Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу
Скачать 187.26 Kb.
НазваниеПравила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу
Дата публикации04.11.2013
Размер187.26 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы

Правила

прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
1. Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу


1.1. Кафедра військової підготовки офіцерів запасу (Кафедра) є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Університету), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів України відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 529871, виданої 22.10.2010 року, термін дії до 01.07.2014 року. Ліцензійний обсяг – 350 осіб.

1.2. Для проведення військової підготовки в освітньо-професійних програмах підготовки та навчальних планах вищих навчальних закладів, студенти яких проходять таку підготовку в Університеті, передбачається не менш як 675 годин (у тому числі 450 годин обов’язкових аудиторних занять під керівництвом викладача). Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) протягом двох років навчання.

У разі коли вищий навчальний заклад, студенти якого проходять військову підготовку, та Кафедра розташовані в різних населених пунктах, планування такої підготовки та її проведення на Кафедрі може здійснюватись у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) протягом двох років навчання, що передбачається відповідним договором між іншими вищими навчальними закладами та Університетом про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

1.3. Кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями, які щорічно визначаються спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України

^
2. Правила відбору та прийому на навчання студентів для проходження військової підготовки
2.1. Загальні положення


2.1.1. Правила відбору та прийому студентів вищих навчальних закладів на кафедру підготовки офіцерів запасу для проходження військової підготовки розроблено на підставі вимог Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу”, Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України та Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року № 400/192 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за № 978/8299, Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2004 року № 531/857.
2.1.2. Правила прийому визначають організацію процесу і порядок прийому студентів цивільних вищих навчальних закладів України для навчання на Кафедрі за програмами підготовки офіцерів запасу. Залучення студентів для проходження військової підготовки за програмами підготовки офіцерів запасу проводиться наказом ректора Університету за наслідками конкурсного відбору на засадах, визначених контрактом.

^
2.2. Умови прийому студентів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу


2.2.1. До військової підготовки за програмою офіцерів запасу (далі - військова підготовка), відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, залучаються студенти, після закінчення другого курсу навчання (денної форми навчання) вищих навчальних закладів України.

2.2.2. Військову підготовку проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо на початок військової підготовки їм не виповнилося 25 років.

2.2.3. Студенти проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів, що надходять від юридичних або фізичних осіб.


^
2.3. Організація відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу


2.3.1. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається за місяць до початку конкурсного відбору наказом ректора Університету, за поданням завідувача кафедри військової підготовки.
2.3.2. Відбіркова комісія призначається, як правило, з числа службових осіб Кафедри та Університету у такому складі:

голова відбіркової комісії – завідувач Кафедри, де здійснюється військова підготовка студентів;

заступник голови відбіркової комісії (за необхідності);

секретар відбіркової комісії;

підкомісія з оцінки рівня успішності навчання та допризовної підготовки;

підкомісія з професійного психологічного відбору;

підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки.
2.3.3. На відбіркову комісію покладається:

 • визначення терміну приймання документів від студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку, та їх розгляд;

 • направлення на додаткове медичне обстеження студентів (за наявності обмежень за станом здоров'я на час подання документів);

 • оцінка рівня успішності навчання студентів;

 • організація професійного психологічного відбору студентів;

 • оцінка засвоєння студентами програми допризовної підготовки;

 • оцінка рівня фізичної підготовки студентів;

 • складання списку студентів відповідно до їх рейтингу за результатами конкурсного відбору (окремо за кожною військово-обліковою спеціальністю);

 • розробка проекту наказу ректора Університету про зарахування студентів для проходження військової підготовки.


2.3.4. Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім'я декана факультету разом із ксерокопіями приписного свідоцтва та 1, 2 та 11 сторінки паспорта громадянина України (додаток 1).

Заява повинна містити такі відомості:

 • прізвище, ім'я та по батькові студента;

 • номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;

 • придатність до проходження військової служби за станом здоров'я (згідно із записом у приписному свідоцтві);

 • проходження строкової військової служби;

 • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов'язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;

 • надання згоди про використання персональних даних в базі даних Кафедри та Міністерства оборони України.


2.3.5. Для участі у конкурсному відборі для вступу до кафедри військової підготовки студент повинен:

а) надати до відбіркової комісії Університету документи:

1. Заява на ім’я декана факультету (інституту).

2. Фотокартки*: 6 шт. кольорових – 3 х 4 (до особової справи),

6 шт. кольорових – 4 х 6 (до особової справи),

2 шт. кольорових – 9 х 12 (до особової справи).

3. Ксерокопія 1 та 2 сторінки паспорту, а також сторінки з пропискою (реєстрацією).

4. Ксерокопія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);

5. Ксерокопія свідоцтва про одруження (якщо одружений(а).

6. Ксерокопія приписного посвідчення (1 та 2 сторінки) або військового квітка.

7. Автобіографія (у рукописному та друкованому вигляді) (додаток 3).

8. Згода (особиста) на обробку персональних даних.

9. Папка для паперів.

10. Файл.

б) мати при собі:

 • паспорт громадянина України;

 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (ідентифікаційний код);

 • приписне свідоцтво з військкомату (для первинного визначення придатності призовника до військової служби).

* Примітка: 1. При поданні ксерокопій документів подається оригінал паспорту, приписного свідоцтва, довідка про ідентифікаційний код.

2. На фотографіях повинно бути зображення у відповідній формі одягу:

 • піджак;

 • біла (світла) сорочка;

 • краватка.

Без наявності зазначених документів студент для проходження конкурсного відбору не допускається.
2.3.6. Декан факультету організовує складання списку студентів факультету, які виявили бажання пройти військову підготовку, та подає його ректору Університету на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання.

Затверджені ректорами університетів (інститутів) списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії Університету.
2.3.7. Відбіркова комісія узагальнює отримані списки та розподіляє студентів на групи для участі в конкурсному відборі.

Розподіл студентів на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
2.4. Порядок проходження іспитів
2.4.1. Придатність студента до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату, де студент знаходиться на військовому обліку.

Остаточна придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії обласного військового комісаріату, про що зазначається у медичній довідці відповідного зразка. Медична довідка, що надана студенту військово-лікарською комісією обласного військового комісаріату, подається до розгляду у відбіркову комісію Університету.

2.4.2. Рішення стосовно студентів, які раніше були визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я, можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку до початку конкурсного відбору за направленням відбіркової комісії Університету.

Під час визначення вимог до стану здоров’я студентів для проходження військової підготовки вiйськово-лiкарські комісії керуються вимогами “Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.

Перелік документів, які необхідно представити під час проведення військово-лікарської комісії (за вимогами ВЛК) наведено у додатку 2.
2.4.3. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.
2.4.4. Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100.
2.4.5. Професійно-психологічний відбір студентів для зарахування на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 22.03.2010 № 152 ДСК “Про затвердження методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу”, Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.09.2009 за № 893/16909. Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися. Індивідуальні психологічні якості студента оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Студенти, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів за методикою спроможності до навчання (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір.

Професійно-психологічний відбір студентів проводиться фахівцями–психологами обласного військового комісаріату у класі професійно-психологічного тестування. За клопотанням голови відбіркової комісії, рішенням ректора до цієї роботи залучаються фахівці кафедри психології та кафедри фізичного виховання Університету.
2.4.6. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі (теоретична частина) та з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання (тестування) складає 20 балів, максимальна кількість балів - 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100 балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Питання для тестування не виходять за рамки програми допризовної підготовки загальноосвітніх шкіл.
2.4.6.1. Теоретична частина оцінюється за результатами тестування за наступними розділами: військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знань з історії України та Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України; статутів Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітній школі; вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб; тактична підготовка охоплює розділи основних видів бою та вмінь діяти в наступі та обороні у складі відділення.

2.4.6.2. Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання прийомів стройової підготовки та з основ військової топографії – перевіряється зріз знань щодо основних положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії. Під час складання підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

 • стройове положення, стройовий крок;

 • вихід зі строю та повернення в стрій;

 • повороти на місці та під час руху;

 • виконання військового вітання;

 • підхід до начальника та відхід від нього.

Перелік завдань розробляється на Кафедрі і затверджується її керівником.
2.4.7. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.

2.4.8. Рівень фізичної підготовки кандидатів згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Випробування проводиться за трьома вправами: юнаки – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км (вправа на витривалість); жінки – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км (вправа на витривалість). Усі вправи приймаються в один день. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не допускається.
2.4.9. Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів відбірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно” або з однією оцінкою “незадовільно”, крім вправи на витривалість, при наявності однієї оцінки не нижче “добре”. Нормативи для визначення фізичної підготовленості кандидатів на навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу надані у таблицях 1, 2.
Нормативи

для визначення фізичної підготовленості кандидатів на навчання
Таблиця 1

Оцінка

Вправи для юнаків

Підтягування

на перекладині (разів)

Біг на 100 м (хвилин)

Біг на 1 км (сек.)

5

9

15,0

3.55

4

8

15,4

4.05

3

7

16,2

4.30


Таблиця 2

Оцінка

Вправи для дівчат

Комплексна силова вправа

Біг на 100 м (хвилин)

Біг на 1 км (сек.)

5

36

15,0

4,30

4

32

15,4

4,45

3

28

16,2

5,15


2.4.10. За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.
^ 2.5. Порядок визначення рейтингу кандидатів на проходження військової підготовки
2.5.1. Рейтинг студента визначається з урахуванням:

 • середнього бала успішності навчання;

 • суми балів, отриманих студентом за результатами вступних випробувань з допризовної підготовки;

 • результатів професійно-психологічного відбору;

 • результатів медичного огляду;

 • рівня фізичної підготовленості для проходження військової підготовки.


2.5.2. Стосовно кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків:

“рекомендувати до зарахування”;

“не рекомендувати до зарахування”.
2.5.3. За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю складається окремий рейтинговий список. Список затверджується протоколом на засіданні відбіркової комісії.
2.5.4. Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора Університету про зарахування студентів для проходження військової підготовки.
2.5.5. Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг студента.

2.5.6. Зарахування студентів до навчання за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів які надходять від юридичних та фізичних осіб, здійснюється наказом ректора Університету на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше ніж за місяць до початку військової підготовки.
2.5.7. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету, на КВП якого здійснюється підготовка офіцерів запасу з числа студентів.
2.5.8. Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування. Додаткове (повторне) опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.
2.5.9. Між студентами, які зараховані до навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, та ректором Університету, протягом одного місяця укладається контракт про військову підготовку студента. Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, його відраховують від проходження військової підготовки. На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.

Відбіркова комісія


Додаток 1

^

Зразок заявиДекану факультету електротехнічних систем СНУ ім. В.Даля

професору І.І.Іванову

студента групи ЕТ-171


Іванова Івана Івановича

Голові відбіркової комісії

Прошу зарахувати студента Іванова П.С. до списку кандидатів на навчання на КВП СНУ ім. В.Даля.
^ Декан факультету електротехнічних систем СНУ ім.. В.Даля
проф. (підпис) П.І.Б.

____”_____________2012р.Заява
Прошу Вас допустити мене до конкурсного відбору на предмет зарахування для навчання на кафедрі військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.


Я, громадянин України, не проходив службу у Збройних Силах України (або проходив дійсну військову службу у Збройних Силах України на таких посадах (зазначити).

У дійсний час навчаюсь на Електротехнічному факультеті (інституті) на спеціальності “Електричні машини та апарати”, група ЕТ-171.

Придатний (або обмежено придатний, або признаний непридатним*) за станом здоров’я до проходження військової підготовки.

Бажаю навчатись на кафедрі військової підготовки СНУ ім. В.Даля для отримання військової спеціальності, щоб у разі необхідності встати зі зброєю та спеціальним обладнанням на захист цілісності та незалежності України (при наявності вказати інші мотиви).

Зобов’язуюсь виконувати вимоги Конституції України, законів України, статутів Збройних Сил України, бути дисциплінованим, виконливим, цілеспрямовано оволодівати військовою спеціальністю.

Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних кафедри військової підготовки державного вищого навчального закладу Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля та Міністерства оборони України.

“___”__________ 2012 р. Підпис


Примітка: 1. Студенти, які раніше були признані непридатними, або обмежено придатними до військової служби за станом здоров’я, можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських), обласних військових комісаріатів до завершення конкурсного відбору студентів. В такому разі в рапорті необхідно вказати: “Прошу направити мене для переосвідоцтва стану здоров’я”.
^ 2. Заява надається в письмовому (не друкованому) вигляді.

Додаток 2
Перелік документів,

необхідних для проходження військово-лікарської комісії


 1. Особова справа з військового районного (міського) комісаріату за місцем військового обліку.

 2. Приписне свідоцтво призовника (з обов’язково вклеєною фотокарткою розміром 3 х 4 см). Для тих студентів, хто пройшов строкову військову службу замість приписного свідоцтва необхідно мати військовий білет та медичну книжку.

 3. Амбулаторну карту (ф.025-У) з поліклініки за місцем прописки або здравпункту СНУ ім. В.Даля.

 4. Загальний клінічний (повний) аналіз крові (строк давності – не більше 1-го місяця).

 5. Аналіз крові на RV.

 6. Аналіз крові на СПИД.

 7. Загальний клінічний аналіз сечі (строк давності не більше 1-го місяця).

 8. Флюорограму органів грудної клітки (знімок з описом, строк давності – не більше 3-ти місяців).

 9. Рентгенівський знімок придаткових пазух носа.

 10. Розшифровану електрокардіограму серця зі стрічкою ЕКГ (строк давності до 1-го місяця).

11. Довідку з тубдиспансеру про результати реакції Манту (строк давності не більше 6-ти місяців).

12.У випадках патології хребта та суглобів необхідно мати при собі відповідні рентгенівські знімки.

13.Психологічну характеристику з місця навчання. (В довільній формі від куратора навчальної групи з печаткою факультету).

14. Сертифікат з наркологічного диспансеру.

15. Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичних психіатричних оглядів.

Примітка: Надані аналізи дозволяється отримувати у лікарні (спеціалізованої лабораторії, тощо…) при цьому вони повинні відповідати нормативним вимогам, мати опис провідного лікаря-фахівця.


Додаток 3

Автобіографія
Складається власноручно на державній мові, чорнилами, розбірливо, без помарок і виправлень, у довільній формі, але з обов’язковим викладенням в ній наступних відомостей:

Про себе:

 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • число, місяць, рік і місце народження;

 • національність;

 • загальна, спеціальна цивільна освіта (коли і в яких навчальних закладах навчався, коли їх закінчив і яку отримав освіту та спеціальність);

 • присвоєні наукові ступені і звання (коли, де і як отримав);

 • трудова діяльність (з якого і по який час, на яких посадах);

 • ідентифікаційний код;

 • сімейне положення (в якому році вступив у шлюб, склад сім’ї, чи перебував раніше у шлюбі і з ким, № та дату видачі свідоцтва про шлюб);

 • притягувався до судової відповідальності сам або близькі родичі свої або дружини (чоловіка), (коли і за що);

 • домашня адреса (адрес мешкання), контактний телефон.


Крім цих обов’язкових даних в автобіографії можуть вказуватись і інші відомості біографічного характеру.

Далі вказуються відомості за розділами:

^

СКЛАД СІМ’ЇВідомості про членів своєї родини (дружини (чоловіка), дітей), обов’язкові дані вказані нижче.

БЛИЗЬКІ РОДИЧІ:
Відомості про своїх родичів (батька (вітчима), мати (мачухи), братів, сестер), обов’язкові дані вказані нижче.

^ РОДИЧІ ДРУЖИНИ:
Відомості про родичів дружини (батька (вітчима), матері (мачухи), братів, сестер).

Про членів сім’ї. Близьких родичів, родичів дружини послідовно вказується:

 • степінь спорідненості, прізвище, ім’я та по батькові;

 • число, місяць та рік народження;

 • національність;

 • загальна, спеціальна освіта;

 • посада і місце роботи (навчання), поштова адреса;

 • домашня адреса (місце проживання), контактний телефон.


ПРИМІТКИ:


 1. У відношенні дружини, матері (мачухи), сестер своїх або дружини, вказуються і їх дівочі та інші прізвища, яки в них були раніше.

 2. Місце народження вказується по останньому адміністративному розподілу.

 3. На осіб, які загинули, померли, вказувати дату смерті, де поховані.


Дата складання Особистий підпис Ініціали, прізвище
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconЗавдань для оцінки засвоєння програми допризовної підготовки кандидатами...
Українське військо періоду козаччини: будова, склад, озброєння, воєнна майстерність

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля...
Шевердін К. М. старший науковий співробітник, заступник директора науково-дослідного інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconМ. І. аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнського національного...
Данилевська М. І. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ,...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля...
Вакуленко Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри адміністрування Східноукраїнського національного університету...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля...
Дворцева Г. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови Східноукраїнського національного університету імені...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconРецензент доктор педагогічних наук, професор С. Ф. Рашидов
Сищик А. С. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ, Україна)...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconИзложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов
...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconВолодимира Даля (м. Луганськ, Україна) Рецензент кандидат педагогічних...
В статье рассматриваются сущность, содержание и структура профессиональной компетентности современного преподавателя. Обосновывается...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами
Дворцева Ганна Володимирівна– викладач кафедри англійської мови Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля...

Правила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Загальні відомості про кафедру військової підготовки офіцерів запасу iconСхідноукраінського національного університету імені Володимира Даля...
Ключові слова: мультилінгвальна особистость, соціокультурний простір, освітній простір

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<