Донецький
НазваниеДонецький
страница1/24
Дата публикации06.05.2013
Размер3.41 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETYДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА
літературознавство
Т. 17


Донецьк - 2007

Український культурологічний центр

Східний видавничий дім

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с.
Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську.

^ Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор)

д.філол.н. В. Просалова (головний редактор т.17)


Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.Заверталюк

Донецьке відділення НТШ, 2007
Український культурологічний центр, 2007
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Т.17)Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор і редактор К. Саливон
Підп. до друку 16.07.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 11,5.

Обл.-вид. арк. 7,8. Наклад 150 прим. Зам. 4-07.

Східний видавничий дім

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80

e-mail: svd@stels.net

ЗМІСТ

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ …………………………...…… 51. ПРОЗА У ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИХ ВИМІРАХ

Анатолій Федь. ДОВЖЕНКОВЕ БЕЗМЕЖЖЯ

(Війна з глибини трагічного конфлікту) ………………….…….. 6


^ Ольга Корабльова. ЗАСАДИ МІФОПОЕТИКИ

ХУДОЖНЬОЇ ВЕРСІЇ САМОТНОСТІ

У ПРОЗІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК ………………………………… 15

Валентина Соболь. ПОТІК СПОГАДІВ, ДОКУМЕНТІВ,

ВРАЖЕНЬ У ФОРМІ РУХУ СМИСЛІВ …………………...….. 20


^ Олена Барабанова. ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАД У ПРОЗІ

НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ………………………………….….. 32

Галина Бондаренко.

ВИЯВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ

ЦІННОСТЕЙ У ТВОРЧОСТІ О.ДОВЖЕНКА ………………... 36

^ Лариса Жижченко. Жанрова своєрідність

повісті Ольги Кобилянської „Земля” ………………. 42

Максим Кирчанів. «БЛАКИТНИЙ РОМАН»

ГНАТА МИХАЙЛИЧЕНКА І ПРОБЛЕМИ РАННЬОЇ

ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕРНОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ …..…. 48

^ Ольга Хамедова. ПРОБЛЕМА БІОГРАФІЧНОГО АВТОРА

У ТВОРЧОСТІ Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА ………....…. 61
2. ПОЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ

Віра Просалова. ПОЕЗІЯ В.СТУСА У КОНТЕКСТІ

НАЦІОНАЛЬНОЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ ………...…. 71

^ Олена Росінська.

ОБРАЗ «ОСЬОВОГО МОМЕНТУ» ЯК РУХ

ДО «МЕЖІ БУТТЯ» (На матеріалі поезії В. Стуса) ………….. 82

Віра Просалова. ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ

Г.КРИВДИ У ЖАНРОВОМУ АСПЕКТІ ………………...……. 96

^ Валерій Романько. НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ

ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ……. 105

Леся Оліфіренко. ОБРАЗОТВОРЕННЯ ЛІРИЧНОГО СЛО-

ВА ВАСИЛЯ СТУСА В ЙОГО ХУДОЖНІХ ТВОРАХ …….. 116

^ Марія Перетятько. Стильові особливості

ранньої поезії м.Вінграновського ……………..….. 123

Вікторія Щербатюк. СИНОНІМИ ЯК ЗАСІБ ВИРА-

ЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО ..... 130

^ Леся Оліфіренко. Функція Антитези

у ліричних творах Василя Стуса …………..……… 138
3. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 8 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 160

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 12 Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 13 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с

Донецький iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....

Донецький iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спільно з Національним лісотехнічним університетом...

Донецький iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<