Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку
НазваниеМетодичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку
страница3/21
Дата публикации20.06.2014
Размер2.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Психология > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
тематичні афоризми, вислови, цитати тощо:

«Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема» (В. Сосюра).

«Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя» (Сенека).

«Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може» (Д. Байрон).

«Хто не належить вітчизні своїй, той не належить і людству» (В. Бєлінський).

«Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших» (Д. Лихачов).

«У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина» (Л. Костенко).

«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» (Т. Шевченко).

«Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна» (В. Сосюра).

«Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну» (В. Сосюра).

«Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі» (В. Еллан).

«Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить» (О. Олесь).

«І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик...» (Т. Шевченко).

«Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава» (О. Довженко).

«Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу» (О. Довженко).

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції» (В.О. Сухомлинський).

«Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…» (Д. Зиткін).

«Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава» (Ю. Музиченко).

«Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!» (П. Тичина).
Література

 1. Бех І. Національна ідея у виховному процесі школи: програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2008. – № 45.

 2. Бех І. Шляхом злагоди до процвітання: про національну ідею в становленні громадянина-патріота України / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля. 2008. – № 11. – С. 4-9.

 3. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – № 1 (20). –  С. 23-34.

 4. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. – К.: «Школяр», 1999. – 385 с.

 5. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. – 191 с.

 6. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології. – К.: «Школяр» – «Фада» ЛТД, 2000. – 416 с.

 7. Вдовенко Н. Національна культура як необхідна складова багатогалузевої системи патріотичного виховання студентів // Коледжанин. – 2004. – № 4. – С. 18-21.

 8. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотека. – 2003. –  № 8. –  С. 3-19.

 9. Вишневський О. Сучасне українське виховання: педагогічні нариси. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. – 238 с.

 10. Володарська М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти / М.О. Володарська. – Х.: Основа, 2008. – 122 с.

 11. Гарнійчук В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків / В.Гарнійчук // Управління освітою (Шкіл. світ). –  2009. – № 20. – С. 22-23.

 12. Громадянська освіта: теорія і методика навчання: посіб. для студентів вищих навч. закладів / авт. колект. Т.Асламова, Т.Бакка, В.Бортніков та ін. – К.: ЕТНА-1, 2008. – 174 с.

 13. Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання / Директор школи. – 2008. – № 10. – С. 10-12.

 14. Дубина М., Руденко Ю. Патріотичне виховання молоді // Освіта України. – 2006. – № 8. – С. 5.

 15. Закун Т. Особливості формування національної свідомосі молоді на сучасному етапі державотворення // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 19-23.

 16. Знай свои права / Сост. Т.Е. Заводова, Ю.А. Лежнева. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 176 с.

 17. Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – 300 с.

 18. Зростаємо в любові: зб. метод. матеріалів для організ. позакл. виховн. роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ст. – Ч. ІІ  / авт-укл.: Н.В. Яременко, О.І.Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. –  288 с.

 19. Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 35-36.

 20. Кордонська А.В. Патріотичне виховання засобами народознавства / А.В.Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 14. – С.19-21.

 21. Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми, перспективи розвитку / В.Матяшук // Педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 48-54.

 22. Пархоменко Л.П. Громадянське виховання: теорія та досвід /
  Л.П. Пархоменко //  Виховна робота в школі. – 2008. – № 4. – С. 2-23.

 23. Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – № 3-4. – С. 28-29.

 24. Печерська І. Національне виховання школярів засобами українського фольклору / І.Печерська // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 23-27.

 25. Позняк С.І. Уявлення школярів про громадянина та формування в них громадянської компетентності / С.І. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 4. – С. 83-93.

 26. Рогожа М., Горлач Т. Виховуємо патріотів // Директор школи. – 2004. – № 17. – С. 3-7.

 27. Світлична Н. Розвиток громадянських рис особистості / Н.Світлична // Психолог. – 2008. – № 17. – С. 3-7.

 28. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2003.–  Ч.І. – 242 с.

 29. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2003.–  Ч.ІІ. – 272 с.

 30. Чорна К. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К.Чорна // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 5-11.

 31. Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста: навч.-метод. посіб. – К. : ТОВ «ХІК», 2004. – 96 с.


Н.В. Тарапака,

завідуюча кафедрою дошкільної

та початкової освіти КОІППО

імені Василя Сухомлинського;

Л.В.Кашуба,

старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КОІППО

імені Василя Сухомлинського


^ Методичні аспекти проведення першого заняття

в Дошкільних навчальних закладах

та Першого уроку в початковій школі
Щороку 24 серпня відзначається головне державне свято на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, що вважається датою утворення держави України в її сучасному вигляді.

У серпні 2011 року наша країна відзначила свій ювілей – 20 років незалежності. Тому Перший урок цього навчального року присвячений саме цій події.

На уроці слід розглянути питання, що розкривають багатовікову історію творення держави України та визначити роль українського народу у цих процесах; ознайомити дітей зі змістом таких понять та категорій як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки, з досягненнями України за останні роки; формувати ціннісне ставлення до держави, суспільства, мови, сім’ї, самого себе, а також почуття патріотизму, поваги до історичного минулого України, особистої відповідальності за долю держави та українського народу; розвивати громадянські якості особистості.

Педагоги, враховуючи вікові особливості дітей, повинні розкрити досягнення України за роки незалежності, навести приклади того, як наша держава утверджує себе серед інших країн світу; змусити дітей замислитися над власною роллю у розбудові незалежної європейської України; ознайомити з історичними документами України: Декларацією про державний суверенітет, Актом проголошення незалежності, Конституцією.

У процесі підготовки та проведення Першого уроку можна використати:

 • ^ Тематичні афоризми, вислови, перлини народної мудрості:

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани» (М. Рильський).

«Рідну країну потрібно не лише любити – її потрібно знати» (М.Рильський).

«Патріотами не народжуються – ними стають у процесі становлення особистості, в процесі виховання і впливу засобів масової інформації на кожну людину. Патріотичні почуття – це сплеск емоцій, які виникають у пориві спільної праці, щоб знайти вихід із безвиході, щоб захистити свою незалежність і волю. Патріотизм – це святе почуття, яке не піддається осміюванню, яке кличе на подвиг і навіть приводить до самопожертви в ім’я Батьківщини» (О.А.Захаренко).

«Кожному народу судилося грати в історії свою особливу роль, і якщо він забув цю роль, мусить зійти зі сцени: він більше не потрібен. Народ без народності – тіло без душі…» (Ш.О.Амонашвілі).

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції» (В.О.Сухомлинський).

«Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона своя» (Сенека).

«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» (Т. Шевченко).

«Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна» (В.Сосюра).

«Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу» (О.Довженко).

«Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава» (О.Довженко).

«Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…» (Д.Зиткін).

«Моя батьківщина – прадідів слава, єдина родина, єдина держава» (Ю.Музиченко).

«Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!» (П.Тичина).

«Забудеш рідний край – твоє коріння всохне» (П. Тичина).

«Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» (І. Світличний).

«І дим батьківщини солодкий» (Овідій).

«Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину» (В.Симоненко).

«Шануй завжди сліди минулого» (латинський вислів).


 • ^ Прислів’я про Україну, Вітчизну, рідну землю, рідний край:

Нема на світі другої України, немає другого Дніпра.

Україна одному до границь його ланів, а другому від колиски до гробу серед злиднів.

Наша слава – Українська держава.

На чужій стороні Вітчизна удвічі миліша.

Всюди на світі добре, а вдома найкраще.

Людина без Вітчизни як соловей без пісні.

Людина без рідної землі, як соловей без гнізда.

Звідки знати безрідному, що таке любов до Батьківщини?

Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.

Жити – Вітчизні служити.

Без відваги зазнаєш зневаги.

Грудка рідної землі дорожча за золото.

З рідної землі і ворона мила.

Рідна земля – мати, а чужа – мачуха.

Та земля мила, де мати родила.

У чужій сторонці не так світить і сонце.

В чужий край не залітай, щоб крилечка мати.

В чужім краю і солов’ї не цвірінькають.

Де рідний край, там і під ялиною рай.

За рідний край життя віддай.

За рідним краєм і в небі скучно.

За своїм краєм серце болить.

За морем тепліше, та вдома миліше.

За народ і волю віддамо життя і долю.

За рідний край  хоч помирай.

Краще на рідній землі кістьми полягти, ніж на чужій слави досягти.

Нема гіршої покути, як у ріднім краю носити пута.

Свій край, як рай, а чужа країна, як домовина.

У ріднім краю, як у раю.

Кожному мила своя сторона.


 • ^ Пісні, які передають від покоління до покоління історичну правду про народ, його стремління і заповіти:

«Україночка» (слова А. Демиденка, музика Г. Татарченка) у виконанні Оксани Білозір;

народна пісня «Ой на горі женці жнуть»;

«Свіча» (слова Б. Стельмаха, музика М. Скорика) у виконанні Оксани Білозір;

«Священа війна» (слова В. Лебедєва-Кумача, музика А. Александрова);

Церковний гімн України «Боже великий, єдиний» (слова О. Кониського, музика М. Лисенка);

«Розкажи про Україну» (слова О. Вратарьова, музика О. Злотника) у виконанні Злати;

народна пісня «Від Кавказу аж до Дону»;

«Що для мене Україна?» (музика і слова О. Яковлева);

«Яничари» (слова М. Довнича, музика О. Керекеші) у виконанні О. Керекеші;

народна пісня «Роде наш красний»;

«В серці маю Україну» (слова В. Матвієнка, музика Є. Пухлянка) у виконанні В. Волощука;

«В тебе віримо ми, Україно» (слова В. Крищенка, музика І. Бобула) у виконанні Іво Бобула;

«Вперед, Україно!» (слова Ю. Романчука, музика В.Буграча) у виконанні В.Буграча;

«День незалежності» (слова В. Мельникова, музика О. Бурміцького) у виконанні Е. Скиданової;

«Для тебе, Україно» (слова Я. Барана, музика Я. Барана);

«Моїй Україні» (слова А. Демиденка, музика І. Бобула) у виконанні Іво Бобула;

«Моя земля» (слова О. Сеньків, музика О. Сеньків) у виконанні О. Сеньків;

«Моя Україна» (Ти шляхом праведним, святим …) (слова Ю. Рибчинського, музика Ніколо Петраша) у виконанні Наталії Бучинської;

«Моя Україно» (слова А. Житкевича, музика А. Житкевича) у виконанні Ярини Шуст;

«Пам’яті жертв голодоморів» (слова Л. Степаненко, музика А. Шейченка) у виконанні Л. Кваріані;

«Поки ти, Україно, живеш» (слова В. Крищенка, музика Г. Татарченка) у виконанні О. Гаркавого;

«Рідна Україна» (слова Н. Яремчука, музика І. Зінковської) у виконанні Ірини Зінковської;

«Рідний край» (слова В. Крищенка, музика П. Мрежука);

«Україна» (слова А. Демиденка, музика П. Зіброва) у виконанні Павла Зіброва;

«Україно, пам’ятай героїв» (слова В. Крищенка, музика В. Домшинського) у виконанні Павла Мрежука.

Тезаурус

Акт  писаний указ, грамота, постанова державного, суспільного значення.

Президент  глава держави.

Референдум  усенародне опитування шляхом голосування з найважливіших питань державного життя.

Монумент  великий пам’ятник, споруда на честь видатної події, особи.

Країна  визначена територія, що становить єдність з погляду історії, природних умов, населення (спільноти людей, що проживають на цій території) тощо. Інколи вживається як синонім до терміна «держава». У світі існує 193 країни-держави.

Держава  це: 1) сукупність людей, території, на якій вони проживають, та суверенної у межах даної території влади; 2) організація політичної влади, головний інститут політичної системи суспільства, який спрямовує і організовує за допомогою правових норм спільну діяльність людей і соціальних груп, захищає права та інтереси громадян (Юридична енциклопедія)
Інформація довідкового бюро «Цікаво знати, що…»:

  • Вперше День незалежності України був відзначений у 1991 р., але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у тому, що коли 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про Державний суверенітет України, одночасно була ухвалена постанова про відзначення в цей день свята, яке дістало назву День проголошення незалежності України. Свято Дня незалежності України було призначене на 24 серпня постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року.

  • До цього у ХХ ст. Україна робила кілька спроб утворити власну державу. Тут слід згадати Українську Народну Республіку, утворену відповідно до ІІІ Універсалу Української Центральної Ради 20 листопада (7 листопада  за старим стилем) 1917 р., та незалежну Україну, проголошену ІV Універсалом 22 січня 1918 р. Варто згадати Західно-Українську Народну Республіку, утворену в листопаді 1918 р. та об’єднану з УНР Актом Злуки 22 січня 1919 р., і невеличку Карпатську Україну, яка, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, зважилася на проголошення 15 березня 1939 р. своєї незалежності та впала під ударами хортистської Угорщини. Треба відзначити також відчайдушну спробу відновлення Організацією Українських Націоналістів Української держави в зайнятому німецькими військами Львові 30 червня 1941 р., придушену окупантами.

  • Після проголошення незалежності України почався процес визнання її іноземними державами. 2 грудня 1991 року Україну визнали Польща і Канада, 4 грудня  Литва й Латвія, 5 грудня  Росія і Болгарія, 19 грудня  Швеція, 24 грудня  Норвегія, 25 грудня  Сполучені Штати Америки. Усього протягом першого року незалежності Україну визнали 140 держав світу.

  • Великого Державного герба в Україні не затверджено.

Проект закону «Про великий Державний герб України» пропонує затвердити великий Державний герб України із зображенням на синьому щиті золотого Знака Княжої Держави Володимира Великого (малого Державного герба України); над щитом  відтворення великокняжого вінця і синьо-золотого шатра. По обидва боки від щита зображено щитотримачів: справа  золотого лева, зліва  козака з мушкетом. Під щитом – стрічка, що поєднує національні кольори  синій і жовтий; під стрічкою  золоті колоски пшениці, скріплені кетягом калини.

Як вказується у пояснювальній записці до великого Державного герба України, його автори пропонують обрати згідно з Конституцією основними елементами майбутнього символу країни елементи, що відображають складний історичний шлях розвитку української державності, і відповідають канонам світової геральдики, потребам найновітнішої історії і правовим нормам.

Автори ескіза великого Державного герба України зазначають, що він має стати символом новітньої української держави, який фокусує в собі основні етапи його становлення і багатовікового розвитку, служить втіленням провідної національної ідеї  ідеї соборності українських земель і їх демократичного республіканського ладу.

Література

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Міністерство освіти і науки України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.

 2. Інновації в дозвіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: [посібн. на допомогу дошк. працівн.] / Автори-упорядники : Л.В.Калуська, М.В. Отрощенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 376 с.

 3. Історія України. Для дітей шкільного віку. – К.: «Знання», 1992. – 224 с.

 4. Лагунова Т.І. Моя країна – Україна / Т. І. Лагунова, Д. Ю. Корольков, В. В. Мірошнікова, Л. В. Михайленко. – Харків, 2008. – 208 с.

 5. Майстер-класи для вихователів ДНЗ / упор. В.М. Кравцова. – Харків : «Основа», 2009. – 284 с.

 6. Мисан В. Вступ до історії України: [підр. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Віктор Мисан. – К.: Генеза, 2010. – 176 с.

 7. Олесь О. Княжа Україна: минуле України в піснях, поемах / Упорядн., вступ. слово та приміт. Р.П. Радишевського, худ. Г. В. Акулов. – К. : Веселка, 1991. – 143 с.

 8. Плануємо залюбки: орієнтовні розробки тематичних циклів. Книга 3
  / Автор-упорядник Ю. С. Манилюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 438 с.

 9. Рідна моя Україно! Цікаві сторінки вітчизняної історії та культури для дітей і дорослих / Автор-укладач М. В. Богатиренко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 64 с.

 10. Сухар В.Л. Придумай слово: мовні ігри для дошкільнят / В.Л.Сухар. – Харків: Вид-во «Ранок», 2011. – 160 с.


Л.А.Гайда,

завідуюча навчально-методичним кабінетом українознавства

та краєзнавства КОІППО

імені Василя Сухомлинського
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Похожие:

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо проведення І етапу всеукраїнської олімпиади...
Відповідно до п. 4 Наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 03. 2010 №891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconБілети дпа 2012. 9 клас. Інтегрований курс «Література» (російська та світова) в усній формі
У 2012 році Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться у відповідності до Листа монмолодьспорту №1/9-61 від 27 січня...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 – 2014 навчальному році

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 2014 навчальному році
Эта цель реализуется через ведущий методологический принцип – коммуникативность обучения

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconУроки можно формировать по-своему усмотрению
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26. 11. 2012 р. №1022/0/212-12 «Про відзначення у 2012 році Міжнародного дня...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<