Ббк 74. 202. 4я7 0-72
НазваниеБбк 74. 202. 4я7 0-72
страница6/27
Дата публикации20.06.2014
Размер3.8 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

^ VII. Вимоги до особистості педагога

Вимоги до особистості педагога випливають із позиції учня в школі:

— дитина в центрі педагогічної системи; дитина має
право вибору всього: від форми уроку до його плану;

 • дитина має право на помилку;

 • дитина має право на вільний творчий пошук. Зрозуміло, вкрай важливим є те, якою людиною є педагог.

Р. Штейнер любив повторювати: "Суть виховання полягає у вихованні самого вихователя". Відвідуючи вальдорфські дитячі садки і школи, помічаєш їхню різку відмінність від традиційних, робота педагога в них — не служба, не засіб заробити гроші, а спосіб життя. Вона не перетворюється в рутину, оскільки пов'язана з прагненням зрозуміти кожну ди­тину, розібратися у її темпераменті, можливостях. Потрібно щодня звертатися до основ педагогіки, психології, і це, при­родно, впливає на власний особистісно-фаховий розвиток пе­дагога.

Багато чого педагогу потрібно вміти робити власними ру­ками — шити ляльки, бути ляльководом у ляльковому театрі, грати на музичних інструментах.

54

Вихователь повинен дуже любити свою роботу і дітей, бо вони добре відчувають це.

У кожній дитині необхідно роздивитися її майбутнє. Дня цього потрібна не тільки і не стільки освіта, скільки висока культура, широкий світогляд, мудрість.

Вальдорфський педагог повинен бути справжнім екологом, адже кожна дитина — це цілий космос, у якому існують усі діти землі.

Педагог повинен допомогти дитині перетворити її любов до життя в інтерес до всього світу.

Вчитель вальдорфської школи повинен яскраво уявляти процеси, що відбуваються в кожному віці, знати, що означає кожний прийом, яким він користується.

Це — людина щонайширше освічена, яка має всебічні інтереси (і головне — інтерес до довкілля), несе в собі бачен­ня загальної картини світобудови.

До того ж учитель має бути добре підготовленим естетич­но (вміти малювати, грати на музичних інструментах, ритмічно рухатись).

Це друг своїх вихованців, він грає з ними, жартує, ходить у походи і живе в літньому таборі, проводить веселі свята.

У Р. Штейнера немає методик. Якщо педагог сам не привів себе до порядку, якщо не знає, як підійти до дитини і що їй казати, то ніякі методики не допоможуть.

Вальдорфський педагог — це ерудит, автор і тонкий пси­холог.

VIII. З досвіду роботи

В одних країнах виникнення нових шкіл відбувається бурхливо, в інших — спокійно, але скрізь — непросто, тому що вони виникають в умовах сформованої освітньої системи. Існує' культурний контекст місця і часу. Основний тягар у створенні вальдорфських шкіл лягає на плечі вчителів і батьків. Вони повинні дотримуватися двох найважливіших углов: перша — треба дуже любити дітей і бажати їм щастя; друга — дитині потрібний гармонійний розвиток, її треба на­вчити різних знань і видів діяльності, прилучаючи до світової культури. Тому для роботи у вальдорфській школі необхідна особлива підготовка.

Елементи штейнерівської педагогіки успішно впроваджу­ються у Криворізькій школі № 122. Експеримент свідчить про те, що педагогічний вплив на молодших школярів за допо-

55

могою емоційно-почуттєвих прийомів вже в перших класах дає позитивний результат. Домашні завдання викликають інтерес в учнів, вони їх виконують із задоволенням. Казки, 1 складені учнями, супроводжуються малюнками, отже, невиму­шено виникають виставки дитячих робіт.

Штейнерівська педагогіка дає змогу учням початкової школи створювати власні підручники. "Свій підручник" ство­рює кожна дитина, він відбиває її думки і почуття, допомагає спостерігати розвиток фантазії. Внутрішній світ дитини зба­гачується естетичною насолодою як від процесу, так і від ре­зультатів роботи.

Отже, і в дошкільному, і в шкільному віці вальдорфська педагогіка ставить і розв'язує дуже конкретне педагогічне за­вдання — допомогти дитині в її духовно-душевному самови­значенні, створити максимальні умови для розвитку і закріплення її індивідуальності. Викладачі прагнуть допомог­ти своїм учням в оволодінні антропософським мисленням, не­залежно від їхніх релігійних поглядів.

IX. Питання для обговорення та перевірки

 1. Хто і коли створив першу вальдорфську школу?

 2. Які основні ідеї антропософії як філософського вчення?

 3. Назвіть основні ідеї, на яких базується вальдорфська педагогіка.

 4. Які мета і завдання вальдорфської педагогіки?

 5. Розкрийте зміст поняття "навчання за епохами".

 6. Яку роль у вальдорфській школі відіграє евритмія?

 7. Який урок називається головним і чому?

 8. Чи вивчаються іноземні мови у вальдорфській школі?

 9. Чому у вальдорфській педагогіці відсутній поділ на класну та позакласну роботу?
 1. Яке місце у навчальному процесі посідає гра?

 2. Яку роль у вальдорфській педагогіці відіграє оцінка?

 3. Яке місце має вчений у системі вальдорфської педа­гогіки?

 4. Які вимоги висуває до педагога ця система?

 5. Яку роль у вихованні відводить ця система батькам?

 6. Чи відомий вам досвід використання ідей вальдорфсь­кої педагогіки у вітчизняній школі?

X. Література

1. Абашшна Н.В. Організація навчально-виховвего процесу; у
вальдорфській школі (Німеччина) // Почат. школа. — 1993. — №7.

- С 41. .„ _

2. Абашкіна НВ Принципи розвитку професійної освіти в

Німеччині. — К., 1998.

 1. Ахмаваора У. Обучение письму и чтению в штаинеровских школах // Частная школа. — 1995. — №6. — С. 12.

 2. Вентцель К. Теория Свободного воспитания и идеальный дет­ский сад. — М., 1995.

5 Горохова Т. Маленький принц в вальдорфскои школе // Народ, образ. — 1994. — №1. — С. 42-45.

 1. Іонова О. Евритмія і малювання форм у вальдорфській школі // Рідна школа. — 1999. — №11. — С. 54.

 2. їства О. Зміст вальдорфської освіти. — Засіб розвитку осо­бистості учня //Рідна школа. — 1999. — № 7, 8. — С 37-40. _
 1. Мальцева А. Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні (вальдорфська педагогіка)//Шкільний світ. — 1999. — №11(43). — Червень.

 2. Мостова Т. Вальдорфська педагогіка // Освіта України. —

Ю99. — №1,2(125). — С. 11.

10 Муравенко М. "Астр" — означає "початок" (вальдорфська педагогіка)//Шкільний світ. — 1999. — №11(43). — Червень.

11. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І. Педагогічна технологія. —
Харків, 1995. — С 45—51.

12. Ронкин В. Призрак вальдорфскои педагогики//Частная
школа. — 1994. — №3. — С. 42.

13. Черкасова О. Педагогические основы вальдорфскои школы.

— Самара: СГУ, 1995.


56

57

Розділ 4

ТЕХНОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ (М. Монтессорі)

І. Історія виникнення технологи

Марія Монтессорі (18701952) — видатний італійський пе­дагог, реалізувала ідеї раннього розвитку і вільного виховання.

Марія Монтессорі народилася в сім'ї інженера-будівельда-ка Александре Монтессорі і Ренільдн Стоппарі. Матері Марії в освіті було відмовлено, тому всі и сили були спрямовані на виховання доньки. Вона підтримувала в дитині прагнення до відкриття нового і невідомого, прагнення до свободи, при­щеплювала якості лідера. Якось, серйозно захворівши, Марія сказала матері: "Не бійся, мамо, я не можу померти, мені занадто багато треба буде зробити".

У 16 років Марія стає єдиною дівчиною, зарахованою до Політехнічного інституту. її завзятість у здобутті освіти була настільки велика, що навіть у театр вона ходила з підручни­ком математики. Після закінчення інституту Марія починає займатися медициною. Директор медичної школи при Римсь­кому університеті зустрів її заяву словами: "Бажання стати лікарем не тільки безпрецедентне, а й неможливе для жінок". Коли в прийомі до школи їй було остаточно відмовлено, вона звернулася по допомогу до Папи Льва XIII. Його втру­чання дозволило Марії стати першою жінкою — студенткою Римського університету.

Працювати домашнім лікарем Монтессорі не довелося — пацієнти не відчували довіри до жінки-лікаря. У 1899 році Марії запропонували стати директором Римського Ортоф-ренічного інституту. Вона взялася за дуже складну справу — виховання й освіту розумово відсталих дітей, кинутих батька­ми і взятих під опіку державою. Дітей, яких їй довірили, три­мали замкненими і кидали їм їжу, як тваринам. Суспільство 58

відмовилося від них, Монтессорі було дозволено експеримен­тувати з ними скільки завгодно. Саме тут зароджується знаме­нитий "метод Монтессорі", поширений у сы)годшшшх західноєвропейських загальноосвітніх школах. Незабаром діти, поміщені в людські умови, показали надзвичайні результати.

У. 1907 році в Сан-Лоренцо Марія відкрила школу, яку назвала "Будинком дитини". У ній спочатку навчалося 50 не-керованих дітей. Це відрізнялося від попереднього досвіду Марії. Комісії визнали, що вони не піддаються навчанню, хоча діти були просто соціально і культурно знедоленими, жили в жахливих злиднях, не мали можливості вчитися, до­сита їсти і жити в нормальній сім'ї. Колеги були вражені тим, як доктор медицини могла так низько впасти. Вони вважали, що, обіймаючи посаду вчителя в бідному районі, вона дегра­дує як вчений і особистість. Через два роки Марія стала відома всьому світові.

Педагогічна система Монтессорі випливає з ідей двох французьких лікарів — Ітара і Сегена. Ітар відомий тим, що практично довів можливість за допомогою особливих вправ виховувати розумово відсталих дітей. Він же обґрунтува» ме­тодичний розвиток слуху в глухонімих дітей. Едуард Сеген у вихованні фізично слабких дітей вправами для м'язів запро­понував розвивати їхню рухову здатність, причому варто по­чинати з імітації, як пасивної вправи, яка наслідує всі види довільних рухів. Після цього йде систематичне виховання зовнішніх відчуттів, ознайомлення з формами предметів, інте­лектуальне і моральне виховання. Монтессорі вирізнила в методі Сегена провідну роль духовного моменту — педагог повинен уміти звертатися до людини, яка дрімає в душі ди­тини. Вчитель є каталізатором процесу виховання або його помічником.

Матеріали, що впливають на почуття, спонтанна активність, нові цікаві іграшки, а також можливість і свобода вчитися за індивідуальною програмою становить основу методу Монтес­сорі. Дітям дозволяється робити помилки, їх не критикують. Дитина має почуття глибокої особистої гідності, яке легко по­ранити, — це одна з головних ідей методу Монтессорі.

У Марії були сподвижники. Одним із них був доктор ме­дицини, професор Піццалі, який створив в Італії школу на­укової педагогіки, що мала за мету підготовку вчителів у дусі нового плину педагогічної думки. Другим — відомий антро­полог Джузеппе Серджи, який у своїх педагогічних працях так визначав шлях до відродження людства: методичне ви-

59

вчення об'єкта виховання під керівництвом педагогічної ан­тропології й експериментальної психології.

■ Коли прийшов до влади Муссоліні, Монтессорі вигнали з Італії за непокірливість *і вона перетворилася в "громадянку світу". У 1912 році її книгу "Метод Монтессорі" було пере­кладено англійською мовою, у 1939 році опубліковано книгу "Таємниця дитинства", а в 1949 році — "Абсорбуючий розум". Марію тричі висували на здобуття Нобелівської премії, її приймали королі, президенти і прем'єр-міністри. На знак її впливу на французьку освіту їй було вручено орден Почесного легіону, декілька країн присудили їй докторські ступені.

В особистому житті Марія була глибоко нещаслива. На­вчаючи і виховуючи дітей чотирьох континентів, через низку трагічних обставин вона була відлучена від виховання влас­ної дитини. Можливо, такою була її плата за всесвітній успіх. Ідеї Монтессорі зародилися на початку XX століття, а на­прикінці1 його дістали всесвітнє визнання. У Швейцарії в де­яких кантонах систему введено законом. У Великій Британії засновано Товариство імені Монтессорі. Багато шкіл існує у Франції та Бельгії. Прохолодно ставляться до цієї системи в Німеччині, а в Росії, Україні — із загальнозростаючим інте­ресом. Існує проект "Система Монтессорі в Росії", який є одним з напрямів роботи міжнародного освітнього проекту Метрополіє, розробленого відповідно до угоди Міністерства науки й освіти Нідерландів.

Портрет Марії Монтессорі прикрашає грошову купюру Італії.

^ II, Концептуальні положення

Методика Монтессорі є моделлю особистісно орієнтовано­го підходу до навчання і виховання. В її основі лежить ідея про те, що кожна дитина, з її можливостями, потребами, си­стемою стосунків проходить свій, індивідуальний шлях роз­витку. Впродовж усього життя Марія Монтессорі уважно спо­стерігала за дітьми. Вона зрозуміла, що все, що вони роб­лять, аж ніяк не випадкове. Не випадково вони починають співати або вимагають, щоб іграшка лежала на певному місці. Монтессорі зробила висновок, що діти проходять певні етапи розвитку. З двох до чотирьох років — час порядку, дитина вимагає точного виконання всіх церемоній. Якщо батьки привчають її до порядку в цьому віці, то це заяв­ок

шається з нею на все життя. Приблизно з 3,5 до 4,5 років дітям подобається писати, а з 4,5 до 5,5 дітям подобається читати. Тільки до шести років діти "убирають" у себе запахи, кольори, звуки. Яким покажуть їй світ дорослі в цьому віці, таким вона його і сприйматиме на слух, на зір, на запах. У 5—6 років дитина виходить із власного світу і перетво­рюється на активного дослідника довкілля і людей. У неї роз­вивається здатність до абстракції. В дев'ять років діти почи­нають почуватися вченими, їм самим хочеться пояснити світ. Три провідних положення характеризують сутність педа­гогічної теорії М. Монтессорі:

 1. виховання повинно бути вільним;

 2. виховання повинно бути індивідуальним;

 1. виховання повинно спиратися на дані спостережень за дитиною.

Звернення дитини до вчителя: "Допоможи мені це зробити самому" — девіз педагогіки Монтессорі.

Феномен педагогіки Марії Монтессорі полягає в її вірі у природу дитини, в її прагненні виключити будь-який автори­тарний тиск на людину, яка формується, в її орієнтації на ідеал вільної, самостійної, активної особистості.

Біологічною передумовою тут є ідея про те, що життя будь-якої людини є Існуванням вільної активності, а, отже, ди­тина, яка розвивається, має природжену потребу в свободі і спонтанності. Виходячи з цього, Монтессорі відмовилася бачити сутність виховання у формуючому впливі на дитину, протиста­вивши йому проблему організації середовища, найбільш відповідного дитячим потребам, здібностям та інтересам. При цьому обов'язково враховувалися перспективи того, що Л. С. Виготський назвав "зоною найближчого розвитку".

Монтессорі була переконаним противником класно-уроч­ної системи. Вона відмовилася від парт, за якими діти по­винні сидіти нерухомо, від кафедри, що ставить учителя на авторитарну позицію, від колективних уроків, що не врахо­вують індивідуальних здібностей конкретної дитини. Вона виступала проти єдиних для всіх навчальних програм, що не дозволяють дитині просуватися своїм темпом і реалізовувати свої інтереси.

Усе життя дитини — від народження до громадянської зрілості — є розвиток її незалежності і самостійності.

Урахування сензитивності і спонтанності розвитку.

Єдність індивідуального і соціального розвитку.

У розумі немає нічого такого, чого колись не було б у почуттяхі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Похожие:

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАвтомобильные электрические проточные подогреватели серии пп-201...
В, имеющих расход дизельного топлива по магистрали (с учетом обратки) до 150 л/ч. Подогреватели пп-202 предназначены для грузовых...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАлександра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок...
Белая, Александра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок // Комсомольская правда в Украине, 2011.№202(14. 09)....

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКозуб, Тарас Лазаренко выходит на свободу из американского "пионерлагеря"...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Независимый Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconБбк 84(0)5-5 А76

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЛабораторная работа №202 «Измерение показателя адиабаты»
Цель работы: экспериментально определить коэффициент Пуассона для воздуха и сравнить полученное значение с теоретическим

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconИндексирование книг по системе ббк и

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЗатверджено Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010 р. №202
Заповнюється особою, на яку відкрито рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconМинистерство образования и науки украины
Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть III / Под общей редакцией доц. А. В. Корощенко. – Донецк:...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<