Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого
Скачать 301.23 Kb.
НазваниеУроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого
страница1/2
Дата публикации23.02.2013
Размер301.23 Kb.
ТипУрок
uchebilka.ru > Психология > Урок
  1   2
Урок 2. «Історія народу у величному творі Великого Майстра»

Тема уроку: Роман – епопея « Війна і мир» - кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого.
Мета уроку: ознайомити учнів з жанровою приналежністю « Війни і миру», історією створення та основними планами роману; розвивати вміння уважно слухати і запам’ятовувати; виховувати захоплення творчістю Льва Толстого; розвивати асоціативні та творчі здібності учнів.
Тип уроку: урок поглибленого розмірковування над змістом твору.
Обладнання: слайди для проекції на електронну дошку ( з висловлюваннями Л.Толстого та І.Тургенєва, вибіркові кадри за матеріалами кінофільму « Війна і мир» режисера С.Бондарчука), текст роману ( 4 томи) та короткий зміст твору.


Епіграф: Це величний твір великого майстра, і це справжня Росія..!

І.Тургенєв
Я старався писати історію народу.

Л.Толстой

^ Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

Запитання до інтелектуалів:

«Колесо життя Льва Толстого» ( відводиться 3 хв.) – ( див. додаток № 1).

Оформити «колесо життя»Толстого – юнака ( пунктирна лінія) та Толстого – письменника ( суцільна лінія); визначити фактори, які вплинули на становлення особистості майбутнього митця; підкреслити значення самоосвіти.

« Літературознавча розминка»

  • Які твори написав Л.Толстой?

  • Представником якого літературного напряму він є? Що таке реалізм?

  • Що вам відомо про педагогічну діяльність Л.Толстого?

  • Як письменник ставився до релігії?

ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку( комп’ютерна презентація з усним супроводом, запис інформації до зошитів).

Розповідь підготовленого учня про історію створення та основні плани роману.( див. додаток № 2)

  • Словникова робота.

Роман – епопея – це великий епічний твір, де описано долі, вчинки, внутрішній світ героїв(ознака роману) і зображено історичні події , їхній аналіз та вплив на розвиток людства загалом ( ознака епопеї).(додаток № 5)

 ^ Письменник про свій роман і героїв:

« Я намагався писати історію народу».

«Це не роман, ще менше поема, ще менше історична хроніка»

«Мимохіть, від теперішнього я перейшов до 1825 року, епохи нещасть і помилок мого героя, і залишив почате. Але й у 1825 році герой мій був уже змужнілою, сімейною людиною. Щоб зрозуміти його, мені потрібно було перенестись у його молодість, і молодість його збіглася зі знаменною для Росії епохою 1812 року. Я вдруге кинув почате і почав писати від часу 1812 року, запах і звук якого ми ще чуємо і любимо… Мені соромно було писати про нашу перемогу в боротьбі з бонапартівською Францією, не описавши наших невдач і нашого сорому…»


  • «Відтвори події» ( ланцюжок подій твору ) ( учні переказують короткий зміст твору « Війна і мир», виділяючи його ключові епізоди: Аустерліц, Бородіно, опис дуба, перший бал Наташі Ростової, розмова Андрія І П’єра та використовуючи кадри із кінофільму « Війна і мир»)

/ додаток № 4 , перегляд ілюстрацій за допомогою програм Move Maker/
«Принцип айсберга». Розкриття проблематики роману.
Слово вчителя. Проблематика роману Толстого надзвичайно складна і різноманітна. ЇЇ основу складає комплекс взаємопов’язаних проблем:

Але річ у тім, що усі поставлені в романі проблеми, фактично відбивають увесь спектр сучасного Толстому життя суспільства . Письменник розмірковує у вчинках, думках, переживаннях героїв, у зображенні історичної долі народу про сенс людського існування . Це видима частина сюжетного « айсберга».Захована у підтексті частина, промовляє про важливіше і вагоміше і це налаштовує нас на певні висновки. Чому роман « війна і мир» - історичний і психологічний роман – епопея ?

^ Робота в мікро групах.

Доведіть, чому « Війна і мир» є:

  1. історичним?(у ньому відтворено реальні історичні події та закони, змальовано образи історичних осіб тощо)

  2. психологічним ?(відтворення психології, внутрішнього життя героїв)

  3. романом – епопеєю? (це широкомасштабне епічне полотно, в якому, на відміну від більшості інших романів, є дуже багато героїв( близько 500), сюжетних ліній, охоплений значний проміжок часу і т.д.)

^ Презентація роботи в групах.

Слово вчителя. Ми з вами дійшли висновку, що роман « Війна і мир» , як писав Іван Тургенєв – одна із видатних книжок нашого часу. Величезний твір справжнього майстра. Перед читачем проходить ціла епоха, збагачена великими подіями і величними постатями. Це дійсно справжня Росія. Роман - епопея «Війна і мир» став не лише кульмінаційною вершиною художнього генія Толстого, але й увійшов до числа найбільш визначних творів світової літератури у цілому.

^ Цікаво знати…

Новаторство художньої форми роману

( розповідь підготовленого учня. (див. додаток № 3)

ІІІ. Етап рефлексії ( на тлі мелодії).

«Кошик»

^ Ключові фрази уроку:

«Війна і мир» - унікальний роман, де діють не окремі люди, а цілі роди: Ростови, Болконські, Курагіни, Трубецькі;

«Війна не люб’язність, а найбридкіша справа в житті. Андрій Болконський».

«Любовне єднання – це мета, до якої Толстой закликає людину прямувати усім змістом свого твору.»

«Велика кількість розділів роману – виклад філософії історії Л.Толстого»

« Світ, змальований Толстим – це заплутаний клубок тенденцій, процесів, нестримний потік подій, великих і малих, вагомих і непомітних..»

«Багатогранними постають у Толстого жіночі образи»

« Нові принципи розкриття психології людини у творі - її внутрішній монолог - основна знахідка письменника».

ІУ. Оцінка діяльності учнів.

У. Домашнє завдання. Дочитати роман – епопею « Війна і мир». Написати Твір – мініатюру «роман «Війна і мир» - модель суспільства ХІХ століття», в групах: підготувати усні повідомлення (ОСК або таблиці – характеристики) про

^ Андрія Болконського , П’єра Безухова та Наташу Ростову; дібрати цитатні характеристики для аналізу цих персонажів.
Додаток № 1


Висновок: Вивчаючи кожний життєвий етап Л.Толстого, особливу увагу звертаємо на « Правила» і « План життя, складені майбутнім письменником. Робимо висновок: самоосвіта – основа становлення особистості, її майбутньої професійної діяльності.

Фізичний

«Колесо життя» Л.Толстого

Психічний

Емоційно - вольовий

Соціальний

Духовний

Інтелектуальний

Додаток № 2
Услід за Олександром Пушкіним Лев Толстой вважав, що кінцевою ме­тою історичного твору є людина і народ, доля людська і доля народна. Саме таке завдання він поставив перед собою, працюючи над романом "Війна і мир". "Я намагався писати історію народу". Ці слова Толстого звучать епіг­рафом до сьогоднішнього уроку.

Історичні діячі (Олександр І, Наполеон, Сперанський, Кутузов та інші) і неполітичні учасники війни, кращі люди свого часу і кар'єристи проходять сторінками роману. У творі понад 500 персонажів. Толстой створив галерею різних типів, характерів, показав саме масу людей, весь народ. Але разом з тим, письменник неповторно зобразив кожного окремо. Образи роману, не­мов живі, журяться, радіють, сумніваються; ми проникаємо у їхній внутрішній світ, знаємо їхні потаємні думки, почуття, любимо їх чи зневажаємо.

Донині для літературознавців питання жанрової приналежності « Війни і миру» залишається відкритим. Найбільш поширеним сьогодні вважають визначення жанру твору як роману-епопеї, адже тут описані долі, вчинки, внутрішній світ героїв (ознака роману) і зображено історичні події, їхній аналіз та вплив на розвиток людства загалом (ознака епопеї).

Композиція твору вражає своєю складністю і послідовністю. ^ У романі є три основних плани: воєнно-історичний, приватно-родинний і авторсько-філософ­ський. Сама назва кожного з них говорить про те, що за нею криється. Толстой простежує долі окремих людей і долі цілих поколінь (Ростових, Волконських, Курагіних). Він постійно переносить події з одного місця, часу в інше. То ми знаходимося в садибі Волконських, то в Москві в будинку Ростових, то на полі битви. Завдяки такій побудові твору ми стаємо свідками багатьох подій, які відбу­ваються одночасно, але в різних місцях. Таким чином, життя постає перед нами у всій своїй повноті та багатогранності, розкриваються складні зв'язки різних сторін дійсності, оголюється коріння людських вчинків та історичних явищ.

Над романом "Війна і мир" Лев Толстой працював шість років (1863-1869). Друкувався роман частинами і мав величезний успіх.

Спочатку Толстой задумав цей твір як роман про декабриста, що повер­тається після амністії із Сибіру в оновлену реформою 1861 року Росію.

Так поступово розширювався задум Толстого, що перетворив роман на епопею "Війна і мир".

Додаток № 3
Новаторство художньої форми роману "Війна і мир". Роман Толстого вразив читача не лише глибиною і філософською узагальненістю змісту, величчю масштабів охоплених у ньому подій та різноманітних сфер людського існування. Значними новаторськими рисами була позначена і сама його художня форма, в якій цей зміст виявляв себе.

До сьогоднішнього дня в філологічній науці не стихають дискусії стосовно визначення жанрової природи цього твору. Сам автор також не давав однозначної відповіді на це запитання. "Що таке "Війна і мир?" — писав Толстой, звертаючись до перших читачів свого твору. Це не роман, ще менше поема, іще менше історична хроніка. "Війна і мир" є тим, що хотів і міг висловити автор у тій формі, в якій воно було висловлене". Толстой і дослідники його роману протиставляли жанрову природу цього твору класичному європейському роману, в якому хід подій визначає певна інтрига (конфлікт), що зв'язує різноспрямовані інтереси кола осіб, розкриває їхні характери і вичерпується в кінці. Твір Толстого справді не вкладається у звичні жанрові межі роману, оскільки переважає його і масштабом охоплених у ньому явищ життя, і кількістю героїв та сюжетних ліній, у яких простежуються епізоди їхнього життя, і характером зв'язку окремих епізодів у єдине сюжетне ціле, що не приймає у Толстого чіткої причинно-наслідкової або хронологічної послідовності і швидше нагадує "мозаїку", і глибиною і значимістю поставленої у його творі проблематики. Водночас твір Толстого немовби вбирає й численні ознаки різних типів романів — біографічного, соціально-психологічного, історичного, політичного, філософського. З огляду на усе це, жанр твору Толстого прийнято визначати як роман-епопею, тобто роман, в якому масштаби змальовуваного життя набувають особливо значної і узагальнюючої форми.

В. М. Назарець,

Є. М. Васильєв,

Ю. В. Пелех,

кандидати філологічних наук

м.Рівне

Додаток № 4
^
Л. Н. Толстой
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconУроки войны и мира//Литература. – 2009. №8. – С. 20
Роман Льва Толстого, наверное, первым в мировой литературе просто и вечно обозначил два полюса в человеческом бытии: Война — Мир....

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconК 185-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого
В 2013 году исполняется 185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого – писателя с мировым именем, соединившего в себе талант...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconБыло бы странно и пошло ознаменовывать Льва Толстого фактическими...
Толстом и его произведениях. Но, быть может, не лишнее попытаться оценить, в чем значение и смысл деятельности Льва Толстого с самой...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconКристофер Прист Опрокинутый мир «Опрокинутый мир: нф роман /Пер с...
«Опрокинутый мир» (1974), самый знаменитый роман Приста фантаста, действие которого происходит в загадочном городе на колесах, блуждающем...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconЛ. Н. Толстой Имя Льва Николаевича Толстого золотыми буквами вписано...
Имя Льва Николаевича Толстого золотыми буквами вписано в историю всемирной литературы. Сегодня он один из самых читаемых писателей...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconЛитература ткр 10 на 05. 03 Знать: Годы жизни Л. Н. Толстого Первое...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconН. И. Костомарова и Гр. Л. Н. Толстого
«въ 1876 г нашимъ извѣстнымъ историкомъ Н. И. Костомаровым!, была напечатана малороссійская легенда—«Сорокъ лѣтъ». Эта легенда обра­тила...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconУрок женские образы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»
Прочитав роман, вновь и вновь листаем мы страницы «Войны и мира», перечитываем сцены, которые навсегда остались в памяти и вызвали...

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconУрок презентация «Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Роман «Анна Каренина»
Урок — презентация «Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Роман «Анна Каренина», история написания»

Уроку: Роман – епопея «Війна І мир» кульмінаційна вершина художнього генія Льва Толстого iconУрок по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» Тема урока. «В салоне Анны Павловны Шерер»
Цель урока: формировать понятие взаимосвязи художественных приемов в романе как творческом методе Л. Н. Толстого

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<