Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку
НазваниеМетодичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку
страница4/21
Дата публикации20.06.2014
Размер2.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Психология > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


^ Позашкільний заклад

як організаційно-методичний центр підготовки до відзначення 20 річниці незалежності України
1 листопада 2010 року Президент видав указ про відзначення у 2011 році 20-ої річниці незалежності України. Як зазначено у вищевказаному документі, текст якого розміщено на сайті глави держави, таке рішення ухвалено з метою консолідації суспільства в ім`я процвітання держави, благополуччя і добробуту українського народу, а також сприяння підвищенню позитивного міжнародного іміджу України. Президент вважає належну організацію відзначення на державному рівні цієї визначної події одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади у 2011 році. Серед рекомендованих заходів:

  • проведення 23 серпня 2011 року – у День Державного прапора України – урочистих заходів у населених пунктах;

  • проведення наукових конференцій та круглих столів, присвячених 20-й річниці незалежності України, видання їх матеріалів;

  • організація науково-просвітницьких та інших тематичних заходів, присвячених 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні;

  • проведення у навчальних закладах тематичних заходів, зокрема, організація серед учнів і студентів всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт, присвячених 20-ій річниці незалежності;

  • організація тематичних виставок фото- та архівних документів, присвячених історії українського державотворення, становленню та утвердженню державних символів України [1].

Вказані заходи планується здійснити як на всеукраїнському, так і на регіональному рівні. Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 листопада 2010 року № 1057-р затверджено аналогічний план дій щодо відзначення 20-ої річниці незалежності України, серед яких рекомендується організувати проведення в навчальних закладах області у рамках навчального процесу і позаурочної виховної роботи тематичних акцій інформаційного, освітнього та виховного характеру, спрямованих на розширення знань учнівської молоді з історії українського державотворення [10].

Актуальність використання організаційно-методичного потенціалу позашкільного закладу у місцевому освітньому середовищі та житті громади зумовлена акцентуацією уваги на його усталеному сприйнятті як установи додаткової освіти та організації дозвілля.

Проблеми діяльності позашкільних закладів в Україні досліджують О. Биковська, В. Вербицький, Л. Ковбасенко, Г. Пустовіт, Т. Сущенко; на регіональному рівні – В. Войчук, Н. Долгополова, В. Долгушев, В.  Кизименко, Л. Листопадова, Ю. Міцай, О. Поркуян, Л. Семезенко, Л. Шатна.

Мета статті – проаналізувати культурологічний інформаційно-ресурсний потенціал Кіровоградщини та сучасні форми його використання у діяльності позашкільного закладу у процесі підготовки та відзначення 20-ої річниці незалежності України.

Серед головних завдань можна виокремити виявлення сучасних інформаційних джерел про наш край; розгляд можливостей співпраці позашкільного закладу з державними установами, громадськими організаціями та визначення специфіки цієї взаємодії; аналіз сучасних форм діяльності.

Педагоги Кіровоградщини мають нагоду використати можливості залучення дітей, учнівської і студентської молоді, які є ровесниками української держави, до відзначення цієї урочистої події, а також до всеукраїнських та регіональних заходів.

Освітянське середовище Кіровоградщини включає в себе різні типи навчальних закладів. Станом на 1 січня 2010 року на території області налічувалось 528 дошкільних навчальних закладів, 582 загальноосвітні навчальні заклади, 29 професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності. Протягом 2009/2010 навчального року в області працювало 50 позашкільних навчальних закладів, у тому числі за напрямками: багатопрофільні, науково-технічні, еколого-натуралістичні, туристсько-краєзнавчі, військово-патріотичні, дитячо-юнацькі спортивні школи та навчально-виховні комплекси, до складу яких входять центри позашкільної освіти. Широкодоступна мережа позашкільних навчальних закладів дозволяє розвивати творчі здібності 52% дітей шкільного віку за всіма напрямами позашкільної освіти. За цим показником у галузі освіти наша область займає друге місце в Україні [8].

Отже, доволі розмаїте освітнє середовище краю може бути активно задіяне на регіональному рівні під час ювілейних заходів. Позашкільний навчальний заклад – установа, що забезпечує право громадян на позашкільну освіту. Ці заклади дають знання, формують уміння та навички особистості, розвивають її творчі здібності, обдарування відповідно до освітніх потреб, мотивів, нахилів, інтересів у вільний час. У позашкільних навчальних закладах забезпечується емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток особистості. Вони створюють умови для розвитку компетентностей особистості, її творчої самореалізації, підготовки до активної професійної та громадської діяльності. Серед основних завдань позашкільної освіти – виховання громадянина України, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів [9,45-52].

Тож, реалізовуючи свої безпосередні завдання та створюючи умови для використання інформаційно-інтелектуальних і організаційних ресурсів краю, саме позашкільний заклад може стати центром проведення ювілейних заходів щодо відзначення 20-річчя незалежності України.

Доцільним є формування на місцях оргкомітетів і творчих груп із залученням представників зацікавлених державних установ і громадських організацій. Рекомендуємо узгоджувати питання підготовки до ювілею з колегами із місцевих органів влади: управліннь (відділів) культури і туризму, внутрішньої політики, у справах сім'ї та молоді, сільських, селищних та міських рад. Об'єднання організаційних та матеріальних ресурсів дасть можливість здійснити суттєві реальні заходи з розвитку кожного села, селища, району чи міста та представлення кращих здобутків як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях.

Варто також задіяти різнобічні інформаційні ресурси, які містять новітню інформацію про наш край: творчі доробки науковців місцевих вищих навчальних закладів, електронну базу та краєзнавчі видання бібліотек, фондові та експозиційні можливості державних і громадських музеїв, архівів; пропозиції туристичних агенцій, потенціал засобів масової інформації (місцевих радіо, телебачення та газет), громадських організацій, досвід краєзнавців, педагогів-ветеранів, відомих земляків, учителів, зокрема і працівників позашкільних закладів – методистів та керівників гуртків. Значну частину актуальних відомостей про Кіровоградщину містять інтернет-ресурси органів влади, регіональні он-лайн-видання, інформаційні портали профільних державних установ та громадських організацій.

Враховуючи загальноукраїнські тенденції, педагоги мають привернути увагу учнівської молоді до процесу формування позитивного іміджу Кіровоградщини, досягнень у різних галузях господарства та громадського життя.

Радимо використати нову книгу «Кіровоградщина: історія, традиції, сучасність», видану до 70-ої річниці утворення області [4], де представлено особливості розвитку нашого регіону у ХХ та на початку ХХІ століття, а також разом з місцевими бібліотеками організувати на базі шкіл презентації інших краєзнавчих видань [2].

Доречним буде показати внесок наших земляків у процес становлення української держави та розвитку Кіровоградщини, а це у галузі: державотворення – В. Винниченко, О. Бочковський, В. Голубович, В. Шульгін, Л. Мацієвич, Є. Марчук, М. Сухомлин, Є. Чабаненко, І. Шаров, В. Панченко, В. Шишкін; науки – С. Барабаш, Л. Куценко, Г. Костюк, О. Маринич, С. Гончаренко, В. Скопенко; музичного мистецтва – М. Поплавський, А. Авдієвський, І. Крутий, Л. Забіляста, А. Кривохижа, А. Червінська, Ю. Любович, Ю. Хілобоков, К. Шутенко; літератури, театру і кіно – Г. Юра, В. Близнець, В. Бровченко, Г. Гусейнов, В. Шурапов; природознавства – І. Бабанський, М. Ножнов, В. Мирза-Сіденко, А. Коверга; художнього життя – А. Мацієвський, В. Френчко, А. Німенко, Ф. Лагно, О. Охапкін та інші [6].

Важливо представити нашим сучасникам процес розвитку системи освіти в Україні, досягнення наших земляків, міністрів освіти І. Білодіда, О. Маринича, С. Ніколаєнка, а також відомих педагогів Є. Березняка, М. Борисової, В. Громового, В. Каюкова, М. Кодака, П. Козуля, А. Короткова, Б. Кофмана, Л. Листопадової, С. Максютіна, Ф. Оксанича, А. Рєзніка, С. Скалько, Л. Солгутовського, В. Сухомлинського, Д. Фартушняка Б. Хижняка, О. Хмури [3].

Цікавим напрямом є звернення уваги на вагомий творчий доробок різних народів у розвиток нашого краю. Населення Кіровоградщини, за даними на 01.04.2009 року, становило 1 млн 25,5 тис. чол. В області живуть представники більш ніж 30 національностей. Українці становлять 85,3%, росіяни – 11,7%, представники інших національностей – 3% населення [7]. При цьому рекомендуємо використати матеріали проведених в області тижнів національних культур, фестивалів національних меншин, діяльності їх громадських об'єднань.

Потужний ресурс для пізнання рідного краю складають пам'ятки історії і культури, про що свідчать дані відділу охорони культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації:


Район

Археології

Історії

Монументального мистецтва

Архітектури та містобудування

Разом

З них націо-нального значення

Всього

в т.ч. націон.

значен

Всього

в т.ч. націон. значення

Всього

в т.ч. націон. значення

Всього

в т.ч. націон. значення

Бобринецький

43

1

57

-

4

-

32

-

136

1

Вільшанський

86

1

71

-

-

-

1

-

158

1

Гайворонський

69

-

55

-

-

-

11

-

135

-

Голованівський

27

-

80

-

-

-

9

-

116
Добровеличківський

1

-

66

-

1

-

4

-

72
Долинський

132

5

48

-

1

-

11

-

192

5

Знам’янський

467

2

62

-

-

-

26

-

555

2

Кіровоградський

10

-

111

1

-

-

7

-

128

1

Компаніївський

122

1

48

-

1

-

8

-

179

1

Маловисківський

12

-

91

-

-

-

4

-

107
Новгородківський

139

1

53

-

-

-

2

-

194

1

Новоархангельський

91

1

77

-

-

-

4

-

172

1

Новомиргородський

140

-

117

-

-

-

12

1

269

1

Новоукраїнський

63

-

162

-

5

-

8

-

241
Олександрівський

165

2

94

-

-

-

8

1

267

3

Олександрійський

244

-

145

-

1

-

15

-

405
Онуфріївський

239

-

96

-

1

-

11

-

347
Петрівський

309

-

34

-

-

-

7

-

350
Світловодський

175

-

33

-

-

-

9

-

217
Ульяновський

69

-

56

-

3

-

5

-

133
Устинівський

35

1

43

-

1

-

1

-

80

1
^

Всього по районах


2642

15

1640

1

18

-

195

2-

4495

18

м.Знам’янка

-

-

456

-

-

-

-

-

456
м.Кіровоград

3

-

90

-

9

-

254

15

356

15

м.Олександрія

10

-

163

-

2

-

56

-

231
м.Світловодськ

1

-

13

-

-

-

-
14^

Всього по містах


14

-

722

-

11

-

310

15

1057

15

Всього по області

2656

15

2362

1

29

-

505

17

5552

33

Разом з виявленими388
59401   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Похожие:

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо проведення І етапу всеукраїнської олімпиади...
Відповідно до п. 4 Наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 03. 2010 №891 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconБілети дпа 2012. 9 клас. Інтегрований курс «Література» (російська та світова) в усній формі
У 2012 році Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться у відповідності до Листа монмолодьспорту №1/9-61 від 27 січня...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 – 2014 навчальному році

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури в 2013 2014 навчальному році
Эта цель реализуется через ведущий методологический принцип – коммуникативность обучения

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconУроки можно формировать по-своему усмотрению
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26. 11. 2012 р. №1022/0/212-12 «Про відзначення у 2012 році Міжнародного дня...

Методичні рекомендації до проведення в 2011-2012 навчальному році Дня Знань І Першого уроку iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<