Педагогічна бібліографія
Скачать 12.12 Mb.
НазваниеПедагогічна бібліографія
страница1/116
Дата публикации22.02.2013
Размер12.12 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   116
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

2002

Покажчик літератури

Випуск 13

Київ-НПУ-2009ББК 91. 9:74

УДК 01:371


У45
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.

Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

^ У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2002 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 13. – 472 с.


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 13-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2002 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

^

ББК 91. 9:74

УДК 01:371
c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.
ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

1. Закон України Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" / Закон України // Директор школи. - 2002.-N10. - С.7.
^ 2. Закон України "Про вищу освіту": Зі змінами, внесеними згідно із Законом №380-IV (380-15) від 26.12.2002 // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 74-120.
3. Закон, України Про вищу освіту / України Закон // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 74-120
4. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Голос України. - 2002.-N43(5 березня). - С.10-15.
^ 5. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Освіта . - 2002.-N12-13(20-27 лютого). - С.5-12.
6. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Освіта України. - 2002.-N17(26 лютого). - С.2-8.
^ 7. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Урядовий кур'єр. - 2002.-N18. - С.5-12.
8. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян"від 27.04.99 N456/99 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.7-9.
9. Збірник нормативних документів з питань організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України / За ред.М.Ф.Дмитриченка. - Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 244 с.
10. Кабінет Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" : постанова від 28 грудня 2001 р. N1812 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2002.-N19(30 січня)
11. Кабінет Міністрів України Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти / Кабінет Міністрів України // Освіта України. - 2002.-N72-73(10 вересня). - С.4-5.
12. Кабінет Міністрів України Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наук.ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навч. закладах 3 і 4 рівнів акредитації та внз післядипломної освіти / Кабінет Міністрів України // Освіта України. - 2002.-N75(20 вересня). - С.6.
13. Міністерство освіти і науки України Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні : наказ від 29.12.2001 р. N825 / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N5-6. - С.4.
14. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ від 7 листопада 2000 р. N522 / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2002.-N3. - С.24-28.
15. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів : наказ від 19 жовтня 2001 р. N691 / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2002.-N1. - С.10-11.
16. Міністерство освіти і науки України Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році : постанова від 17.06.02 N1/9-304 / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N50-51(25 червня). - С.6-7.
17. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта . - 2002.-N26(24 квітня-1 травня). - С.2-4.
18. Національна доктрина розвитку освіти : окремі положення // Урок української. - 2002.-N7. - С.54-55.
19. Позашкільна освіта в Україні : нормативно-правові акти / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді ; Під ред. В.В. Вербицького. - Київ : НЕНЦ, 2002. - 304 с.
20. Про започаткування роботи щодо запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N20. - С.16-19.
21. Про затвердження Державної програми "Вчитель" // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N10. - С.3-32.
22. Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N22. - С.20-26.
23. Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту; Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N1. - С.25-32.
24. Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : наказ від 24.07.2001 р. N553 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N1. - С.3-8.
25. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2002/2003 н.р. та його структуру : наказ МОН України від 29.04.2002р. N288 // Директор школи. - 2002.-N27. - С.6-8.
26. Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня ССЗШМ і ПР м.Миколаєва // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N19. - С.32.
27. Про підготовку та забезпечення організованого початку 2002/2003 навчального року : наказ МОН України від 29.04.2002р. N288 // Директор школи. - 2002.-N27. - С.3-5.
28. Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N9. - С.26-32.
29. Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості : наказ від 20.01.2002 р.N51/52 // Освіта України. - 2002.-N11(5 лютого). - С.4-5.
30. Степко М. Закон для вищої освіти / Степко М. // Вища освіта України. - 2002.-N2. - С.6-9.

Див. 4490
^ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

31. Агафонова, Н. В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр. / Н. В. Агафонова. - О. : Принт Мастер, 2002. - 205 с. - Бібліогр.: с. 185-203 (316 назв).
^ 32. Аніщенко, О. В. Політика рівних можливостей у сфері освіти в Україні: реалії та перспективи / О.В. Аніщенко // Наукові записки: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя , 2002. - № 3. - С. 12-15
^ 33. Андрущенко В. Освіта в Україні в світлі суспільних проблем і суперечностей / Андрущенко В. // Освіта. - 2002.-N5(23-30 січня). - С.4-5.
34. Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика / Андрущенко В.П. //Педагогіка і психологія: наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002.-N3. - С.12-15.
^ 35. Андрущенко В. П. Освіта України в світлі суспільних проблем і суперечностей / Андрущенко В.П. //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Х., 2002. - № 2. – С.10-22
^ 36. Астахова, В. І. Нові тенденції в соціально-економічному розвитку української вищої школи і завдання управлінської політики / В.І. Астахова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 15-18
^ 37. Астахова В.І. Трансформація вищої освіти вимагає трансформації управління вищою школою / Астахова В.І. // Педагогіка і психологія. - 2002.-N3. - С.19-22.
38. Бірюкова, М. В. Політика реформування системи вищої освіти в Україні / М.В. Бірюкова // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 115.
39. Балл Г. Категорія культури у визначенні орієнтирів освіти /Г.Балл //Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: зб. наук. пр. /Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів, 2002. – Вип. 8. – С.122-132.
^ 40. Бірюкова М. В. Сучасні стратегічні чинники розвитку системи вищої освіти України / М.В. Бірюкова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 33-37
^ 41. Бахрушин, В. Є. Тенденції і суперечності розвитку вищої освіти в Україні / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань, В.М. Огаренко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 182.
^ 42. Березюк, Н. М. Під дамокловим мечем реформи / Н.М. Березюк // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 42-47.
43. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / Бех І. // Початкова школа. - 2002.-N5. - С.5-6.
44. Бондар, М. Пріоритети трансформації української освіти від 2000 року / М. Бондар // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2002. - N5. - С. 34-45
^ 45. Васюренко О. Вищій освіті - ефективний розвиток / Васюренко О. // Вища школа. - 2002.-N1. - С.83-90.
46. Ващенко, Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти / Л. Ващенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N1/2. - С. 53-57
^ 47. Величко, О. Г. Довгострокове планування - програма дій / О. Г Величко, В. П Іващенко, О. Г Ясев // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол.ред.) та ін. - Київ, 2002. - Вип.32. - С. 23-27
^ 48. Величко, Т. Г Про технологізацію освіти / Т.Г Величко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2002. - Вип.27. - С. 15-25.
49. Гірний О. 12-річна школа України: якою вона буде? : відповідь рецензентам / Гірний О. // Директор школи. - 2002.-N17. - С.10-12.
50. Гелпі Е. Освіта та еволюція держави / Гелпі Е. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002.-N3. - С.145-158.
51. Гоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації / Ж. Гоне ; пер. з фр. М. марченко. - К. : К. І. С., 2002. - 100 с.
^ 52. Еппл, М. В. Культурна політика і освіта / Пер. з англ. В. Василюк. - К. : Веселка, 2002. - 157 с.
53. Жук, Ю. Інформатизація освіти: проектування майбутнього / Ю. Жук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N3. - С. 20-21
^ 54. Зінченко, О. В. Стратегічні завдання системи вищої освіти / О.В. Зінченко // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 146-149.
55. Знання для добробуту (стан реформування освіти в Україні) / Луковенко Ю., Коловіцкова О. та ін. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : науково-методичний журнал. - 2002. - N19/20. - С. 10-22
^ 56. Заремська Н.І. Проблеми взаємодії основи і культури в педагогічній діяльності /Н.І.Заремська //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з”їзду працівників освіти. – К.:НПУ,2002. – Ч. 2. – С.61-64.
^ 57. Каленюк І. Загальна освіта - справа державна / Каленюк І. // Рідна школа. - 2002.-N1. - С.3.
58. Кизенко В. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація / Кизенко В., Мальований Ю.Соф'янц Е. // Завуч. - 2002.-N23-24. - С.3-8.
^ 59. Коміссаров В. Модель соціально-культурного простору експериментальної школи та ії емпіричне обґрунтування /В.Коміссаров //Психологія і суспільство. – 2002. – „ 3-4. – С.83-104.
^ 60. Козіна І.П. Шкільна реформа: змістовна форма, формальний зміст? / Козіна І.П. // Трибуна. - 2002.-N5-6. - С.16-17.
61. Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : прогр. та матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків. 1 лют. 2002 / В.І. Астахова. - Х. : Нар. укр. акад., 2002. - 205 с. - У надзаг.: Ін-т вищої освіти АПН України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України, Харк.облдержажмін. та ін.
62. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002.-N1. - С.4-6.
63. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа. - 2002.-N2,3. - С.3-5,С.1-6.
64. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі : проект // газ.Українська мова та література. - 2002.-N11. - С.1-11.
65. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі : проект // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002.-N1. - С.2-14.
66. Концепція фізичного виховання та спорту в системі освіти Харківської області // Освіта України. - 2002.-N18(1 березня). - С.6.
67. Корнілова, В. О. Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ сторіччя": основні тенденції реформування вищої освіти / В.О. Корнілова, Л.Е. Добрунова, Н.В. Чорна // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 187-197.
68. Корсак К.В. До стратегії вибору нових засад управління в освіті / Корсак К.В., Юрчук Л.М. // Педагогіка і психологія. - 2002.-N3. - С.63-67.
^ 69. Корсак, К. В. До стратегії вибору нових засад управління в освіті / К.В. Корсак, Л.М. Юрчук // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 63-67
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   116

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Педагогічна бібліографія iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...

Педагогічна бібліографія iconЩо таке педагогічна культура?
Як впливають особливості техніки мови вчителя на сприйняття нав­чального матеріалу?

Педагогічна бібліографія iconВідділ освіти Лисичанської міської ради Міська психолого-медико-педагогічна консультація
Адреса: м. Лисичанськ, вул. Гарібальді,13 (сш №14, ку «Лисичанський Методичний центр»)

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна культура викладача вищої школи матеріали XLVI навчально-методичної конференції
Личность врача-интеллигента как главный фактор клинической медицины в обучающем и воспитательном процессе в медвузе

Педагогічна бібліографія icon© 2007 Кулешова В. В. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу
Постановка проблеми. Зміна пріоритетів в економіці України зумовлює необхідність змін в процесі діяльності викладачів вищих навчальних...

Педагогічна бібліографія iconВдосконалення конституційного процесу Бібліографія російського дисертаційного...
Агафонова, Анастасия Александрова. Конституционно-правовой статус религиозных объединений: российский и зарубежный опит: автореферат...

Педагогічна бібліографія iconБіо- бібліографія вчених україни всеволод вікторович васильєв
Всеволод Вікторович Васильєв: Бібліографічний покажчик. — К.: Вгмксе іпме нан україни, 2005. — 00 с. — (Сер. Біобібліографія вчених...

Педагогічна бібліографія iconПіслямова І. Оржицький; Іл. У. Мельникова
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. N9: Щомісячний наук метод журнал / Редкол.: Гол ред. І. Я. Ненько. К.:...

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна культура викладача вищої школи матеріали XLVI навчально-методичної...
Компетентный подход в образовании на нашей кафедре выдвигает на первое место не только информирование студента о новых подходах по...

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна культура викладача вищої школи матеріали XLVI навчально-методичної...
Целью данной работы является освещение главных идей и методов, которые реализуются при организации групповой деятельности студентов,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<