Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»
НазваниеДодаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»
страница1/6
Дата публикации19.06.2014
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6


Зміст


1

АДАПТАЦІЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

4

2

ДОДАТОК 1.Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»


7

3

ДОДАТОК 2.СХЕМА-ХАРАКТЕРИСТИКА

(для виявлення шкільних труднощів та рівня адаптованості учнів класу)

16

4

ДОДАТОК 3.Зразок аналітичного звіту за результатами дослідження адаптації учнів 5-х класів.


19

5

^ ДОДАТОК 4.ТРЕНИНГ "Я СКОРО СТАНУ ПЯТИКЛАССНИКОМ"


24

6

Література


54


^ АДАПТАЦІЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ
Адаптація учнів до нових умов навчання при переході до середньої школи є загально визнаним напрямом роботи психологічної служби системи освіти України. Тому існує безліч навчально-методичних матеріалів з цієї теми як теоретичного, так і практичного спрямування. Інформації так багато, що психологу-початківцю подекуди доволі важко зорієнтуватися у цьому розмаїтті. Отже, на наш погляд, завдання полягає у тому, щоб із виокремити ті діагностико-корекційні напрацювання, які з практичної точки зору є найдоцільнішими та найбільш ефективними.

Логічно, що робота з адаптації п’ятикласників має два основних напрями – діагностичний та корекційно-консультативний. Виходячи з цього, пропонуємо перелік методичних матеріалів з кожного напряму, які доцільно використовувати практичному психологу під час планування своєї роботи.

Психодіагностику варто проводити за допомогою методик, які добре себе зарекомендували у практиці, є надійними та валідними інструментами дослідження. Звичайно, спираючись на цей перелік та всі інші доступні джерела, психолог будує певний діагностичний комплекс, який є необхідним та достатнім, виходячи із цілей дослідження:

 • Методика А.В. Фурмана «Визначення адаптованості учнів до зовнішнього та внутрішнього світу».

 • Тест шкільної тривожності за Філіпсом.

 • Метод кольорових виборів (адаптований тест Люшера) за Л.М. Собчік.

 • Індивідуально-типологічний опитувальник за Л.М. Собчік.

 • Проективні методики «Неіснуюча тварина» і «Дерево» Дж. Лампен.

 • Соціометрична методика, адаптована Бітяновою.

 • Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» В. Чирков, О. Соколова, О. Сорокіна (див. Додаток № 1).

 • Схема-характеристика учнів класу для виявлення рівня адаптованості О. Бєляєвої (див. Додаток № 2)

По закінченні діагностичного етапу роботи доцільно скласти аналітичний звіт (див. Додаток № 3), в якому представляються програма дослідження та узагальнені результати. Дані вказані в аналітичному звіті можуть бути використані під час виступів практичного психолога на педрадах, педагогічних консиліумах, батьківських зборах тощо.

Психокорекційну роботу з учнями «групи ризику» з профілактики дезадаптації, агресивної поведінки, подолання тривожності, замкненості доцільно проводити за добре відомими і визнаними методиками:

 • Тренінг «Я скоро стану п’ятикласником» для учнів 4 класу (див. Додаток №4).

 • Адаптація до школи Є. Александровської, Н. Куренкової.

 • Інтелектуальний тренінг Е. Заїки.

 • Тренінг спілкування для учнів 4-6 класів О. Лещинської.

 • Ігрова психокорекція труднощів спілкування у молодших школярів Р. Овчарової.

 • Соціально-психологічний тренінг С. Коробко.

 • Цикл занять для розвитку пізнавально-вольової сфери, навичок адекватної соціальної поведінки Т. Азарової (методичний посібник «Робота психолога з молодшими школярами»).

 • Т. Ілляшенко «Чому їм так важко вчитися?» - корекційні заняття.

 • Розвивальні та корекційні заняття психолога (Психолог. Бібліотека. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2004).

 • Лєскова-Савицька (Корекція дезадаптації. Я хочу, я можу, я буду добре вчитися // Психолог. Бібліотека. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003).

 • Щоденник розвитку особистості Л. Павленко.

 • Корекційний розвиток розумових операцій Л. Видриган (комплекс розвивальних вправ).

 • Розвивальні та корекційні заняття психолога (Психолог. Бібліотека. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2004).

Використання цих програм у практичній роботі дає дієві результати, зацікавлює учнів, підвищує їхню мотивацію до навчання, допомагає подолати прояви дезадаптації.

ДОДАТОК 1.
Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»

(В.Чирков, О.Соколова, О.Сорокіна)

Методика складається з двох схем:

Схема 1: вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до школи, для вчителів.

Схема 2: вивчення соціально-психологічної адаптації, для батьків.
Схема 1 (для вчителів) включає 4 критерії адаптованості і 7 характеристик (шкал) для їхньої оцінки. Як критерії виступають такі параметри:

 1. Ефективність навчальної діяльності.

 2. Засвоєння шкільних норм поведінки.

 3. Успішність соціальних контактів.

 4. Емоційне благополуччя.


Схема 2 (для батьків) містить 6 характеристик (шкал):

 1. Успішність виконання шкільних завдань.

 2. Ступінь зусиль, необхідних дитині для виконання шкільних завдань.

 3. Самостійність дитини у виконанні шкільних завдань.

 4. Настрій, з яким дитина йде до школи.

 5. Взаємини з однокласниками.

 6. Загальна оцінка адаптованості.


Форма проведення: індивідуальна і групова.

Матеріали: стимульний матеріал, бланки.


^ Порядок використання схем.

Використання схем може здійснюватися різними способами. При одноразовому їх застосуванні вчителя (або вчителів) і батьків за кожним критерієм просять вибрати твердження, найбільш точне на цей час. (Кожне твердження має свій бал). Підсумовування отриманих балів за кожною схемою дає змогу одержати оцінки адаптованості дитини до школи.

При багаторазовому застосуванні схем педагоги й батьки щодня в бланку спостереження протоколу відзначають номери тверджень, що найбільше відповідають формам поведінки та які часто трапляються у навчальній діяльності. На підставі цих даних виводять сумарний показник адаптованості дитини, а також складають графік динаміки процесу адаптації за визначений період.

У випадку застосування обох способів схем отримані результати порівнюють з нормами.
^ Схема 1

22-35 балів – зона адаптації;

15-21 бал – зона неповної адаптації;

0-14 балів – зона дезадаптації.
Схема 2

19-30 балів – зона адаптації;

13-18 балів – зона неповної адаптації;

0-12 балів – зона дезадаптації.


Схема 1
^ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

(заповнюють вчителі)

Критерій І. «Ефективність навчальної діяльності»

Шкала «Навчальна активність»

5

Активно працює на уроці, часто підносить руку і відповідає правильно
4

На уроці працює, позитивні і негативні відповіді чергуються
3

Рідко підносить руку, але відповідає правильно
2

Навчальна активність на уроці має короткочасний характер, часто відволікається не чує запитання
1

Пасивний на уроці, дає негативні відповіді або не відповідає зовсім, часто переписує готове з дошки
0

Навчальна активність відсутня (дитина не включається в навчальний процес)

^ Шкала «Засвоєння знань» (успішність)

5

Правильне, безпомилкове виконання шкільних завдань
4

Невеликі поодинокі помилки
3

Поодинокі помилки, пов’язані з пропуском букв і їхньою заміною
2

Погане засвоєння матеріалу за одним з основних предметів, порівняно велика кількість помилок
1

Часті помилки, неакуратне виконання завдань: багато виправлень, закреслень
0

Погане засвоєння програмного матеріалу з усіх предметів: грубі помилки і їх чимало

^ Критерій ІІ. «Засвоєння шкільних норм поведінки»

Шкала «Поведінка на уроці»

5

Сидить спокійно, сумлінно виконує всі вимоги вчителя
4

Виконує вимоги вчителя, але іноді, на короткий час, відволікається від уроку
3

Зрідка повертається, обмінюється короткими репліками з товаришами
2

Часто спостерігається скутість у рухах, позі, напруженість у відповідях
1

Виконує вимоги вчителя частково, відволікається на сторонні заняття, постійно розмовляє
0

Не виконує вимоги вчителя: велику частину уроку займається сторонніми справами (переважають ігрові інтереси)

^ Шкала «Поведінка на перерві»

5

Висока ігрова активність, охоче бере участь у рухливих колективних іграх
4

Активність виражена мало: полюбляє заняття в класі з кимось із дітей, читання книг, спокійні ігри
3

Активність дитини обмежується заняттями, пов’язаними з підготовкою до наступного уроку (готує підручники, зошити, миє дошку, прибирає клас)
2

Не може знайти собі заняття, переходить від однієї групи дітей до іншої
1

Пасивна, рухи скуті, уникає інших
0

Часто порушує норми поведінки: заважає іншим дітям гратися, кричить, бігає, не змінює своєї поведінки, коли роблять зауваження (не володіє собою)
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Для проведения оценки целостного имущественного комплекса необходимо осуществить

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Земельные участки под коммерческими, промышленными объектами, многоквартирными домами строительство

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Перечень документов необходимых для составления отчета по оценке жилой недвижимости

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Перечень документов необходимых для составления отчета по оценке коммерческой недвижимости

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Копии документов о приобретении, аренде или ином праве в отношении оцениваемого оборудования

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Сертифікат суб’єкту оціночної діяльності №13680/12 від 03. 08. 12 р. Фдму т. 050-3000-173, 057-780-90-01

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Сертифікат суб’єкту оціночної діяльності №13680/12 від 03. 08. 12 р. Фдму т. 050-3000-173, 057-780-90-01

Додаток методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» iconНезалежна експертна оцінка
Сертифікат суб’єкту оціночної діяльності №13680/12 від 03. 08. 12 р. Фдму т. 050-3000-173, 057-780-90-01

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<