ 2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Державне підприємство завод «Електроважмаш»

- місцезнаходження:

проспект Московський, 299, м. Харків, 61089

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Тєряєва Марина Олександрівна,проспект Московський, 299, м. Харків, 61089, тел.: (057) 95-61-43, e-mail: tenders@spetm.com.ua


3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

код згідно з ДК 016-97 – 31.10.9(Послуги з монтажу технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів)

конкретна назва предмета закупівлі згідно Додатку 1 документації конкурсних торгів.

- вид предмета закупівлі:
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Рогунська ГЕС (республіка Таджикистан)

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Протягом 2011-2012 року

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.
У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у дол. США, ЄВРО чи руб. РФ.

При цьому при розкритті  пропозицій конкурсних торгів  ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США, ЄВРО чи руб. РФ, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття  пропозицій конкурсних торгів.  

^ 7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Пропозиція конкурсних торгів повинна складатися з:

- кваліфікаційної частини;

- комерційної частини.

У кваліфікаційній частині Учасник надає документи, які підтверджують його кваліфікацію, у формі та порядку, визначеному ціїю інструкцією та пунктом 6 документації.

^ Комерційна частина повинна містити пропозицію у формі зазначеній в додатку 2(Форма пропозиції конкурсних торгів) і, якщо вимагається забезпечення конкурсних торгів, документ (оригінал), що підтверджує внесення забезпечення конкурсних торгів, оформлений належним чином.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до 15.09.2011 р. 14.00»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону та становить:

^ Не вимагається

- види забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначаються замовником відповідно до підпункту 8 частини першої статті 1 Закону: банківська гарантія або страховий поліс


- строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 календарних днів.

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурі закупівель учасники подають, як частину пропозиції документи, що підтверджують відповідність Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, а саме:

1. Довідку в довільній формі про підприємство (місцезнаходження, телефони для контактів, керівництво, наявність обладнання та матеріально-технічної бази);

2. Довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за 2010 р.(реєстр виконання аналогічних договорів);

4. Наявність фінансової спроможності (баланс за останній звітній період (для юридичної особи), звіт про фінансові результати за останній звітній період (для юридичної особи), звіт про рух грошових коштів за останній звітній період .(для юридичної особи), довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами дійсну станом на момент розкриття пропозицій) (для юридичної та фізичної осіб).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<