Як конспектувати першоджерела з філософії
Скачать 265.74 Kb.
НазваниеЯк конспектувати першоджерела з філософії
страница3/3
Дата публикации09.11.2013
Размер265.74 Kb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Психология > Конспект
1   2   3
Факультет української філології
Кафедра української мови

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Тематика та завдання контрольних робіт до окремих модулів

З основних дисципл. на заочному відділенні

Лінгвістичний аналіз художнього тексту : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – 112 с.

Культура усного і писемного мовлення. Синтаксичні норми української мови : [методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціалізації «Українська мова і література»] / З. П. Бакум, І. О. Іншакова, О. Ф. Левченко, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1997. – 44 с.

Методика навчання української мови. Загальні питання лінгводидактики : [матеріали до практичних і лабораторних занять для студентів спеціальності «Українська мова і література»] / З. П. Бакум, С. О. Караман. – Кривий Ріг, 1998. – 50 с.

Культура усного і писемного мовлення (основні комунікативні ознаки) : практичні заняття / З. П. Бакум, Г. М. Віняр, О. В. Караман, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1999. – 50 с.

Методика навчання української мови. Основні аспекти вивчення мови : [матеріали до практичних занять для студентів спеціальності «Українська мова і література»] / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 1999. – 45 с.

Педагогічна практика студентів-філологів у школі : [навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 02.19.00] / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 2002. – 92 с.
Практикум з методики навчання української мови / З. П. Бакум та ін. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / З. П. Бакум, І. В.Гайдаєнко, О. М. Горошкіна та ін. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділова українська мова» за вимогами КМСОНП / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Кривий Ріг, 2008. – 36 с.

Буття і мова в екзистенціалізмі М. Хайдеггера / Тетяна Іванівна Вавринюк // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2001 .

Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Т. І. Вавринюк, Н. М. Малюга. – Кривий Ріг : ТОВ «ЯВВА», 2003. – 41 с.

Стилістика української мови : [плани практичних занять] / Тетяна Іванівна Вавринюк. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 18 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять] / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 66 с.Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол № 2 від 08.09.2011

Протокол №9 від

09.02.12збірник наукових праць

Ucrainistica, видання якого провадить Кабінет україністичних досліджень.

Ucrainistica. 2002. Кривий Ріг 2002. 152 c.

Ucrainistica. 2003. Кривий Ріг 2003. 144 c.

Ucrainistica. 2004. Кривий Ріг 2004. 108 c.

Ucrainistica. 2006. Кривий Ріг 2006. 92 c.

Ucrainistica. 2007. Кривий Ріг 2007. 148 c.

Публікації викладачів кафедри

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс
Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Н.Г.Мель

ник Методичні рекоменда

ції на допомогу студентам-заочникам, щодо написання курсових і кваліфікаційних робіт.


Тематика та завдання контрольних робіт до окремих модулів

З основних дисципл. на заочному відділенні

Козлов А.В., Панчук Л.В.

Аналіз твору літератури

[посібник]. – Кривий Ріг,1995

Козлов А.В., Щербак С.В., Козлов Р.А. Азбука літературознавства. – Кривий Ріг, 2001.

Козлов А.В., Козлов Р.А., Ковпік С.І. Писемність давньої України (до ХІХ ст.). Навчальний посібник – К. : Твім Інтер, 2010.

Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. У 3 кн. / Л.Б.Стрюк. Під заг. ред. Н.М.Гаєвської. – К., 1996

Стрюк Л.Б. Етнологія України у пісенному фольклорі [навчально-методичний посібник] / – Тернопіль: СМП Астон, 2001.

Яременко Н.В., Коломієць Н.Є. Історія зарубіжної літератури. Епоха середніх віків та Відродження [навчальний посібник] / . – Кривий Ріг, 2009.

Журба С.С. Українська проза 20-х років ХХ століття: текст та інтертекст [навчальний посібник]. – Тернопіль, 2006

Народні твори про голодомор: 1921-1923 р.р., 1932-1933 р.р., 1946-1947 р.р. в Україні, / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М.Гончаренко - Кривий Ріг: Діоніс, 2001

Бугайова І.Є. Дидактичні матеріали з української літератури (5 клас) з використання художніх творів Криворіжжя. Посібник для вчителя. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008

Гончаренко О.М. Як збирати і записувати фольклор. Посібник для вчителів-словесників. – Кривий Ріг, 2003

Гончаренко О.М. Методика збирання усно мовних зразків народної творчості на території Нижньої Наддніпрянщ. – Кривий Ріг, 1998.

Термінологічний словник-мінімум та міні-хрестоматія з фольклор/у укладачі Н.Г.Мельник та С.В.Щербак.

Методичний комплекс «Вступ до літературознавства», методичні рекомендацій студентам, тестові завдання та термінол. словник / укладач професор Л.Б.Стрюк .
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, вибірковими або опорними конспектами до курсів Історія української літератури 40-60-х років ХІХ ст.», «Історія української літератури 70-90-х р.р. ХІХ ст.», «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. Бароко і Просвітництво», «Історія зарубіжної літератури І половини ХІХ ст. Романтизм» «Дитяча література».

Н.Г.Мельник Методичні рекомендації на допомогу студентам-заочникам, щодо написання курсових і кваліфікаційних робіт.

С.В.Щербак «Історія української літератури для студентів-заочників спеціальності РМЛ»

Навчально-методичні комплекси з методичними рекомендаціями А.В.Козлов «Теорія літератури»

С.А.Демченко Л.О.Донченко«Література ближнього зарубіжжя» «Нові тенденції розвитку української літератури»

С.С.Журба«Історія зарубіжної літератури кінця ХХ- початку ХХІ ст. Постмодернізм»


Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол №2, 3, 4, 5,7, . 8,9

Від

22.09.11

27.10.11

24.11.11

8.12.11

23.01.12

15.02.121   2   3

Похожие:

Як конспектувати першоджерела з філософії iconВідділ історії зарубіжної філософії сектор східної філософії
Изложенное ниже является результатом сопоставления личного опыта автора в сфере практической активизации тела-сознания с известными...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМагістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма...
Метою курсу є поглиблене вивчення історії академічної філософії в Україні ХІХ – початку ХХ ст та творчого доробку її найзначніших...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для...
Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов І мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМатеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія...
Матеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія та сучасність”, присвяченої 50-річчному ювілею кафедри філософії,...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconКонституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Як конспектувати першоджерела з філософії iconСписок литературы к курсу
Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник. К., 2001

Як конспектувати першоджерела з філософії icon21. Етико-антропологічна проблематика в релігійній філософії П. Д....
Етико-антропологічна проблематика в релігійній філософії П. Д. Юркевича (аналіз в контексті праці “Серце І його значення в духовному...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconПатнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки
Президент Фонду якісної політики, доцент кафедри філософії Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософських...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Программа построена с учетом богатейшей историко-философской традиции, а также современных философских и научных антропологических...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconОсвіта, отримана у мудреців привела до пошуків першоджерела рідної...
Кобзенко Юрій Васильович, 14 лютого 1949 року в селищі Таромське, краймістя теперішнього Дніпропетровська. Після закінчення школи...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<